De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate

2 Liturgie Zondag 13 april Mededelingen Ps. 65:2 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 34:4 NB Kort formulier HA Ps. 36:2 NB Viering HA SB. 36:2 Gebeden Schriftlezing: Johannes 19:23 - 27 Gezang 46:1, 2 Tekst: Joh. 19:26 - 27 Prediking Ps. 133:1, 3 Collecte Dankgebed SB. 28:3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 33:10 Zegen

3 Liturgie Zondag 13 april Mededelingen Ps. 65:2 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 34:4 NB Kort formulier HA Ps. 36:2 NB Viering HA SB. 36:2 Gebeden Schriftlezing: Johannes 19:23 - 27 Gezang 46:1, 2 Tekst: Joh. 19:26 - 27 Prediking Ps. 133:1, 3 Collecte Dankgebed SB. 28:3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 33:10 Zegen

4 Liturgie Zondag 13 april Mededelingen Ps. 65:2 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 34:4 NB Kort formulier HA Ps. 36:2 NB Viering HA SB. 36:2 Gebeden Schriftlezing: Johannes 19:23 - 27 Gezang 46:1, 2 Tekst: Joh. 19:26 - 27 Prediking Ps. 133:1, 3 Collecte Dankgebed SB. 28:3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 33:10 Zegen

5 Psalm 65:2 NB Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof, hoezeer hij door zijn schuld verloren terneerlag in het stof. Wij worden door U begenadigd die heilig zijt en goed. Gij die ons in uw huis verzadigt met alle overvloed.

6 Liturgie Zondag 13 april Mededelingen Ps. 65:2 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 34:4 NB Kort formulier HA Ps. 36:2 NB Viering HA SB. 36:2 Gebeden Schriftlezing: Johannes 19:23 - 27 Gezang 46:1, 2 Tekst: Joh. 19:26 - 27 Prediking Ps. 133:1, 3 Collecte Dankgebed SB. 28:3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 33:10 Zegen

7 Liturgie Zondag 13 april Mededelingen Ps. 65:2 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 34:4 NB Kort formulier HA Ps. 36:2 NB Viering HA SB. 36:2 Gebeden Schriftlezing: Johannes 19:23 - 27 Gezang 46:1, 2 Tekst: Joh. 19:26 - 27 Prediking Ps. 133:1, 3 Collecte Dankgebed SB. 28:3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 33:10 Zegen

8 Psalm 34:4 NB Komt nader, ziet en proeft, opdat men smake naar waardij des Heren goedheid. Zalig hij die veilig bij Hem toeft. Die thuis hoort in Gods kring, dient met ontzag zijn hoog bewind. Zelfs waar de leeuw geen voedsel vindt wacht u verzadiging.

9 Liturgie Zondag 13 april Mededelingen Ps. 65:2 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 34:4 NB Kort formulier HA Ps. 36:2 NB Viering HA SB. 36:2 Gebeden Schriftlezing: Johannes 19:23 - 27 Gezang 46:1, 2 Tekst: Joh. 19:26 - 27 Prediking Ps. 133:1, 3 Collecte Dankgebed SB. 28:3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 33:10 Zegen

10 Liturgie Zondag 13 april Mededelingen Ps. 65:2 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 34:4 NB Kort formulier HA Ps. 36:2 NB Viering HA SB. 36:2 Gebeden Schriftlezing: Johannes 19:23 - 27 Gezang 46:1, 2 Tekst: Joh. 19:26 - 27 Prediking Ps. 133:1, 3 Collecte Dankgebed SB. 28:3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 33:10 Zegen

11 Psalm 36:2 NB Uw heil is als de hemel hoog, uw trouw verheft zich voor ons oog tot in de hoogste wolken. Uw recht is als de bergen vast, uw oordeel als de vloed die wast, tot schrik voor alle volken. Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij, ja, over mens en dier wilt Gij alom uw vleug’len spreiden. Bij U te wonen, Heer, is goed, met spijs en drank in overvloed wilt Gij ons hart verblijden.

