De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De toekomstvisie Douane

Verwante presentaties


Presentatie over: "De toekomstvisie Douane"— Transcript van de presentatie:

1 De toekomstvisie Douane
“Supply Chain Management” 19 Juni 2006 Noël Colpin Administrateur Douane en Accijnzen

2 De toekomstvisie Douane
De Douane vandaag Toekomstbeeld Supply Chain Management De Douane van de toekomst Waar staan we nu? Welke koerswijzigingen?

3 1. De Douane vandaag Rechtshandhavingorganisatie 3 Domeinen:
Sociaal Economisch Fiscaal Douane is “van goederen” 3 kernfuncties Stopfunctie Bewakingfunctie Heffing- en inningfunctie Formaliteitenstelsel Vergunningstelsel

4 Eén werkproces voor fiscale en niet-fiscale taken Ruim instrumentarium
1. De Douane vandaag Eén werkproces voor fiscale en niet-fiscale taken Ruim instrumentarium Bijzonder strafrecht Risicogericht werken Algemene afdekkingmaatregelen Specifieke afdekkingmaatregelen “Open grenzen waar we de bad guys stoppen”

5 Ketens: Nu 1. De Douane vandaag B u i t e n g r s Douane -regeling of
- bestemming Douane -regeling of - bestemming Douane -regeling of - bestemming Douane -regeling of - bestemming Douane -regeling of - bestemming

6 Bekende vereenvoudiging
1. De Douane vandaag B u i t e n g r s Verlegging van het aangiftegerichte Douanetoezicht naar het bedrijfsleven Douane - procedure Douane - procedure Douane - procedure Douane - procedure Douane - procedure

7 Vertikaal Toezicht Fysiek toezicht Adm. Controle77
1. De Douane vandaag Afdekking Evaluatie Risicoanalyse Voorbereiding Detectie Risicovinding Fysiek toezicht Adm. Controle77 Controle a posteriori

8 Goederenstroom en mate van toezicht
1. De Douane vandaag

9 2. Toekomstbeeld Ontwikkelingen Supply Chain Management
Van Aanbod naar Vraag Toename goederenstroom Veel sneller ( minder tijd ) Meer Samenwerking Betere informatie en hulpmiddelen

10 Gevolgen voor overheid
2. Toekomstbeeld Toename werklast vs afname Capaciteit Onmogelijkheid alles te controleren Zelfregulerende maatregelen bij bedrijfsleven

11 Nieuw is veiligheid 2. Toekomstbeeld De huidige globale economie is volledig afhankelijk van transport in containers 90% van het internationaal cargotransport in containers 100 miljoen lege en geladen containers vervoerd in 2004 De VS ontvangt 10 miljoen geladen containers per jaar 68% van deze komen van de 20 grootste havens 5% worden fysisch gecontroleerd Inter-modulair containervervoer is een groot “zacht” doelwit voor terrorisme met potentieel rampzalige wereldwijde economische gevolgen Adepted from SIEMENS

12 Nieuw is veiligheid CSI MGI CT-PAT ISPS EC-Customs Security Program
2. Toekomstbeeld CSI MGI CT-PAT ISPS EC-Customs Security Program WCO – Framework of standards to secure and facilitate global trade Dilemma voor Douane

13 3. Supply Chain Management
Logistics Flow : Participants in the Value Chain EU National Governments WCO Customs Customs Carriers Shipping Lines Port Operators Terminal Operators Importer Warehousing/Wholesale Warehousing/Wholesale Retailer Manufacturer/Exporter Adapted from SIEMENS

14 De 3 lagen van de “Globale Supply Chain”
3. Supply Chain Management Government Transaction Logistics Adapted from Port of Rotterdam presentation

15 Gevolgen voor de douane
3. Supply Chain Management Naar een groter en breder werkterrein Naar meer Europese en mondiale samenwerking Naar een slimmer toezicht op de keten Van een loket naar geen loket Naar een bredere intelligence Naar een ketenaanpak tussen overheidsdiensten Naar een breder partnership met het bedrijfsleven

16 Logistic Chain Paperless Customs Authorised Economic operator
3. Supply Chain Management Authorised Economic operator Prenotification 24 hour Advanced rule C.S.I. Consolidation/distribution center Port of discharge Vessel Transit port Factory Road/rail transport Port of loading Intelligence Function Paperless Customs DOE/Megaports Initiative ISPS

