De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lezing Henry Meijer - MFAS

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lezing Henry Meijer - MFAS"— Transcript van de presentatie:

1 Lezing Henry Meijer - MFAS
Eindejaarstips Henry J. Meijer FB MFAS Lezing Henry Meijer - MFAS

2 Lezing Henry Meijer - MFAS
Tip Eenvoudige oplossing voor een eenvoudig probleem. Eenvoudige problemen hebben in de fiscaliteit steeds minder. Vertel het je klant In plaats van een memo opsturen Lezing Henry Meijer - MFAS

3 Excessieve beloningsbestanddelen
Lezing Henry Meijer - MFAS

4 Lucratief belang belast in box 1
Prefs die > 15% gestorte kapitaal dividend geven. Gewone aandelen die minder dan 10% uitmaken van het totale aandelenkapitaal Geldt ook als de aandelen door BV worden gehouden Tenzij voordelen voor 95% of meer worden doorgestoten Lezing Henry Meijer - MFAS

5 Lezing Henry Meijer - MFAS
Hillen-effect Geen eigenwoningforfait als geen aftrek Aflossen hypotheek bij relatief geringe ews en lage opbrengst box 3 Alternatief: In 2008 betaal je rente eerste zes maanden 2009 en in 2010 betaal je de rente laatste zes maanden 2009 Lezing Henry Meijer - MFAS

6 Renteloze personeelslening dga
MvF 22 augustus 2007, nr. CPP2007/1465M De werknemer moet een verklaring afgeven aan zijn werkgever dat de lening een eigenwoninglening betreft De werkgever moet een en ander in zijn loonadministratie verantwoorden De BV mag er eventueel voor lenen (renteaftrek in BV) Lezing Henry Meijer - MFAS

7 Verhoging ewf WOZ > 1 mio
Vanaf 2009 vervalt maximum 2009 0,55% 2010 0,81% 2011 1,06% 2012 1,32% 2013 1,58% 2014 1,84% 2015 2,09% 2016 2,35% Lezing Henry Meijer - MFAS

8 Lezing Henry Meijer - MFAS
Groenfonds Stap voor 1 januari 2009 in een groenfonds (ABN Amro Groenfonds, ASN Groenprojectenfonds, Triodos Groenfonds en Rabo Groen Obligaties) Idem sociaal ethische beleggingen (micro-financiering) Vrijstelling box 3 Extra heffingskorting Totaal fiscaal voordeel 2,5% Geleend geld? Lezing Henry Meijer - MFAS

9 Lezing Henry Meijer - MFAS
Agaathlening Bij voorkeur voor 1 januari 2009. Is het een probleem dat de starter de investeringen pas in maart 2009 doet? Stel, de starter gebruikt de lening voor de financiering van een VW Transporter. Lezing Henry Meijer - MFAS

10 Lezing Henry Meijer - MFAS
Ziektekosten Aftrek in 2009 beperkt. Vooruitbetalen. Alleen voor ziektekostenverzekerings-premies geldt beperking (12 maanden) Lezing Henry Meijer - MFAS

11 Lezing Henry Meijer - MFAS
Onbelaste vergoeding Bijzondere medische kosten Mogelijkheid vervalt in 2009 Dga kan in 2008 niet meer terecht voor ooglasering. Hij sluit een overeenkomst met een kliniek dat de behandeling in 2009 zal plaatsvinden en dat hij deze kosten in 2008 onvoorwaardelijk verschuldigd is. Mag de BV deze kosten in 2008 vrij vergoeden? Lezing Henry Meijer - MFAS

12 Lezing Henry Meijer - MFAS
Schenken Piet wil voor zijn drie kinderen in 2008 nog de vrijstelling van € per kind benutten. Hij heeft geen zin om naar de notaris te gaan en/of geld over te boeken. Op advies van zijn adviseur maakt hij een onderhandse schuldigerkenning. Piet is niet van plan daarop rente te betalen. Lezing Henry Meijer - MFAS

