De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Presentatie gemaakt door: Nancy van Bakel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Presentatie gemaakt door: Nancy van Bakel."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Presentatie gemaakt door: Nancy van Bakel

2 * HR Sparringspartner * Vragenlijn / helpdesk * Informatieverstrekking * Bedrijfsregelingen * Doorverwijsloket 2 HR Ondersteuning 1345 1. Flex-vraag Bundelen en collectieve inkoop 2. Opleidingen Collectief organiseren / inkoop 3. Advocatuur Collectieve contracten 4. Arbo en verzuim Individuele begeleiding 5. Werving en selectie Informatie / Helpdesk Specifieke diensten

3 Presentatie PDCU Case Manager PDCU Henry Nuijen

4 “Vitabiliteit” Een gezonde onderneming door gezonde mensen

5 Gezondheid van de werknemers Privé: Eet- en drinkgewoonten Relaties / kinderen Bewegen / sport Privé: Eet- en drinkgewoonten Relaties / kinderen Bewegen / sport Werk: Technische omgeving (veranderende) Beleving Belasting Werk: Technische omgeving (veranderende) Beleving Belasting

6 Uitdagingen voor werkgever: Hoe kom ik aan personeel? Hoe kom ik aan personeel? Hoe houd ik personeel? Hoe houd ik personeel? Hoe voorkom ik verzuim? Hoe voorkom ik verzuim? Hoe houd ik mijn personeel gekwalificeerd? Hoe houd ik mijn personeel gekwalificeerd? = vinden, binden & boeien!

7 De praktijk van verzuim: Verzuim is vaak niet medisch (80%) Verzuim is vaak niet medisch (80%) Veel ziekmelders twijfelen nog (verzuimprofiel) Veel ziekmelders twijfelen nog (verzuimprofiel) Ziek zijn: daar mag je niet aankomen Ziek zijn: daar mag je niet aankomen Veel (verzuim)beleid is helder op papier Veel (verzuim)beleid is helder op papier 57% van de werknemers neemt een baaldag onder het kopje “griep” 57% van de werknemers neemt een baaldag onder het kopje “griep” Vraag: wat is ziekteverzuim? Verzuim kost € 250,- per dag!

8 Uitgangspunten loondoorbetaling Wie werkt krijgt loon: artikel 7.627BW Wie niet werkt krijgt geen loon Tenzij: bijzondere reden, artikel 7.629BW - Buiten de risicosfeer van werknemer - Verzuim als gevolg van ziekte of gebrek

9 Verplichtingen werkgever Het zijn van een “ goede ” werkgever (art 7.611BW) Het zijn van een “ goede ” werkgever (art 7.611BW) Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar De Poortwachterverplichtingen: - probleemanalyse - plan van aanpak - evaluatiemomenten - 42 e weekziekmelding etc. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar De Poortwachterverplichtingen: - probleemanalyse - plan van aanpak - evaluatiemomenten - 42 e weekziekmelding etc. Treffen van maatregelen: - interne mogelijkheden - externe mogelijkheden Treffen van maatregelen: - interne mogelijkheden - externe mogelijkheden Preventiezorg Preventiezorg

10 Preventiezorg Gericht op bewustraking & veranderingsgedrag Gericht op bewustraking & veranderingsgedrag Invloed van levensstijl Invloed van levensstijl Aandacht voor werkplek (risico-inventarisatie) Aandacht voor werkplek (risico-inventarisatie) Verantwoordelijkheid van bedrijf en werknemer Verantwoordelijkheid van bedrijf en werknemer

11 Verplichtingen werknemer Werken Werken Bevordering van arbeidsgeschiktheid Bevordering van arbeidsgeschiktheid Pro-actieve opstelling Pro-actieve opstelling Verrichten van passende arbeid Verrichten van passende arbeid Het zijn van een “goede” werknemer Het zijn van een “goede” werknemer

12 Ziek zijn is geen keuze! Verzuimen is gedrag.. Ziekteverzuim: De ziekteverschijnselen dienen in conflict te zijn met de eisen die het werk stelt en doorwerken tot schade leidt van de gezondheid Ziekteverzuim: De ziekteverschijnselen dienen in conflict te zijn met de eisen die het werk stelt en doorwerken tot schade leidt van de gezondheid Ziekteverlof (geen ziektewet / ziekteverzuim) Ziekteverlof (geen ziektewet / ziekteverzuim)

13 PDCU verzuimmanagement Verzuimsignaal Web-based verzuimprogramma - Flexibiliteit: - rol casemanager - rol werkgever - rol provider - communicatie

