De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Energiebesparing bij bedrijven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Energiebesparing bij bedrijven"— Transcript van de presentatie:

1 Energiebesparing bij bedrijven
‘Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ’ SenterNovem, Team Netwerk Bedrijven InfoMil Relatiebeheer Wm bevoegd gezag Schakeldag Annemie Loozen en Juliëtte Vandeweijer 13 november 2008

2 Organisatiestructuur SenterNovem

3 (sectorakkoord industrie)
Positionering MJA3 Rijksoverheid: Schoon & Zuinig Duurzaamheidsakkoord Klimaatakkoord MJA3 (sectorakkoord industrie) verlenging (van 2012 tot 2020) intensivering (doelstelling op basis van inspanningsverplichting) verbreding (geschikt voor bedrijven Convenant Benchmarking) Brancheorganisaties Ondernemingen: Nederland gidsland? Rol BG in Meerjarenafspraak IPO / Provincies VNG / Gemeenten

4 MJA3-sectoren Industriële sectoren Asfalt Chemie Fijnkeramiek
Gieterijen Grofkeramiek ICT Industriële natwasserijen Kalkzandsteen & cellenbeton Koel- & vrieshuizen Metallurgie Olie & gas Oppervlaktebehandeling Rubber & kunststof Tank op- en –overslag Tapijt Textiel Zuiveringsbeheer Overige industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie (MJA3 en agroconvenant) Aardappel Cacao Groente & fruit Koffie Margarine, vetten en oliën Meel Vlees Zuivel Benchmark Bier Chemie Glas Non-ferro Papier en karton Petroleum Suiker IJzer & staal Overige industrie Gebouwde omgeving Academische ziekenhuizen Financiële dienstverleners (banken en verzekeraars) Hbo-instellingen Wetenschappelijk onderwijs MJA1 Nederlandse Spoorwegen Supermarkten Agrosectoren Bloembollen en bolbloemen Glastuinbouw Paddenstoelen

5 MJA3 en Klimaatakkoord MJA3: Klimaatakkoord:
Energie structurele aandacht geven door energiezorgsysteem 30% energie-efficiency verbeteren in periode (d.w.z. 45% in periode ) Rendabele (zekere en voorwaardelijke) maatregelen treffen in productieproces Zo mogelijk projecten realiseren inzake duurzame energie en ketens Visie ontwikkelen voor 50% energie-efficiencyverbetering op lange termijn (tot 2030) door (voorstudie voor) routekaart Klimaatakkoord: Energie prioriteit toekennen MJA-deelname van bedrijven laten meewegen bij controleren op en handhaven van energievoorschriften Gelijkwaardig alternatief toepassen

6 SLOK: menu- & prestatiekaart o.g.v. Klimaatakkoord
Voor provincies en gemeenten, uit provincie- en gemeentefonds VROM is beleidsinhoudelijk verantwoordelijk, SenterNovem beoordeelt Basispakket: minimaal 8 punten aan programma- of themaprestaties Pluspakket: minimaal 12 punten aan programma- of themaprestaties Programmaprestatie, gericht op Energiebesparing Verduurzaming Reductie overige broeikasgassen Ambitieniveau energiebesparing Actief: 2% binnen gemeente Voorlopend: 3% binnen gemeente Innovatief: 4% binnen gemeente Themaprestatie, gericht op Bedrijven Vergunningverlening & -handhaving Ambitieniveau bedrijfsprestatie Actief: alle inrichtingen BBT-proof Voorlopend: extra 2% besparing Innovatief: extra 4% besparing

7 Gewijzigde rol Bevoegd Gezag (BG) in MJA3
BG onderdeel van ‘overheid’ Gelijkwaardig alternatief als een van weinige verplichtingen Geen expliciete ondersteuning vanuit SenterNovem Reactieve benadering d.w.z. problemen verhelpen Uitgezet bedrijf ‘over de schutting’ naar BG BG is stok achter de deur, maar kan niet echt slaan MJA3 BG als aparte partij erkend Gelijkwaardig alternatief vanuit Klimaatakkoord gestimuleerd Ondersteuning SenterNovem expliciet ook voor BG Proactieve benadering d.w.z. werk uit handen nemen Samen optrekken met BG als bedrijf niet (geheel) voldoet Bedrijf binnen MJA proberen te houden

8 energievoorschriften energievoorschriften energievoorschriften
EU en Rijksoverheid Werkwijze MJA Klimaatakkoord / Bestuursakkoord Rijk-IPO Bedrijf & BG Omgevings- vergunning Handhaven energievoorschriften Wob Activiteiten AMvB Opstellen EEP Uitvoeren scans MJA-facilitering EPBD Maatregellijst Voorschrijven energie-eisen Wm Uitvoeren EVA Potentieelscans TVT EEP-format IPPC / BBT Act Plan Evalueren EEP EEP-advies Mijn energiezorg Check Do Uitvoeren EEP Valideren monitoring Toezien op energievoorschriften Implementatie- scan? Emissiehandel Format monitoring Naleven energievoorschriften ESD: energie-efficiëntie bij eindgebruik en energiediensten Subsidies Bewaken voortgang EEP Integrale milieubenadering Fiscale maatregelen

9 Marketingplan BG in MJA3
Doel: soepeler contact tussen industrie en BG bij voorschrijven, controleren en handhaven van energievoorschriften Resultaat: BG weet van en kent MJA3 BG en bedrijven zijn zich ervan bewust dat zij samen de energiebeleidcyclus doorlopen en wederzijds afhankelijk zijn BG en bedrijven respecteren elkaars standpunt Toegevoegde waarde MJA-bedrijven: energieaspect van MJA3 bedrijven goed geregeld niet MJA-bedrijven: BG heeft tools t.b.v. gelijkwaardig alternatief

10 Wetenswaardigheden SenterNovem, Team Netwerk Bedrijven voert Programma MJA-facilitering uit Informatiepunt SenterNovem: (030) MJA-relatiebeheerder ‘Wet milieubeheer bevoegd gezag’: Annemie Loozen, 046 – , Juliëtte Vandeweijer, 046 – ,


Download ppt "Energiebesparing bij bedrijven"

Verwante presentaties


Ads door Google