13 Lezing Henry Meijer - MFAS
Deze handelwijze A) Is effectief mits Piet maar jaarlijks een zakelijke rente betaalt. B) Is effectief mits Piet de schuld met bijgeboekte rente minimaal 180 dagen voor zijn overlijden aflost. C) Is niet effectief. Lezing Henry Meijer - MFAS

14 Schenken kleinkinderen
Ook schenken aan kleinkinderen Vrijstelling € 2.688 Eventueel vrijstelling kinderen en kleinkinderen combineren door extra te schenken aan kinderen onder last tot schuldigerkenning aan kleinkinderen. Je schenkt bijvoorbeeld € aan kind onder last om aan drie kleinkinderen elk € schuldig te erkennen. Lezing Henry Meijer - MFAS

15 Lezing Henry Meijer - MFAS
Schenken ANBI Aftrekpost in 2008 Verlaagt box 3-vermogen A-G van Ballegooijen over lijfentegift Lezing Henry Meijer - MFAS

16 Verhogen ondernemingsvermogen
I.v.m. dotatiemogelijkheid oudedagsreserve Stel winst is € Ondernemingsvermogen biedt geen ruimte tot doteren. Potentiële dotatie € x 42% = € (te missen belastingbesparing) Lezing Henry Meijer - MFAS

17 Lezing Henry Meijer - MFAS
Overboeken Om de OR-dotatie veilig te stellen boekt een ondernemer op 29 december € van zijn dagelijks opvraagbare spaarrekening over naar de onderneming. Het bedrag wordt op 2 januari weer teruggeboekt naar de spaarrekening Effectief? Lezing Henry Meijer - MFAS

18 Overboeking overtollige liquiditeiten naar privé
Bij voorkeur vlak na 1 januari 2009 I.v.m. peildatum box 3 Lezing Henry Meijer - MFAS

19 Lezing Henry Meijer - MFAS
Lijfrentepremie Indien geen OR-dotatie mogelijk vanwege beperkt ondernemingsvermogen Lijfrentepremie kan wel Bancaire lijfrente, hoog rendement Lezing Henry Meijer - MFAS

20 Lezing Henry Meijer - MFAS
Lijfrentepremie Wanneer betalen? Voor 1 april volgend jaar Liever voor 1 januari vanwege peildatum rendementsheffing Lezing Henry Meijer - MFAS

21 Intentieverklaring BV 1
A tekent op 15 december 2008 een intentieverklaring tot oprichting van een BV. Vermeld wordt dat de resultaten van A’s onderneming met ingang van voor rekening van de BV zijn. Wanneer moet de BV uiterlijk opgericht zijn? Lezing Henry Meijer - MFAS

22 Intentieverklaring BV 2
Bij voorkeur voor 1 januari 2009 Geen voor-voorperiode Men heeft tot 1 april 2010 de tijd om te beoordelen of men ruisend, geruisloos of helemaal niet om wil gaan. Geen formele eis voor tijdstip oprichting BV bij ruisende inbreng Lezing Henry Meijer - MFAS

23 Lezing Henry Meijer - MFAS
VpB-tarief 2008: 20% tot € (Belastingplan 2009)  winst creëren in 2008 Voorraad kantoorartikelen activeren Winstneming onderhanden werk naar voren halen Voorzieningen niet te hoog Inkoop dienstjaren uitstellen, overdracht pensioenverplichting uitstellen Lezing Henry Meijer - MFAS

24 Lezing Henry Meijer - MFAS
Tarief opstap 2008 Stel winst € 1 BV VpB € 2 BV’s € Besparing € Lezing Henry Meijer - MFAS

25 Lezing Henry Meijer - MFAS
Tariefopstap 2009 Tarief 2009 Eerste € % € € % > € ,5% Tariefopstap is € waard Lezing Henry Meijer - MFAS

