De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waardering voor de ‘Dag van de West-Friese ondernemer’ 12 oktober 2012 - Schouwburg Het Park.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waardering voor de ‘Dag van de West-Friese ondernemer’ 12 oktober 2012 - Schouwburg Het Park."— Transcript van de presentatie:

1 Waardering voor de ‘Dag van de West-Friese ondernemer’ 12 oktober 2012 - Schouwburg Het Park

2 2 Achtergrond en verantwoording Colofon Uitgave : I&O Research BV Bureau voor markt- en beleidsonderzoek Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Datum : November 2012 Opdrachtgever : Organisatie ‘Dag van de West-Friese ondernemer’ Over dit onderzoek Dit onderzoek is uitgevoerd door I&O Research, een West-Fries onderzoeksbureau voor bedrijfsleven en overheid gevestigd in Hoorn. De opdrachtgever is de organisatie van de Dag van de West-Friese Ondernemer. De organisatoren willen met de uitkomsten de invulling van de komende edities nog beter toespitsen op de wensen en verwachtingen van de West-Friese ondernemers. De enquête is uitgevoerd door middel van een online vragenlijst. Bijna een derde van de per e-mail benaderde ondernemers (87 personen) heeft gehoor gegeven aan het verzoek de vragenlijst in te vullen. We bedanken de deelnemers hiervoor.

3 3 De belangrijkste uitkomsten Over de bezoekers  groot deel man van 40 jaar of ouder;  zakelijke en financiële dienstverlening en organisatieadvies sterk vertegenwoordigd;  merendeel bezoekers is al vaker geweest. Informatie en aanmelding  website belangrijkste informatiekanaal;  tweederde uitgenodigd door relatie; slechts één op de tien meldt zichzelf aan. Bezoekredenen en verwachtingen  bijna alle bezoekers komen om te netwerken;  acht op de tien ondernemers heeft nieuwe contacten opgedaan;  driekwart spreekt ‘veel bekenden’;  één op de tien doet nieuwe ideeën op. Inhoud programma  meer aandacht gewenst voor het regionale bedrijfsleven in het programma. Meerwaarde  meerwaarde van de dag is met name de netwerkmogelijkheden;  de dag voldeed bij driekwart aan de verwachting. Waardering  veel waardering voor locatie, tijdstip, catering, de (vrij)dag en de sfeer;  inhoud en entreeprijs minder goed gewaardeerd;  Dag van de West-Friese ondernemer krijgt ruime voldoende; 6,7.

4 4 Wie waren er bij op 12 oktober? Bezoekers vooral mannen van 40 jaar of ouder Het bezoekerspubliek van de ‘Dag van de West-Friese ondernemer’ bestaat voor meer dan de helft uit mannen van 40 jaar en ouder. Vrouwen maken 28 procent uit van het publiek. De helft van de ondernemers is werkzaam bij een bedrijf in Hoorn, veelal als directeur. De zakelijke dienstverlening is als sector sterk vertegenwoordigd. De bezoekers waren gespreid over groot-, midden- en kleinbedrijf. Meerderheid komt al voor 2e, 3e of 4e keer De Dag van de West-Friese ondernemer kent veel vaste bezoekers. Bijna de helft van de bezoekers (46 procent) heeft het evenement al minstens drie keer bezocht. Ruim twee op de vijf ondernemers brachten voor de eerste keer een bezoek aan het evenement. Top 3 Vestigingsplaats Hoorn 49% Medemblik 17% Alkmaar 7% Top 3 Functies directeur 61% adviseur 13% salesmanager 9% Top 3 Sector zak. diensten 39% bank/verzekeringen 13% HRM/organisatieadvies 10% Deelnemers naar grootte (aantal werknemers)

5 5 Informatie Uitnodiging uitgenodigd door zakelijke relatie68% opgegeven via de website9% anders24% Twee op de drie uitgenodigd door zakelijke relatie De meerderheid van de bezoekers is via een zakelijke relatie uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de ‘Dag van de West-Friese ondernemer’. Negen procent gaf zich op via de website. Andere manieren waarop men uitgenodigd is, zijn via het partnerschap of via de werkgever. Tabel 2 Hoe bent u op de ‘Dag van de West-Friese ondernemer’ terechtgekomen? (meerdere antwoorden mogelijk) Zes op de tien bezoekers is van plan in 2013 weer te komen Een meerderheid van de bezoekers (60%) is van plan om volgend jaar weer een bezoek te brengen aan de ‘Dag van de West-Friese ondernemer’. Ruim een derde (36%) zegt het nog niet te weten of zij volgend jaar weer aanwezig zullen zijn. Vijf procent is volgend jaar waarschijnlijk niet te vinden bij het evenement, voornamelijk omdat de bijeenkomst voor hen tegenviel. Bezoekers gebruiken meerdere bronnen om zich te informeren De organisatie heeft via verschillende kanalen informatie verspreid over het evenement. De website van het evenement is het meest gebruikte informatiekanaal, gevolgd door de sociale media en de krant. Verder noemt men de e-mail en de uitnodiging ook als bronnen. Een kwart maakte gebruik van meerdere media. Tabel 1 Via welke media bent u geïnformeerd over de ‘Dag van de West- Friese ondernemer’? (meerdere antwoorden mogelijk) Website (dagvanwestfrieseondernemer.nl)25% Twitter16% Krant14% Facebook12% LinkedIn12%

