De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het accountantskantoor in de markt van 2020

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het accountantskantoor in de markt van 2020"— Transcript van de presentatie:

1 Het accountantskantoor in de markt van 2020
…en wat heeft SBR daarmee te maken?

2 Ontwikkelingen Oude vormen van dienstverlening staan onder druk Oorzaken: Veranderende marktomstandigheden Toenemende mogelijkheden ICT Impact op gehele kantoororganisatie SRA: blauwdruk voor 2020

3 ICT-thema’s voor nu en straks
Digitalisering Transacties (bv. e-Facturering) Dossiers (document & workflow management) Communicatie (webportals) Rapportages (SBR) Advisering (bv. credit rating) Het Nieuwe Werken Social Media Integratie van tools & templates Inhouse of outsourcing? Weet je nog dat we ons alleen maar met klanttevredenheid hoefden bezig te houden?

4 2020? Symbolisch jaartal Er is veel verandering op til
Visie op waar het naartoe gaat  Richting Roadmap voor de weg ernaar toe  Route

5 Blauwdruk? Vooruit kijken, daar moet je voor uitkijken!
Referentiekader is o.b.v wat we nu weten, vgl. science fiction Er is altijd de vrijheid om het anders te doen

6 De accountantsmarkt in 2020
Minder kantoren Fusies en overnames om vraag naar multidisciplinair advies te kunnen beantwoorden Opereren in niche- markten (specialisatie) Werken in netwerken, sturen op processen

7 Het kantoor in 2020 Kantoor is “regisseur van de behoeften” d.m.v. proactieve en multidisciplinaire teams Digitale samenwerking tussen kantoor en cliënt Versterking van de adviesfunctie “Oude” dienstverlening migreert naar nieuwe vormen

8 Omvorming traditionele diensten (1)
Administratieve dienstverlening: elektronische vastlegging aan de bron, ook non financials white label outsourcing (Yuki, NewViews, MailHetDoor, Nmbrs,…) wat wil de cliënt: boekhouden, scannen, voorcoderen, uitbesteden? Samenstelpraktijk: jaarrekening rechtstreeks uit de administratie (SBR/XBRL) continuous reporting (bv. de jaarrekening van 12 maart) van jaarrekening naar accountantsverslag (stuurinformatie) verklaringen afstemmen op assurancebehoeften van stakeholders rapportgenerator verdwijnt, rapportagesoftware blijft noodzakelijk Werkprogramma’s voor samenstelopdrachten Dossiervorming Kwaliteitsborging Toetsbaarheid

9 Omvorming traditionele diensten
Aangiftepraktijk: vooringevulde aangiften structureel vooroverleg met Belastingdienst (Horizontaal Toezicht) nog meer accent op advies aangiftesoftware is meer dan aangiftegenerator: bv. uitstelregeling, verliesverrekening, aanvragen / verlengen / stopzetten EKA’s, bezwaar- en beroepsprocedures Controlepraktijk: controle bij de bronsystemen (bestandsanalyses, business intelligence) focus op risicoprofiel en duurzaam rendement automatisering van de controle (continuous auditing) controle van de automatisering (IT auditing)

10 Advisering De accountant/fiscalist als onafhankelijke, deskundige, strategische adviseur  business in balance ICT benutten om proactief met de cliënt mee te denken Gebruik van online adviestools en toepassing van doelgroepgerichte / cliëntspecifieke informatievoorziening

11 Personeel Personeelssamenstelling en organisatiecultuur veranderen!!
Toenemende schaarste aan gekwalificeerde medewerkers Pro-actieven, Creatieven en Process operators Grotere verscheidenheid in de groep beroepsbeoefenaars Flexibilisering: parttime dienstverbanden, het Nieuwe Werken Van competentie naar talent management Opleidingen: meer aandacht voor ICT, commercie & communicatie, multidisciplinair werken; misschien minder voor boekhouden?

12 Leiderschap Aansturing minder op productiviteit, meer op processen, output en “softe” criteria (bv. cliënttevredenheid) Bedrijfsleiding in handen van niet-accountants/fiscalisten Multidisciplinaire cliëntenteams o.l.v. relatiebeheerder (generalist), waar nodig ook met externe partners (specialisten)

13 Verdienmodellen Toenemende prijstransparantie, prijsvechters op markt van commodity diensten Commodity diensten steeds vaker o.b.v. abonnementen (fixed price en afhankelijk van intensiteit of frequentie van het gebruik) Alternatieve modellen zoals freemium, pop-up ventures? Website als omzetgenerator

