De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coördinatiecel Vlaams e-government De VKBO als instrument voor het uitbouwen van een integrale dienstverlening voor ondernemingsgegevens in de overheidssector.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coördinatiecel Vlaams e-government De VKBO als instrument voor het uitbouwen van een integrale dienstverlening voor ondernemingsgegevens in de overheidssector."— Transcript van de presentatie:

1 Coördinatiecel Vlaams e-government De VKBO als instrument voor het uitbouwen van een integrale dienstverlening voor ondernemingsgegevens in de overheidssector VKBO – Business Analyse/strategie Lieven Raes, adviseur communicatie en projecten, Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Tel: (02) 553 53 12 – Fax: (02) 553 55 42 – E-mail: lieven.raes@bz.vlaanderen.believen.raes@bz.vlaanderen.be Boudewijngebouw 4, Boudewijnlaan 30, B-1000 Brussel, België Web: http://www.vlaanderen.be/e-government/http://www.vlaanderen.be/e-government/

2 Coördinatiecel Vlaams e-government Inhoud van de presentatie  INHOUD  1. Historische schets & doelstellingen  2. VKBO De drie producten  3. Het productaanbod (wat, wanneer gebruiken)  4. Doelgroepen  5. Architectuur, verhouding KBO  6. Strategie, toekomstplannen  7. Aanbodkanalen  8. Rol en ambitie van CORVE m.b.t. ‘authentieke gegevens’

3 Coördinatiecel Vlaams e-government 1. Historisch schets en doelstellingen  Ondernemingsgegevens werden niet of verspreid beheerd  Geen uniek identificatienummer  2003, Vlaamse overheid kiest voor Federaal ondernemingsnummer  KBO bevat onvoldoende gegevens, maar is een goede basis  2006, VKBO wordt beheerd door de coördinatiecel Vlaams e- government

4 Coördinatiecel Vlaams e-government 2. De VKBO producten 2.1. De VKBO datasets incl. veranderingen (mutaties) - Datafile met ondernemingsgegevens binnen een aangegeven selectie 2.2. De VBKO webdiensten (webservices) - Online opvragen van data binnen een applicatie 2.3. De VKBO schermapplicatie (VKBO GUI) - User Interface voor het online raadplegen van ondernemings- gegevens

5 Coördinatiecel Vlaams e-government 3. Het VKBO productaanbod 3.1. De VKBO datasets incl. veranderingen (mutaties) Kan je best gebruiken wanneer je een overzicht wenst van een bekende dataset met ondernemingsgegevens (vb. alle onder- nemingen met postcode X). Geschikt voor frequent gebruik, mits updates 3.2. De VBKO webdiensten (webservices) Kan je best gebruiken wanneer je rechtstreeks in uw applicatie ondernemingsgegevens wil opvragen (vb. klantenbestand VDAB) of klantenbestand gekoppeld aan interne back-office applicaties. 3.3. De VKBO schermapplicatie (VKBO GUI) Kan je best gebruiken wanneer je een beperkt aantal opzoekingen wenst te doen, of een beperkte set van gedetailleerde gegevens wil opvragen (vb. wie is bestuurder van firma X)

6 Coördinatiecel Vlaams e-government 4. Doelgroepen  Wel: –Lokale besturen (gemeenten en OCMW’s) –Vlaamse overheidsinstellingen –Provinciale overheidsinstellingen –Overheidsbedrijven –Intergemeentelijke dienstenleveranciers (enkel voor aanbod aan voorgaande groepen) –IT bedrijven (enkel voor aanbod aan voorgaande groepen)  Niet: –Private ondernemingen en organisaties

7 Coördinatiecel Vlaams e-government 5. Architectuur / verhouding KBO

8 Coördinatiecel Vlaams e-government 6. Strategie en toekomstplannen   Communicatie – –Kanalen CORVE website (www.vlaanderen.be/egovernment of www.corve.be)www.vlaanderen.be/egovernmentwww.corve.be RSS feed / snelnieuws Vakpers (zoals lokaal) – –Inhoud VKBO voorstelling, demo VKBO GUI (video) Algemene informatie over het VKBO aanbod Realisaties en best practices Gedetailleerde informatie m.b.t. de implementatie   Ontwikkeling van diensten / dienstencomponenten – –VKBO overleg (enerzijds via het Vlaamse MAGDA overleg) – –Anderzijds via een op te richten VVSG werkgroep VKBO – –Via enquetering / bevraging – –Ontwikkeling via 4 maandelijkse dienstenreleases