6 6 Bezoekreden Bijna alle bezoekers komen om te netwerken Bijna alle deelnemers noemen ‘netwerken’ als één van de belangrijkste redenen om een bezoek te brengen aan de ‘Dag van de West-Friese ondernemer’. Figuur 1 Wat zijn de belangrijkste redenen voor u om de ‘Dag van de West- Friese ondernemer’ te bezoeken? (meerdere antwoorden mogelijk) van de bezoekers heeft tijdens het evenement nieuwe contacten opgedaan heeft veel bekenden gesproken tijdens het evenement 78% 74% 9% heeft nieuwe ideeën opgedaan voor zijn/haar werk Acht op de tien ondernemers heeft nieuwe contacten opgedaan Circa acht op de tien bezoekers hebben ook daadwerkelijk nieuwe contacten opgedaan. Naast nieuwe contacten, spraken velen ook met bekenden. De inhoud van het dagprogramma was voor de helft van de bezoekers een belangrijke reden om naar het evenement te komen. Een relatief kleine groep komt om nieuwe ideeën op te doen.

7 7 Thema en regionale aandacht Meerwaarde Ondernemers willen meer aandacht voor het regionale bedrijfsleven in het programma Tijdens de ‘Dag van de West-Friese ondernemer’ stond het thema ‘energie’ centraal. Drie op de tien deelnemers vonden dat het thema duidelijk naar voren kwam. Voor veel bezoekers was het thema echter niet helemaal helder. De aandacht voor het regionale bedrijfsleven kan volgens bezoekers ook beter. Een minderheid vond dat hier voldoende aandacht voor was. Tabel 3 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen’? (zeer) mee eens neutraal (zeer) mee oneens het thema van de dag was helder30%28%43% er was voldoende aandacht voor het regionale bedrijfsleven in het inhoudelijke programma 20%27%53% “Ik begrijp niet zo goed waarom het ‘Dag van de West-Friese ondernemer" heet. Heb niet het idee gehad dat de West-Friese ondernemer centraal stond. Hoofdprogramma was erg leuk, maar niet relevant.” “Meer diepgang voor de regio, maak er een debat van met lokale ondernemers. Laat jonge ondernemers die willen groeien pitchen. Zorg voor meer verbindingen op de dag zelf. Forceer lead generatie door bij binnenkomst laten invullen van gewenste leads.” “Als je West-Friese ondernemers wil promoten dan is het handig om dat West-Friesland breed te doen en niet op Hoorn te focussen.” Meerwaarde van de dag is vooral netwerken De bezoekers is gevraagd naar de meerwaarde van het evenement. Van de antwoorden is een wordcloud gemaakt (zie figuur 2). Bijna iedereen noemt het woord ‘netwerken’. Verder springen woorden zoals relatieopbouw, ontmoeten, sfeer, informeel en West-Fries eruit. Figuur 2 Wordcloud; ‘Wat vindt u de belangrijkste meerwaarde van de ‘Dag van de West-Friese ondernemer’?’

