De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ZIP Midden-Brabant platform voor zorginnovaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "ZIP Midden-Brabant platform voor zorginnovaties"— Transcript van de presentatie:

1 ZIP Midden-Brabant platform voor zorginnovaties
Zorg, Wetenschap en Technologie 18 mei 2011 Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Midpoint Brabant (REAP)

2 Agenda Voorstellen Zorgnetwerk Midden-Brabant en Minase
Context: Innovatie in de gezondheidszorg Van MAC naar ZIP Midden-Brabant Deelnemers Social Innovation MAC-Proces ZIP ZIP in de praktijk Instrumenten Eco-systeem waarin ZIP zit Stellingen Samenvatting ZIP Midden-Brabant

3 Zorgnetwerk Midden-Brabant
18 februari 2003 28 december 1827 Het Zorgnetwerk Midden-Brabant is een ontmoetingsplaats voor zorgaanbieders waar men kennis en ervaring uitwisselt. Deze uitwisseling prikkelt tot samenwerking over de grenzen van de eigen organisatie heen, met als resultaat betere samenwerking en afstemming in de zorg voor de inwoners van Midden-Brabant. Voor de gezamenlijke aanpak van ketenzorg en zorgvernieuwingsprojecten biedt het Zorgnetwerk projectmanagement, advies, ondersteuning en begeleiding. ZIP Midden-Brabant

4 Zorgnetwerk Midden-Brabant
ZIP Midden-Brabant

5 Business Zorgnetwerk Midden-Brabant
Projectmanagement van de transmurale projecten en programma’s Implementator van de produkten van het Zorgnetwerk Expertisecentrum Adviseur & consultfunctie om integrale zorgprocessen te bevorderen ZIP Midden-Brabant

6 Minase Minase werkt samen met partners aan de creatie van nieuwe waarde … Adviesdiensten Ondernemerschap …met een samenhangend pallet aan diensten op maat gebracht met aanvullende services van business partners …. Innovatie, business modelling, samenwerking, kennismanagement & ketenmanagement …. gericht rondom maatschappelijke thema’s. ZIP Midden-Brabant

7 full service pallet aan diensten gegroepeerd rondom een aantal thema’s
Gezondheid en en welbevinden Duurzaamheid Food Social innovation Open innovation Campussen , valueparks & clusters Business models Collective Intelligence Operational excellence ZIP Midden-Brabant

8 Voorbeeld: Dementie Experience
Dementie Experience heeft als doel gezonde mensen levensecht inzicht te geven in hoe mensen met dementie hun leven ervaren. Het zelf ervaren van kenmerken van dementie kan het inlevingsvermogen bevorderen. Daarmee gewapend kunnen zij beter inspelen op de behoeften, zodat de zorg verbetert. ZIP Midden-Brabant

9 Context MAC – innovatie in de zorg
De maatschappelijke opgaven in de zorg zijn groot: Toename van chronisch zieken en ouderen Behoefte aan extra werknemers in 2025 Stijging zorgkosten hoger dan stijging economische groei Innovatie is urgent en noodzakelijk voor houdbaarheid van de zorg op lange termijn. Innovaties versnellen en op de markt brengen door een effectieve business development aanpak ZIP Midden-Brabant

10 Innovatie in de zorg - knelpunten
Innovatie in de zorg is een langzaam proces Innovatie krijgt veelal minder aandacht en resources dan het primaire proces Binnen zorginstellingen is innovatie-kennis beperkt aanwezig Innovatie-projecten blijven vaak in de pilotfase steken Zorginstellingen en bedrijfsleven vinden elkaar moeizaam Er zijn veel goede ideeën, maar zorginhoudelijke, organisatiekundige en financiële toetsing is beperkt ……, …… ZIP Midden-Brabant

11 Hoe het begon -- Visie Door het samenbrengen van praktijkkennis en –ervaring uit de zorg met business development capaciteit en de juiste partijen voor ontwikkeling, productie, marketing en distributie kunnen innovaties sneller en succesvoller op de markt geïntroduceerd worden. Door het sneller kunnen opschalen van kansrijke oplossingen zal de kwaliteit van de zorg verbeteren en de patiënt en zorgverleners profiteren. MAC Midden-Brabant

