De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

S H B E Stichting Handelsbevordering Bouw Europa is een initiatief van het Samenwerkingsverband Holland Bouw Export opgericht in 1995. Sinds de oprichting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "S H B E Stichting Handelsbevordering Bouw Europa is een initiatief van het Samenwerkingsverband Holland Bouw Export opgericht in 1995. Sinds de oprichting."— Transcript van de presentatie:

1 S H B E Stichting Handelsbevordering Bouw Europa is een initiatief van het Samenwerkingsverband Holland Bouw Export opgericht in Sinds de oprichting is SHBE actief in Duitsland, Polen en Kroatië. De Stichting Handelsbevordering Bouw Europa biedt een breed platform voor grensoverschrijdende samenwerking en staat open voor deelname door Duitse en Nederlandse bedrijven uit de bouwsector. De activiteiten van SHBE richten zich in eerste plaats op Duitsland en Nederland.

2 Waarom de oprichting van de stichting:
Het bieden van een Platform ter bevordering van Europese samenwerking en kennisoverdracht in de bouwsector. Het creëren van een breed draagvlak met verschillende samenwerkingsvormen, ruimere mogelijkheden voor meerdere vakdisciplines en grensoverschrijdende activiteiten.

3 Doelstellingen van de stichting:
Het bevorderen van Europese samenwerking en kennisoverdracht op het gebied van de bouwnijverheid in de meest ruime zin van het woord. Door collectieve marketinginspanningen het integrale bouwproces, de daarbij behorende bouwmethodieken en het industrieel bouwen in bouwdelen propageren. Het bevorderen en toepassen van producten en diensten aangeboden door de deelnemers van de stichting.

4 SHBE tracht haar doel te bereiken door:
Het bieden van een platform voor informeel overleg en kennisuitwisseling. Het organiseren van deelnemerbijeenkomsten, seminars, studiereizen en workshops. Het uitgeven, beheren en verspreiden van informatiedragers betreffende de in de doelstellingen genoemde onderwerpen. Het sluiten van overeenkomsten en allianties met derden.

5 Wie kunnen deelnemer worden van de stichting:
architecten- en ingenieursbureaus projectontwikkelaars / opdrachtgevers / investeerders banken / financieringsinstellingen vastgoed beheerders /woningbouwcorporaties aannemers producenten / toeleveranciers makelaars / adviesbureaus overheid- en lagere overheden retail

6 SHBE Organisatieschema
Deelnemers Stichting Handelsbevordering Bouw Europa SHBE Bureau Directie Secretariaat Advisering Begeleiding SHBE Sociëteit SHBE Bestuur Seminars Excursies Workshops SHBE deelnemers in platforms of werkgroepen Platform woningbouw Bauträger platform Platform binnen- stedelijke ontwikkeling Investeerders platform Vastgoed Regio NRW Regio Hessen Projectgroepen Expert gesprekken

7 SHBE organiseert de volgende activiteiten
voor haar deelnemers : Sociëteit : 4 x per jaar met spreker (lunch of diner) Studiebezoek : 1 x per jaar studiebezoek aan bouwproject in Europa of SHBE symposium ergens in Nederland of Duitsland Workshops / seminars per vak- of interesse gebied. En op basis van opdracht voor deelnemers en derden, Consultancy : marktanalyses, studies, advisering, begeleiding, bemiddeling.

8 1. De werkzaamheden van de SHBE zijn gericht op:
Het opzetten en onderhouden van een in- en extern informeel netwerk van SHBE deelnemers met opdrachtgevers, uitvoerende partijen en overheden. Het bevorderen van samenwerking tussen de SHBE deelnemers onderling en met marktpartijen uit de bouwsector, projectontwikkeling en vastgoedbeheer.

9 2 . De werkzaamheden van de SHBE zijn gericht op:
Het bevorderen van de bekendheid en de toepassing van diensten en producten van de SHBE deelnemers. Marketing, bemiddeling, advisering, acquisitie, public relations en relatiemanagement ten behoeve van haar deelnemers.

