De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

'Prinses Margriet …… Leesschool’

Verwante presentaties


Presentatie over: "'Prinses Margriet …… Leesschool’"— Transcript van de presentatie:

1 'Prinses Margriet …… Leesschool’

2 Het belang van leesbevordering blijkt uit een wereldwijd onderzoek onder 70.000 gezinnen.
Kinderen die opgroeien in een huis met meer dan 500 boeken, volgen gemiddeld drie jaar langer onderwijs!

3 Ook heeft een kind van ouders met veel boeken, bijna 20% meer kans om de universiteit af te maken.

4 Een kind in een huis met 25 boeken gaat twee jaar langer naar school.

5 een stapel boeken in huis is niet genoeg:
‘Het emotionele aspect van boeken lezen is heel belangrijk. Door samen te lezen, creëer je een geborgen sfeer. Elke avond een verhaaltje voorlezen biedt structuur aan kinderen, wat heel belangrijk is voor hun ontwikkeling.’

6 ons profiel op twitter Kleinschalige PC Basisschool. Boeiend en bloeiend.Kinderopvang in eigen huis. Leesschool in ontwikkeling. Strevend naar excellentie. Brede School. VVE-status

7

8

9 Welk beeld hebben we van de leerling die onze school verlaat?
Lezen graag.Zowel fictie als nonfictie. Hebben een goed leesniveau. Zowel technisch als begripsmatig en functioneel. Lenen regelmatig boeken bij de bieb. Zijn kritische lezers.

10

11 Op welke wijze bevordert de schoolcultuur de gewenste vorming van de leerling?
Er is veel nadruk op leespromotie / leesbevordering. Lezen is belangrijk. Lezen is leuk. Een goede leesdidactiek is van groot belang. Het leesonderwijs is van hoge kwaliteit. Er is een doorgaande leeslijn. Van beginnende geletterdheid tot begrijpend en studerend lezen.

12 Alles ‘staat als een huis’. We maken van onze kinderen goede lezers
Alles ‘staat als een huis’. We maken van onze kinderen goede lezers. Een voorwaarde voor hen om te komen tot ‘echt leesplezier’. De ouders hebben bij ons ook een belangrijke rol. Ze worden vanaf groep 1 op allerlei manieren betrokken bij de leesactiviteiten van hun kinderen.Thuis en op school. We vinden het belangrijk om de ouders daarin te ondersteunen.

13

14 Hoe is aan de inrichting van de school en de schoolomgeving het profiel te herkennen?
Op verschillende plaatsen in de school zijn leeshoeken. (zitzakken, banken, stoelen) In gangen en gemeenschappelijke ruimten hangen wissellijsten met leesthema’s (collages, grote gedichten, kinderboekenkunst) Een grote boekenwurm is prominent aanwezig Goed gevulde boekenkasten. We lenen als school zelf boeken uit

15 We hebben een rijke sortering aan verhalende en informatieve boeken
Vitrines met leesprodukten (verhaaltjes, gedichtjes, spreuken, illustraties) Bij de decoratie van de school is het lezen in enigerlei vorm één van de jaarlijkse thema’s Omgeving: lezen is zichtbaar in alle communicatiemiddelen (maandbrief, website, twitter, mail, etc.) Omgeving: bij naar buitengerichte PR & activiteiten zijn we alert op onze profilering

16

17 Welk buitenschoolse contacten hebben we nodig voor de realisatie van het schoolprofiel?
CODA Brede School Schrijvers op school Netwerk leesscholen (indien bestaand) Boekhandel Benjamin (Margriet!)

18

19 Welke hoogtepunten in het schoolprogramma zijn kenmerkend voor het gekozen profiel, of kunnen dat gaan worden? De kinderboekenweek (okt) is in onze leesschool één van de grote jaarfeesten.Er wordt veel aandacht aan besteed De Nationale Voorleesdagen (jan) zijn een vast onderdeel op het jaarprogramma. Gasten van buiten bezoeken onze school We houden ons eigen voorleeskampioenschap en doen mee aan de plaatselijke wedstrijd Deze mag door CODA in onze school worden georganiseerd

20 2x (?) per jaar (winter-zomer) verschijnt het Leesmagazine van onze school. Deze krant wordt door de kinderen gemaakt en staat vol met eigen verhalen, gedichten, boekbesprekingen en boekillustraties 2x per jaar is er ‘Boekentheater’. Voor leerlingen en ouders. De invulling kan divers zijn. We doen als leesschool vanzelfsprekend mee aan de Apeldoornse Kinderjury Kinderen hebben een leespaspoort Projectweken met tentoonstellingen

21

22 Welke bijzondere kwaliteiten vraagt het beoogde profiel van de afzonderlijke leerkrachten?
Onze leerkrachten zijn op de hoogte van en geschoold in de actuele leesdidaktieken en leesstrategieën. (kennis en vaardigheden) Ze beschikken zelf over de nodige passie voor lezen in het algemeen en kinderliteratuur in het bijzonder (motivatie)

23 Zij verdiepen zich permanent in de ontwikkelingen binnen de kinderliteratuur (motivatie en houding)
Zij committeren zich aan de leesprofilering van de school Binnen het team is minimaal één leerkracht geschoold tot leesspecialist

24 Er is al veel zichtbaar

25

26

27

28

29

30

31 En natuurlijk

32 Zijn er nog vragen???


Download ppt "'Prinses Margriet …… Leesschool’"

Verwante presentaties


Ads door Google