De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De toekomstvisie Douane “Supply Chain Management” 19 Juni 2006 Noël Colpin Administrateur Douane en Accijnzen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De toekomstvisie Douane “Supply Chain Management” 19 Juni 2006 Noël Colpin Administrateur Douane en Accijnzen."— Transcript van de presentatie:

1 De toekomstvisie Douane “Supply Chain Management” 19 Juni 2006 Noël Colpin Administrateur Douane en Accijnzen

2 1.De Douane vandaag 2.Toekomstbeeld 3.Supply Chain Management 4.De Douane van de toekomst 5.Waar staan we nu? 6.Welke koerswijzigingen? De toekomstvisie Douane

3 Rechtshandhavingorganisatie 3 Domeinen: –Sociaal –Economisch –Fiscaal Douane is “van goederen” 3 kernfuncties –Stopfunctie –Bewakingfunctie –Heffing- en inningfunctie Formaliteitenstelsel Vergunningstelsel 1. De Douane vandaag

4 Eén werkproces voor fiscale en niet-fiscale taken Ruim instrumentarium Bijzonder strafrecht Risicogericht werken –Algemene afdekkingmaatregelen –Specifieke afdekkingmaatregelen “Open grenzen waar we de bad guys stoppen” 1. De Douane vandaag

5 Ketens: Nu 1. De Douane vandaag Douane -regeling of - bestemming Douane -regeling of - bestemming Douane -regeling of - bestemming Douane -regeling of - bestemming Douane -regeling of - bestemming BuitengrensBuitengrens

6 Bekende vereenvoudiging 1. De Douane vandaag Douane - procedure Douane - procedure Douane - procedure Douane - procedure Douane - procedure Verlegging van het aangiftegerichte Douanetoezicht naar het bedrijfsleven BuitengrensBuitengrens

7 Vertikaal Toezicht 1. De Douane vandaag Afdekking EvaluatieRisicoanalyse Voorbereiding Detectie Risicovinding Fysiek toezicht Adm. Controle77 Controle a posteriori

8 Goederenstroom en mate van toezicht 1. De Douane vandaag

9 2. Toekomstbeeld Ontwikkelingen Supply Chain Management Van Aanbod naar Vraag Toename goederenstroom Veel sneller ( minder tijd ) Meer Samenwerking Betere informatie en hulpmiddelen

10 Toename werklast vs afname Capaciteit Onmogelijkheid alles te controleren Zelfregulerende maatregelen bij bedrijfsleven Gevolgen voor overheid 2. Toekomstbeeld

11 De huidige globale economie is volledig afhankelijk van transport in containers –90% van het internationaal cargotransport in containers –100 miljoen lege en geladen containers vervoerd in 2004 De VS ontvangt 10 miljoen geladen containers per jaar –68% van deze komen van de 20 grootste havens –5% worden fysisch gecontroleerd Inter-modulair containervervoer is een groot “zacht” doelwit voor terrorisme met potentieel rampzalige wereldwijde economische gevolgen Nieuw is veiligheid 2. Toekomstbeeld Adepted from SIEMENS

12 CSI MGI CT-PAT ISPS EC-Customs Security Program WCO – Framework of standards to secure and facilitate global trade Dilemma voor Douane Nieuw is veiligheid 2. Toekomstbeeld

13 3. Supply Chain Management Logistics Flow : Participants in the Value Chain Importer Retailer Warehousing/Wholesale Customs Carriers Shipping Lines WCOEU National Governments Manufacturer/Exporter Warehousing/Wholesale Terminal Operators Customs Port Operators Adapted from SIEMENS

14 De 3 lagen van de “Globale Supply Chain” 3. Supply Chain Management Adapted from Port of Rotterdam presentation Government Transaction Logistics

15 Naar een groter en breder werkterrein Naar meer Europese en mondiale samenwerking Naar een slimmer toezicht op de keten Van een loket naar geen loket Naar een bredere intelligence Naar een ketenaanpak tussen overheidsdiensten Naar een breder partnership met het bedrijfsleven Gevolgen voor de douane 3. Supply Chain Management

