De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wmo Welzijn Nieuwe Stijl Beter in MEEDOEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wmo Welzijn Nieuwe Stijl Beter in MEEDOEN"— Transcript van de presentatie:

1 Wmo Welzijn Nieuwe Stijl Beter in MEEDOEN
Lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief Dr. M. van Biene mld, 13 januari 2010

2 Onderzoekslijnen lectoraat (2010)
Ontwerpen en implementeren vraaganalyse instrument ontdekken van vraagpatronen van burgers implementeren instrument vraaganalyse Servicewijken met geïntegreerde dienstverlening infrastructuren wonen, zorg, welzijn, werk, onderwijs, MKB zorg/ondersteuning/service dichtbij de burger: haal-/brengzorg Sociale economie inschakelen kansen groepen: mensen met een beperking, werkzoekenden, laaggeletterden, ouderen/volwassenen/jongeren mantelzorgers, vrijwilligers,service-, gemaks- en nabijheidsdienten WMO Welzijn Nieuwe Stijl ( ) informatie, advies en cliëntondersteuning van sturende professional naar sturende burger Onderzoekspracticum leerkringen met studenten, docenten en werkveld, burgers leerkring met universiteit en experts

3 Focus en massa 21 onderzoeksprojecten vraagpatronen burgers multiprofessionele projecten HAN breed andere hogescholen

4 Narratief Onderzoek Leidend zijn: De verhalen van de burger De logica van de burger

5

6 Wat is een vraagpatroon?
Een vraagpatroon is een set van samenhangende vragen en behoeften die burgers uiten naar aanleiding van een levensgebeurtenis of binnen de dagelijkse omgeving waarin zij leven.

7 Transdisciplinair werken
Transdisciplinair werken is het werken dwars door de disciplines heen steeds in verbinding met de samenleving. We maken gebruik van ervaringskennis en praktijken van burgers EN professionals We spreken pas van een vraagpatroon als een groep mensen het vraagpatroon heeft onderkend.

8 Recombineren En dus ….. niet meer projecten stapelen
stoppen met de projectencarrousel met nieuwe vraagstukken en voortschrijdende inzichten aansluiten op lopende projecten

9 Meer dan behoeften……. Onderzoeken van behoeften van burgers is
de halve waarheid er is meer…. wat heeft hij nodig: needs wat wil hij: wants wat eist hij: demands wat draagt hij bij: competence

10 Wmo Nieuwe Stijl en de bedoeling

11 Wmo Welzijn nieuwe stijl Programma BETER in MEEDOEN
Opdracht VWS: Bussemaker, sept, 2009 6 hogescholen: 30 innovatieve praktijken HAN: 5 innovatieve praktijken Bakens Wmo Welzijn nieuwe Stijl : Vooral nadruk op de culturele aspecten van de wet: Vraaggericht Eigen kracht van de burger Direct-er-op-af Niet vrijblijvend: gemeente en aanbieder dragen bij Ruimte voor de professional Dekkend aantal Wmo-thema’s over Nederland

12 Oorspronkelijke bedoeling…. terugdringen dure zorgconsumptie
Ondersteuning wordt in eerste instantie geboden door het natuurlijk netwerk van de persoon: ouders, familie, vrienden, buren, vrijwilligers. Pas wanneer het natuurlijk netwerk te weinig steun kan bieden, treedt het sociaal ‘vangnet’ in werking: de professionele dienstverleners. Het sociaal vangnet probeert zijn diensten zoveel mogelijk af te stemmen met het natuurlijk netwerk. Professionele dienstverleners stimuleren de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van het sociale netwerk We zien dit ook terug in o.a.: Wet maatschappelijke ondersteuning, Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP´s)

13 Community Based Approach Burgers en aanbieders richten samen de servicewijk
Diensten voor: Wooncomplexen zelfstandig wonende ouderen / gehandicapten WZC Diensten centrum woon diensten KWV zorg diensten Diensten voor: Kleinschalige woonvormen welzijns diensten Eerstelijns- Dienstencentrum: aanbod diensten voor de hele wijk Diensten voor: thuiswonenden Realisatie in of in directe nabijheid van winkelcentrum

14 Sociale economie Burgers zijn consument en producent van leefbaarheid
Kwetsbare burgers zijn kansengroepen

15 Levensloopperspectief en vraagpatronen
Keuzebiografie Vijf levensfasen: Vroege jeugd tot 15 jaar Jongvolwassenen tot 30 jaar Spitsuurfase van het leven: jaar Actieve ouderdom: 60 – 80/85 jaar Ouderdom: 85+ Cultuur van combineren Eigen voorkeuren realiseren Standaardbiografie Drie levensfasen: Jong, Middelbaar Ouder Overgang van de een naar de andere fase op het zelfde moment Verschuiving heeft gevolgen voor de vraagpatronen Toerusten van (kwetsbare) burgers Wmo

16 Dubbele vergrijzing Vanaf 2011 verlaten babyboomers op grote schaal de arbeidsmarkt Het type vraag gaat veranderen. Vraag en aanbod raken uit balans raken Dubbele vergrijzing’ Langere periode waarin ouderen zorg nodig hebben De aard van de zorgvraag verandert het aantal chronisch zieken stijgt Tegelijkertijd neemt het arbeidspotentieel af omdat ook het personeel vergrijst.

17 Silver Economy

18 VAN doemdenken NAAR perspectiefdenken bij toenemende vergrijzing
De groeiende senioreneconomie biedt volop kansen voor het bedrijfsleven Senioreneconomie een factor om in alle opzichten serieus rekening mee te houden Groep senioren is een kansengroep Particulier initiatief in combinatie met een gestructureerd stimuleringsbeleid door de lokale overheid

19 Een mooi staaltje senior power
Oudste topmodel ter wereld 80 De 80-jarige schone Daphne Selfe is al zestig jaar lang te bewonderen op de catwalk en ook op haar oude dag mag ze nog zeker worden gezien. Daphne mag zich model noemen van onder andere Dolce&Gabbana, Tata-Naka en Michiko Koshino. Selfe verdient hedendaags nog 1100 euro per dag met modellenwerk en kan zich hiermee het oudste topmodel ter wereld noemen. De 80-jarige, oma van vier kleinkinderen, werd op jonge leeftijd ontdekt tijdens een modellenwedstrijd in een kledingzaak. Elf jaar geleden maakte ze haar comeback, toen ze tijdens een modeshow werd ontdekt om de ‘iets’ oudere doelgroep aan te spreken. Nu jaren later is ze nog niet van plan om te stoppen, aangezien de tachtigjarige het nog steeds leuk vindt om als model te werken.

20 Ik wens u veel SENIOR POWER


Download ppt "Wmo Welzijn Nieuwe Stijl Beter in MEEDOEN"

Verwante presentaties


Ads door Google