De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 2 1 Biologisch en chemisch terrorisme Deel 2: biologische agentia FOD Volksgezondheid Hoge Gezondheidsraad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 2 1 Biologisch en chemisch terrorisme Deel 2: biologische agentia FOD Volksgezondheid Hoge Gezondheidsraad."— Transcript van de presentatie:

1 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 2 1 Biologisch en chemisch terrorisme Deel 2: biologische agentia FOD Volksgezondheid Hoge Gezondheidsraad

2 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 22 Bioterrorisme: historische aspecten 330 v.C.: Perzen, Grieken en Romeinen besmetten bronnen in vijandelijke gebied met karkassen van dieren 330 v.C.: Perzen, Grieken en Romeinen besmetten bronnen in vijandelijke gebied met karkassen van dieren 400 v.C.: Scythen dopen pijlpunten in lijken en bloed vermengd met uitwerpselen 400 v.C.: Scythen dopen pijlpunten in lijken en bloed vermengd met uitwerpselen 1344: Tataren katapulteren lijken van pestslachtoffers over de muren van Kaffa 1344: Tataren katapulteren lijken van pestslachtoffers over de muren van Kaffa 1763: Britse soldaten infecteren de native bevolking van America met pokken door besmette geschenken 1763: Britse soldaten infecteren de native bevolking van America met pokken door besmette geschenken 1930 - 1945: Japanse experimenten met biologische agentia tegen Russen en Chinezen 1930 - 1945: Japanse experimenten met biologische agentia tegen Russen en Chinezen 1984: Oregon: sekte infecteert salad bars met Salmonella 1984: Oregon: sekte infecteert salad bars met Salmonella 1995: Golf Oorlog: Iran en biologische wapens 1995: Golf Oorlog: Iran en biologische wapens 2001: anthrax brieven in USA 2001: anthrax brieven in USA

3 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 23 Mogelijke bioterroristische agentia bacteriële bacteriële anthrax anthrax brucellose brucellose cholera cholera longpest longpest tularemie tularemie Q Fever Q Fever virale pokken virale hemorragische koorts (VHK) toxines Botulinum staphylokokken enterotoxine-B (SE-B) ricine T-2 mycotoxines

4 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 24 Waarom déze agentia infectieus via aerosol infectieus via aerosol organismen blijven stabiel na aerosolisatie organismen blijven stabiel na aerosolisatie bevolking is vatbaar voor besmetting bevolking is vatbaar voor besmetting grote morbiditeit en mortaliteit grote morbiditeit en mortaliteit overdracht persoon-tot-persoon overdracht persoon-tot-persoon pokken, pest, VHK pokken, pest, VHK moeilijke diagnose en behandeling moeilijke diagnose en behandeling ooit ontwikkeld voor biologische oorlog ooit ontwikkeld voor biologische oorlog

5 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 25 GI Papule, vesikel oedeem + eschar genezing Toxic shock overlijden Hemorrhagische Meningitis Cutane Inhalatie Tracheobronchiale Lymphadenitis Mediastinitis, pneumonitis 1 - 6 dagen plots optreden 50% 20% 24 - 36 uur Anthrax: ziekteverloop

6 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 26 Diagnose anthrax kweek vesikelvocht, exudaat, eschar, of biopt uit huidlesie kweek vesikelvocht, exudaat, eschar, of biopt uit huidlesie typische radiologie (CT thorax) typische radiologie (CT thorax) sputum niet zinvol sputum niet zinvol neusuitstrijkje soms zinvol (~ wijze blootstelling) neusuitstrijkje soms zinvol (~ wijze blootstelling) bloedkweek bloedkweek faeceskweek bij GI vorm faeceskweek bij GI vorm PCR, immunofluorescentie & immunohistochemie PCR, immunofluorescentie & immunohistochemie

7 7 Anthrax Casus Oktober 2001

8 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 28 Cutane anthrax armhals zwart eschar typische rode rand

