De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat verwachten ondernemers van een compacte lokale overheid? Hans Maertens Algemeen directeur Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen 28 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat verwachten ondernemers van een compacte lokale overheid? Hans Maertens Algemeen directeur Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen 28 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Wat verwachten ondernemers van een compacte lokale overheid? Hans Maertens Algemeen directeur Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen 28 november 2013

2 Inhoud 1.Waar-voor-je-geld index 2.Vergelijking Zweden 3.Wat verwachten ondernemers van compacte lokale overheid

3 1. Waar-voor-je-geld index 1.Wat de overheid ons geeft 2.Wat de overheid ons vraagt 3.Waar voor ons geld?

4 Wat de overheid ons geeft België scoort zeer middelmatig (13 de plaats) inzake brede overheidsoutput, groot contrast met Scandinavische landen Bron: eigen berekeningen

5 Indicatoren effectiviteit overheidsoutput Macro-economische indicatoren: overheidsschuld, overheidssaldo, bbp-groei laatste 5 jaar, inflatie, lopende rekening, verandering in marktaandeel Micro-economische indicatoren: #dagen nodig om onderneming te starten, #start-up procedures, entrepreneursactiviteit, world competition index Arbeidsmarktbeleid: werkloosheidsgraad, werkzaamheidsgraad, werkzaamheidsgraad ouderen, life-long learning, mismatch arbeidsmarkt Onderwijs: PISA testen voor wiskunde, wetenschap en taalvaardigheid, score PISA in functie van socio-en etnische ongelijkheid, score PISA ifv kwaliteit scholen

6 Technologie-hooggekwalificeerd talent: uitgaven onderneming aan O&O, O&O personeel bij ondernemingen, aandeel studenten in technologie en wetenschappen, aandeel innovatieve producten in omzet, aantal patenten Rule of law: Corruptie-index, persvrijheid, misdaadgraad, tijd nodig voor betalen belastingen, productieregulering, # stakingsdagen, rule of law-index, government effectiveness index Sociaal kapitaal: vertrouwen nationale regering, vertrouwen lokale regering, obesitas, # dagelijkse rokers, # zelfmoorden, armoedegraad Ecologie: CO2 emissies, elektriciteitsproductie via steenkool, climat performance index, fijnstofconcentratie, hoeveelheid gezinnen verbonden aan waterzuiveringssystemen Indicatoren effectiviteit overheidsoutput

7 Waar scoort België op de output-matrix? Arbeidsmarktbeleid Rule of Law Sociaal kapitaal Onderwijs 1.IJsland 2.Zwitserland 3.Denemarken nr. 20 België 1.Finland 2.Luxemburg 3.Noorwegen nr. 14 België 1.Noorwegen 2.Slovakije 3.Nederland nr. 16 België 1.Finland 2.Zweden 3.Zwitserland nr. 8 België nr.

8 Wat de overheid ons vraagt Terwijl het overheidsbeslag zeer hoog is (4 de plaats) Bron: Eurostat

9 Geen waar voor ons geld Waar-voor-je-geld-index: overheidsprestatie tegenover belastingen: weinig waar voor belastinggeld (20 ste plaats)

10 Conclusie: geen waar voor ons geld

11 2. Vergelijking België-Zweden ECONOMIEBelgiëZweden Overheidsschuld (in % BBP)99,833,8 Overheidstekort (in % BBP)-2,60-0,30 Gemiddelde BBP-groei laatste 5 jaar0,441,10 Balans lopende rekening-0,406,80 Total Entrepreneurial Activity3,704,90 World Competitiveness Index73,4891,39 Bron: OESO, Eurostat

12 Vergelijking België-Zweden Rule of lawBelgiëZweden Time to prepare and pay taxes156122 Aantal stakingsdagen78,806,20 Government effectiveness index1,671,96 Vertrouwen nationale regering4068 Vertrouwen lokale regering5761

13 Vergelijking België-Zweden ArbeidsmarktbeleidBelgiëZweden Werkgelegenheidsgraad61,9074,10 Werkgelegenheidsgraad ouderen38,7072,50 Levenslang leren: aantal personen die opleiding kregen in 4 weken voor afname onderzoek 7,1025,00

14 Vergelijking België-Zweden Technologie – Hooggekwalificeerd talent BelgiëZweden Uitgaven onderneming aan O&O1,372,34 O&O personeel bij ondernemingen0,651,09 Patent Applications European Patent Office 130,22308,25 Aandeel Innovatieve producten in de omzet 7,7013,90

15 3. Wat verwachten ondernemers van een compacte lokale overheid - Effectiviteit en efficiëntie - Snelheid en klantgerichtheid - Rechtszekerheid en transparantie en vooral: - geen nieuwe administratieve lasten - geen belastingverhogingen

16 Enkele voorbeelden (onder voorbehoud van wijzigingen) Uittreksel strafregister voor nieuwe werkgever (niet online aanvraagbaar; fysiek afleverbaar aan persoon zelf) Attest van niet-faling (rb van koophandel; fysiek af te leveren; getikt; onmiddellijk inning; te tekenen door de griffier) Ophalen aangetekende brief vennootschap op postkantoor (statuten printen en voorleggen aan de postbeambte) Internationale reispas (pasfoto’s op papier; niet digitaal)

