De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Energiebesparing bij bedrijven ‘Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020’ SenterNovem, Team Netwerk BedrijvenInfoMil Relatiebeheer Wm bevoegd gezagSchakeldag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Energiebesparing bij bedrijven ‘Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020’ SenterNovem, Team Netwerk BedrijvenInfoMil Relatiebeheer Wm bevoegd gezagSchakeldag."— Transcript van de presentatie:

1 Energiebesparing bij bedrijven ‘Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020’ SenterNovem, Team Netwerk BedrijvenInfoMil Relatiebeheer Wm bevoegd gezagSchakeldag Annemie Loozen en Juliëtte Vandeweijer13 november 2008

2 2 Organisatiestructuur SenterNovem SenterNovem Energie & Klimaat Taakveld Klimaat, Bedrijven en Internationaal (KBI) Teams Netwerk Bedrijven Relatiebeheer Procesefficiency Ketenefficiency Toetsing & Monitoring Milieu & Leefomgeving Taakveld Kennisoverdracht regelgeving (InfoMil) Duurzaam Ondernemen en Veiligheid Innovatie

3 3 MJA3 (sectorakkoord industrie) verlenging (van 2012 tot 2020) intensivering (doelstelling op basis van inspanningsverplichting) verbreding (geschikt voor bedrijven Convenant Benchmarking) Brancheorganisaties Ondernemingen: Nederland gidsland? IPO / Provincies VNG / Gemeenten Rijksoverheid: Schoon & Zuinig Klimaatakkoord Duurzaamheidsakkoord Rol BG in Meerjarenafspraak Positionering MJA3

4 4 MJA3-sectoren Industriële sectoren Asfalt Chemie Fijnkeramiek Gieterijen Grofkeramiek ICT Industriële natwasserijen Kalkzandsteen & cellenbeton Koel- & vrieshuizen Metallurgie Olie & gas Oppervlaktebehandeling Rubber & kunststof Tank op- en –overslag Tapijt Textiel Zuiveringsbeheer Overige industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie (MJA3 en agroconvenant) Aardappel Cacao Groente & fruit Koffie Margarine, vetten en oliën Meel Vlees Zuivel Benchmark Bier Chemie Glas Non-ferro Papier en karton Petroleum Suiker IJzer & staal Overige industrie Gebouwde omgeving Academische ziekenhuizen Financiële dienstverleners (banken en verzekeraars) Hbo-instellingen Wetenschappelijk onderwijs MJA1 Nederlandse Spoorwegen Supermarkten Agrosectoren Bloembollen en bolbloemen Glastuinbouw Paddenstoelen

5 5 MJA3 en Klimaatakkoord MJA3: –Energie structurele aandacht geven door energiezorgsysteem –30% energie-efficiency verbeteren in periode 2005-2020 (d.w.z. 45% in periode 1998-2020) 1.Rendabele (zekere en voorwaardelijke) maatregelen treffen in productieproces 2.Zo mogelijk projecten realiseren inzake duurzame energie en ketens –Visie ontwikkelen voor 50% energie-efficiencyverbetering op lange termijn (tot 2030) door (voorstudie voor) routekaart Klimaatakkoord: –Energie prioriteit toekennen –MJA-deelname van bedrijven laten meewegen bij controleren op en handhaven van energievoorschriften –Gelijkwaardig alternatief toepassen

6 6 SLOK: menu- & prestatiekaart o.g.v. Klimaatakkoord Programmaprestatie, gericht op Energiebesparing Verduurzaming Reductie overige broeikasgassen Ambitieniveau energiebesparing Actief: 2% binnen gemeente Voorlopend: 3% binnen gemeente Innovatief: 4% binnen gemeente Themaprestatie, gericht op Bedrijven Vergunningverlening & -handhaving Ambitieniveau bedrijfsprestatie Actief: alle inrichtingen BBT-proof Voorlopend: extra 2% besparing Innovatief: extra 4% besparing Voor provincies en gemeenten, uit provincie- en gemeentefonds VROM is beleidsinhoudelijk verantwoordelijk, SenterNovem beoordeelt Basispakket: minimaal 8 punten aan programma- of themaprestaties Pluspakket: minimaal 12 punten aan programma- of themaprestaties

7 7 MJA2 BG onderdeel van ‘overheid’ Gelijkwaardig alternatief als een van weinige verplichtingen Geen expliciete ondersteuning vanuit SenterNovem Reactieve benadering d.w.z. problemen verhelpen Uitgezet bedrijf ‘over de schutting’ naar BG BG is stok achter de deur, maar kan niet echt slaan MJA3 BG als aparte partij erkend Gelijkwaardig alternatief vanuit Klimaatakkoord gestimuleerd Ondersteuning SenterNovem expliciet ook voor BG Proactieve benadering d.w.z. werk uit handen nemen Samen optrekken met BG als bedrijf niet (geheel) voldoet Bedrijf binnen MJA proberen te houden Gewijzigde rol Bevoegd Gezag (BG) in MJA3

8 8 EU en Rijksoverheid Bedrijf & BG Wob IPPC / BBT Omgevings- vergunning Activiteiten AMvB Klimaatakkoord / Bestuursakkoord Rijk-IPO EPBD Fiscale maatregelen Emissiehandel ESD: energie-efficiëntie bij eindgebruik en energiediensten Subsidies Plan CheckDo Act Mijn energiezorg MJA-facilitering Bewaken voortgang EEP Toezien op energievoorschriften Evalueren EEP Voorschrijven energie-eisen Wm Opstellen EEP Uitvoeren EVA Uitvoeren EEP Uitvoeren scans Handhaven energievoorschriften Integrale milieubenadering Format monitoring Valideren monitoring PotentieelscansTVT Maatregellijst EEP-advies EEP-format Implementatie- scan? Naleven energievoorschriften Werkwijze MJA

9 9 Marketingplan BG in MJA3 Doel: soepeler contact tussen industrie en BG bij voorschrijven, controleren en handhaven van energievoorschriften Resultaat: –BG weet van en kent MJA3 –BG en bedrijven zijn zich ervan bewust dat zij samen de energiebeleidcyclus doorlopen en wederzijds afhankelijk zijn –BG en bedrijven respecteren elkaars standpunt Toegevoegde waarde –MJA-bedrijven: energieaspect van MJA3 bedrijven goed geregeld –niet MJA-bedrijven: BG heeft tools t.b.v. gelijkwaardig alternatief

10 10 Wetenswaardigheden SenterNovem, Team Netwerk Bedrijven voert Programma MJA-facilitering uit www.senternovem.nl/mja Informatiepunt SenterNovem: (030) 239 35 33 MJA-relatiebeheerder ‘Wet milieubeheer bevoegd gezag’: Annemie Loozen, 046 – 4 202 282, a.loozen@senternovem.nl Juliëtte Vandeweijer, 046 – 4 202 340, j.vandeweijer@senternovem.nl


Download ppt "Energiebesparing bij bedrijven ‘Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020’ SenterNovem, Team Netwerk BedrijvenInfoMil Relatiebeheer Wm bevoegd gezagSchakeldag."

Verwante presentaties


Ads door Google