26 Afzien van fiscale eenheid
Inbreng in BV, uitzakken In plaats van fiscale eenheid bedrijfsfusie of juridische afsplitsing Lezing Henry Meijer - MFAS

27 Valkuilen afzien fiscale eenheid
Thin cap Lezing Henry Meijer - MFAS

28 Lezing Henry Meijer - MFAS
Thin cap Vermogensgrenzen beoordelen i.v.m. peildatum Maximaal vreemd vermogen 3 x eigen vermogen met franchise van € Lezing Henry Meijer - MFAS

29 Lezing Henry Meijer - MFAS
Voorbeeld 1 januari EV VV groep VV derden 31 december VV groep VV derden Lezing Henry Meijer - MFAS

30 Lezing Henry Meijer - MFAS
Oplossing Omzetten intercompany schuld in kapitaal Infokap Prefs Fiscale eenheid Lezing Henry Meijer - MFAS

31 Valkuilen beëindigen fiscale eenheid
Art. 15ai VpB Als er is geschoven met goodwill/stille reserves < 3 of 6 jaar Eis ten goede komen is verleden tijd; verbreking fiscale eenheid is voldoende voor inwerkingtreding sanctie Lezing Henry Meijer - MFAS

32 Lezing Henry Meijer - MFAS
Carry back 1 jaar Sinds 2007 is de termijn voor carry back beperkt tot 1 jaar Dit beperkt de mogelijkheid om in deze economisch moeilijke tijd belasting terug te halen. Lezing Henry Meijer - MFAS

33 Lezing Henry Meijer - MFAS
Levensloopregeling Geen succes bij dga. Verdient tweede kans. Salaris december helemaal in levensloop. Lezing Henry Meijer - MFAS

34 Beoordelen rekening courant
Rekening courant is nadelig als de schuld aan de BV niet leidt tot een besparing in box 3 Uitdividenden voor of na jaareinde? Lezing Henry Meijer - MFAS

35 Lezing Henry Meijer - MFAS
Voorbeeld Rente 5% R/c-stand 1/1/2008 € R/c-stand 31/12/2008 € Uitdividenden 30/12/2008 € Nadeel box 3 1,2% = € 1.200 Rente wordt berekend op basis van gemiddelde 1/1 en 31/12. Minder rente 5% x € = € 2.500 Besparing VpB/IB % = € 1.000 Idem 2009, totaal € 2.000 Per saldo besparing € 800 Indien geen vermogen in box 3, besparing € 2.000 Lezing Henry Meijer - MFAS

36 Lezing Henry Meijer - MFAS
Dividend Cliënt instrueren om een eventueel dividend begin 2009 uit te keren I.p.v. eindejaarstip, beginjaartip! Lezing Henry Meijer - MFAS

37 Wet schenk- en erfbelasting 2010
Overwogen om papieren verkrijgingen te negeren. Gaat waarschijnlijk niet door. Lezing Henry Meijer - MFAS

38 Wet schenk- en erfbelasting 2010
Trustvermogen aan insteller toegerekend Gevolgen voor structuren Haags Juristen College Lezing Henry Meijer - MFAS

39 Lezing Henry Meijer - MFAS
Voorgesteld tarief Partners en kinderen 10% 0 - € 20% € Benut 5% en 8% schijf in 2008 en 2009 Overige verkrijgers 30% 0 - € 40% € – Benut tarieven kleinkinderen 8%, 12,8%, 19,2% en 24% in 2008 en 2009 Lezing Henry Meijer - MFAS

40 Lezing Henry Meijer - MFAS
BOF Blijft overeind. Vereenvoudigd. Lezing Henry Meijer - MFAS

41 Lezing Henry Meijer - MFAS
Succes in 2009 Er breken magere tijden aan. Maar met belastingadviseurs blijft het goed gaan. Klanten meer gespitst op belastingbesparing. Lezing Henry Meijer - MFAS


Download ppt "Lezing Henry Meijer - MFAS"

Verwante presentaties


Ads door Google