De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De logistiek taken in kaart gebracht. Kan het anders? Bart Cleymans Imelda vzw i.s.m. VSDV vzw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De logistiek taken in kaart gebracht. Kan het anders? Bart Cleymans Imelda vzw i.s.m. VSDV vzw."— Transcript van de presentatie:

1 De logistiek taken in kaart gebracht. Kan het anders? Bart Cleymans Imelda vzw i.s.m. VSDV vzw

2 De logistieke taken in kaart gebracht. Kan het anders? Opzet project Opzet project De enquête De enquête Resultaten enquête Resultaten enquête Normen en wetgeving Normen en wetgeving Verbetervoorstellen Verbetervoorstellen Besluiten Besluiten

3 Opzet project. Oprichting interne logistiek Oprichting interne logistiek Vanuit het centraal magazijn Vanuit het centraal magazijn Personeelsinput vanuit schoonmaak Personeelsinput vanuit schoonmaak Doel: optimalisatie van transporttaken Doel: optimalisatie van transporttaken Aanpak: stapsgewijs groeiscenario Aanpak: stapsgewijs groeiscenario  totaalproject goederenstromen/- beheer  totaalproject goederenstromen/- beheer Vraag vanuit verpleegkundig departement Vraag vanuit verpleegkundig departement

4 knelpunten Uitholling takenpakket logistiek assistant. Uitholling takenpakket logistiek assistant. Continuïteit op de afdelingen. Continuïteit op de afdelingen. Van decentralisatie naar centralisatie logistieke taken. Van decentralisatie naar centralisatie logistieke taken.

5 De enquête. Doel: Informatie verzamelen om een beter inzicht te verwerven in de logistieke taken op een VPE en alzo een antwoord te bieden op de eerder geformuleerde knelpunten.

6 De enquête. Niet limitatieve lijst logistieke taken Niet limitatieve lijst logistieke taken Patiëntenkamer Patiëntenkamer Voeding Voeding Materialen Materialen Administratie Administratie Schoonmaak Schoonmaak Transport Transport diversen diversen Tijdsbesteding week en weekend Tijdsbesteding week en weekend Ingevuld door de hoofdverpleegkundigen Ingevuld door de hoofdverpleegkundigen

7 De enquête: de patiëntenkamer Opmaken van bedden Opmaken van bedden Ontslag patiënt: opruim kamer, zorg persoonlijke bezittingen patiënten, transfers,… Ontslag patiënt: opruim kamer, zorg persoonlijke bezittingen patiënten, transfers,…

8 De enquête: voeding Maaltijdregistratie: bevragen van patiënt, registreren en de daaraan verbonden administratie. Maaltijdregistratie: bevragen van patiënt, registreren en de daaraan verbonden administratie. Maaltijdverdeling: ontbijt, middagmaal en avondmaal, ophalen dienbladen, drankbedeling. Maaltijdverdeling: ontbijt, middagmaal en avondmaal, ophalen dienbladen, drankbedeling. Hulp aan patiënten bij de maaltijd. Hulp aan patiënten bij de maaltijd. Algemeen keukenwerk: orde keuken, voorraadbeheer, koffie zetten, bereidingen. Algemeen keukenwerk: orde keuken, voorraadbeheer, koffie zetten, bereidingen.

9 De enquête: materialen Voorraadbeheer: opnemen van de stocks en bestellen Voorraadbeheer: opnemen van de stocks en bestellen Voorraden aanvullen: afladen karren en vullen voorraadkasten Voorraden aanvullen: afladen karren en vullen voorraadkasten Materialen verdelen: patiëntenkamers, verpleegkarren, linnenkarren Materialen verdelen: patiëntenkamers, verpleegkarren, linnenkarren Apotheek/steriel magazijn: contact, afhalen producten,… Apotheek/steriel magazijn: contact, afhalen producten,… Verpleegmaterialen: reinigen van, ophalen, wegbrengen, … Verpleegmaterialen: reinigen van, ophalen, wegbrengen, … Contacten met magazijnen, ophalen allerhande Contacten met magazijnen, ophalen allerhande

