De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stimuleringsproject LOB in het MBO Startbijeenkomst februari 2011 Fieny Peerboom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stimuleringsproject LOB in het MBO Startbijeenkomst februari 2011 Fieny Peerboom."— Transcript van de presentatie:

1

2 Stimuleringsproject LOB in het MBO Startbijeenkomst februari 2011 Fieny Peerboom

3 Projectpartners Opdrachtgever: OCW Projectpartners: -MBO Diensten -MBO Raad -Colo -Skills Netherlands “Toezichthouder”: JOB

4 Aanleiding project: -Document Loopbaan en Burgerschap -Context van onderwijs- en arbeidsmarkt -Omringende landen

5 Uitgangspunten -Leren is praktijk gestuurd -Leren is dialogisch -Er zijn keuzemogelijkheden

6 Activiteiten: regie mbo diensten Intake Integratie binnen onderwijscurriculum Integratie binnen beroepspraktijk Gezamenlijke visie ontwikkeling binnen vm2 projecten Opbouw netwerken bedrijfsleven Uitstroom mbo naar arbeidsmarkt en hbo

7 Praktische en overige informatie Samenwerkingsovereenkomst Vergoedingen Urenregistratie Inventarisatie LOB middelen Effectmeting Conferentie(s) Website: www.mbodiensten.nlwww.mbodiensten.nl

8 Informatie MBO-Diensten Fieny Peerboom f.peerboom@mbodiensten.nl 06 - 466 38 983

9

10

11 Presentatie MBO Raad MBO Stad Intro: Jetske Woudstra, beleidsadviseur MBO Raad Presentatie Stad José van den Brink, projectleider MBO Stad

12 Stimuleringsplan LOB: MBO Raad Belangrijk deel van de subsidie ten goede aan scholen –Via projectleider MBO diensten –Middels werkgroepen In te voeren domeinen benutten voor portal: MBO stad

13 Inhoud Introductie Doelstelling & doelgroepen De weg naar de stad Stand van zaken Wanneer is de stad open? Bezoek aan de bouwplaats

14 Doelstelling & doelgroepen Doelstelling Leuke en toegankelijke plek om je te oriënteren op je toekomst Bekendheid met het MBO Bekendheid met de domeinen Doelgroepen Primair: Leerlingen vmbo en mbo Secundair: Decanen en mentoren (studiebegeleiders) vmbo & mbo Schoolleiders vmbo & mbo Ouders Leerlingen Havo

15 De weg naar de stad Digitale snelweg, waar is de routeplanner? Veel teksten, weinig beeld Basisidee aansluiten bij wat er is Portal voor leerlingen, decanen én ouders! Ontwikkeling site met doelgroep Klankbordbijeenkomsten gebruikers en belanghebbenden

16 Stand van zaken Bouw van de stad, teksten, afstemming veld & onderzoek Positief beeld tot nu toe bij de leerlingen vmbo & mbo Tips en onduidelijkheden worden aangepast Ouders en decanen = volgende stap

17 Planning Lancering site: 3 oktober 2011 competentcity Zomer 2011 site getest (98%) April 2011 site testklaar 75% Nu t/m april/juli bouwen, onderzoeken, klankborden, aanpassen

18 Nieuwsgierig?

19 www.mbostad.nl

20 Domein media & vormgeving

21 Toerisme & Recreatie

22

23 ? j.vandenbrink@mboraad.nl

24 LOB instrumenten van de Kenniscentra Aanbod van de kenniscentra ter ondersteuning van loopbaanoriëntatie en -begeleiding

25 Visie Kenniscentra  Loopbaanoriëntatie moet worden vormgegeven vanuit de eigen mogelijkheden en wensen  Deze moeten worden getoetst aan economische haalbaarheid  Deze moeten worden verkend in de praktijk  Deze moeten de basis vormen voor keuzes voor opleidingen.

