De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lezing Henry Meijer - MFAS1 Eindejaarstips Henry J. Meijer FB MFAS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lezing Henry Meijer - MFAS1 Eindejaarstips Henry J. Meijer FB MFAS."— Transcript van de presentatie:

1 Lezing Henry Meijer - MFAS1 Eindejaarstips Henry J. Meijer FB MFAS

2 Lezing Henry Meijer - MFAS2 Tip Eenvoudige oplossing voor een eenvoudig probleem. Eenvoudige problemen hebben in de fiscaliteit steeds minder. Vertel het je klant In plaats van een memo opsturen

3 Lezing Henry Meijer - MFAS3 Excessieve beloningsbestanddelen

4 Lezing Henry Meijer - MFAS4 Lucratief belang belast in box 1 Prefs die > 15% gestorte kapitaal dividend geven. Gewone aandelen die minder dan 10% uitmaken van het totale aandelenkapitaal Geldt ook als de aandelen door BV worden gehouden Tenzij voordelen voor 95% of meer worden doorgestoten

5 Lezing Henry Meijer - MFAS5 Hillen-effect Geen eigenwoningforfait als geen aftrek Aflossen hypotheek bij relatief geringe ews en lage opbrengst box 3 Alternatief: In 2008 betaal je rente eerste zes maanden 2009 en in 2010 betaal je de rente laatste zes maanden 2009

6 Lezing Henry Meijer - MFAS6 Renteloze personeelslening dga MvF 22 augustus 2007, nr. CPP2007/1465M De werknemer moet een verklaring afgeven aan zijn werkgever dat de lening een eigenwoninglening betreft De werkgever moet een en ander in zijn loonadministratie verantwoorden De BV mag er eventueel voor lenen (renteaftrek in BV)

7 Lezing Henry Meijer - MFAS7 Verhoging ewf WOZ > 1 mio Vanaf 2009 vervalt maximum 20090,55% 20100,81% 20111,06% 20121,32% 20131,58% 20141,84% 20152,09% 20162,35%

8 Lezing Henry Meijer - MFAS8 Groenfonds Stap voor 1 januari 2009 in een groenfonds (ABN Amro Groenfonds, ASN Groenprojectenfonds, Triodos Groenfonds en Rabo Groen Obligaties) Idem sociaal ethische beleggingen (micro- financiering) Vrijstelling box 3 Extra heffingskorting Totaal fiscaal voordeel 2,5% Geleend geld?

9 Lezing Henry Meijer - MFAS9 Agaathlening Bij voorkeur voor 1 januari 2009. Is het een probleem dat de starter de investeringen pas in maart 2009 doet? Stel, de starter gebruikt de lening voor de financiering van een VW Transporter.

10 Lezing Henry Meijer - MFAS10 Ziektekosten Aftrek in 2009 beperkt. Vooruitbetalen. Alleen voor ziektekostenverzekerings- premies geldt beperking (12 maanden)

11 Lezing Henry Meijer - MFAS11 Onbelaste vergoeding Bijzondere medische kosten Mogelijkheid vervalt in 2009 Dga kan in 2008 niet meer terecht voor ooglasering. Hij sluit een overeenkomst met een kliniek dat de behandeling in 2009 zal plaatsvinden en dat hij deze kosten in 2008 onvoorwaardelijk verschuldigd is. Mag de BV deze kosten in 2008 vrij vergoeden?

12 Lezing Henry Meijer - MFAS12 Schenken Piet wil voor zijn drie kinderen in 2008 nog de vrijstelling van € 4.479 per kind benutten. Hij heeft geen zin om naar de notaris te gaan en/of geld over te boeken. Op advies van zijn adviseur maakt hij een onderhandse schuldigerkenning. Piet is niet van plan daarop rente te betalen.

13 Lezing Henry Meijer - MFAS13 Deze handelwijze A) Is effectief mits Piet maar jaarlijks een zakelijke rente betaalt. B) Is effectief mits Piet de schuld met bijgeboekte rente minimaal 180 dagen voor zijn overlijden aflost. C) Is niet effectief.

14 Lezing Henry Meijer - MFAS14 Schenken kleinkinderen Ook schenken aan kleinkinderen Vrijstelling 2008 € 2.688 Eventueel vrijstelling kinderen en kleinkinderen combineren door extra te schenken aan kinderen onder last tot schuldigerkenning aan kleinkinderen. Je schenkt bijvoorbeeld € 12.543 aan kind onder last om aan drie kleinkinderen elk € 2.688 schuldig te erkennen.

15 Lezing Henry Meijer - MFAS15 Schenken ANBI Aftrekpost in 2008 Verlaagt box 3-vermogen A-G van Ballegooijen over lijfentegift

16 Lezing Henry Meijer - MFAS16 Verhogen ondernemingsvermogen I.v.m. dotatiemogelijkheid oudedagsreserve Stel winst is € 40.000. Ondernemingsvermogen biedt geen ruimte tot doteren. Potentiële dotatie € 4.800. x 42% = € 2.016 (te missen belastingbesparing)

17 Lezing Henry Meijer - MFAS17 Overboeken Om de OR-dotatie veilig te stellen boekt een ondernemer op 29 december € 20.000 van zijn dagelijks opvraagbare spaarrekening over naar de onderneming. Het bedrag wordt op 2 januari weer teruggeboekt naar de spaarrekening Effectief?