10 De enquête: administratie Telefoonpermanentie Telefoonpermanentie Algemeen administratief werk (kopiëren, versturen, klasseren, post, …) Algemeen administratief werk (kopiëren, versturen, klasseren, post, …)

11 De enquête: schoonmaak Pottenwas Pottenwas Schoonmaken van toestellen, materialen, lokalen, … Schoonmaken van toestellen, materialen, lokalen, … Orde dienstlokalen Orde dienstlokalen

12 De enquête: transport Post Post Materialen Materialen Patiënten Patiënten

13 De enquête: diversen Planten verzorgen Planten verzorgen Beheer zuurstofflessen Beheer zuurstofflessen Verdeling promomateriaal Verdeling promomateriaal …

14 De resultaten

15 De enquête: de resultaten Cijfermateriaal door bevraging Cijfermateriaal door bevraging Logistieke taken takenpakket logistiek assistent Logistieke taken takenpakket logistiek assistent Foutmarge Foutmarge Vraag niet duidelijk Vraag niet duidelijk Inschatting taak niet eenvoudig Inschatting taak niet eenvoudig Complexe taken Complexe taken Kleuring cijfers Kleuring cijfers

16 De enquête: voeding 37% 37% Maaltijdregistratie = 1 vte/100 pat. Maaltijdregistratie = 1 vte/100 pat. Hulp bij maaltijden beperkt  verzorgende/verpleegkundige taak Hulp bij maaltijden beperkt  verzorgende/verpleegkundige taak 43’/dag keukenwerk 43’/dag keukenwerk V1= maaltijdregistratie, V2= maaltijdverdeling, V3= hulp bij de maaltijden, V4= keukenwerk * op basis van 7 dagen

17 De enquête: materialen 23%  28% incl. transport 23%  28% incl. transport Kostprijs goederen Kostprijs goederen M1 > M2 M1 > M2 Materialen verdelen op afdeling (M3=20%) Materialen verdelen op afdeling (M3=20%) M1= voorraadbeheer, M2= voorraden aanvullen, M3= materialen verdelen, M4= apotheek/steriel magazijn, M5= verpleegmateriaal, M6= andere diensten * op basis van 5 dagen

18 De enquête: patiëntenkamer 6,43  10,23 vte of 1 vte/45 bedden 6,43  10,23 vte of 1 vte/45 bedden Op basis van informatie van 7 diensten Op basis van informatie van 7 diensten voornamelijk verpleegkundige taken waardoor tijdsbesteding onderschat (zie takenpakket logistiek assistant) voornamelijk verpleegkundige taken waardoor tijdsbesteding onderschat (zie takenpakket logistiek assistant) P1= bedopmaak, P2= ontslag patiënt * op basis van 7 dagen

19 De enquête: schoonmaak S1= pottenwas, S2= schoonmaak, S3= algemene orde * op basis van 7 dagen

20 De enquête: administratie Telefoonpermanentie niet meegerekend Telefoonpermanentie niet meegerekend A1= telefonie, A2= algemene administratie * op basis van 5 dagen

21 De enquête: transport T1 en T2  M T1 en T2  M Centraal patiëntenvervoer aanwezig Centraal patiëntenvervoer aanwezig T3 = vervoer niet uitgevoerd door CPV (afspraken, avonden, weekenden, drukte, …) T3 = vervoer niet uitgevoerd door CPV (afspraken, avonden, weekenden, drukte, …) T1= post, T2= transport materialen, T3= patiëntenvervoer * op basis van 5 dagen

22 De enquête: algemene bemerkingen (1) al te vaak worden de logistieke taken niet getoetst naar hun efficiëntie (bijv. maaltijdbevraging, bestelwijze, intern transport,…) daar ze niet tot de core-business behoren van de uitvoerders al te vaak worden de logistieke taken niet getoetst naar hun efficiëntie (bijv. maaltijdbevraging, bestelwijze, intern transport,…) daar ze niet tot de core-business behoren van de uitvoerders Resultaat enquête = 48,82 vte effectieve inschakeling log. assistenten = 24,63 vte Resultaat enquête = 48,82 vte effectieve inschakeling log. assistenten = 24,63 vte verschillen tussen vergelijkbare diensten zijn niet groot verschillen tussen vergelijkbare diensten zijn niet groot verschillende diensten beschikken niet over logistiek assistenten en geven nochtans een groot pakket aan logistieke taken weer. verschillende diensten beschikken niet over logistiek assistenten en geven nochtans een groot pakket aan logistieke taken weer.