14 PDCU verzuimmanagement Verzuimprotocol PDCU Verzuimbegeleiding conform WVP Verzuimbegeleiding conform WVP Pro-actieve aanpak vanaf 1 e ziektedag (triage) Pro-actieve aanpak vanaf 1 e ziektedag (triage) Demedicaliseren Demedicaliseren Ondersteunend / uitgevoerd professionals Ondersteunend / uitgevoerd professionals Bewaakt en gecoördineerd door casemanager

15 Verzuimprotocol PDCU week 1; 3 e dag, telefonisch contact met opnemen met verzuimend werknemer volgens TRIAGE-model; kortdurend verzuim dreigend langdurig verzuim; fysieke klachten, psychische klachten, arbeidsconflict volgens TRIAGE-model; kortdurend verzuim dreigend langdurig verzuim; fysieke klachten, psychische klachten, arbeidsconflict week 2; 10 e dag telefonisch contact met opnemen met verzuimend werknemer volgens TRIAGE-model ………. volgens TRIAGE-model ………. week 4; advies bedrijfsarts /opstellen Probleemanalyse WIA week 6; opstellen concept Plan van Aanpak WIA door casemanager tbv wg en wn week 12; aanvraag WIA met verkorte wachttijd week 13; evalueren werkgever en werknemer PvA en PA, ev. bijstellen PA/PvA week 13; evalueren verzuimduur volgens TRIAGE-model week 13; evalueren reïntegratie casemanager/bedrijfsarts/interventionist week 19; evalueren werkgever en werknemer PvA en PA, ev. bijstellen PA/PvA week 25; evalueren werkgever en werknemer PvA en PA, ev. bijstellen PA/PvA week 26; evalueren reïntegratie casemanager/bedrijfsarts/interventionist week 31; evalueren werkgever en werknemer PvA en PA, ev. bijstellen PA/PvA week 37; evalueren werkgever en werknemer PvA en PA, ev. bijstellen PA/PvA week 39; evalueren reïntegratie casemanager/bedrijfsarts/interventionist week 41: aangifte langdurige ziekte [42 week melding] bij UWV week 43; evalueren werkgever en werknemer PvA en PA, ev. bijstellen PA/PvA week 49; evalueren werkgever en werknemer PvA en PA, ev. bijstellen PA/PvA week 49; 1 e jaars evaluatie Plan van Aanpak werkgever/werknemer/casemanager week 52; poortwachter-audit: casemanager/arbeidsdeskundige evalueren dossier week 52; evalueren reïntegratie casemanager/bedrijfsarts/interventionist

16 Verzuimprotocol PDCU week 55; evalueren werkgever en werknemer PvA en PA, ev. bijstellen PA/PvA week 61; evalueren werkgever en werknemer PvA en PA, ev. bijstellen PA/PvA week 65; evalueren reïntegratie casemanager/bedrijfsarts/interventionist week 67; evalueren werkgever en werknemer PvA en PA, ev. bijstellen PA/PvA week 73; evalueren werkgever en werknemer PvA en PA, ev. bijstellen PA/PvA week 78; poortwachter-audit: casemanager/arbeidsdeskundige evalueren dossier week 78; evalueren reïntegratie casemanager/bedrijfsarts/interventionist week 79; evalueren werkgever en werknemer PvA en PA, ev. bijstellen PA/PvA week 84; opmaken medisch actueel oordeel door bedrijfsarst week 85; aanvraag verlenging loondoorbetaling week 85; samenstellen re-integratieverslag tbv WIA aanvraag week 86; aanvraagformulier WIA wordt door UWV aan werknemer gezonden week 86; opmaken eindevaluatie Plan van Aanpak door werknemer en werkgever week 89; verzenden WIA-aanvraag door werknemer week 91; evalueren reïntegratie casemanager/bedrijfsarts/interventionist week 91; evalueren werkgever en werknemer PvA en PA, ev. bijstellen PA/PvA week 103; controle ontvangst WIA beschikking UWV week 103; controle einde loondoorbetaling / beëindiging arbeidsovereenkomst week 104; beoordeling UWV door arbeidsdeskundige op med/arbeidsdeskundige visie UWV en financiële aspecten zoals uitkering aan werknemer en WGA.