12 MAC -- Social Innovation
Social Innovation in de visie van Midpoint Brabant is het creëren van nieuwe business modellen en marktmechanismen in een multi stakeholler community, gericht op het realiseren van maatschappelijke waarde. ZIP Midden-Brabant

13 MAC -- Proces innovatieproces projectmanagement Ê idee generatie
resultaat: ideeën raffinage resultaat: geselecteerde ideeën + haalbaarheidstudies selectie resultaat: adviezen m.b.t. haalbaarheid en oplossingsrichting matchmaking en projectontwikkeling resultaat: consortium en projectplan uitvoering innovatieproject en commercialisatie resultaat: experiment, business case, pilot, innovatie innovatieproces projectmanagement ZIP Midden-Brabant

14 MAC – Pilots & Conclusies
3 pilot projecten geselecteerd bij de deelnemers: Digitale dagaanduiding bij De Wever, Sleutelproblematiek in de thuiszorg bij Thebe Extramurale medicijnverstrekking bij Thebe Aantal ‘spontane’ ideeën viel tegen Business development kennis kan versnelling aanbrengen Voor een juiste match met marktpartijen zijn relevante expertise en netwerken nodig Kennis over IE, contracten, etc. biedt meerwaarde ‘Gate stage’ aanpak beperkt risico’s en geeft inzicht in voortgang Innovatie betreft ook het implementeren van bestaande producten/diensten binnen een zorginstelling Bij de selectie van geschikte producten/diensten en ontwikkelen business case is er een duidelijke bijdrage van MAC ZIP Midden-Brabant

15 Van MAC naar ZIP Midden-Brabant

16 ZIP in de praktijk -- Instrumenten
Generiek Ideeënscouting, ontmoeting, verbinding Idee creatie: creativiteits technieken Raffinage: toetsen van ideeën aan een set criteria Specifiek Haalbaarheidsstudie Eisen – Aanbod Confrontatie matrix Matchmaking Business Case ontwikkeling Gevorderd Projectontwikkeling en financiering Projectmanagement ZIP Midden-Brabant

17 Eisen/aanbod matrix Techniek Gebruik Kosten ZIP Midden-Brabant
Techniek Gebruik Kosten installatiegemak/ verplaatsbaarheid voor alle type woningen toepasbaar veiligheidnormen (SKG/NEN/PKVW)/ verzekering sociaal veilig / veilig voor TZ medewerker (geen loper!) gebruiksgemak bewoner (zelfstandig te opnen) gebruiksgemak TZ medewerker privacy ((on)zichtbaarheid) prijs aansluitbaarheid op clientregistratiesysteem Totaal=scores * weegfactor weegfactor 5 3 1 mechanisch M 2 85 C 4 113 M2 103 S L 109 elektronisch 107 N 92 L2 D GSM based L3 127 O K C2 114 M3 139 web-based C3 RFID K2 94 ZIP Midden-Brabant

18 Eco-systeem ZIP Midden-Brabant heeft de focus op de zorg in de regio,
maar verbindt met landelijke Life Science en Health netwerk ZIP Midden-Brabant

19 ZIP Midden-Brabant Dank u wel voor uw aandacht! Heeft u suggesties voor concrete projecten? Meldt u dan bij ZIP Midden-Brabant

20 Stellingen – 1. Regio Het ZIP Midden-Brabant wordt sterker als het focus op zorginstellingen wordt verbreed naar een grotere regio. ZIP Midden-Brabant

21 Stellingen – 2. Eco-systeem
ZIP Midden-Brabant is een concurrent voor andere initiatieven in de regio. ZIP Midden-Brabant

22 Stellingen – 3. Drempels in innovatie
De‘demand driven’ aanpak en aandacht voor ‘evidence based’ van het ZIP Midden-Brabant zijn de sleutels om innovaties succesvol tot implementatie te brengen. ZIP Midden-Brabant

23 Stellingen – 4. Matchmaking
Bedrijven en zorginstellingen vinden elkaar wel zonder ZIP Midden-Brabant, als er maar een echte behoefte is. ZIP Midden-Brabant

24 Stellingen – 5. Care Avenue
ZIP Midden-Brabant is een waardevolle invulling van Care Avenue van Midpoint. ZIP Midden-Brabant


Download ppt "ZIP Midden-Brabant platform voor zorginnovaties"

Verwante presentaties


Ads door Google