10 I. Marketingactiviteiten van SHBE worden verdeeld in::
Algemene marketing activiteiten van de Stichting en project- en marktgerichte activiteiten welke in aparte platforms of werkgroepen plaatsvinden. De marketing, marktbewerking, bemiddeling en acquisitie werkzaamheden van het voormalige Samenwerkingsverband Holland Bouw Export worden in de werkplatforms van actieve deelnemers gecontinueerd.

11 II. Marketingactiviteiten van SHBE worden
verdeeld in:: Voor speciale projecten kunnen projectgroepen geformeerd worden waarin SHBE deelnemers op eigen initiatief project- of discipline gericht actief samenwerken. De kosten van de verschillende werkplatforms en de speciale projecten zullen gedragen worden door de deelnemers aan het desbetreffende platform of project.

12 Activiteiten van de platforms kunnen liggen op de gebieden:
Woningbouw Utiliteit Renovatie en onderhoud Vastgoed (Binnen)stedelijke ontwikkeling Ruimtelijke ordening Infrastructuur

13 Deelnemerkosten A. Deelnemers stichting:
De deelnemerbijdrage voor 2004 bedraagt € Eenmalige entreefee voor nieuwe deelnemers bedraagt € 475.- B. Actieve deelnemers stichting: Jaarlijkse bijdrage, én per werkplatform een kostenbijdrage op basis van de begroting van het jaarlijks vast te stellen marketing/werkplan per platform en omgeslagen over het aantal actieve deelnemers van dat werkplatform. C. Projecten: Het per project vastgestelde budget wordt naar rato doorbelast aan de deelnemers van dit project

14 Bestuur en directie Stichtingsbestuur : H.J. Wilgenhof, voorzitter
Mw. K.H. Mirovic, secretaris ing. R.J.M. Hondeveld, penningmeester - Vastbau GmbH T. Pretzsch - IK Immobilienkontor GmbH Directeur, mw. C.E.N.M. Thijssen De platforms en werkgroepen kiezen hun eigen voorzitter.

15 SHBE deelnemers AM Development Germany GmbH Arcadis Bauconsult GmbH
de Architecten Cie Bagus GmbH Bauwens GmbH & Co. KG Beton Son Betonfertigteile GmbH Bouwfonds Deutschland Holding Campaign House Dornieden Generalbau GmbH European Investment Group AG FGH Bank N.V. (HVB Gruppe) Graf von Westphalen Bappert & Modest Grouwels Daelmans Groep Heembeton B.V. Hüls Baukonzepte GmbH

16 SHBE deelnemers Hitzbleck GmbH & Co KG Bauunternehmung
ING Real Estate Germany GmbH IK Immobilienkontor GmbH Ingenieurbüro für Bauconsulting Ingenieurbüro Sehlhoff GmbH Konosch Nederland B.V. LEG Bauträger GmbH Rostek & Pesch GmbH RT Bau GmbH TCN Property Projects GmbH Vastbau GmbH Verkerk Gruppe GmbH Van der Looy Projektmanagement BV Wilma Immobilien AG WT / Consult B.V.

17 Stichtingsdata 2004: - 22 maart Sociëteit Düsseldorf
- 14 juni Sociëteit Düsseldorf - 13 september Sociëteit Düsseldorf - 25 november Sociëteit Düsseldorf - 11 juni SHBE Relatiedag - 2 april Symposium WG Essen-Nord / SHBE - 19 maart Workshop - 22 maart Expert gesprek - 25 november Expert gesprek

18 Woningbouwplatformdata 2004:
- 2 april Symposium WG Essen-Nord / SHBE - 30 januari Presentatie stad Oberhausen - 14 juni Presentatie stad Mülheim a/d Ruhr - 12 november Presentatie stad Münster - 19 maart Workshop - 22 maart Expert gesprek - 25 november Expert gesprek - 23 april Projektbezoek - 23 september Studiebezoek


Download ppt "S H B E Stichting Handelsbevordering Bouw Europa is een initiatief van het Samenwerkingsverband Holland Bouw Export opgericht in 1995. Sinds de oprichting."

Verwante presentaties


Ads door Google