17 Bedrijfsarts Psycholoog BMW UWV UWV Werkgever Fysiotherapeut PDCU/P&O Casemanager Werknemer - Jurist - Mediator Arbeidsdeskundige Keuringen Re-integratie

18 Waarom PDCU verzuimmanagement Adequate verzuimbegeleiding Adequate verzuimbegeleiding Tegen noodzakelijke kosten Tegen noodzakelijke kosten In de regio In de regio Met een team van deskundigen Met een team van deskundigen Direct beschikbaar Direct beschikbaar Met bevlogen ondernemers uit de regio Met bevlogen ondernemers uit de regio

19 Presentatie PDCU Medicum Consult Robert Wouthuis

20 Werkwijze bedrijfsarts Royale spreekuurtijden Royale spreekuurtijden Luisteren op het spreekuur en goed onderzoek verrichten Luisteren op het spreekuur en goed onderzoek verrichten Duidelijke uitspraak over wel of niet geschikt voor het werk Duidelijke uitspraak over wel of niet geschikt voor het werk Gericht op terugkeer naar het werk (zonodig met aanpassingen) Gericht op terugkeer naar het werk (zonodig met aanpassingen) Terugkoppeling spreekuur verslag per mail Terugkoppeling spreekuur verslag per mail

21 Werkwijze bedrijfsarts Op vaste locatie Op vaste locatie Samenwerking met case-mgr, fysiotherapeut, psycholoog, leiding Samenwerking met case-mgr, fysiotherapeut, psycholoog, leiding Demedicaliseren waar mogelijk Demedicaliseren waar mogelijk Overleg curatieve sector (met toestemming cliënt) Overleg curatieve sector (met toestemming cliënt) Werkplek bezoeken op indicatie Werkplek bezoeken op indicatie

22 Positie bedrijfsarts Positie bedrijfsarts Maatschap: onafhankelijk en zelfstandig Maatschap: onafhankelijk en zelfstandig Professioneel en veel ervaring Professioneel en veel ervaring Betrokkenheid en verantwoordelijk voelen Betrokkenheid en verantwoordelijk voelen Continuïteit Continuïteit Onderling professioneel overleg Onderling professioneel overleg Intercollegiale toetsing Intercollegiale toetsing

23 Presentatie PDCU Fysio- en manuele therapie – sportrevalidatie Bas Wolbert

24 Multidisciplinaire praktijk voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Sportfysiotherapie, Verzuimpreventie en Arbeidsreïntegratietrainingen

25 Interventies Arbocuratief Fysiotherapie (manuele therapie, sportfysiotherapie, geriatrische therapie, Diabetestraining, COPD-training) Fysiotherapie (manuele therapie, sportfysiotherapie, geriatrische therapie, Diabetestraining, COPD-training) Reintegratietraining volgens het Graded Activity (Fordyce e.a.) voor: Reintegratietraining volgens het Graded Activity (Fordyce e.a.) voor: - Rug - RSI - Whiplash - e.a. blessures Werkplekscan Werkplekscan Verzuiminterventiemoment Verzuiminterventiemoment Preventiecampagnes Gezond Lichaamsgebruik Preventiecampagnes Gezond Lichaamsgebruik

26 Doelstelling Arbocuratie Snelle en verantwoorde terugkeer naar werkplek bij arbeidsrelevante en arbeidsgerelateerde klachten aan het houding- en bewegingsapparaat Snelle en verantwoorde terugkeer naar werkplek bij arbeidsrelevante en arbeidsgerelateerde klachten aan het houding- en bewegingsapparaat Snelle terugkoppeling van aanbeveling voor re-integratie (inzetbaarheid cliënt, welke termijn met daaraan gekoppeld stappenplan) Snelle terugkoppeling van aanbeveling voor re-integratie (inzetbaarheid cliënt, welke termijn met daaraan gekoppeld stappenplan) Daardoor hoge klanttevredenheid bij werkgever en cliënt Daardoor hoge klanttevredenheid bij werkgever en cliënt Eventueel bemiddeling in verder diagnostiek (ziekenhuis en/of kliniek) Eventueel bemiddeling in verder diagnostiek (ziekenhuis en/of kliniek)

27 Ontstaan vanuit een gezamenlijke behoefte Ontstaan vanuit een gezamenlijke behoefte Multi-disciplinaire aanpak en inventarisatie gezondheidsproblematiek door middel van psychologische hulpverlening en fysiotherapie (trainen/reactiveren) Multi-disciplinaire aanpak en inventarisatie gezondheidsproblematiek door middel van psychologische hulpverlening en fysiotherapie (trainen/reactiveren) Ervaringen delen door middel van structureel overleg (MDO) teams Ervaringen delen door middel van structureel overleg (MDO) teams

