De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijsondersteuning in de praktijk: docenten & doctorandi

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijsondersteuning in de praktijk: docenten & doctorandi"— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijsondersteuning in de praktijk: docenten & doctorandi
Bart Vandenbempt & Dominique Coene Centrale Bibliotheek – KU Leuven

2 Opstarten Maart 2010: opstarten van gecoördineerde onderwijsondersteuning vanuit Centrale Bibliotheek Daarvoor losse initiatieven – nu formele structuur Onderwijsrol CB profileren Erkend door beleidsorganen Toledo community ter ondersteuning Sterke link met faculteit Letteren Samenstellen docentenlijst – contactpersonen

3 Individuele aanpak 1 docent heeft 1 contactpersoon 1 contactpersoon heeft verschillende docenten Lijst met contactpersonen - docenten Docenten verdeeld aansluitend bij expertise en interesse van medewerkers Centrale Bibliotheek Jaarlijkse update van de lijst op startvergadering vóór start academiejaar Contact opnemen via voor begin semester

4 Overzicht docenten met CB-gerelateerd onderwijsprofiel
Docent Expertise Actief Toledo Bedieningspunt CB Contactpersoon CB Nicolas Standaert Encyclopedie van de sinologie Ja LSIN Benedicte Vaerman Carine Defoort Vakdidactiek Chinese taal en cultuur ? Hans Coppens Encyclopedie van de Japanologie Arjan van der Werf Takeshi Morisato Vergelijkende filosofie Ran-sook Kang Koreaanse taal, Koreaanse cultuur Willy Vande Walle Japanologie Dimitri Vanoverbeke Barbara Baert Kunstwetenschap; Medieval/Early Modern Book Illustration; Iconografie BTAB Guido Cloet/Katrien Smeyers Michèle Goyens Stemmatiek (verhouding tussen handschriften) en tekstreconstructie An Smets Jelle Haemers Paleografie, hulpwetenschappen geschiedenis, heuristiek middeleeuwen Marc Van Vaeck Literatuur, Discours en Identiteit Geert Claassens Middelnederlands Gert Partoens Latijnse Literatuur Hans Cools Medieval and Renaissance Studies Werner Thomas Onderzoeksmethoden Nieuwe Tijd (Kortrijk) Guido Cloet Jan Van der Stock Kunstwetenschap Peter Van Deun Byzantijnse literatuur en cultuur - Griekse codicologie Lieve Watteeuw Kunstwetenschap; conserveringstechnieken; codicologie Leen Van Molle Onderzoeksmethoden Nieuwste Tijd KL Jacob Broersma Erik Buyst Economische geschiedenis van de 19de en 20ste eeuw Bart Maddens Practicum politieke wetenschappen Keith Roe School voor Massacommunicatieresearch Dominique Coene Erik Aerts Initiatie in de historische praktijk: zoekstrategieën (Bach Geschiedenis) GL Bart Vandenbempt Katrien Philippen Monitoraat Geschiedenis/Zoekstrategieën Idesbald Goddeeris Coördineert seminaries 2de bach Geschiedenis Philip Bes Heuristiek van de archeologie Elwin Hofman Assistent Geschiedenis van de Nieuwste Tijd: Moderniteit en Samenleving Hanneke Deleu Praktijkassistente Middeleeuwen Christophe Schellekens Praktijkassistent Nieuwe Tijd Nina Lamal doctoraatsassistente die oefening Nieuwe Tijd begeleidt Marleen Brock seminarie Cultuurgeschiedenis Nieuwste Tijd Patrick Pasture, Stefan Schorn Initiatie in de historische praktijk: oefeningen (Bach Geschiedenis) Violet Soen Onderzoeksmethoden Nieuwe Tijd Jan Christiaens Heuristiek van de musicologie Lieve De Wachter Academisch Nederlands John Nawas Encyclopedie en methodologie in de Islamkunde Fred Truyen Informatiekunde Leen Kelchtermans Heuristiek van de kunstwetenschap Jan Van Impe Laurent Waelkens Rechtsgeschiedenis Demmy Verbeke Heuristiek en methodologie in Taal- en Letterkunde Dirk Speelman Informatiekunde voor taal- en literatuurstudenten Werner Beyens Anneleen Masschelein + Sasha Bru + Reine Meylaerts Algemene literatuurwetenschap Lien Verpoest Methodologisch vak Slavistiek

5 Samenwerking smeden Tegemoetkomen aan individuele noden en wensen van docenten Actief peilen naar noden en wensen Aanpak op maat Bibliotheekmedewerker stelt zijn vakkennis ter beschikking Rondleiding Infosessies – demonstraties Collectiebeheer – aankoopsuggesties – aanbod van databanken Bib-nieuws uit vakgebied beheren Keuze thesisonderwerpen

6 Aanbod - Rondleiding Bibliotheektechnische rondleiding (incl. CB geschiedenis) Referentiecollectie in Grote Leeszaal Achter de schermen van het Magazijn IBL Reprografie Vakspecifieke rondleiding Tabularium Oost-Aziatische Bibliotheek Universiteitsarchief en Kunstpatrimonium Alamire foundation (muziek uit Lage Landen tijdens Ancien Régime) Illuminare (middeleeuwse kunst)

7 Aanbod – Informatiesessies en demonstraties
Limo Databanken Oefeningen Heuristiek Demonstraties in het Tabularium Oude drukken Handschriften

8 Aanbod - Collectiebeheer
Aankoopsuggesties Gecoördineerd met Bibliotheek Letteren Onderwijscollecties (Course collections) Verzamelen in open rek Temporary location (GLLAD – Ladeuzezaal) No loan Studenten nemen ze zelf en zetten ze zelf terug: win-win voor studenten en personeel Databankaanbod Via dienst E-bronnen

9 Aanbod – Nieuws uit vakgebied
Aangeven van vaknieuws Vb. website Japanologie Aanbod – Selectie thesisonderwerpen Overleg met vakgroep over de aangeboden thesisonderwerpen Haalbaarheid op basis van collectiebezit

10 Problemen - Communicatie
Kloof Geen directe band met faculteiten Wie zijn de betrokken docenten of assistenten exact? Lage zichtbaarheid Docenten zijn drukbezet Communicatie: niet opvallend – Toledo weinig gebruikt Timing: beste moment om docent te contacteren? Nood niet altijd even hoog Wie is het bibliotheekpersoneel? Afhankelijk van betrokkenheid van docent

11 Problemen - Vaardigheden
Uiteenlopende vaardigheden Elke medewerker heeft andere vakkennis Een medewerker kan beperkt zijn in zijn aanbod Beperking qua vakkennis: niet zo gespecialiseerd als de docent Beperking qua beslissingsmacht: acquisitie, toegang tot databank Beperking qua financiële slagkracht: CB is niet gefinancierd vanuit faculteiten, dus geen onderzoeksbudgetten ter beschikking

12 Oplossingen Jaarlijkse startvergadering
Persoonlijk aanspreken wanneer docent in de bib langskomt Profileren op POC’s ? Feedback vanuit faculteiten: wat vinden ze van onze ondersteuning in afgelopen jaren? Welke organisatorische verbeteringen zijn mogelijk?


Download ppt "Onderwijsondersteuning in de praktijk: docenten & doctorandi"

Verwante presentaties


Ads door Google