17 Trends in Supply Chain Security
3. Supply Chain Management Certificeren van veiligheidsoperatoren Verwachting van RFID toepassing op grote schaal binnen enkele jaren Wereldwijd belang bij 100% scanning Urgentie voor globale informatie netwerken Green lane programma’s Verzegelde controle

18 4. De Douane van de toekomst
Is de goederendienst die de veiligheid, de integriteit en de fiscaliteit van het grensoverschrijdend goederenverkeer controleert en bevordert

19 Visie: transitie 4. De Douane van de toekomst Douane 2005 Douane 2010
Vergunningverlening Nationale vergunning met fiscaal doel controle gericht op goederenrisico’s Controlegericht Nationale klantbehandeling afspraakgericht toezicht op basis van bilaterale, gestructureerde samenwerkingen tussen overheidsdiensten gegevens worden aangeleverd via één loket transactiegericht, zendinggericht Informatie 70% elektronisch plaats- en tijdsgebonden certificering Europese vergunningen incl. veiligheidsdoel controle ook gericht op ketenrisico’s intelligencegericht Europese klantbehandeling Probleem- en oplossingsgericht toezicht in flexibele, wisselende samenwerkingsverbanden gegevens worden opgehaald ‘any time, any place, anywhere…’ relatiegericht, ketengericht intelligence 100% elektronisch plaats en tijdsonafhankelijk veiligheid samenwerking intelligence papierloos

20 open grenzen waar we de “bad guys” stoppen, Naar:
Een andere blik 4. De Douane van de toekomst Van: open grenzen waar we de “bad guys” stoppen, Naar: beschermde grenzen waar we de “good guys” laten doorgaan

21 Faciliteren gecertificeerde goederenstroom = 4de kernfunctie !
Essentie 4. De Douane van de toekomst Focus toezicht verschuift Faciliteren gecertificeerde goederenstroom = 4de kernfunctie !

22 We krijgen horizontaal en verticaal toezicht
4. De Douane van de toekomst Vertikaal Toezicht Afdekking Evaluatie Risicoanalyse Voorbereiding Detectie Risicovinding Horizontaal Toezicht Certificeren Vertikaal Toezicht Afdekking Evaluatie Risicoanalyse Voorbereiding Detectie Risicovinding

23 Horizontaal toezicht Horizontaal Toezicht Vertikaal Toezicht
4. De Douane van de toekomst Horizontaal Toezicht Vertikaal Toezicht Meta Toezicht Autoriseren Accrediteren Afdekking Evaluatie Risicoanalyse Voorbereiding Detectie Risicovinding Certificeren Steeksproefs gewijze controle Vaststellen kwaliteitseisen Certificaat verstrekking

24 Verschillen Horizontaal Horizontaal Vertrouwen = zelfregulatie
4. De Douane van de toekomst Horizontaal Vertrouwen = zelfregulatie Borgen van aanwezige Compliance Horizontaal Handhaven = toezicht Bevorderen van Compliance

25 Bedrijfsprocessen (productie, personeel, beveiliging, …)
Certificeren 4. De Douane van de toekomst Accrediterende instantie Norm - Kwaliteits- systeem Bedrijfsprocessen (productie, personeel, beveiliging, …) 4 À L Certifi- ceerder Á L Interne bewaking 4= Een centrale, bevoegde instantie keurt en accrediteert partijen die als certificeerder willen optreden. -= De bevoegde instantie schrijft de norm voor waarmee de certificeerders audits uitvoeren. De norm wordt ook gebruikt door bedrijven om hun processen en het kwaliteitssysteem in te richten. Dit wordt aangestuurd vanuit een Kwaliteitssysteem (nog in te richten). L= In audits onderzoekt de certificeerder of het bedrijf voldoet aan de eisen in de norm. À = in de eerste audit wordt het geheel van bedrijfsprocessen en het bewakingssysteem onderzocht aan de hand van de norm Á = in de vervolgaudits wordt de werking van het bewakingssysteem getoetst, daarmee worden ook de bedrijfsprocessen bewaakt.