28 Workflow - Aanmelding via web door CM of BA - Inplannen intake binnen 5 werkdagen - Intakeverslag: fysiotherapeutische diagnose en belemmeringen voor herstel, behandelplan omschreven in doelstellingen en verrichtingen, prognose behandelfrequentie en tijd (in weken aangegeven) (< week) - Outtakeverslag: resultaat behandelplan omschreven in behaalde doelstellingen aanbevelingen en aandachtspunten toekomst (< week). Indien noodzakelijk telefonisch overleg Bedrijfsarts (Robert Wouthuis) en Casemanager (Henry Nuijen) Nb. Medische geclassificeerde informatie komt alleen terecht bij BA Nb. Medische geclassificeerde informatie komt alleen terecht bij BA

29 Voordelen Kostenbesparing door snelle interventie Kostenbesparing door snelle interventie Signaalfunctie naar bedrijfsomgeving Signaalfunctie naar bedrijfsomgeving Voorkomen hoge kosten en langdurige reïntegratietrajecten Voorkomen hoge kosten en langdurige reïntegratietrajecten Korte lijnen interdisciplinair  snel schakelen. Actie! Korte lijnen interdisciplinair  snel schakelen. Actie! Betrokkenheid cliënt is groot Betrokkenheid cliënt is groot

30 Nadelen  Cliënt zal hooguit moeten wennen aan snelle interventie snelle interventie  Kan als bedreigend worden beschouwd  Echter goede communicatie en erkenning klachtenpatroon cliënt voorkomt ruis  Er zijn geen nadelen!

31 Presentatie PDCU Praktijk voor psychologische hulpverlening Theo van Meer

32 Praktijk voor Psychologische Hulpverlening Uden Sinds start in 1992 enige psychologenpraktijk in Uden Sinds start in 1992 enige psychologenpraktijk in Uden Eerstelijns-psychologie, psychotherapie, Arbeids- en Organisatiepsychologie, kinderen en jeugd, Remedial Teaching Eerstelijns-psychologie, psychotherapie, Arbeids- en Organisatiepsychologie, kinderen en jeugd, Remedial Teaching Kernwoorden: klachtgericht, kortdurend, professioneel, praktisch en humor Kernwoorden: klachtgericht, kortdurend, professioneel, praktisch en humor Contract met nagenoeg alle ziektekostenverzekeraars Contract met nagenoeg alle ziektekostenverzekeraars 8 gesprekken vergoeding vanuit basisverzekering 8 gesprekken vergoeding vanuit basisverzekering 9 hulpverleners: 130 gesprekken per week 9 hulpverleners: 130 gesprekken per week Sociaal netwerk voor verwijzing en samenwerking met andere disciplines (Melior, UMC St. Radboud, AMW, GGZ, PDCU) Sociaal netwerk voor verwijzing en samenwerking met andere disciplines (Melior, UMC St. Radboud, AMW, GGZ, PDCU)

33 Relativeringsvermogen

34 Psychologische interventie via PDCU Aanmelding en beoordeling door Marcel van Dijk / Henry Nuyen Aanmelding en beoordeling door Marcel van Dijk / Henry Nuyen Eerste inventarisatie binnen 1 week Eerste inventarisatie binnen 1 week Snelle terugkoppeling aan werkgever over werkinterventie Snelle terugkoppeling aan werkgever over werkinterventie Korte intakeprocedure (3 a 4 gesprekken) uurtarief Korte intakeprocedure (3 a 4 gesprekken) uurtarief Eventueel psychologische testdiagnostiek (offerte) Eventueel psychologische testdiagnostiek (offerte) Plan van aanpak binnen 4 a 5 weken (offerte) Plan van aanpak binnen 4 a 5 weken (offerte) Start interventie direct na akkoord Start interventie direct na akkoord Werken volgens evidence-based modellen (toetsbaar) Werken volgens evidence-based modellen (toetsbaar) Monitoring via beveiligd digitaal werknemersdossier op autorisatie in te zien door werkgever, disciplines Monitoring via beveiligd digitaal werknemersdossier op autorisatie in te zien door werkgever, disciplines Kwaliteit van zorg gewaarborgd binnen B.I.G. / beroepsvereningingen Kwaliteit van zorg gewaarborgd binnen B.I.G. / beroepsvereningingen

35 Vliegenierstraat 14 Uden Telefoon: 0413.335207 mvandijk@pdcu.nl PDCU PERSONEELSDIENSTEN


Download ppt "Welkom Presentatie gemaakt door: Nancy van Bakel."

Verwante presentaties


Ads door Google