De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tilburg University 2020 Huidig profiel en richting voor de toekomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tilburg University 2020 Huidig profiel en richting voor de toekomst"— Transcript van de presentatie:

1 Tilburg University 2020 Huidig profiel en richting voor de toekomst
November 2011

2 UNDERSTANDING SOCIETY
Motto en strategie UNDERSTANDING SOCIETY Tilburg University draagt bij aan de kwaliteit van de samenleving van vandaag en morgen door: academische vorming en scholing van jonge mensen excellente onderzoeksresultaten in de mens- en maatschappijwetenschappen door sterke valorisatie in triple-helix verband

3 Kenmerken en profielen 2020
Tilburg University is een relatief kleine universiteit (ong studenten) van Europees topniveau. Kenmerken zijn: kleinschalig en menselijke maat excellent in research maatschappelijk georienteerd lean-and-mean georganiseerd

4 Kerndisciplines Tilburg University
Schools Tilburg School of Economics and Management Tilburg School of Humanities Tilburg Law School Tilburg School of Social and Behavioural Sciences Tilburg School of Catholic Theology TiasNimbas Business School (post graduate education)

5 Kengetallen1

6 Alumni

7 Studenttevredenheid 2010-2011
2010/2011 TiU Opleiding 3,9 Docenten Studiebegeleiding 3,3 Faciliteiten 3,7 Studenten landelijk 3,8 3,4 3,5

8 Aantal opleidingen 2011

9 Ambities algemeen Tilburg University streeft naar:
diepgaande scholing en academische vorming handhaving kleinschaligheid verbetering onderzoeksimpact toename nationale en Europese subsidies en fondsenwerving clustering van wetenschappelijk onderzoek sterke verbinding van wetenschappelijk onderzoek aan maatschappelijke vraagstukken intensivering en kwaliteitsverbetering van het onderwijs verhoging internationale instroom (studenten en staf) verbetering van uitgaande mobiliteit

10 Rankings

11 Citatie-impact Web of Science ≥ 1,00 Econometrie 1,64
Computerwetenschappen 1,53 Taal en linguïstiek 1,46 Sociologie 1,40 Economische wetenschappen 1,13 Statistiek 1,04 Medische Psychologie 1,00

12 Onderzoeksbeoordelingen 5 uit 5
Social and Behavioral Sciences Latent Variable Models Cognitive neuropsychology Social & Cultural Dynamics Law Tilburg Institute for Interdisciplinary Studies of Civil law and Conflict Resolution INTERVICT (Victimology) Economics and Management Finance Econometrics Organization Marketing Microeconomics Humanities Making Sense (Linguistic Architecture/Language, Knowledge & Interaction)

13 Onderzoeksbeoordelingen 4,5 uit 5
Social and Behavioral Sciences: Relational Perspectives on Adaptive organizations Law Tilburg Institute for Law, Technology and Society Tilburg Law and Economics Center Center for Company Law Center for Transboundary Legal Development Economics and Management Accounting Computerized Information Systems Operations Research Macroeconomics Humanities Communication & Cognition (Discourse Studies/Multimodality & Cognition) Language & Culture Religion as Contested Ground

14 Van multidisciplinaire instituten naar Centers of Excellence
Instituut Einde financiering eerste tranche Center of Excellence Netspar Pensions & Ageing 2011 in behandeling Intervict Victimology ja Tilec Law & Economics to be decided Tiber Behavioral Economics 2012 Babylon Multicultural Society 2013 CoRPS Psychology in Somatic Diseases voorgenomen CIR Innovation Research EBC Banking & Financial Systems 2014 Reflect Flexicurity & Labor Market TICC Cogniton & Communication TSC Sustainable Development 2015

15 NWO, ERC, EU-challenges en topsectoren
Topprestaties in competitieve subsidieregelingen van NWO en H2020: - Vernieuwingsimpuls, ERC, Marie Curie, Research Infrastructures Aansluiting bij enkele relevante EU-challenges: Health, demographic changes and wellbeing Inclusive, innovative and secure societies Topsectoren: Focus op Social Sciences and Social Innovation als integraal onderdeel van elke topsector