23 De enquête: algemene bemerkingen (2) De logistieke taak is vaak de eerste taak die wegvalt bij drukte, afwezigheid,… De logistieke taak is vaak de eerste taak die wegvalt bij drukte, afwezigheid,… Men neigt eerder af te stappen van de logistieke invulling en terug over te gaan naar een verpleegkundige invulling omwille van de nood aan ondersteuning aan het bed Men neigt eerder af te stappen van de logistieke invulling en terug over te gaan naar een verpleegkundige invulling omwille van de nood aan ondersteuning aan het bed Is logistieke ondersteuning mogelijk aan het bed? (opdienen van de maaltijd, hulp bij de maaltijd, bedopmaak, …) Is logistieke ondersteuning mogelijk aan het bed? (opdienen van de maaltijd, hulp bij de maaltijd, bedopmaak, …) de bestaffing is per dienst georganiseerd waardoor erg fragiel. de bestaffing is per dienst georganiseerd waardoor erg fragiel.

24 Normen en wetgeving Sociale maribel I  VISociale maribel I  VI NormpersoneelNormpersoneel IBF, Gesco-statuut, Activa-plan,…IBF, Gesco-statuut, Activa-plan,… Tekort aan verpleegkundigenTekort aan verpleegkundigen Verschuiving financiering: B1  B2Verschuiving financiering: B1  B2 Barema’sBarema’s

25 Verbetervoorstellen: voeding Informatisering maaltijdbevraging

26 Verbetervoorstellen: materialen Automatisering herbevoorrading Automatisering herbevoorrading Centraal beheer kastvoorraad Centraal beheer kastvoorraad Centrale verdeling tot op kastniveau Centrale verdeling tot op kastniveau

27 Verbetervoorstellen: transport Verdere centralisatie goederentransporten Verdere centralisatie goederentransporten Centrale verdeling goederen steriel magazijn en apotheek Centrale verdeling goederen steriel magazijn en apotheek Transporten medicatie dagziekenhuis Transporten medicatie dagziekenhuis Toeren sterilisatie Toeren sterilisatie Postverdeling Postverdeling Versterking centraal patiëntenvervoer Versterking centraal patiëntenvervoer

28 Verbetervoorstellen: transport

29 Verbetervoorstellen: patiëntenkamer Ontslag patiënt  schoonmaak Ontslag patiënt  schoonmaak Ontruimen kamer Ontruimen kamer Verwijderen vuil linnen Verwijderen vuil linnen Schoonmaak kamer Schoonmaak kamer Bedopmaak Bedopmaak Bedopmaak vrij bed Bedopmaak vrij bed

30 Verbetervoorstellen: schoonmaak = algemene orde = algemene orde Schoonmaak  dienst schoonmaak Schoonmaak  dienst schoonmaak

31 Verbetervoorstellen: administratie en diversen Afdeling per afdeling te bekijken Afdeling per afdeling te bekijken Registratie (electronisch patiëntendossier, MVG, MKG,…) Registratie (electronisch patiëntendossier, MVG, MKG,…)

32 besluiten  een verdere opschuiving naar ‘logistiek’ is mogelijk  de juiste tools moeten aangereikt worden: automatische herbevoorrading, geïnformatiseerde maaltijdbevraging, een organisatie van transporten,…  een centralisatie van de logistieke taken is vaak een gevolg van organisatie  de afdeling dient de inzet en de invulling van logistieke assistenten blijvend te evalueren

33 Met dank De logistiek taken in kaart gebracht. Kan het anders? Bart Cleymans Imelda vzw i.s.m. VSDV vzw


Download ppt "De logistiek taken in kaart gebracht. Kan het anders? Bart Cleymans Imelda vzw i.s.m. VSDV vzw."

Verwante presentaties


Ads door Google