9 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 29 Anthrax: maatregelen behandeling behandeling fluorochinolonen fluorochinolonen doxycycline doxycycline combinatie bij longaantasting combinatie bij longaantasting profylaxie profylaxie fluorochinolonen fluorochinolonen doxycycline doxycycline vaccinatie: indien voldoende voorraad aanwezig, kan vaccinatie de duur van profylaxie met antibiotica inkorten vaccinatie: indien voldoende voorraad aanwezig, kan vaccinatie de duur van profylaxie met antibiotica inkorten hygiëne hygiëne afspoelen, naspoelen met bleekwater afspoelen, naspoelen met bleekwater geen overdracht persoon-tot-persoon geen overdracht persoon-tot-persoon

10 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 210 Pest: ziekteverloop Inhalatie Systemische Toxiciteit Respiratoir falen & circulatoire collaps Lever enzymes  6% late meningitis Fulminante Pneumonie koorts, Grippaal syndroom plots optreden Leukemoide reactie Gram negatieve Staven in sputum Koorts, rillingen erytheem Pijnlijke bubo 1 - 10 cm  APTT DIC stridor, cyanose, productieve hoest, bilaterale infiltraten Pharyngitis 2 –3 d 2 - 10 dagen 24 uur 9%

11 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 211 Longpest: preventie van secundaire gevallen secundaire gevallen zijn mogelijk en waarschijnlijk secundaire gevallen zijn mogelijk en waarschijnlijk Standaard- en contactmaatregelen, bescherming tegen en druppeltjes gedurende minstens 48 u, tot sputumkweek negativeert of tot longpest werd uitgesloten Standaard- en contactmaatregelen, bescherming tegen en druppeltjes gedurende minstens 48 u, tot sputumkweek negativeert of tot longpest werd uitgesloten omgeving desinfecteren met bleekwater omgeving desinfecteren met bleekwater geen vaccin beschikbaar geen vaccin beschikbaar prophylaxie van contact- personen met doxycycline, FQ, of chloramphenicol prophylaxie van contact- personen met doxycycline, FQ, of chloramphenicol

12 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 212 Tularemie incubatieduur 1-14 dagen incubatieduur 1-14 dagen zes klinische vormen (~ inoculatiewijze, -plaats) zes klinische vormen (~ inoculatiewijze, -plaats) pneumonie of faryngitis meest waarschijnlijk pneumonie of faryngitis meest waarschijnlijk andere vormen mogelijk andere vormen mogelijk diagnose door bloedkweek, sputumkleuring en -kweek, serologie, immuno-fluorescentie en -histochemie diagnose door bloedkweek, sputumkleuring en -kweek, serologie, immuno-fluorescentie en -histochemie behandeling: gentamycine, doxycycline, fluorochinolonen behandeling: gentamycine, doxycycline, fluorochinolonen

13 13 Tularemie typisch beeld typisch beeld homogene verdichtingen homogene verdichtingen ipsilaterale hilaire lymfeklieren ipsilaterale hilaire lymfeklieren holtevorming holtevorming

14 Tularemie: andere klinische vormen ulcus bacteriemie ulceroglandulair glandulair - necrotische lymfeklier oculoglandulair

15 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 215 Acute koorts met pleuropneumonie Duurt + 2 wk Conjunctiva Inhalatie plots optreden infiltraten, reutels nefrotisch syndroom Milde leverstoornis Rhabdomyolyse Necrose alveolar septa & cavitatie Papel, ulcus Huidletsels, lymphadenitis Oropharyngeale pseudomembranen 50% secondaire longaantasting 7 - 10 dagen 2 - 10 dagen Koorts, rillingen, hoofdpijn Tularemie: ontsteking en necrose

16 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 216 Tularemie: maatregelen behandeling behandeling fluorochinolonen fluorochinolonen doxycycline doxycycline streptomycine, gentamycine streptomycine, gentamycine profylaxie contactpersonen profylaxie contactpersonen niet nodig niet nodig hygiëne hygiëne afspoelen, naspoelen met bleekwater afspoelen, naspoelen met bleekwater geen overdracht persoon-tot-persoon geen overdracht persoon-tot-persoon