16 Onderwijs - cijfers 2010 Negatief BSA 27% Uitval 2e en 3e jaar 5%
Post BSA eindrendement (na 5 jaar na positief BSA) 89% Rendement (post-BSA) herinschrijvers na 3 jaar 64% Rendement (post-BSA) herinschrijvers na 4 jaar 80%

17 Gem. 10 a 12 per week gedurende 26 weken
Onderwijs- cijfers 2010 2011 Basiskwalificatie onderwijs - 16 Senior kwalificatie onderwijs 4 Aantal studenten in excellentieonderwijs 5% Id. Contacturen Gem. 10 a 12 per week gedurende 26 weken Inzet UHD/hoogleraar per bacheloropleiding Nieuwe indicator

18 Maatregelen Onderwijs
Hoe bereiken? Door handhaving van: Onderwijsintensivering Studievoorlichting Begeleiding en doorverwijzing BKO voor nieuw aangestelde docenten Excellentieprogramma’s

19 Maatregelen Onderwijs
Nieuw beleid: Verbeteren studievoorlichting en begeleiding, verwachtingenmanagement Verdere onderwijsintensivering Numerus fixus (voor grote opleidingen) en decentrale selectie Verhoging BSA-norm Verbreding Liberal Arts opleiding Aanpassing excellentieprogramma’s Peer review docenten Meer senior onderwijsstaf in bachelor

20 Maatregelen Onderwijs
Herstructurering van de TiSeM masters Beëindigde opleidingen: Accountancy (ma), Financial Management (ma), Investment Analysis (ma), International Economics and Finance (ma) en voorgenomen beëindiging: Economics and Informatics (ba), Economics of Finance and Ageing (ma) Overheveling opleiding Vrijetijdswetenschappen naar NHTV Overheveling van Zorg, Ethiek en Beleid (ma) naar UvH Beëindigen Milieurecht (ma) en deeltijdopleiding Rechtsgeleerdheid (ba), Nederlands strafrecht in Europa (ma), Sociaal Recht en Sociale Politiek (ma)

21 Valorisatie stand van zaken
Enkele kwantitatieve indicatoren Investeringen in valorisatie : k€ 8.113 Multidisciplinaire instituten: k€ 6.337 Ondernemerschap (BCE, Outreaching, Valorisatieprogramma, loket ondernemer en recht, UvT-societeit). k€ 1.266 Netwerken (Brainport, Tilburg Social Innovation Lab). k€ 510 Contract-onderzoek: 13,9 % (2010) Aantal Science Practitioners: Met promotie-onderzoek: 25 / 6,6 fte (Tranzo) Regulier onderzoek: 25 / 5 fte (Tranzo) Aantal bijzonder Hoogleraren 2010: 67 13,55 fte =7,8% van het totale HL corps

22 Ambities valorisatie TiU heeft een strategische visie op de rol van de universiteit in de samenleving en een daarop gebaseerde uitvoeringorganisatie. Dit blijkt ondermeer uit toename van: % medewerkers met een aanstelling uit de 3e en 5e gs % toename externe financiering (waaronder bijzondere leerstoelen) Hoeveelheid matching van TiU in ppp’s Optredens in de media Aantal duale leer en onderzoekstrajecten Aantal nieuwe start-ups en gegenereerde (diensten) innovaties % omzet Business School

23 Maatregelen Valorisatie
Herziening organisatiestructuur rondom valorisatie en ondernemerschap (bundeling van kracht en kennis) Heldere en meetbare afspraken met de faculteiten over de inzet op valorisatie en valorisatie-doelstellingen .


Download ppt "Tilburg University 2020 Huidig profiel en richting voor de toekomst"

Verwante presentaties


Ads door Google