12 Liturgie Zondag 13 april Mededelingen Ps. 65:2 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 34:4 NB Kort formulier HA Ps. 36:2 NB Viering HA SB. 36:2 Gebeden Schriftlezing: Johannes 19:23 - 27 Gezang 46:1, 2 Tekst: Joh. 19:26 - 27 Prediking Ps. 133:1, 3 Collecte Dankgebed SB. 28:3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 33:10 Zegen

13 Liturgie Zondag 13 april Mededelingen Ps. 65:2 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 34:4 NB Kort formulier HA Ps. 36:2 NB Viering HA SB. 36:2 Gebeden Schriftlezing: Johannes 19:23 - 27 Gezang 46:1, 2 Tekst: Joh. 19:26 - 27 Prediking Ps. 133:1, 3 Collecte Dankgebed SB. 28:3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 33:10 Zegen

14 Schriftberijming 36:2 Nu kan de bruiloft van het Lam, waar heel de schepping naar verlangt, de goede tijd, beginnen. Zijn Bruid maakt zich voor Hem gereed: zij mag zich tooien met een kleed van smetteloos fijn linnen. Halleluja! Heil’ge daden zijn als draden saamgeweven, tot een feestkleed haar gegeven.

15 Liturgie Zondag 13 april Mededelingen Ps. 65:2 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 34:4 NB Kort formulier HA Ps. 36:2 NB Viering HA SB. 36:2 Gebeden Schriftlezing: Johannes 19:23 - 27 Gezang 46:1, 2 Tekst: Joh. 19:26 - 27 Prediking Ps. 133:1, 3 Collecte Dankgebed SB. 28:3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 33:10 Zegen

16 Liturgie Zondag 13 april Mededelingen Ps. 65:2 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 34:4 NB Kort formulier HA Ps. 36:2 NB Viering HA SB. 36:2 Gebeden Schriftlezing: Johannes 19:23 - 27 Gezang 46:1, 2 Tekst: Joh. 19:26 - 27 Prediking Ps. 133:1, 3 Collecte Dankgebed SB. 28:3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 33:10 Zegen

17 Liturgie Zondag 13 april Mededelingen Ps. 65:2 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 34:4 NB Kort formulier HA Ps. 36:2 NB Viering HA SB. 36:2 Gebeden Schriftlezing: Johannes 19:23 - 27 Gezang 46:1, 2 Tekst: Joh. 19:26 - 27 Prediking Ps. 133:1, 3 Collecte Dankgebed SB. 28:3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 33:10 Zegen

18 Lied 46:1, 2 Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha, als ik hoor wat Jezus sprak, voor zijn oog aan 't kruishout brak,

19 Lied 46:1, 2 Hoe nog stervende zijn mond troost voor vriend en moeder vond, weet ik: “Hij vergeet ons niet, schoon Hij stervend ons verliet.”

20 Liturgie Zondag 13 april Mededelingen Ps. 65:2 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 34:4 NB Kort formulier HA Ps. 36:2 NB Viering HA SB. 36:2 Gebeden Schriftlezing: Johannes 19:23 - 27 Gezang 46:1, 2 Tekst: Joh. 19:26 - 27 Prediking Ps. 133:1, 3 Collecte Dankgebed SB. 28:3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 33:10 Zegen

21 Liturgie Zondag 13 april Mededelingen Ps. 65:2 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 34:4 NB Kort formulier HA Ps. 36:2 NB Viering HA SB. 36:2 Gebeden Schriftlezing: Johannes 19:23 - 27 Gezang 46:1, 2 Tekst: Joh. 19:26 - 27 Prediking Ps. 133:1, 3 Collecte Dankgebed SB. 28:3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 33:10 Zegen

22 Prediking Aan de voet van het kruis >>> Ps. 133:1, 3 Schriftlezing: Johannes 19:23-27 Tekst: Johannes 19:26-27

23 Prediking Schuldig… maar toch niet veroordeeld! ……. maakt Christus aardse banden los ……. smeedt Hij hemelse banden onder Zijn volk >>> Ps. 133:1, 3 Schriftlezing: Johannes 19:23-27 Tekst: Johannes 19:26-27

24 Liturgie Zondag 13 april Mededelingen Ps. 65:2 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 34:4 NB Kort formulier HA Ps. 36:2 NB Viering HA SB. 36:2 Gebeden Schriftlezing: Johannes 19:23 - 27 Gezang 46:1, 2 Tekst: Joh. 19:26 - 27 Prediking Ps. 133:1, 3 Collecte Dankgebed SB. 28:3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 33:10 Zegen

25 Psalm 133:1, 3 Ai, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is ‘t, dat zonen van ‘t zelfde huis als broeders samen wonen, daar ‘t liefdevuur niet wordt verdoofd. t Is als de zalf op ‘s Hogepriesters hoofd, de zalf, waarmee hij is aan God gewijd, die door haar reuk het hart verblijdt.