17 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 217 Q Fever: ziekteverloop Inhalatie Koorts gedurende 3 - 6 dagen, malaise, anorexie + hoofdpijn plots optreden CZS symptomen en nek stijfheid Meningitis Milde stoornis Levertests Milde primaire atypische pneumonie Late verwikkelingen Osteomyelitis Chronische infectieuze endocarditis (aortaklep) 2 - 14 dagen Chemoprofylaxie & behandeling:doxycycline 100 mg bid, minstens gedurende 7 dagen

18 18 Q fever: radiologie Alveolaire infiltraten in lobair, segmentair, of verspreid patroon Opaciteiten met halo of matglas aspect Voloudaki et al. Q Fever Pneumonia: CT Findings. Radiology 2000, 215: 880-883

19 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 219 Grippale syndromen: kliniek TularemieQ-feverInfluenza incubatie1 – 10 d2 – 14 d ziekteduur1 – 3 wk2 – 14 d hoofdsymptomenT°, hoofdpijnT°, 3 - 6 d, malaise, anorexie, hoofdpijn hoest, T°, neusloop, anorexie malaise, spierpijn bijsymptomenvermagering specifiekprikkelhoestleverfunctie stoornissen

20 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 220 Beleid bij bacteriële verwekkers behandeling behandeling fluoroquinolones fluoroquinolones doxycycline doxycycline penicilline penicilline aminoglycosiden aminoglycosiden profylaxie profylaxie fluoroquinolones fluoroquinolones doxycycline doxycycline

21 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 221 Mogelijke bioterroristische agentia bacteriële bacteriële anthrax anthrax brucellose brucellose cholera cholera longpest longpest tularemie tularemie Q Fever Q Fever virale pokken virale hemorragische koorts toxines Botulinum staphylokokken enterotoxine-B ricine T-2 mycotoxines

22 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 222 Inhalatie Replicatie in de regionale ganglia van de luchtwegen 12 dagen na incubatie Viremie (meest infectieuse fase) acute malaise, koorts, prostratie, hoofdpijn Exantheem, aangezicht armen en handen Macula & papula Pustels & vesikels korsten vallen af + patient niet besmettelijk Variola minor hemorrhagische pokken 8 - 10 dagen 2 - 3 dagen varianten + wijziging van de mentale status Pokken: samenvatting

23 23 Pokken: klinisch verloop Inhalatie (neus, mond, pharynx) Exantheem op gelaat, armen en handen Maculae & papulae Pustels & vesikels Desquamatie Einde besmettelijkheid infectie 10-14 dagen (gem. 12 ) Virusreplicatie in regionale lymfeklieren luchtwegen Plotse malaise, koorts, uitputting, hoofdpijn, delier (komt overeen met infectie van de huid) Secundaire Viremie (meest besmettelijke periode) incubatie prodromen 2-3 dagen Virusreplicatie in reticulo- endotheliaal systeem (milt, lever, klieren, beenmerg) Primaire Viremie 3-4 weken huidletsels Variola minor 5- 25% Klinische afwijkingen bij nooit-gevaccineerden* Variola major (klassieke, hemorragische, platte) <1% Mortaliteit * Fenner et al., WGO 1988

24 24 Pokken: klinische afwijkingen dag 5 dag 7 dag 13

25 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 225 Pokken vs. windpokken Incubatie7-17 dagen14-21 dagen Prodromen2- 4 dagenminimaal Distributie centrifugaalcentripetaal Progressiesynchroonasynchroon Korstvorming10-14 d na rash4-7 d na rash Korst verlies14-28 d na rash<14 d na rash VariolaVaricella

26 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 226 Pokken: medisch beleid volledige isolatie (aerosolisatie en contact vermijden) volledige isolatie (aerosolisatie en contact vermijden) patienten zijn infectieus van zodra koorts optreedt tot wanneer alle korsten zijn afgevallen patienten zijn infectieus van zodra koorts optreedt tot wanneer alle korsten zijn afgevallen verwittig onmiddellijk de gezondheidsinspecteur verwittig onmiddellijk de gezondheidsinspecteur identificeer personen die gedurende de voorbije 17 dagen met indexpatiënt in contact kwamen identificeer personen die gedurende de voorbije 17 dagen met indexpatiënt in contact kwamen vaccinatie (tot 5 dagen na contact) vaccinatie (tot 5 dagen na contact) Alle niet- noodzakelijke verplaatsingen vermijden, eventueel quarantaine Alle niet- noodzakelijke verplaatsingen vermijden, eventueel quarantaine