9 Coördinatiecel Vlaams e-government 6. Strategie en toekomstplannen – –Overzicht van de dienstencomponenten

10 Coördinatiecel Vlaams e-government 6. Strategie en toekomstplannen   6.1. Interne aanpak CORVE – –Helpdesk (beperkte helpdesk, m.b.t. het verkrijgen van informatie), geen ondersteuning voor het implementeren van VKBO in de eigen back- offices. – –Behandeling vragen volgens beschikbare capaciteit (capaciteitsuit- breiding wordt gezocht + efficiëntieverhoging van interne verwerking). – –Afspraken m.b.t. gebruik worden vastgelegd in een overeenkomst – –CORVE als intermediaire partij ten aanzien van ondernemingsgegevens Niet rechtstreeks verantwoordelijk voor datakwaliteit (dit is nl. de beheersdienst en de gegevensbeheerder (vb. KBO, of dep. Onderwijs). Past zelf geen foutieve gegevens aan (nl. een taak van de gegevensbeheerder). CORVE speelt enkel een rol als evt. dispatcher van vragen naar de beheersdiensten (rol als drukkingsgroep). CORVE wil als intermediair het aanbod promoten en ingang doen vinden in de diverse organisaties (doorgeefluik en overzichthouder).

11 Coördinatiecel Vlaams e-government 6. Strategie en toekomstplannen   6.2. Dienstenaanbod via externen (dienstenleveranciers e.a.) – –Doel: VKBO dienstverlening integreren in de werking van de overheid. Dienstenleveranciers vervullen taak als integrator MAGDA diensten in de back-office – –Principes De principes worden vastgelegd in een contract tussen CORVE en de dienstenleveranciers (CORVE werkt een voorstel uit) Datamodel, VKBO data en de VKBO diensten worden in principe gratis aangeboden aan overheden via dienstenleveranciers Het VKBO datamodel vormt de standaard (interoperabiliteit tussen systemen wordt hierdoor verzekerd) Niet commercieel gebruik CORVE kan in het kader van het veiligheidsbeheer controle uitoefenen op de implementatie en het gebruik van VKBO (inzagerecht) Onderlinge uitwisselbaarheid van nieuwe VKBO services Verplichte afname van de VKBO mutatiegegevens (beheer VKBO kopieën)

12 Coördinatiecel Vlaams e-government 6. Strategie en toekomstplannen Werkwijze ‘gebruik VKBO’ rechtstreeks door een lokaal bestuur

13 Coördinatiecel Vlaams e-government 6. Strategie en toekomstplannen Werkwijze ‘gebruik VKBO’ via een externe dienstenleverancier

14 Coördinatiecel Vlaams e-government 7. Hoe VKBO diensten aanvragen  GUI (Graphical User Interface) –Federaal ambtenaren token is vereist. –Hoe aanvragen (bij fedict)? 1. Eén persoon binnen uw gemeente: rechtstreeks aanvragen bij FEDICT 2. Eén persoon die verantwoordelijk is voor de aanvragen van collega’s –1. Deze persoon wordt aangesteld als veiligheidsbeheerder voor de gemeente –2. Deze persoon dient cursus te volgen bij FEDICT (info fedict) –3.Deze persoon is verantwoordelijk voor uitreiking en intrekking tokens 3. Strategie CORVE: de erkende veiligheidsbeheerder door FEDICT wordt eveneens erkend door CORVE. 4. Toegang via de VKBO GUI URL  Webservices & datasets –Geen tokens vereist –Aanvraag bij CORVE: (bart.misseeuw@bz.vlaanderen.be)bart.misseeuw@bz.vlaanderen.be –In een later stadium via de helpdesk –Gebruik van de gegevens (datasets, mutaties en webservices) worden vastgegeled in een protocol tussen de gemeente en CORVE –Gebruik van gegevens door een externe ontwikkelaar worden eveneens vastgelegd in een protocolakkoord die de gebruiksmodaliteiten regelt

15 Coördinatiecel Vlaams e-government 8. Rol en ambitie CORVE m.b.t. authentieke brongegevens  Rollen: Overzicht VKBO rollen (corve als intermediair)  Ambitie: Implementatie v/e standaard voor authentieke gegbron. voor ondernemingen in Vlaanderen – vraag niet wat je al weet!!!

16 Coördinatiecel Vlaams e-government Nog vragen?


Download ppt "Coördinatiecel Vlaams e-government De VKBO als instrument voor het uitbouwen van een integrale dienstverlening voor ondernemingsgegevens in de overheidssector."

Verwante presentaties


Ads door Google