De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Roadmap Wie is Randstad ? Wat betekent MVO voor Randstad?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Roadmap Wie is Randstad ? Wat betekent MVO voor Randstad?"— Transcript van de presentatie:

1 Randstad, Maatschappelijk verantwoord ondernemen in een HR bedrijf Alden BIezen 8 oktober 2010

2 Roadmap Wie is Randstad ? Wat betekent MVO voor Randstad?
Wat betekent MVO in crisistijden? Hoe wordt dit strategische verankerd?

3 Randstad internationaal (1)
Op één na grootste leverancier van HR-diensten 44 landen 12,4 miljard euro (in 2009) flexwerkers eigen medewerkers Flexwerkers = directen Aantal flexwerkers en eigen medewerkers = gemiddeld over 2009

4 Randstad internationaal (2)
858 Randstad internationaal (2)

5 Randstad in België (1) Uitzending household services
projectdetachering 252 kantoren, waarvan 108 inhouse ● klanten ● meer dan werkenden per week particuliere klanten ● huishoudhulpen (78% vast contract) ● 35 units ● strijkdiensten on site 650 specialisten ● 5 hr-centers ● IT, engineering, life sciences, high technics en HR

6 Randstad in België (2) 35 consultants ● 300 klanten ● top 10
recruitment and selection outplacement social secretariaat training 4.000 coachings ● 800 mensen in workshops ● 90 consultants erkend ● nationaal ● 4 kantoren ● top 10 ● loonfiches logistiek en veiligheid ● schoonmaak- en strijktechnieken ● 8000 opleidingen per jaar

7 MVO bij Randstad Een waarderende en waarde erende organisatie

8 filosofie De gelijktijdige belangenbehartiging van al onze stakeholders - Continuïteit door groei en winst. (Frits Goldschmeding, 1960) partners organisaties kandidaten bedrijven collega’s tijdelijke krachten federaties leveranciers vak organisaties uitzend- krachten scholen overheden ... aandeel houders Stichter visionair, niet alleen commercieel (groot bedrijf worden) maar ook HOE Basisfilosofie van toen (50 jaar) is gebleven, in alle landen Beginjaren Goldschmeding op de barricaden voor reglementering flexibele arbeid en beter statuut voor tijdelijke werknemers Randstad was founded on the belief that the value of work is a unifying force that shapes society for the better. Our inclusive approach to Corporate Social Responsibility (CSR) is based on our history of fostering dialogue between all relevant parties and keeping the interests of all stakeholders (clients, unions, governments and flexworkers) in mind. Since our beginnings in the 1960s, Randstad has been conscious that success depends on society as a whole benefiting from the positive effects of all stakeholders working together. For this reason, Corporate Social Responsibility (CSR) is a key element to the way we work. We take pride in finding suitable jobs for our flexworkers and ideal candidates for our clients, but our commitment to society does not stop there. We shape the future World of Work by sharing our knowledge and experiences with everyone involved in the employment sector. Randstad is a signatory of the Memorandum of Understanding to create partnership and a global social dialogue to achieve fair conditions for the temporary agency work industry and the flexworkers around the world. Randstad has been included in the Dow Jones World Sustainability Index for the sixth time in a row (Index 2008). Randstad has also been listed in the FTSE4Good Index. Companies are included in this Index if they meet strict criteria relating to environmental impact, labor standards, human rights and stakeholder relationships. Hier komt het idee van co-creëren naar voren. 3 attitudepijlers voor deze filosofie: kennen, dienen en vertrouwen

9 onze visie op MVO Vanuit onze filosofie van de simultane belangenbehartiging van alle betrokken partijen en vanuit onze missie shaping the world of work is Randstad uitstekend geplaatst om een toonaangevende rol te spelen in maatschappelijk verantwoord ondernemen door diensten te ontwikkelen die tegemoet komen aan de noden van mens en organisatie in de maatschappij van morgen en dit op een manier die continuïteit en groei garandeert aan de stakeholders en alles in het werk stelt om dit op een milieuvriendelijke manier te doen.

10

11 de crisis door, met respect voor MVO

12 omzetgrafiek

13 aandeel Randstad

14 strategische verankering van MVO
basisfilosofie gedragswaarden missie managementsysteem HR-beleid jaarlijks maatschappelijk verslag

15 1. basisfilosofie De gelijktijdige belangenbehartiging van al onze stakeholders - Continuïteit door groei en winst. (Frits Goldschmeding, 1960) partners organisaties kandidaten bedrijven collega’s tijdelijke krachten federaties leveranciers vak organisaties uitzend- krachten scholen overheden ... Aandeel houders 3 attitudepijlers voor deze filosofie: kennen, dienen en vertrouwen

16 2. waardengestuurd bedrijf
ondernemerschap integriteit positivisme samenwerken oriëntatie op de ander

17 strategische keuze van de onderneming
waardengestuurd resultaatgericht lange termijn visie korte termijn rendement waarden (soft) winst (hard) talent management output gestuurd samenwerking hipo’s & outperformers kwaliteit van dienst primeert snelheid van dienst primeert mens is doel mens is middel C&B (fleet) valt onder HR C&B valt onder F&A meeste bedrijven bewegen zich tussen de twee uiteinden van het spectrum

18 3. missie: ‘shaping the world of work’

19 4. management systeem Sociale doelstellingen wij meten:
stakeholders zijn tevreden over de dialoog die Randstad met hen voert het aantal organisaties of particulieren die (als klant) gebruik maakten van één van de Randstad-diensten = n het aantal individuen dat van één van de Randstad-diensten gebruik maakte = n Randstad publiceert jaarlijks een transparant en eerlijk verslag van alle mvo-gerelateerde activiteiten, dat aan de GRI-normen voldoet, en krijgt hiervoor erkenning van zijn stakeholders