27 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 227

28 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 228 Plots onstaan, febriel syndroom hoge koorts, myalgie, GI ongemakken Systemische aantasting Stollingsstoornissen Snelle progressie naar shock en overlijden Nier falen Respiratoir Syndroom Majeure orgaan necrose Four Corners Agent Ebola Marburg Hantaan Oropharyngeale letsels Bloedingen, ecchymosen Icterus Lassa Machupo Congo fever Yellow fever Dengue Rift Valley 7 dagen Virale hemorragische koorts Betrokken RNA virussen

29 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 229 Mogelijke bioterroristische agentia bacteriële bacteriële anthrax anthrax brucellose brucellose cholera cholera longpest longpest tularemie tularemie Q Fever Q Fever virale pokken virale hemorragische koorts toxines Botulinum staphylokokken enterotoxine-B ricine T-2 mycotoxines

30 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 230 Relevante kliniek bij toxines BotulinumRicineSEB interval12 – 36 uurEnkele uren3 – 12 uur ziekteduur24 – 72 uur3 dtot 4 wk hoofdsymptomenParalyse nn. craniales, afdalende slappe paralyse plotse T°, malaise, hoest, T°, rillingen, hoofdpijn, nausea, hoest bijsymptomenConvulsies, leverfalen specifiek3 – 12 uur interval na blootstelling

31 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 231 Wanneer moet men denken aan een aanval met biologische middelen? ongewoon veel patiënten met gelijkaardige symptomen en gelijkaardig klinisch verloop ongewoon veel patiënten met gelijkaardige symptomen en gelijkaardig klinisch verloop vele onduidelijke diagnoses vele onduidelijke diagnoses ongewone symptomen ongewone symptomen meerdere zieken na gelijkaardige blootstelling meerdere zieken na gelijkaardige blootstelling “tropische” ziekte waarvan de vector hier niet voorkomt “tropische” ziekte waarvan de vector hier niet voorkomt “onverklaarbare” infectie bij een voorheen gezond individu “onverklaarbare” infectie bij een voorheen gezond individu probleem: differentiaal diagnose tijdens “normale” epidemie

32 32 klinisch en radiologisch beeld van ernstige pneumonie Pneumonie buiten het ziekenhuis Meningokokken sepsis Longpest Goed beleid: syndromen opsporen klinisch beeld van pneumonie met negatieve RX thorax Inhalatie Anthrax Rupturerend aorta aneurysma Longembool Longpest, Q fever, Staphylokokken enterotoxine B, Ricine, Fosgeen, Tularemie plots hoge koorts, erge dyspnoe & hypoxemie Influenza, Adenovirus, Mycoplasma Staphylokokken enterotoxine B, Q fever Brucellose droge hoest en spierpijn Acuut Respiratoir syndroom

33 33 diplopie, bulbaire aantasting, spierzwakte, bewaarde sensitiviteit Botulisme Myastenia gravis Guillain-Barré Poliomyelitis Tekenbeten Goed beleid: syndromen opsporen encefalitis, epilepsie, meningiale prikkeling Encefalitis virussen Bacteriële meningitis Acuut Neurologisch syndroom

34 34 ulcus Anthrax Vesikel -> ulcus -> zwart eschar met uitgesproken oedeem Tularemie Klier en ulcus (ulceroglandulair, oculoglandulair klieren Pest (pijnlijk, hard) Tularemie (fluctuerend) Goed beleid: syndromen opsporen hemorragische rash Virale Hemorragische Koorts Sepsis door pest Variola (hemorragische vorm) Meningococcemie (WF syndroom) centrifugale, synchrone, pustulovesiculaire rash Variola Huidafwijkingen


Download ppt "September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 2 1 Biologisch en chemisch terrorisme Deel 2: biologische agentia FOD Volksgezondheid Hoge Gezondheidsraad."

Verwante presentaties


Ads door Google