26 Ketens: Eind 2010 4. De Douane van de toekomst B u i t e n g r s
Multinational Multinational Douane - procedure Douane - procedure Douane - procedure Douane - procedure Douane - procedure Multinational

27 Ketens: Eind 2010 4. De Douane van de toekomst B u i t e n Keten g r
procedure Douane - procedure Douane - procedure Douane - procedure Douane - procedure Keten

28 80% goederen / 20% grote bedrijven
Compliante stromen 4. De Douane van de toekomst 100% 5%? traditioneel, verticaal toezicht gecertificeerde goederenstroom 80% goederen / 20% grote bedrijven t

29 Adapted from Port of Rotterdam presentation
Green lanes 4. De Douane van de toekomst Adapted from Port of Rotterdam presentation

30 Document van 18 november 2005, TAXUD/1250/2005
4. De Douane van de toekomst 2 Mededelingen van 27 juli 2003, COM(2003) 452 Mededeling van 30 november 2005, COM(2005) 608 Mededeling van 30 november 2005, COM(2005) 609 Kleine CDW wijziging: EG verordening nr. 648/2005 Onderwerpen “kleine” CDW wijziging Authorized Economic Operator Pre-arrival / Pre-departure Document van 18 november 2005, TAXUD/1250/2005

31 5. Waar staan we nu? Aangifteproces Klantbehandeling Fysiek toezicht Risicobeheer Opsporingen

32 Aangifteproces (1) Verplicht kelderproces
5. Waar staan we nu? Verplicht kelderproces “Paperless douane en accijnzen” 8,4 miljoen € September 2006: Pakket 1: Douane aangiften op enig document en “Enig kantoor D&A” November 2006: Pakket 2: pre-arrival + pre-departure Andere douane-aangiften ECS en accijnsaangiften Januari 2007: Pakket 3: Ondersteuning controleactiviteiten, Vergunningaanvragen en dossierbeheer Toezicht op gecertificeerde goederenstroom versus niet gecertificeerde goederenstroom Goederenstroom-gerelateerd toezicht versus administratief-gerelateerd toezicht / \ / \ green lane Klassiek fysiek Procesintegriteit inhoudelijke integriteit toezicht Administratie + logistiek van de administratie + bedrijfsvoering

33 De Europese planning 5. Waar staan we nu?

34 Ontwikkelt zich tot een Europees in internationaal proces
Klantbehandeling 5. Waar staan we nu? Ontwikkelt zich tot een Europees in internationaal proces EU-vergunningafgifte en –beheer AEO = Verschillende facilitatieniveaus Toezicht gecertificeerde klanten neemt in belang toe en verandert van karakter Op locatie Op basis van eigen bedrijfssysteem Technologie: Smart Boxes – Elektronische verzegeling Green Lane Project : Tracli 2007

35 Gestuurd door intelligence
Fysiek toezicht 5. Waar staan we nu? Gestuurd door intelligence Flexibel en onvoorspelbaar voor niet-gecertificeerde klanten Uitvoer = Invoer Vangnet op o.w Regiekamers + Mobiel transport Project Moto : 7 miljoen € 2007 Investeringsplan detectiemateriaal: 25 miljoen €

36 Breder en evolutie naar intelligence
Risicobeheersing 5. Waar staan we nu? Breder en evolutie naar intelligence Informatie over goederen, certificering, klanten, keten Extern gericht Open bronnen Andere diensten Opsporingen Met modernste ICT-technieken goederenzendingen wereldwijd volgen en informatie snel in realtime uitwisselen Datamining + Datawarehouse 11 miljoen €

37 6. Welke koerswijzigingen?
Specifieke doelgroepen en specifieke processen Heel wat aanpassingen nodig Nieuwe specifieke processen Certificeren van bedrijven Faciliteren Regie op internationaal samenwerken EU-vergunningafgifte en -beheer Intelligence Nieuwe BPR? IT netwerk? Datawarehousing / Datamining? Andere organisatiestructuur? Actieplan Regering Pilots certificeren Pilots Supply Chain invoer/uitvoer

38 Het Supply Chain voordeel verzekeren
6. Welke koerswijzigingen Adapted from Hutchison presentation

39 Adapted from Hutchison presentation
Pilot information 6. Welke koerswijzigingen Adapted from Hutchison presentation


Download ppt "De toekomstvisie Douane"

Verwante presentaties


Ads door Google