17 Klachten ondernemers met overheden Enorm complexe procedures Onduidelijke regels Inmenging en tegenwerking Lange wachttijden Gebrekkige communicatie Hoge kosten Geen uniek aanspreekpunt

18 Voor wat moet ondernemer allemaal terecht bij lokale overheid? (Studie Deloitte) Aantal gemeentelijke procedures Aantal provinciale procedures Milieu 46 Ruimtelijke Ordening 72 Fiscaliteit 33 Overheidsopdrachten 11 Economie/subsidies 2523 TOTAAL 4035 Bron: Deloitte

19 Administratieve procedurs gemeenten – Aanvraag verkavelingvergunning – nieuw – Aanvraag verkavelingvergunning: wijziging – Aanvraag planologisch attest – Aanvraag advies brandweer – Aanvraag socio-economische vergunning – Aanvragen van een horecavergunning – Aanvraag toelating tot plaatsen open terras – Aanvraag slijtvergunning – Aanvraag sterke dranken

20 Administratieve procedures gemeenten – Aanvraag vergunning kansspelen – Aanvraag standplaats markt – Aanvraag standplaats kermis – Aanvraag signalisatie door commercieel – Aanvraag inname openbare weg – Aanvraag eretekens voor werknemers – Aanvraag arbeidskaart en beroepskaart – Aanvraag deeltijds werk – Aanvraag beroepencategorie Rijksregister

21 Administratieve lasten gemeenten – Belasting op bedrijfsruimten – Belasting op het bouwen, verbouwen en schutsels – Belasting op verspreiden van reclame – Belasting op reclameborden – Belasting op uithangborden en lichtreclames – Belasting leegstand/verwaarlozing gebouwen – Belasting op afgifte van stukken voor gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen – Jaarlijkse belasting op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen

22 – Belasting op afgifte van administratieve documenten – Belasting op het ophalen van nijverheidsvuil en grof vuilnis – Belasting op drijfkracht – Belasting op banken in financieringsinstellingen – Belasting op stortplaatsen – Belasting op los – en laadtoestellen – Belasting op benzine-, olie en persluchtpompen – Andere belastingen op ondernemingen – Gemeentelijke overheidsopdracht – Aanvraag premie verfraaien gevels handelspanden Administratieve lasten gemeenten

23 Administratieve lasten provincies – Algemene provinciebelasting voor bedrijven – Belasting op vergunningsplichtige bedrijven – Belasting op aanplakborden – Mededelen van kleine veranderingen van klasse 1-bedrijven – Melden van klasse 3-inrichtingen bij klasse 1-bedrijven – Meldingen van overname van klasse 1-bedrijven – Provinciale overheidsopdracht – Aanvragen planologisch attest – Beroepsprocedure mbt stedenb. Vergunning en verkavelingsaanvraag – Innovatiepremie voor kmo’s, org. In Soc-Ec – en zorgsector – Aanvraag provinciale starterscheque – Subsidies aan intermediairen – Procedures bedrijventerreinen

24 Administratieve lasten provincies – Expansiepremie – Subsidie Exportbevordering – Subsidie Duurzame bedrijventerreinen – Subsidie Innovatie – Investeringssubsidie starters – Subsidie ondersteuning kennisregio – Startersbegeleiding – Subsidie ondernemingszin scholen – Subsidie promotie streekproducten – Subsidie verpakkingen streekproducten – Subsidiereglement stikstofbemesting

25 Aanbevelingen Denk na over de strategie en kerntaken van lokale overheden HR en ICT volgen maar uit missie, visie, waarden en strategie Vandaag BBC; opletten dat dit geen puur financieel en budgettaire oefening wordt Run uw gemeente als een bedrijf maar met correcties. - besparen - blijven investeren - geen lastenverhogingen Minister, député, burgemeester moet verantwoordelijk zijn voor administratieve vereenvouding (cfr. BS vandaag) Gemeenten: samenwerkingsverbanden en fusies

26 Aanbevelingen Digitalisering – Vereenvoudiging en daling administratieve lasten – Gebruik bestaande platformen (E-procurement, Telemarc/Digiflow) – Al goede voorbeelden (tax-on-web, e-factuur) – Gevaar: ICT-projecten vaak veel te grootschalig Vergunningen(milieu en ruimtelijke ordening) – Stroomlijnen en clusteren – Verduidelijking en inkorting beslistermijnen – Organisatie volledige procedure op 1 bestuursniveau

27 Aanbevelingen Uniek ondernemersloket (maar geen dubbels cfr. AO, POM, FIT, IC, IWT,…) Transparante communicatie Vereenvoudigen subsidies – Duidelijke criteria – Voorkeur minder overheidsinmenging ipv subsidies Samenwerking overheden – Bundeling diensten – Efficiëntiewinsten: meer ruimte voor goed beleid – Toename kwaliteit dienstverlening

28 Aanbevelingen Vergeet het direct contact niet met de ondernemingen en ondernemers! “To know him is to love him”! Daarom dank dat ik u mocht toespreken


Download ppt "Wat verwachten ondernemers van een compacte lokale overheid? Hans Maertens Algemeen directeur Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen 28 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google