8 8 Waardering gemiddelde rapportcijfer% onvoldoende de locatie7,78% tijdstip7,78% catering7,62% de (vrij)dag7,67% sfeer7,54% de sprekers (Jan Mulder & Jort Kelder) 7,214% aankleding7,111% inhoud programma6,129% entreeprijs5,546% Veel waardering voor: locatie, tijdstip, de (vrij)dag en de sfeer De bezoekers beoordelen de ‘Dag van de West-Friese ondernemer’ met een ruime voldoende: een 6,7. Veertien procent geeft een onvoldoende (5 of lager). Bezoekers zijn vooral te spreken over de locatie, het tijdstip, de catering, de dag en de sfeer van het evenement. Maar ook de sprekers en aankleding scoren een ruime zeven. De inhoud van het programma wordt met een 6,1 minder goed gewaardeerd. De entreeprijs krijgt het laagste rapportcijfer. Bijna de helft van de bezoekers geeft hieraan een onvoldoende. Bij driekwart voldeed de dag aan de verwachting Aan bezoekers is gevraagd in hoeverre de ‘Dag van de West- Friese ondernemer’ voldeed aan hun verwachtingen. Bij zeven op de tien bleek dit het geval. Zeven procent vond het evenement zelfs boven verwachting. Een kwart viel het tegen. Zij hadden geen behoefte aan het interactieve deel en/of misten daarnaast een regionaal karakter bij het inhoudelijke programma. Tabel 4 Welk rapportcijfer geeft u aan de volgende aspecten van de Dag van de West-Friese ondernemer? Boven verwachting: “Het was beter dan afgelopen jaren, dus boven verwachting!” Boven verwachting: “De combinatie tussen de sprekers was voortreffelijk, de inhoud was goed, gezellige sfeer.” Naar verwachting: “Het programma was naar verwachting, maar van het netwerken had ik meer verwacht.” Naar verwachting: “Vond het gezellig, sfeer was goed. Programma leuk. Zoals ik het had verwacht.” Beneden verwachting: “Doordat er geen interactie was tussen podium en publiek was dit belangrijke deel niet leuk, soms zelfs vervelend. Misschien is het beter om een spreker (motivator) een verhaal te laten houden.” Beneden verwachting: “Als de stellingen beter waren en daarmee de zaal meer betrokken (hoewel het West-Friezen blijven), dan zou het programma inhoudelijk beter zijn. Dan zou het voor mij ook meer waarde kunnen leveren.”

9 9 Verbeterpunten -“De akoestiek in het park liet te wensen over; ik kon mezelf amper verstaanbaar maken en ben hierdoor eerder naar huis gegaan.” -“De locatie is krap bemeten; de foyer is bijna te klein voor zoveel mensen.” -“De mensen stonden zo dicht op elkaar. Dus het ontmoeten van nieuwe mensen is best moeilijk.” Deelnemers is de gelegenheid geboden om verbeterpunten en tips voor toekomstige edities te formuleren. De voornaamste verbeterpunten en suggesties hebben betrekking op: - De locatie maakt volgens sommige bezoekers het netwerken na afloop lastig, omdat de ruimte te krap is en de akoestiek slecht. - De inhoud zou beter moeten aansluiten op de ondernemers in West-Friesland en het netwerken. -“De inhoud meer laten aansluiten op de ondernemer zoals tip en trucs voor de zelfstandige ondernemer. Indien gewenst, wil ik graag meewerken aan de dagprogrammering voor 2013! Met Jort en Jan ervoer ik dat ik mij in een politieke/sport arena bevond. Voelde mij hier heel erg ongemakkelijk bij. Ik ben een zelfstandige professional interim manager/trainer/coach en geen debater of meningverkondiger op onderwerpen die veel te complex zijn om even met 400 man inhoudelijk met enkele kreten te beantwoorden.” -“De inhoud van het programma mag meer prikkelen en inspireren. Wat mij betreft niet alleen op lokale thema's (zeker niet alleen op thema's uit Hoorn), maar op bredere thema's. Aanzetten tot denken en gespreksstof hebben voor tijdens de borrel zou absoluut een meerwaarde zijn.” -“Ik zou het een meerwaarde vinden als het deel voor de netwerkborrel ons iets leert. Nu waren er niet echt prikkelende stellingen en doordat Jort Kelder en Jan Mulder wel heel mondig zijn, durfde bijna niemand wat te zeggen, dat is jammer.” - Netwerkmogelijkheden; meer sturen in het netwerken zodat het ons-kent-ons karakter minder is. -“Meer sturing in het netwerken vanaf 16.00 uur zou ik ook erg waarderen. Dat zullen de aanwezigen in eerste instantie niet leuk vinden, maar uiteindelijk zal het voor iedereen meer resultaat en waardevolle, nieuwe contacten opleveren. Geef bij binnenkomst bijvoorbeeld gekleurde kaartjes en breng deze mensen na het programma bij elkaar en doe een aantal concrete netwerkopdrachten. Nogmaals, dit vindt niet iedereen leuk, maar uiteindelijk wel super nuttig. Dan kun je daarna rustig ook nog 1,5 uur borrelen met oude bekenden.” -“Het netwerken kan bevorderd worden door bijvoorbeeld badges met wie wie is en van welke organisatie, nu was het meer een onderonsje van mensen die elkaar toch al wel kennen. Bovendien was het moeilijk om elkaar te verstaan in die grote galmende ruimte, met al die mensen op een kluitje die zo hard praten.”


Download ppt "Waardering voor de ‘Dag van de West-Friese ondernemer’ 12 oktober 2012 - Schouwburg Het Park."

Verwante presentaties


Ads door Google