16 Logistic Chain 3. Supply Chain Management Authorised Economic operator Prenotification 24 hour Advanced rule C.S.I. Authorised Economic operator Consolidation /distribution center Port of discharge VesselTransit port Factory Road/rail transport Consolidation /distribution center Vessel Port of loading Road/rail transport Road/rail transport Intelligence Function Paperless Customs DOE/Megaports Initiative ISPS

17 Certificeren van veiligheidsoperatoren Verwachting van RFID toepassing op grote schaal binnen enkele jaren Wereldwijd belang bij 100% scanning Urgentie voor globale informatie netwerken Green lane programma’s Verzegelde controle Trends in Supply Chain Security 3. Supply Chain Management

18 Is de goederendienst die de veiligheid, de integriteit en de fiscaliteit van het grensoverschrijdend goederenverkeer controleert en bevordert 4. De Douane van de toekomst

19 Visie: transitie 4. De Douane van de toekomst Douane 2005Douane 2010 Vergunningverlening Nationale vergunning met fiscaal doel controle gericht op goederenrisico’s Controlegericht Nationale klantbehandeling afspraakgericht toezicht op basis van bilaterale, gestructureerde samenwerkingen tussen overheidsdiensten gegevens worden aangeleverd via één loket transactiegericht, zendinggericht Informatie 70% elektronisch plaats- en tijdsgebonden certificering Europese vergunningen incl. veiligheidsdoel controle ook gericht op ketenrisico’s intelligencegericht Europese klantbehandeling Probleem- en oplossingsgericht toezicht in flexibele, wisselende samenwerkingsverbanden gegevens worden opgehaald ‘any time, any place, anywhere…’ relatiegericht, ketengericht intelligence 100% elektronisch plaats en tijdsonafhankelijk veiligheid samenwerking intelligence papierloos

20 Van: open grenzen waar we de “bad guys” stoppen, Naar: beschermde grenzen waar we de “good guys” laten doorgaan Een andere blik 4. De Douane van de toekomst

21 Focus toezicht verschuift Faciliteren gecertificeerde goederenstroom = 4 de kernfunctie ! Essentie 4. De Douane van de toekomst

22 We krijgen horizontaal en verticaal toezicht 4. De Douane van de toekomst Vertikaal Toezicht Afdekking EvaluatieRisicoanalyse Voorbereiding Detectie Risicovinding Vertikaal Toezicht Afdekking EvaluatieRisicoanalyse Voorbereiding Detectie Risicovinding Horizontaal Toezicht Certificeren

23 Horizontaal toezicht 4. De Douane van de toekomst Vertikaal ToezichtHorizontaal Toezicht Meta Toezicht Accrediteren Autoriseren Certificeren Certificaat verstrekking Steeksproefs gewijze controle Vaststellen kwaliteitseisen Afdekking EvaluatieRisicoanalyse Voorbereiding Detectie Risicovinding

24 Verschillen 4. De Douane van de toekomst Horizontaal Vertrouwen = zelfregulatie Borgen van aanwezige Compliance Horizontaal Handhaven = toezicht Bevorderen van Compliance

25 Certificeren 4. De Douane van de toekomst Bedrijfsprocessen (productie, personeel, beveiliging, …) Interne bewaking Accrediterende instantie Certifi- ceerder Norm À Á 4 -   4 = Een centrale, bevoegde instantie keurt en accrediteert partijen die als certificeerder willen optreden. - = De bevoegde instantie schrijft de norm voor waarmee de certificeerders audits uitvoeren. De norm wordt ook gebruikt door bedrijven om hun processen en het kwaliteitssysteem in te richten. Dit wordt aangestuurd vanuit een Kwaliteitssysteem (nog in te richten).  = In audits onderzoekt de certificeerder of het bedrijf voldoet aan de eisen in de norm. À = in de eerste audit wordt het geheel van bedrijfsprocessen en het bewakingssysteem onderzocht aan de hand van de norm Á = in de vervolgaudits wordt de werking van het bewakingssysteem getoetst, daarmee worden ook de bedrijfsprocessen bewaakt. Kwaliteits- systeem

