De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting Handelsbevordering Bouw Europa is een initiatief van het Samenwerkingsverband Holland Bouw Export opgericht in 1995. Sinds de oprichting is SHBE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting Handelsbevordering Bouw Europa is een initiatief van het Samenwerkingsverband Holland Bouw Export opgericht in 1995. Sinds de oprichting is SHBE."— Transcript van de presentatie:

1 Stichting Handelsbevordering Bouw Europa is een initiatief van het Samenwerkingsverband Holland Bouw Export opgericht in 1995. Sinds de oprichting is SHBE actief in Duitsland, Polen en Kroatië. De Stichting Handelsbevordering Bouw Europa biedt een breed platform voor grensoverschrijdende samenwerking en staat open voor deelname door Duitse en Nederlandse bedrijven uit de bouwsector. De activiteiten van SHBE richten zich in eerste plaats op Duitsland en Nederland. S H B E

2 Het bieden van een Platform ter bevordering van Europese samenwerking en kennisoverdracht in de bouwsector. Het creëren van een breed draagvlak met verschillende samenwerkingsvormen, ruimere mogelijkheden voor meerdere vakdisciplines en grensoverschrijdende activiteiten. Waarom de oprichting van de stichting:

3 1.Het bevorderen van Europese samenwerking en kennisoverdracht op het gebied van de bouwnijverheid in de meest ruime zin van het woord. 2.Door collectieve marketinginspanningen het integrale bouwproces, de daarbij behorende bouwmethodieken en het industrieel bouwen in bouwdelen propageren. 3.Het bevorderen en toepassen van producten en diensten aangeboden door de deelnemers van de stichting. Doelstellingen van de stichting:

4 Het bieden van een platform voor informeel overleg en kennisuitwisseling. Het organiseren van deelnemerbijeenkomsten, seminars, studiereizen en workshops. Het uitgeven, beheren en verspreiden van informatiedragers betreffende de in de doelstellingen genoemde onderwerpen. Het sluiten van overeenkomsten en allianties met derden. SHBE tracht haar doel te bereiken door:

5  architecten- en ingenieursbureaus  projectontwikkelaars / opdrachtgevers / investeerders  banken / financieringsinstellingen  vastgoed beheerders /woningbouwcorporaties  aannemers  producenten / toeleveranciers  makelaars / adviesbureaus  overheid- en lagere overheden  retail Wie kunnen deelnemer worden van de stichting:

6 SHBE Organisatieschema Deelnemers Stichting Handelsbevordering Bouw Europa SHBE Sociëteit SHBE Bestuur SHBE Bureau Directie Secretariaat Advisering Begeleiding SHBE Bureau Directie Secretariaat Advisering Begeleiding SHBE deelnemers in platforms of werkgroepen Platform binnen- stedelijke ontwikkeling Platform binnen- stedelijke ontwikkeling Platform woningbouw Platform woningbouw Bauträger platform Bauträger platform Regio Hessen Expert gesprekken Projectgroepen Regio NRW Investeerders platform Vastgoed platform Investeerders platform Vastgoed platform Workshops Excursies Seminars

7 Sociëteit : 4 x per jaar met spreker (lunch of diner) Studiebezoek : 1 x per jaar studiebezoek aan bouwproject in Europa of SHBE symposium ergens in Nederland of Duitsland Workshops / seminars per vak- of interesse gebied. En op basis van opdracht voor deelnemers en derden, Consultancy : marktanalyses, studies, advisering, begeleiding, bemiddeling. SHBE organiseert de volgende activiteiten voor haar deelnemers :

8  Het opzetten en onderhouden van een in- en extern informeel netwerk van SHBE deelnemers met opdrachtgevers, uitvoerende partijen en overheden.  Het bevorderen van samenwerking tussen de SHBE deelnemers onderling en met marktpartijen uit de bouwsector, projectontwikkeling en vastgoedbeheer. 1. De werkzaamheden van de SHBE zijn gericht op:

9 2. De werkzaamheden van de SHBE zijn gericht op:  Het bevorderen van de bekendheid en de toepassing van diensten en producten van de SHBE deelnemers.  Marketing, bemiddeling, advisering, acquisitie, public relations en relatiemanagement ten behoeve van haar deelnemers.

