De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat verwachten ondernemers van een compacte lokale overheid?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat verwachten ondernemers van een compacte lokale overheid?"— Transcript van de presentatie:

1 Wat verwachten ondernemers van een compacte lokale overheid?
Hans Maertens Algemeen directeur Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen 28 november 2013

2 Inhoud Waar-voor-je-geld index Vergelijking Zweden
Wat verwachten ondernemers van compacte lokale overheid

3 1. Waar-voor-je-geld index
Wat de overheid ons geeft Wat de overheid ons vraagt Waar voor ons geld?

4 Wat de overheid ons geeft
België scoort zeer middelmatig (13de plaats) inzake brede overheidsoutput, groot contrast met Scandinavische landen Bron: eigen berekeningen

5 Indicatoren effectiviteit overheidsoutput
Macro-economische indicatoren: overheidsschuld, overheidssaldo, bbp-groei laatste 5 jaar, inflatie, lopende rekening, verandering in marktaandeel Micro-economische indicatoren: #dagen nodig om onderneming te starten, #start-up procedures, entrepreneursactiviteit, world competition index Arbeidsmarktbeleid: werkloosheidsgraad, werkzaamheidsgraad, werkzaamheidsgraad ouderen, life-long learning, mismatch arbeidsmarkt Onderwijs: PISA testen voor wiskunde, wetenschap en taalvaardigheid, score PISA in functie van socio-en etnische ongelijkheid, score PISA ifv kwaliteit scholen

6 Indicatoren effectiviteit overheidsoutput
Technologie-hooggekwalificeerd talent: uitgaven onderneming aan O&O, O&O personeel bij ondernemingen, aandeel studenten in technologie en wetenschappen, aandeel innovatieve producten in omzet, aantal patenten Rule of law: Corruptie-index, persvrijheid, misdaadgraad, tijd nodig voor betalen belastingen, productieregulering, # stakingsdagen, rule of law-index, government effectiveness index Sociaal kapitaal: vertrouwen nationale regering, vertrouwen lokale regering, obesitas, # dagelijkse rokers, # zelfmoorden, armoedegraad Ecologie: CO2 emissies, elektriciteitsproductie via steenkool, climat performance index, fijnstofconcentratie, hoeveelheid gezinnen verbonden aan waterzuiveringssystemen

7 Waar scoort België op de output-matrix?
Arbeidsmarktbeleid nr. IJsland Zwitserland Denemarken nr. 20 België Rule of Law nr. Finland Luxemburg Noorwegen nr. 14 België Sociaal kapitaal nr. Noorwegen Slovakije Nederland nr. 16 België Onderwijs nr. Finland Zweden Zwitserland nr. 8 België

8 Wat de overheid ons vraagt
Terwijl het overheidsbeslag zeer hoog is (4de plaats) Bron: Eurostat

9 Geen waar voor ons geld Waar-voor-je-geld-index: overheidsprestatie tegenover belastingen: weinig waar voor belastinggeld (20ste plaats)

10 Conclusie: geen waar voor ons geld

11 2. Vergelijking België-Zweden
ECONOMIE België Zweden Overheidsschuld (in % BBP) 99,8 33,8 Overheidstekort (in % BBP) -2,60 -0,30 Gemiddelde BBP-groei laatste 5 jaar 0,44 1,10 Balans lopende rekening -0,40 6,80 Total Entrepreneurial Activity 3,70 4,90 World Competitiveness Index 73,48 91,39 Bron: OESO, Eurostat

12 Vergelijking België-Zweden
Rule of law België Zweden Time to prepare and pay taxes 156 122 Aantal stakingsdagen 78,80 6,20 Government effectiveness index 1,67 1,96 Vertrouwen nationale regering 40 68 Vertrouwen lokale regering 57 61

13 Vergelijking België-Zweden
Arbeidsmarktbeleid België Zweden Werkgelegenheidsgraad 61,90 74,10 Werkgelegenheidsgraad ouderen 38,70 72,50 Levenslang leren: aantal personen die opleiding kregen in 4 weken voor afname onderzoek 7,10 25,00

14 Vergelijking België-Zweden
Technologie – Hooggekwalificeerd talent België Zweden Uitgaven onderneming aan O&O 1,37 2,34 O&O personeel bij ondernemingen 0,65 1,09 Patent Applications European Patent Office 130,22 308,25 Aandeel Innovatieve producten in de omzet 7,70 13,90

15 3. Wat verwachten ondernemers van een compacte lokale overheid
- Effectiviteit en efficiëntie - Snelheid en klantgerichtheid - Rechtszekerheid en transparantie en vooral: - geen nieuwe administratieve lasten - geen belastingverhogingen 

16 Enkele voorbeelden (onder voorbehoud van wijzigingen)
Uittreksel strafregister voor nieuwe werkgever (niet online aanvraagbaar; fysiek afleverbaar aan persoon zelf) Attest van niet-faling (rb van koophandel; fysiek af te leveren; getikt; onmiddellijk inning; te tekenen door de griffier) Ophalen aangetekende brief vennootschap op postkantoor (statuten printen en voorleggen aan de postbeambte) Internationale reispas (pasfoto’s op papier; niet digitaal)

