De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tilburg University 2020 Huidig profiel en richting voor de toekomst November 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tilburg University 2020 Huidig profiel en richting voor de toekomst November 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Tilburg University 2020 Huidig profiel en richting voor de toekomst November 2011

2 Motto en strategie UNDERSTANDING SOCIETY Tilburg University draagt bij aan de kwaliteit van de samenleving van vandaag en morgen door: -academische vorming en scholing van jonge mensen -excellente onderzoeksresultaten in de mens- en maatschappijwetenschappen -door sterke valorisatie in triple-helix verband

3 Kenmerken en profielen 2020 Tilburg University is een relatief kleine universiteit (ong. 12.000 studenten) van Europees topniveau. Kenmerken zijn: -kleinschalig en menselijke maat -excellent in research -maatschappelijk georienteerd -lean-and-mean georganiseerd

4 Kerndisciplines Tilburg University Schools Tilburg School of Economics and Management Tilburg School of Humanities Tilburg Law School Tilburg School of Social and Behavioural Sciences Tilburg School of Catholic Theology TiasNimbas Business School (post graduate education)

5 Kengetallen 1

6 Alumni

7 Studenttevredenheid 2010-2011 2010/2011 TiU Opleiding3,9 Docenten3,9 Studiebegeleiding3,3 Faciliteiten3,7 Studenten landelijk Opleiding3,8 Studiebegeleiding3,4 Faciliteiten3,5

8 Aantal opleidingen 2011

9 Ambities algemeen Tilburg University streeft naar: diepgaande scholing en academische vorming handhaving kleinschaligheid verbetering onderzoeksimpact toename nationale en Europese subsidies en fondsenwerving clustering van wetenschappelijk onderzoek sterke verbinding van wetenschappelijk onderzoek aan maatschappelijke vraagstukken intensivering en kwaliteitsverbetering van het onderwijs verhoging internationale instroom (studenten en staf) verbetering van uitgaande mobiliteit

10 Rankings

11 Citatie-impact Web of Science≥ 1,00 Econometrie1,64 Computerwetenschappen1,53 Taal en linguïstiek1,46 Sociologie1,40 Economische wetenschappen1,13 Statistiek1,04 Medische Psychologie1,00

12 Onderzoeksbeoordelingen 5 uit 5 Social and Behavioral Sciences Latent Variable Models Cognitive neuropsychology Social & Cultural Dynamics Law Tilburg Institute for Interdisciplinary Studies of Civil law and Conflict Resolution INTERVICT (Victimology) Economics and Management Finance Econometrics Organization Marketing Microeconomics Humanities Making Sense (Linguistic Architecture/Language, Knowledge & Interaction)

13 Onderzoeksbeoordelingen 4,5 uit 5 Social and Behavioral Sciences: Relational Perspectives on Adaptive organizations Law Tilburg Institute for Law, Technology and Society Tilburg Law and Economics Center Center for Company Law Center for Transboundary Legal Development Economics and Management Accounting Computerized Information Systems Operations Research Macroeconomics Humanities Communication & Cognition (Discourse Studies/Multimodality & Cognition) Language & Culture Religion as Contested Ground

14 Van multidisciplinaire instituten naar Centers of Excellence InstituutEinde financiering eerste tranche Center of Excellence NetsparPensions & Ageing2011in behandeling IntervictVictimology2011ja TilecLaw & Economics2011to be decided TiberBehavioral Economics2012 BabylonMulticultural Society2013 CoRPSPsychology in Somatic Diseases2013voorgenomen CIRInnovation Research2013 EBCBanking & Financial Systems2014 ReflectFlexicurity & Labor Market2014 TICCCogniton & Communication2014voorgenomen TSCSustainable Development2015