18 Lezing Henry Meijer - MFAS18 Overboeking overtollige liquiditeiten naar privé Bij voorkeur vlak na 1 januari 2009 I.v.m. peildatum box 3

19 Lezing Henry Meijer - MFAS19 Lijfrentepremie Indien geen OR-dotatie mogelijk vanwege beperkt ondernemingsvermogen Lijfrentepremie kan wel Bancaire lijfrente, hoog rendement

20 Lezing Henry Meijer - MFAS20 Lijfrentepremie Wanneer betalen? Voor 1 april volgend jaar Liever voor 1 januari vanwege peildatum rendementsheffing

21 Lezing Henry Meijer - MFAS21 Intentieverklaring BV 1 A tekent op 15 december 2008 een intentieverklaring tot oprichting van een BV. Vermeld wordt dat de resultaten van A’s onderneming met ingang van 1-1-2009 voor rekening van de BV zijn. Wanneer moet de BV uiterlijk opgericht zijn?

22 Lezing Henry Meijer - MFAS22 Intentieverklaring BV 2 Bij voorkeur voor 1 januari 2009 Geen voor-voorperiode Men heeft tot 1 april 2010 de tijd om te beoordelen of men ruisend, geruisloos of helemaal niet om wil gaan. Geen formele eis voor tijdstip oprichting BV bij ruisende inbreng

23 Lezing Henry Meijer - MFAS23 VpB-tarief 2008: 20% tot € 250.000 (Belastingplan 2009)  winst creëren in 2008 Voorraad kantoorartikelen activeren Winstneming onderhanden werk naar voren halen Voorzieningen niet te hoog Inkoop dienstjaren uitstellen, overdracht pensioenverplichting uitstellen

24 Lezing Henry Meijer - MFAS24 Tarief opstap 2008 Stel winst € 500.000 1 BV VpB € 113.750 2 BV’s € 100.000 Besparing € 13.750

25 Lezing Henry Meijer - MFAS25 Tariefopstap 2009 Tarief 2009 Eerste € 60.000 20% € 60.000 - € 200.000 23% > € 200.000 25,5% Tariefopstap is € 6.200 waard

26 Lezing Henry Meijer - MFAS26 Afzien van fiscale eenheid Inbreng in BV, uitzakken In plaats van fiscale eenheid bedrijfsfusie of juridische afsplitsing

27 Lezing Henry Meijer - MFAS27 Valkuilen afzien fiscale eenheid Thin cap

28 Lezing Henry Meijer - MFAS28 Thin cap Vermogensgrenzen beoordelen i.v.m. peildatum Maximaal vreemd vermogen 3 x eigen vermogen met franchise van € 500.000

29 Lezing Henry Meijer - MFAS29 Voorbeeld 1 januari EV100.000 VV groep700.000 VV derden400.000 31 december EV100.000 VV groep800.000 VV derden300.000

30 Lezing Henry Meijer - MFAS30 Oplossing Omzetten intercompany schuld in kapitaal Infokap Prefs Fiscale eenheid

31 Lezing Henry Meijer - MFAS31 Valkuilen beëindigen fiscale eenheid Art. 15ai VpB Als er is geschoven met goodwill/stille reserves < 3 of 6 jaar Eis ten goede komen is verleden tijd; verbreking fiscale eenheid is voldoende voor inwerkingtreding sanctie

32 Lezing Henry Meijer - MFAS32 Carry back 1 jaar Sinds 2007 is de termijn voor carry back beperkt tot 1 jaar Dit beperkt de mogelijkheid om in deze economisch moeilijke tijd belasting terug te halen.

33 Lezing Henry Meijer - MFAS33 Levensloopregeling Geen succes bij dga. Verdient tweede kans. Salaris december helemaal in levensloop.

34 Lezing Henry Meijer - MFAS34 Beoordelen rekening courant Rekening courant is nadelig als de schuld aan de BV niet leidt tot een besparing in box 3 Uitdividenden voor of na jaareinde?

35 Lezing Henry Meijer - MFAS35 Voorbeeld Rente 5% R/c-stand 1/1/2008 € 150.000 R/c-stand 31/12/2008 € 180.000 Uitdividenden 30/12/2008 € 100.000 Nadeel box 3 1,2% = € 1.200 Rente wordt berekend op basis van gemiddelde 1/1 en 31/12. Minder rente 5% x € 50.000 = € 2.500 Besparing VpB/IB 2008 40% = € 1.000 Idem 2009, totaal € 2.000 Per saldo besparing € 800 Indien geen vermogen in box 3, besparing € 2.000

36 Lezing Henry Meijer - MFAS36 Dividend Cliënt instrueren om een eventueel dividend begin 2009 uit te keren I.p.v. eindejaarstip, beginjaartip!

37 Lezing Henry Meijer - MFAS37 Wet schenk- en erfbelasting 2010 Overwogen om papieren verkrijgingen te negeren. Gaat waarschijnlijk niet door.

38 Lezing Henry Meijer - MFAS38 Wet schenk- en erfbelasting 2010 Trustvermogen aan insteller toegerekend Gevolgen voor structuren Haags Juristen College

39 Lezing Henry Meijer - MFAS39 Voorgesteld tarief Partners en kinderen 10% 0 - € 125.000 20% € 125.000 - Benut 5% en 8% schijf in 2008 en 2009 Overige verkrijgers 30% 0 - € 125.000 40% € 125.000 – Benut tarieven kleinkinderen 8%, 12,8%, 19,2% en 24% in 2008 en 2009

40 Lezing Henry Meijer - MFAS40 BOF Blijft overeind. Vereenvoudigd.

41 Lezing Henry Meijer - MFAS41 Succes in 2009 Er breken magere tijden aan. Maar met belastingadviseurs blijft het goed gaan. Klanten meer gespitst op belastingbesparing.


Download ppt "Lezing Henry Meijer - MFAS1 Eindejaarstips Henry J. Meijer FB MFAS."

Verwante presentaties


Ads door Google