26 Psalm 133:1, 3 Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen, en ‘t leven tot in eeuwigheid.

27 Liturgie Zondag 13 april Mededelingen Ps. 65:2 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 34:4 NB Kort formulier HA Ps. 36:2 NB Viering HA SB. 36:2 Gebeden Schriftlezing: Johannes 19:23 - 27 Gezang 46:1, 2 Tekst: Joh. 19:26 - 27 Prediking Ps. 133:1, 3 Collecte Dankgebed SB. 28:3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 33:10 Zegen

28 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Avondsmaalcollecte Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

29 Centraal Afrikaanse Republiek en Zuid Soedan - Noodhulp Deputaten diaconaat i.s.m. Tear en ZOA

30 De Centraal Afrikaanse Republiek is een van de armste landen ter wereld. Op dit moment wordt het land verteerd door armoede, onvrede en rebellie. De nood is onbeschrijflijk.

31 In de hoofdstad Bangui staat de FATEB, de theologische faculteit waar ook de CGK nauwe banden mee heeft. Op het terrein van de FATEB worden vluchtelingen opgevangen.

32 De FATEB heeft aangeklopt bij TEAR voor financiële steun. Er is geld nodig voor de aankoop, opslag en distributie van voedsel.

33 Ook in buurland Zuid Soedan is het onrustig. Geschat wordt dat er ruim 400.000 mensen ontheemd zijn geraakt.

34 Noodhulporganisatie ZOA biedt hulp: voedsel, water en onderdak. Om de honger van morgen te voorkomen, wordt ook zaaigoed verstrekt.

35 Onze kerken willen bijdragen aan zowel het project van FATEB/Tear, als aan het voedselproject van ZOA. Zonder u, zonder jou, is steun bieden onmogelijk.

36 Helpt u, help jij mee? Hartelijk dank! diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

37 Liturgie Zondag 13 april Mededelingen Ps. 65:2 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 34:4 NB Kort formulier HA Ps. 36:2 NB Viering HA SB. 36:2 Gebeden Schriftlezing: Johannes 19:23 - 27 Gezang 46:1, 2 Tekst: Joh. 19:26 - 27 Prediking Ps. 133:1, 3 Collecte Dankgebed SB. 28:3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 33:10 Zegen

38 Liturgie Zondag 13 april Mededelingen Ps. 65:2 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 34:4 NB Kort formulier HA Ps. 36:2 NB Viering HA SB. 36:2 Gebeden Schriftlezing: Johannes 19:23 - 27 Gezang 46:1, 2 Tekst: Joh. 19:26 - 27 Prediking Ps. 133:1, 3 Collecte Dankgebed SB. 28:3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 33:10 Zegen

39 Schriftberijming 28:3, 4 Uw huis sta open, welgemeend; betoont u steeds gastvrij. Dient naar uw gave iedereen, beheert wat God u heeft geleend, genade velerlei.

40 Schriftberijming 28:3, 4 Laat als u spreekt uw woord steeds zijn een echo van Gods stem en laten diensten, groot en klein een weerschijn van Gods daden zijn, verricht in kracht van Hem.

41 Liturgie Zondag 13 april Mededelingen Ps. 65:2 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 34:4 NB Kort formulier HA Ps. 36:2 NB Viering HA SB. 36:2 Gebeden Schriftlezing: Johannes 19:23 - 27 Gezang 46:1, 2 Tekst: Joh. 19:26 - 27 Prediking Ps. 133:1, 3 Collecte Dankgebed SB. 28:3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 33:10 Zegen

42 Liturgie Zondag 13 april Mededelingen Ps. 65:2 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 34:4 NB Kort formulier HA Ps. 36:2 NB Viering HA SB. 36:2 Gebeden Schriftlezing: Johannes 19:23 - 27 Gezang 46:1, 2 Tekst: Joh. 19:26 - 27 Prediking Ps. 133:1, 3 Collecte Dankgebed SB. 28:3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 33:10 Zegen

43 Psalm 33:10 Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van den dood. Hij zal hen nimmer om doen komen in duren tijd en hongersnood. In de grootste smarten, blijven onze harten in den HEER gerust. ‘k Zal Hem nooit vergeten, Hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust.

44 Liturgie Zondag 13 april Mededelingen Ps. 65:2 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 34:4 NB Kort formulier HA Ps. 36:2 NB Viering HA SB. 36:2 Gebeden Schriftlezing: Johannes 19:23 - 27 Gezang 46:1, 2 Tekst: Joh. 19:26 - 27 Prediking Ps. 133:1, 3 Collecte Dankgebed SB. 28:3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 33:10 Zegen

45 Vrijdag 18 april a.s. 19:30 uur Ds. A.G.M. Weststrate Zondag 20 april a.s. 10.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate 17.00 uur Ds. P.J. Trimp


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."

Verwante presentaties


Ads door Google