15 NWO, ERC, EU-challenges en topsectoren Topprestaties in competitieve subsidieregelingen van NWO en H2020: -Vernieuwingsimpuls, ERC, Marie Curie, Research Infrastructures Aansluiting bij enkele relevante EU-challenges: -Health, demographic changes and wellbeing -Inclusive, innovative and secure societies Topsectoren: Focus op Social Sciences and Social Innovation als integraal onderdeel van elke topsector

16 Onderwijs - cijfers 2010 Negatief BSA27% Uitval 2e en 3e jaar5% Post BSA eindrendement (na 5 jaar na positief BSA ) 89% Rendement (post-BSA) herinschrijvers na 3 jaar 64% Rendement (post-BSA) herinschrijvers na 4 jaar 80%

17 Onderwijs- cijfers 20102011 Basiskwalificatie onderwijs-16 Senior kwalificatie onderwijs-4 Aantal studenten in excellentieonderwijs5%Id. ContacturenGem. 10 a 12 per week gedurende 26 weken Id. Inzet UHD/hoogleraar per bacheloropleiding -Nieuwe indicator

18 Maatregelen Onderwijs Hoe bereiken? Door handhaving van: -Onderwijsintensivering -Studievoorlichting -Begeleiding en doorverwijzing -BKO voor nieuw aangestelde docenten -Excellentieprogramma’s

19 Maatregelen Onderwijs Nieuw beleid: -Verbeteren studievoorlichting en begeleiding, verwachtingenmanagement -Verdere onderwijsintensivering -Numerus fixus (voor grote opleidingen) en decentrale selectie -Verhoging BSA-norm -Verbreding Liberal Arts opleiding -Aanpassing excellentieprogramma’s -Peer review docenten -Meer senior onderwijsstaf in bachelor

20 Maatregelen Onderwijs Herstructurering van de TiSeM masters o Beëindigde opleidingen: Accountancy (ma), Financial Management (ma), Investment Analysis (ma), International Economics and Finance (ma) en voorgenomen beëindiging: Economics and Informatics (ba), Economics of Finance and Ageing (ma) Overheveling opleiding Vrijetijdswetenschappen naar NHTV Overheveling van Zorg, Ethiek en Beleid (ma) naar UvH Beëindigen Milieurecht (ma) en deeltijdopleiding Rechtsgeleerdheid (ba), Nederlands strafrecht in Europa (ma), Sociaal Recht en Sociale Politiek (ma)

21 Valorisatie stand van zaken Enkele kwantitatieve indicatoren Investeringen in valorisatie 2009 -2013: k€ 8.113 Multidisciplinaire instituten: k€ 6.337 Ondernemerschap (BCE, Outreaching, Valorisatieprogramma, loket ondernemer en recht, UvT-societeit). k€ 1.266 Netwerken (Brainport, Tilburg Social Innovation Lab). k€ 510 Contract-onderzoek: 13,9 % (2010) Aantal Science Practitioners: Met promotie-onderzoek: 25 / 6,6 fte (Tranzo) Regulier onderzoek: 25 / 5 fte (Tranzo) Aantal bijzonder Hoogleraren 2010: 67 13,55 fte =7,8% van het totale HL corps

22 Ambities valorisatie TiU heeft een strategische visie op de rol van de universiteit in de samenleving en een daarop gebaseerde uitvoeringorganisatie. Dit blijkt ondermeer uit toename van: % medewerkers met een aanstelling uit de 3 e en 5e gs % toename externe financiering (waaronder bijzondere leerstoelen) Hoeveelheid matching van TiU in ppp’s Optredens in de media Aantal duale leer en onderzoekstrajecten Aantal nieuwe start-ups en gegenereerde (diensten) innovaties % omzet Business School

23 Maatregelen Valorisatie Herziening organisatiestructuur rondom valorisatie en ondernemerschap (bundeling van kracht en kennis) Heldere en meetbare afspraken met de faculteiten over de inzet op valorisatie en valorisatie-doelstellingen.


Download ppt "Tilburg University 2020 Huidig profiel en richting voor de toekomst November 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google