De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We hebben een droom!  Alle inwoners kunnen in het dorp terecht voor zorg- en welzijnsvoorzieningen  Die voorzieningen worden georganiseerd door en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We hebben een droom!  Alle inwoners kunnen in het dorp terecht voor zorg- en welzijnsvoorzieningen  Die voorzieningen worden georganiseerd door en."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 We hebben een droom!  Alle inwoners kunnen in het dorp terecht voor zorg- en welzijnsvoorzieningen  Die voorzieningen worden georganiseerd door en in het dorp  Dankzij die voorzieningen weet iedereen zich heel lang te redden  En kan heel lang in het dorp blijven wonen De basis van dit alles: Solidariteit De optimale bedrijfsvorm voor solidariteit = een coöperatie

4 Lange aanloop … met een eindsprint Aanleiding  Leefbaarheidsonderzoek 2007  Werkgroep ‘Austerlitz Zorgt’ (febr. 2012) Ondernomen acties 2012  Voorbereidende gesprekken en bezoeken  Overleg met Gemeente Zeist  Eerste bewonersbijeenkomst september  Bedrijfsplan  Enquête  Opstellen statuten en oprichting Coöperatie  Tweede bewonersbijeenkomst december  Ledenwervingsactie

5 Respons Enquête Bevolking (bron: CBS 2010) Enquête (netto-respons) Aantal personen1.470650 (44%) Leeftijd > 65 jaar216119 (55%) Aandeel 65-plussers15%18% Voor de resultaten zie: www.austerlitzzorgt.nlwww.austerlitzzorgt.nl,

6 Woongenot Hoe belangrijk is het voor u om in Austerlitz te kunnen blijven wonen bij ziekte of gebrek?

7 Zorg/welzijnsdiensten Welke diensten denkt u in de komende tien jaar nodig te hebben?

8  Jong en oud woont met veel plezier in Austerlitz  Het merendeel wil hier graag blijven wonen, ook als ze zorg nodig hebben  Men weet zorgvoorzieningen over het algemeen goed te vinden  Welzijnsvoorzieningen worden nauwelijks gebruikt  De vraag naar welzijnsvoorzieningen zal flink toenemen  Twee derde van de 65-plussers denkt woningaanpassingen en/of welzijnsdiensten nodig te hebben  Duidelijk behoefte aan voorzieningen in het dorp zelf  Er is een groot draagvlak voor een zorgcoöperatie Conclusies enquête

9  Zorg- en welzijnsvoorzieningen via voorkeurs- aanbieders  Aanbod in regelmatige dialoog met de bevolking  Inzet van lokale professionals en vrijwilligers  Bewoners houden keuzevrijheid  Centraal informatiepunt via dorpsondersteuner  Snelle indicatiestelling  Besparingen komen en goede aan het dorp (geruild voor ‘subsidie’)  Bestaande activiteiten en faciliteiten worden gekoesterd  Werken met ZZP-ers en/of medewerkers van geschikte organisaties Coöperatie: uitgangspunten

10 Hoe organiseren we het?

11 Stand van zaken  Coöperatie is op 14 december 2012 opgericht  6-koppig bestuur  Status: experiment bij gemeente voor 3 jaar  ‘Startsubsidie’ van Gemeente Zeist voor aanloopkosten en voor eerste jaar (2013)  Vervolgoverleg gemeente over ‘subsidie 2014’  Eenmalige bijdrage fonds R.C. Maagdenhuis en Stichting Brentano, Steun des Ouderdoms  Overleg over realisatie beschermd wonen-unit en seniorenwoningen

12 Aanbod diensten tot de zomer  Dorpsondersteuner, die alle vragen op gebied van zorg en welzijn samen met de mensen oplost, via bezoeken en telefonische spreekuur  Zij doet de indicatiestellingen WMO in overleg met de gemeente  Koppelt vragen aan oplossingen door gericht zoeken  Zij bezoekt alle 70+-leden  Zet vrijwilligers in voor bijv. vervoer  Huishoudelijke hulp en AWBZ op PGB-basis via zorgcoördinator

13 Uitbreidingen diensten na de zomer  Bezoeken niet-leden van 70 jaar en ouder  Huishoudelijke hulp in natura via Accurate Zorg  Bewegen voor ouderen  Wandelen en fietsen in kader eenzaamheids- bestrijding  Klussendienst in en om het huis  Extra gezamenlijke maaltijden  Financieel/administratief advies  Spreekuur in dorp door een huisarts  Uitleenpunt apotheek  Telefooncirkel, i.s.m. met Rode Kruis Aantal leden 336, vrijwilligers 62 (incl. bestuur)

14 Leeftijdsopbouw ledenbestand

15 Belangrijk: goede PR

16  Vanaf eerste moment: laat zien dat je het écht meent  Denk steeds vanuit de doelgroep: Leesbaar, overzichtelijk, eenvoudig taalgebruik Vorm: beetje speels, niet té Niet té modern, niet allerlei lettertypes, korpsen, cursiveringen e.d. door elkaar Doelgroep: geen tweets, geen facebook, wel e-mail, ca. 23% alleen per post Blijf in beeld Haal pers erbij, vooral HAH-bladen Wees betrouwbaar: doe wat je toezegt

17  Echt burgerinitiatief, op vraag gemeente  Dorp kent sterke sociale cohesie  Groot draagvlak: enquête en ledenaantal  Breed bestuur met groot netwerk  Goede public relations  Open zenuw, maatschappelijk relevant  Sterke focus, wervende missie  Hoge snelheid, momentum vasthouden  Dorpsondersteuner die integraal kijkt  Diensten samen met de leden: enquête en prioriteitstelling  Koppelt vragen leden aan oplossingen door gericht zoeken Waarin is Austerlitz Zorgt uniek?

18 Valkuilen  Te ver voor de muziek uitlopen: leden echt laten sturen  ‘Buurvrouw mag niet mijn billen wassen’  Vraagverlegenheid  Vraaggericht blijven werken: goed consequent vasthouden  In bestaande cultuur gezogen worden: onfhankelijkheid weg  Beeldvorming overheid: gaat om bezuiniging

19

20


Download ppt "We hebben een droom!  Alle inwoners kunnen in het dorp terecht voor zorg- en welzijnsvoorzieningen  Die voorzieningen worden georganiseerd door en."

Verwante presentaties


Ads door Google