26 Ketens: Eind 2010 4. De Douane van de toekomst Douane - procedure Douane - procedure Douane - procedure Douane - procedure Douane - procedure Multinationa l BuitengrensBuitengrens

27 Ketens: Eind 2010 4. De Douane van de toekomst Douane - procedure Douane - procedure Douane - procedure Douane - procedure Douane - procedure Keten BuitengrensBuitengrens

28 Compliante stromen 4. De Douane van de toekomst 100% 5%? traditioneel, verticaal toezicht gecertificeerde goederenstroom 80% goederen / 20% grote bedrijven t

29 Green lanes 4. De Douane van de toekomst Adapted from Port of Rotterdam presentation

30 2 Mededelingen van 27 juli 2003, COM(2003) 452 Mededeling van 30 november 2005, COM(2005) 608 Mededeling van 30 november 2005, COM(2005) 609 Kleine CDW wijziging: EG verordening nr. 648/2005 Onderwerpen “kleine” CDW wijziging –Authorized Economic Operator –Pre-arrival / Pre-departure Document van 18 november 2005, TAXUD/1250/2005 4. De Douane van de toekomst

31 Aangifteproces Klantbehandeling Fysiek toezicht Risicobeheer Opsporingen 5. Waar staan we nu?

32 Verplicht kelderproces “Paperless douane en accijnzen” 8,4 miljoen € September 2006:Pakket 1: Douane aangiften op enig document en “Enig kantoor D&A” November 2006:Pakket 2: pre-arrival + pre-departure Andere douane-aangiften ECS en accijnsaangiften Januari 2007:Pakket 3: Ondersteuning controleactiviteiten, Vergunningaanvragen en dossierbeheer Toezicht op gecertificeerde goederenstroom versus niet gecertificeerde goederenstroom Goederenstroom-gerelateerd toezicht versus administratief-gerelateerd toezicht / \/\ green laneKlassiek fysiekProcesintegriteit inhoudelijke integriteit toezichtAdministratie + logistiek van de administratie + bedrijfsvoering Aangifteproces (1) 5. Waar staan we nu?

33 De Europese planning 5. Waar staan we nu?

34 Ontwikkelt zich tot een Europees in internationaal proces –EU-vergunningafgifte en –beheer –AEO = Verschillende facilitatieniveaus Toezicht gecertificeerde klanten neemt in belang toe en verandert van karakter –Op locatie –Op basis van eigen bedrijfssysteem Technologie: Smart Boxes – Elektronische verzegeling Green Lane Project : Tracli 2007 Klantbehandeling 5. Waar staan we nu?

35 Gestuurd door intelligence Flexibel en onvoorspelbaar voor niet- gecertificeerde klanten Uitvoer = Invoer Vangnet op o.w Regiekamers + Mobiel transport Project Moto : 7 miljoen € 2007 Investeringsplan detectiemateriaal: 25 miljoen € Fysiek toezicht 5. Waar staan we nu?

36 Breder en evolutie naar intelligence Informatie over goederen, certificering, klanten, keten Extern gericht –Open bronnen –Andere diensten –Opsporingen –Met modernste ICT-technieken goederenzendingen wereldwijd volgen en informatie snel in realtime uitwisselen –Datamining + Datawarehouse –11 miljoen € Risicobeheersing 5. Waar staan we nu?

37 2000-2002 Specifieke doelgroepen en specifieke processen Heel wat aanpassingen nodig Nieuwe specifieke processen –Certificeren van bedrijven –Faciliteren –Regie op internationaal samenwerken –EU-vergunningafgifte en -beheer –Intelligence Nieuwe BPR? IT netwerk? Datawarehousing / Datamining? Andere organisatiestructuur? 6. Welke koerswijzigingen? Actieplan 2006-2007 Regering Pilots certificeren Pilots Supply Chain invoer/uitvoer

38 Het Supply Chain voordeel verzekeren 6. Welke koerswijzigingen Adapted from Hutchison presentation

39 Pilot information 6. Welke koerswijzigingen Adapted from Hutchison presentation


Download ppt "De toekomstvisie Douane “Supply Chain Management” 19 Juni 2006 Noël Colpin Administrateur Douane en Accijnzen."

Verwante presentaties


Ads door Google