17 Klachten ondernemers met overheden
Enorm complexe procedures Onduidelijke regels Inmenging en tegenwerking Lange wachttijden Gebrekkige communicatie Hoge kosten Geen uniek aanspreekpunt

18 Voor wat moet ondernemer allemaal terecht bij lokale overheid
Voor wat moet ondernemer allemaal terecht bij lokale overheid? (Studie Deloitte) Aantal gemeentelijke procedures Aantal provinciale procedures Milieu 4 6 Ruimtelijke Ordening 7 2 Fiscaliteit 3 Overheidsopdrachten 1 Economie/subsidies 25 23 TOTAAL 40 35 Bron: Deloitte

19 Administratieve procedurs gemeenten
Aanvraag verkavelingvergunning – nieuw Aanvraag verkavelingvergunning: wijziging Aanvraag planologisch attest Aanvraag advies brandweer Aanvraag socio-economische vergunning Aanvragen van een horecavergunning Aanvraag toelating tot plaatsen open terras Aanvraag slijtvergunning Aanvraag sterke dranken

20 Administratieve procedures gemeenten
Aanvraag vergunning kansspelen Aanvraag standplaats markt Aanvraag standplaats kermis Aanvraag signalisatie door commercieel Aanvraag inname openbare weg Aanvraag eretekens voor werknemers Aanvraag arbeidskaart en beroepskaart Aanvraag deeltijds werk Aanvraag beroepencategorie Rijksregister

21 Administratieve lasten gemeenten
Belasting op bedrijfsruimten Belasting op het bouwen, verbouwen en schutsels Belasting op verspreiden van reclame Belasting op reclameborden Belasting op uithangborden en lichtreclames Belasting leegstand/verwaarlozing gebouwen Belasting op afgifte van stukken voor gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen Jaarlijkse belasting op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen

22 Administratieve lasten gemeenten
Belasting op afgifte van administratieve documenten Belasting op het ophalen van nijverheidsvuil en grof vuilnis Belasting op drijfkracht Belasting op banken in financieringsinstellingen Belasting op stortplaatsen Belasting op los – en laadtoestellen Belasting op benzine-, olie en persluchtpompen Andere belastingen op ondernemingen Gemeentelijke overheidsopdracht Aanvraag premie verfraaien gevels handelspanden

23 Administratieve lasten provincies
Algemene provinciebelasting voor bedrijven Belasting op vergunningsplichtige bedrijven Belasting op aanplakborden Mededelen van kleine veranderingen van klasse 1-bedrijven Melden van klasse 3-inrichtingen bij klasse 1-bedrijven Meldingen van overname van klasse 1-bedrijven Provinciale overheidsopdracht Aanvragen planologisch attest Beroepsprocedure mbt stedenb. Vergunning en verkavelingsaanvraag Innovatiepremie voor kmo’s, org. In Soc-Ec – en zorgsector Aanvraag provinciale starterscheque Subsidies aan intermediairen Procedures bedrijventerreinen

24 Administratieve lasten provincies
Expansiepremie Subsidie Exportbevordering Subsidie Duurzame bedrijventerreinen Subsidie Innovatie Investeringssubsidie starters Subsidie ondersteuning kennisregio Startersbegeleiding Subsidie ondernemingszin scholen Subsidie promotie streekproducten Subsidie verpakkingen streekproducten Subsidiereglement stikstofbemesting

25 Aanbevelingen Denk na over de strategie en kerntaken van lokale overheden HR en ICT volgen maar uit missie, visie, waarden en strategie Vandaag BBC; opletten dat dit geen puur financieel en budgettaire oefening wordt Run uw gemeente als een bedrijf maar met correcties. - besparen - blijven investeren - geen lastenverhogingen Minister, député, burgemeester moet verantwoordelijk zijn voor administratieve vereenvouding (cfr. BS vandaag) Gemeenten: samenwerkingsverbanden en fusies

26 Aanbevelingen Digitalisering
Vereenvoudiging en daling administratieve lasten Gebruik bestaande platformen (E-procurement, Telemarc/Digiflow) Al goede voorbeelden (tax-on-web, e-factuur) Gevaar: ICT-projecten vaak veel te grootschalig Vergunningen(milieu en ruimtelijke ordening) Stroomlijnen en clusteren Verduidelijking en inkorting beslistermijnen Organisatie volledige procedure op 1 bestuursniveau

27 Aanbevelingen Uniek ondernemersloket (maar geen dubbels cfr. AO, POM, FIT, IC, IWT,…) Transparante communicatie Vereenvoudigen subsidies Duidelijke criteria Voorkeur minder overheidsinmenging ipv subsidies Samenwerking overheden Bundeling diensten Efficiëntiewinsten: meer ruimte voor goed beleid Toename kwaliteit dienstverlening

28 Aanbevelingen Vergeet het direct contact niet met de ondernemingen en ondernemers! “To know him is to love him”! Daarom dank dat ik u mocht toespreken 


Download ppt "Wat verwachten ondernemers van een compacte lokale overheid?"

Verwante presentaties


Ads door Google