De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ZIP Midden-Brabant platform voor zorginnovaties Zorg, Wetenschap en Technologie 18 mei 2011 Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ZIP Midden-Brabant platform voor zorginnovaties Zorg, Wetenschap en Technologie 18 mei 2011 Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van."— Transcript van de presentatie:

1 ZIP Midden-Brabant platform voor zorginnovaties Zorg, Wetenschap en Technologie 18 mei 2011 Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Midpoint Brabant (REAP)

2 Agenda –Voorstellen Zorgnetwerk Midden-Brabant en Minase –Context: Innovatie in de gezondheidszorg –Van MAC naar ZIP Midden-Brabant Deelnemers Social Innovation MAC-Proces ZIP –ZIP in de praktijk Instrumenten Eco-systeem waarin ZIP zit –Stellingen –Samenvatting ZIP Midden-Brabant Pagina: 2

3 Zorgnetwerk Midden-Brabant –Het Zorgnetwerk Midden-Brabant is een ontmoetingsplaats voor zorgaanbieders waar men kennis en ervaring uitwisselt. –Deze uitwisseling prikkelt tot samenwerking over de grenzen van de eigen organisatie heen, met als resultaat betere samenwerking en afstemming in de zorg voor de inwoners van Midden-Brabant. –Voor de gezamenlijke aanpak van ketenzorg en zorgvernieuwingsprojecten biedt het Zorgnetwerk projectmanagement, advies, ondersteuning en begeleiding. ZIP Midden-Brabant Pagina: 3 28 december 1827 18 februari 2003

4 Zorgnetwerk Midden-Brabant ZIP Midden-Brabant Pagina: 4

5 Business Zorgnetwerk Midden-Brabant –Projectmanagement van de transmurale projecten en programma’s –Implementator van de produkten van het Zorgnetwerk –Expertisecentrum –Adviseur & consultfunctie om integrale zorgprocessen te bevorderen ZIP Midden-Brabant Pagina: 5

6 Minase Minase werkt samen met partners aan de creatie van nieuwe waarde … –Adviesdiensten –Ondernemerschap …met een samenhangend pallet aan diensten op maat gebracht met aanvullende services van business partners …. –Innovatie, business modelling, samenwerking, kennismanagement & ketenmanagement …. gericht rondom maatschappelijke thema’s. ZIP Midden-Brabant Pagina: 6

7 full service pallet aan diensten gegroepeerd rondom een aantal thema’s ZIP Midden-Brabant Pagina: 7 Gezondheid en en welbevinden DuurzaamheidFood Social innovation Open innovation Business models Collective Intelligence Operational excellence Campussen, valueparks & clusters

8 Voorbeeld: Dementie Experience ZIP Midden-Brabant Pagina: 8 Dementie Experience heeft als doel gezonde mensen levensecht inzicht te geven in hoe mensen met dementie hun leven ervaren. Het zelf ervaren van kenmerken van dementie kan het inlevingsvermogen bevorderen. Daarmee gewapend kunnen zij beter inspelen op de behoeften, zodat de zorg verbetert.

9 Context MAC – innovatie in de zorg De maatschappelijke opgaven in de zorg zijn groot: Toename van chronisch zieken en ouderen Behoefte aan 470.000 extra werknemers in 2025 Stijging zorgkosten hoger dan stijging economische groei Innovatie is urgent en noodzakelijk voor houdbaarheid van de zorg op lange termijn. Innovaties versnellen en op de markt brengen door een effectieve business development aanpak ZIP Midden-Brabant Pagina: 9

10 Innovatie in de zorg - knelpunten –Innovatie in de zorg is een langzaam proces –Innovatie krijgt veelal minder aandacht en resources dan het primaire proces –Binnen zorginstellingen is innovatie-kennis beperkt aanwezig –Innovatie-projecten blijven vaak in de pilotfase steken –Zorginstellingen en bedrijfsleven vinden elkaar moeizaam –Er zijn veel goede ideeën, maar zorginhoudelijke, organisatiekundige en financiële toetsing is beperkt –……, …… ZIP Midden-Brabant Pagina: 10

11 Hoe het begon -- Visie –Door het samenbrengen van praktijkkennis en –ervaring uit de zorg met business development capaciteit en de juiste partijen voor ontwikkeling, productie, marketing en distributie kunnen innovaties sneller en succesvoller op de markt geïntroduceerd worden. –Door het sneller kunnen opschalen van kansrijke oplossingen zal de kwaliteit van de zorg verbeteren en de patiënt en zorgverleners profiteren. MAC Midden-Brabant Pagina: 11