10  Algemene marketing activiteiten van de Stichting en project- en marktgerichte activiteiten welke in aparte platforms of werkgroepen plaatsvinden.  De marketing, marktbewerking, bemiddeling en acquisitie werkzaamheden van het voormalige Samenwerkingsverband Holland Bouw Export worden in de werkplatforms van actieve deelnemers gecontinueerd. I. Marketingactiviteiten van SHBE worden verdeeld in::

11  Voor speciale projecten kunnen projectgroepen geformeerd worden waarin SHBE deelnemers op eigen initiatief project- of discipline gericht actief samenwerken.  De kosten van de verschillende werkplatforms en de speciale projecten zullen gedragen worden door de deelnemers aan het desbetreffende platform of project. II. Marketingactiviteiten van SHBE worden verdeeld in::

12 Activiteiten van de platforms kunnen liggen op de gebieden: Woningbouw Utiliteit Renovatie en onderhoud Vastgoed (Binnen)stedelijke ontwikkeling Ruimtelijke ordening Infrastructuur

13 Deelnemerkosten A. Deelnemers stichting: De deelnemerbijdrage voor 2004 bedraagt € 2675.- Eenmalige entreefee voor nieuwe deelnemers bedraagt € 475.- B. Actieve deelnemers stichting: Jaarlijkse bijdrage, én per werkplatform een kostenbijdrage op basis van de begroting van het jaarlijks vast te stellen marketing/werkplan per platform en omgeslagen over het aantal actieve deelnemers van dat werkplatform. C. Projecten: Het per project vastgestelde budget wordt naar rato doorbelast aan de deelnemers van dit project

14 Bestuur en directie Stichtingsbestuur : H.J. Wilgenhof, voorzitter Mw. K.H. Mirovic, secretaris ing. R.J.M. Hondeveld, penningmeester - Vastbau GmbH T. Pretzsch - IK Immobilienkontor GmbH Directeur, mw. C.E.N.M. Thijssen De platforms en werkgroepen kiezen hun eigen voorzitter.

15 SHBE deelnemers AM Development Germany GmbH Arcadis Bauconsult GmbH de Architecten Cie Bagus GmbH Bauwens GmbH & Co. KG Beton Son Betonfertigteile GmbH Bouwfonds Deutschland Holding Campaign House Dornieden Generalbau GmbH European Investment Group AG FGH Bank N.V. (HVB Gruppe) Graf von Westphalen Bappert & Modest Grouwels Daelmans Groep Heembeton B.V. Hüls Baukonzepte GmbH

16 SHBE deelnemers Hitzbleck GmbH & Co KG Bauunternehmung ING Real Estate Germany GmbH IK Immobilienkontor GmbH Ingenieurbüro für Bauconsulting Ingenieurbüro Sehlhoff GmbH Konosch Nederland B.V. LEG Bauträger GmbH Rostek & Pesch GmbH RT Bau GmbH TCN Property Projects GmbH Vastbau GmbH Verkerk Gruppe GmbH Van der Looy Projektmanagement BV Wilma Immobilien AG WT / Consult B.V.

17 Stichtingsdata 2004: - 22 maartSociëteit Düsseldorf - 14 juniSociëteit Düsseldorf - 13 septemberSociëteit Düsseldorf - 25 novemberSociëteit Düsseldorf - 11 juniSHBE Relatiedag - 2 aprilSymposium WG Essen-Nord / SHBE - 19 maart Workshop - 22 maartExpert gesprek - 25 novemberExpert gesprek

18 Woningbouwplatformdata 2004: - 2 aprilSymposium WG Essen-Nord / SHBE - 30 januariPresentatie stad Oberhausen - 14 juni Presentatie stad Mülheim a/d Ruhr - 12 novemberPresentatie stad Münster - 19 maart Workshop - 22 maartExpert gesprek - 25 novemberExpert gesprek - 23 aprilProjektbezoek - 23 september Studiebezoek


Download ppt "Stichting Handelsbevordering Bouw Europa is een initiatief van het Samenwerkingsverband Holland Bouw Export opgericht in 1995. Sinds de oprichting is SHBE."

Verwante presentaties


Ads door Google