14 SBR/XBRL: waar staan we nu?
Thema XBRL/SBR SBR/XBRL: waar staan we nu?

15 BRON: SRA Ledenpeiling 2010
Thema XBRL/SBR Toepassing XBRL Mijn huidige kantoorautomatisering is klaar voor de aanlevering van SBR-rapportages aan: Ja Nee Weet niet Belastingdienst, alle belastingsoorten 21.1% 66.3% 12.6% Belastingdienst, 1 of enkele belastingsoorten 33.3% 55.2% 11.5% Kamer van Koophandel, publicatiestukken 27.8% 63.9% 8.2% CBS, statistiekrapportages 12.4% 78.4% 9.3% Banken, kredietrapportages 14.4% 74.2% 11.3% BRON: SRA Ledenpeiling 2010

16 Actualiteiten Verplichtstelling overheidsdomein is aanstaande
Bankenportaal straks open voor middelgrote ondernemingen eHerkenning gaat in 2011 van start Softwareleveranciers boeken progressie

17 Ondersteuning door SRA
Structuurplan SBR voor de kantoren Liftmodel, instappen op de etage die u wenst Van voorlichting tot implementatiebegeleiding Inclusief een vergelijkend onderzoek webportalen Lancering begin 2011 Benchmark platform Fasegewijs, starten met enkele branches Draagvlak onderzocht d.m.v. ledenraadpleging

18 Resultaten ledenraadpleging
Het overgrote deel van de respondenten (87%) biedt momenteel geen benchmarkdiensten aan. Benchmarking wordt door ca. 72% van de respondenten als een inhoudelijk waardevolle aanvulling van de dienstverlening gekwalificeerd. Benchmarking wordt door ca. 48% van de respondenten beschouwd als een (potentiële) omzetgenerator Tweederde (66,7%) van de respondenten vindt het voor SRA een taak om een benchmarkplatform te ontwikkelen. Ongeveer 12% vindt dit juist geen taak van SRA. Ruim 85% van de respondenten geeft aan de cliënten te informeren als er een benchmarkservice zou zijn. 36% van de respondenten geeft aan hierbij een positief advies te willen geven om deel te nemen. Er is weinig draagvlak om voor aanlevering van gegevens te moeten betalen, ruim 57% is hierop tegen. Ongeveer 17% geeft aan dat betaling voor aanlevering van data wel denkbaar zou zijn. Ongeveer 59% van de respondenten vindt het wel billijk om voor het opvragen van benchmarkinformatie te moeten betalen. Ongeveer 17% is het oneens met het moeten betalen voor gebruik van de benchmarkinformatie. Ruim 20% neemt een neutraal standpunt in, uit onderliggende toelichtingen blijkt dat dit mede te maken heeft met een voorbehoud ten aanzien van de hoogte van de gevraagde vergoeding. Het prijsmodel dat de voorkeur heeft is om af te rekenen per opgevraagd rapport, hieraan geeft 43% van de respondenten de voorkeur. Ongeveer 30% uit voorkeur voor een ander prijsmodel en 22,5% van de respondenten is van mening dat deze service gratis zou moeten zijn. Er is verdeeld gereageerd op de vraag of er een koppeling zou moeten zijn tussen het aanleveren van data en het opvragen van informatie. 40% van de respondenten vindt dat dit het geval zou moeten zijn, 60% vindt dat dit twee verschillende zaken zijn. 23,5% van de respondenten vindt overigens wel dat er meer betaald moet worden als men niet eerst zelf data heeft aangeleverd. Ongeveer 63% van de respondenten vindt het geen goed idee als de benchmarkinformatie ook voor niet-SRA Leden toegankelijk zou zijn. 26% is daar juist wel vóór. Ruim 80% van de respondenten is het (zeer) oneens met de stelling dat benchmarking een verplicht onderdeel van het SRA-Keurmerk zou moeten zijn. Bijna de helft (47%) van de respondenten is bereid om specifieke branchekennis te delen om goede benchmarkrapportages te kunnen ontwikkelen. Ongeveer 11% is hiertoe niet bereid. 26,5% van respondenten geeft aan deel te willen nemen aan een eventueel pilotproject inzake benchmarking. Ongeveer 16% is hiertoe niet bereid, 50% geeft aan dit misschien te willen.

19 SRA Structuurplan Standard Business Reporting
0. Visiedocument 1. Introductiecursus Strategievorming Kantoor v/d Toekomst 2. SBR Scan Lite 2. Strategiesessie SBR 3. Vennotensessie SBR 4. SBR Scan Extended Strategieplanning Kantoor v/d Toekomst 5. SBR Realisatie INFORMATIE- BIJEENKOMSTEN ACCOUNTANTSKANTOOR in 2020

20 The Young Professional op weg naar 2020…
Goede reis en behouden aankomst! SRA-Accountantskantoren. Duurzame en betrokken partners Marconibaan MR Nieuwegein T E


Download ppt "Het accountantskantoor in de markt van 2020"

Verwante presentaties


Ads door Google