12 MAC -- Social Innovation Social Innovation in de visie van Midpoint Brabant is het creëren van nieuwe business modellen en marktmechanismen in een multi stakeholler community, gericht op het realiseren van maatschappelijke waarde. ZIP Midden-Brabant Pagina: 12

13 MAC -- Proces ZIP Midden-Brabant Pagina: 13 idee generatie  resultaat: ideeën raffinage  resultaat: geselecteerde ideeën + haalbaarheidstudies selectie  resultaat: adviezen m.b.t. haalbaarheid en oplossingsrichting matchmaking en projectontwikkeling  resultaat: consortium en projectplan uitvoering innovatieproject en commercialisatie  resultaat: experiment, business case, pilot, innovatie innovatieproces projectmanagement

14 MAC – Pilots & Conclusies ZIP Midden-Brabant Pagina: 14 –3 pilot projecten geselecteerd bij de deelnemers: Digitale dagaanduiding bij De Wever, Sleutelproblematiek in de thuiszorg bij Thebe Extramurale medicijnverstrekking bij Thebe –Aantal ‘spontane’ ideeën viel tegen –Business development kennis kan versnelling aanbrengen –Voor een juiste match met marktpartijen zijn relevante expertise en netwerken nodig –Kennis over IE, contracten, etc. biedt meerwaarde –‘Gate stage’ aanpak beperkt risico’s en geeft inzicht in voortgang –Innovatie betreft ook het implementeren van bestaande producten/diensten binnen een zorginstelling Bij de selectie van geschikte producten/diensten en ontwikkelen business case is er een duidelijke bijdrage van MAC

15 Van MAC naar ZIP Midden-Brabant ZIP Midden-Brabant Pagina: 15

16 ZIP in de praktijk -- Instrumenten ZIP Midden-Brabant Pagina: 16 Generiek Ideeënscouting, ontmoeting, verbinding Idee creatie: creativiteits technieken Raffinage: toetsen van ideeën aan een set criteria Specifiek Haalbaarheidsstudie Eisen – Aanbod Confrontatie matrix Matchmaking Business Case ontwikkeling Gevorderd Projectontwikkeling en financiering Projectmanagement

17 Eisen/aanbod matrix ZIP Midden-Brabant Pagina: 17 Techniek Gebruik Kosten installatiegemak/ verplaatsbaarheid voor alle type woningen toepasbaar veiligheidnormen (SKG/NEN/PKVW)/ verzekering sociaal veilig / veilig voor TZ medewerker (geen loper!) gebruiksgemak bewoner (zelfstandig te opnen) gebruiksgemak TZ medewerker privacy ((on)zichtbaarheid) prijs aansluitbaarheid op clientregistratiesysteem Totaal=scores * weegfactor weegfactor555533311 mechanischM531252151 85 C534355141 113 M2532355141 103 S531252151 85 L334355341 109 elektronischC514334533 107 N314334501 92 L2 0 D 0 GSM basedL3535454430 127 O000000000 0 K000000000 0 C2333544523 114 M3535554543 139 web-basedC3000000000 0 RFIDK2330545303 94

18 Eco-systeem ZIP Midden-Brabant Pagina: 18 ZIP Midden-Brabant heeft de focus op de zorg in de regio, maar verbindt met landelijke Life Science en Health netwerk

19 ZIP Midden-Brabant Dank u wel voor uw aandacht! Heeft u suggesties voor concrete projecten? Meldt u dan bij a.cromwijk@zmbr.nl ZIP Midden-Brabant Pagina: 19

20 Stellingen – 1. Regio Het ZIP Midden-Brabant wordt sterker als het focus op zorginstellingen wordt verbreed naar een grotere regio. ZIP Midden-Brabant Pagina: 20

21 Stellingen – 2. Eco-systeem ZIP Midden-Brabant is een concurrent voor andere initiatieven in de regio. ZIP Midden-Brabant Pagina: 21

22 Stellingen – 3. Drempels in innovatie De‘demand driven’ aanpak en aandacht voor ‘evidence based’ van het ZIP Midden-Brabant zijn de sleutels om innovaties succesvol tot implementatie te brengen. ZIP Midden-Brabant Pagina: 22

23 Stellingen – 4. Matchmaking Bedrijven en zorginstellingen vinden elkaar wel zonder ZIP Midden-Brabant, als er maar een echte behoefte is. ZIP Midden-Brabant Pagina: 23

24 Stellingen – 5. Care Avenue ZIP Midden-Brabant is een waardevolle invulling van Care Avenue van Midpoint. ZIP Midden-Brabant Pagina: 24


Download ppt "ZIP Midden-Brabant platform voor zorginnovaties Zorg, Wetenschap en Technologie 18 mei 2011 Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van."

Verwante presentaties


Ads door Google