26 Mogelijkheden kenniscentra  Kwalificatiestructuur  Competentiematching aanbod – vraag  Beroepeninformatie  Arbeidsmarktinformatie  Economisch perspectief  Regionale behoefte  Leerbedrijven  Snuffelstages  Regionaal aanbod  Zoekstructuur databases

27 Keuzeproces in 3 stappen 1.Wie ben ik? Wat kan ik? 1.Doe de kwalificatiescan 2.Haal de matchende beroepen op 2.Wat wil ik? Wat boeit mij? 1.Wat houden die beroepen in? 2.Sluit het beroep aan bij mijn kernwaarden? 3.Kan ik er van leven? 3.Hoe ruikt het? Hoe voelt het? 1.Waar vind ik een snuffelstagebedrijf? 2.Wat ga ik daar doen? 3.Kan ik nu mijn keuze maken of ga ik terug?

28 Skills Netherlands MBO Vakwedstrijden – onderwijs en LoB 16 april 2010

29 Missie ‘Jongeren ondersteunen bij het actief ontwikkelen voor en oriënteren op een succesvolle, vakgerichte toekomst’

30 Doelen Oriëntatie Jongeren helpen bij het maken van een bewuste, vakgerichte beroepskeuze, Talentontwikkeling Vergroten van vakmanschapniveau bij jongeren; het kweken van excellente, enthousiaste beroepsbeoefenaren, Promotie Blijvende erkenning nastreven van waardering van vakmanschap en beroepsonderwijs in maatschappij,

31 Activiteiten Skills Masters evenement (regionaal/nationaal), (SkillsMasters) Oriëntatie doe activiteiten (regionaal/nationaal), (SkillsTalents RoadShow) Werk- en stageoriëntatie trajecten (regionaal), (TalentScout) MBO vakwedstrijden, (MBO vakwedstrijden) VMBO vakwedstrijden, (regionaal/nationaal), (SkillsTalents - vmbo) Team Nederland WorldSkills 2011, (internationaal), (WorldSkillsNetherlands) Team Nederland EuroSkills 2012, (internationaal) (EuroSkillsNetherlands ) Team Nederland Abilympics (pilot), (internationaal), (AbilympicsNetherlands)

32 MBO Vakwedstrijden – Waarom? Vakwedstrijden kunnen breed als lesmateriaal worden ingezet: Ontwikkeld op basis van kwalificatie dossiers. In huidige vorm door enkele mbo instellingen al zo ingezet. Vakwedstrijden bieden leerlingen de mogelijkheid om: Zichzelf te ontwikkelen in een veilige maar prestatie gedreven setting. Wedstrijden dagen leerlingen uit verder te gaan dan normaal Vakwedstrijden vergroten: Beroepstrots, talent, zelfvertrouwen van deelnemers. Deelname aan een wedstrijd zorg voor snelle groei en meer bewustzijn. Vakwedstrijden bieden de mogelijkheid om: In dialoog te gaan over ontwikkeling van talent (feedback), Na te gaan waar een deelnemer staat t.o.v. gewenst niveau.

33 MBO Vakwedstrijden – Doel Opzet van een structuur C reëren van heldere en eenduidige ontwikkelstructuur, Creëren van duidelijkheid in opzet en ontwikkeling van vakwedstrijden, Ontwikkelen van vakwedstrijden: Ontwikkelen op basis van kwalificatie dossiers, Gebruikmakend van internationaal beoordelingssysteem, Koppelen aan LOB activiteiten, Het onderwijs een instrument geven om jongeren de mogelijkheid te geven zichzelf te (laten) ontwikkelen in een veilige maar prestatie gedreven setting en zo beroepstrots, talent en zelfvertrouwen te vergroten.

34 MBO Vakwedstrijden – Voor wie? Vakwedstrijden worden ontwikkeld: om eenvoudig te kunnen inzetten als lesmateriaal voor een brede groep, in pilot-traject voor negen beroepsrichtingen, op basis van de kwalificatiedossiers, voor niveau 3 of 4, Eerste pilot traject zichtbaar op 24, 25, 26 maart in Ahoy Rotterdam op Skills Masters


Download ppt "Stimuleringsproject LOB in het MBO Startbijeenkomst februari 2011 Fieny Peerboom."

Verwante presentaties


Ads door Google