20 Best people: ontwikkeling, opleiding, retentie
inflow: aantrekkelijkste werkgever in de sector attitude > competenties training (18 dagen in jaar 1) promoties: 80% intern sterke bedrijfscultuur waardengestuurd, respect evaluatie in loopbaan (3 * jaar) : methode A.I. Randstad Vitality, I change .... tevredenheidsenquêtes 1800 medewerkers 85% vrouwen, 15% mannen ! vrouwelijk 55% tussen jaar jong! 1/3 werkt deeltijds 72% nederlandstaligen, 28% franstaligen taalgevoelig! 52% niet-universitairen (A1), 33% universitairen

21 5. HR-beleid (1) Tijdskrediet+ + ! Building block van de organisatie :
vrijwillige basis verdubbeling overheidsbijdrage 3, 6 of 12 maand HT of VT 227 of 15% deelnemers + Behoud van talent, competenties en ervaring Zeer grote appreciatie alle medewerkers Trendsetter! Building block van de organisatie : Best PEOPLE (hoe vertalen we dit ?) De diensten moeten worden waargemaakt door de medewerkers, dus het loont om erin te investeren. Vertrouwensband met wederzijdse investering Consistentie in de HR-politiek ! Té genereus? Extra werkdruk bij de blijvers Organisatie bijstellen

22 HR-beleid (2) open communicatie centraal en bottom up
overleg met sociale partners ook in ‘bad times’ korte lijnen informeel en transparant walk the talk

23 6. MVO focus stakeholders dialoog kennis & expertise delen diversiteit als product en intern veiligheid en gezondheid Randstad Vitality/I change ontwikkeling en training learning company personeelstevredenheid 7,8/10 integriteit ethisch charter voluntarisme VSO het milieu energie, papier, mobiliteit Arbeidsmarkexpertise: jarenlange kennis en ervaring willen we delen met onze stakeholders. Dit via studies, causerieën, actieve deelname aan congressen etc, onze medewerkers als expert afvaardigen... Stakeholderdialoog: constante dialoog met klanten, kandidaten (tevredenheidsenquêtes etc), medewerkers, goede werking OR en CPBW, contacten met overheden, ... Diversity: enerzijds als dienst aan klanten (in 2009: 2963 mensen uit kansengroepen begeleid, tewerkstelling 61% in VL en 65% in Wall bedrijven diversity-consulting) anderzijds interne diversity met focus op allochtonen (10%) en 45+ers (10%, met speciaal programma rond informatie, opleiding/coaching en mogelijkheden voor extra flex), gender (81% vrouwen in dienst, 69% managers = vrouw)----- diversiteitslabel van federale overheid + prijs diversiteit beste werkgever Safety and Heath: interne medewerkers: stressy job -> ergonomie, opleiding, vitality-program, ... externe medewerkers: kwetsbare groep -> allerlei acties om ernst & frequentie laag te houden, betere scores daarin dan de markt/sector. Development: levenslang leren bij RS: groot aanbod van mogelijkheden op maat; voor alle doelgroepen intern; professionele maar ook persoonlijke ontwikkeling; nieuw = learning coaches. + informeel: taallunches op hoofdkantoor (vrijwilligers) in N F en E Satisfaction: constante vinger aan de pols. nationale enquête (tweejaarlijks) en internationale holding-survey (jaarlijks). Hoge scores ivm met andere RS-landen en ivm andere bedrijven. Actieplannen indien nodig.beste werkgever (1 in 2009); gezond beleid werk/privé; veel deeltijds en tijdskrediet. Integrity: belangrijke gedragswaarde! Isntrumenten: ethisch charter, code of conduct, integrity code... Reconnecting Program (wereldwijd, rond waarden en business principles) Volunteerism: partner VSO sinds 2004 (geldelijke steun; kanalen, netwerken en rekruteringsexpertise ter beschikking & eigen collega’s op missie). Live entertainment Foundation (vb musical voor kansarmen), .. Environment: inspanningen voor fleet (mobiliteitsinitiatieven en groenere vloot), energie en papier (e-administriatie)

24 maatschappelijk jaarverslag sinds 2001
steeds groter engagement vanuit hele bedrijf betrokkenheid, samenwerking meten een must! voeding voor intern debat (leer/groeiproces) dialoog met stakeholdergroepen belangrijk voor tenders van begeleidingsprojecten Slechts 50 bedrijven in belgie en 3000 in europa schrijven een maatschappelijk verslag (héél weinig) Opgepast: vaak te maken met goed imago en dus windowdressing Kost veel energie en tijd om alle gegevens te verzamelen (rest mvo-focus) Satisfaction: constante vinger aan de pols. nationale enquête (tweejaarlijks) en internationale holding-survey (jaarlijks). Hoge scores ivm met andere RS-landen en ivm andere bedrijven. Actieplannen indien nodig.beste werkgever (1 in 2009); gezond beleid werk/privé; veel deeltijds en tijdskrediet. Integrity: belangrijke gedragswaarde! Isntrumenten: ethisch charter, code of conduct, integrity code... Reconnecting Program (wereldwijd, rond waarden en business principles) Volunteerism: partner VSO sinds 2004 (geldelijke steun; kanalen, netwerken en rekruteringsexpertise ter beschikking & eigen collega’s op missie). Live entertainment Foundation (vb musical voor kansarmen), .. Environment: inspanningen voor fleet (mobiliteitsinitiatieven en groenere vloot), energie en papier (e-administriatie)

25 conclusie - beste werkgever - tevredenheidsenquête - maatschappelijk verslag beurskoers


Download ppt "Roadmap Wie is Randstad ? Wat betekent MVO voor Randstad?"

Verwante presentaties


Ads door Google