De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatieavond van Brede School Plus Spoorzone.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatieavond van Brede School Plus Spoorzone."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatieavond van Brede School Plus Spoorzone

2 Welkom De organisaties van de brede school plus Brede school plus: meer dan de som der delen Het gebouw Tijdsplanning Vragen? Adviezen

3 De basis voor een zonnige toekomst Onze school is gebouwd rond kinderen. Hoe het kind opgroeit, leert, zich ontwikkelt, is waar het om draait. Optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind op ieder gebied. Ontwikkeling in een omgeving die duidelijk en herkenbaar is voor onze kinderen. Een omgeving waar respect, openheid en de kans om een individu te zijn centraal staan. Dit alles vanuit de Katholieke grondslag van de school. Onze school De kinderen op onze school Ieder wil het liefst dat het schoolleven van zijn of haar kind probleemloos verloopt. Om dat te bereiken bieden wij een evenwichtig programma aan. Met oog voor de ontwikkeling van ieder kind als leerling en als mens. Naast het evenwicht wat we in het programma brengen voldoet dit natuurlijk ook aan alle wettelijke eisen.

4 De basis voor een zonnige toekomst In de praktijk van alledag, in het klaslokaal en daarbuiten, maar ook in onze doelen voor de toekomst gaan we uit van onze visie: VISIE Waarvoor staan wij? Waarin blinken wij uit? Waarom bestaan wij? Waarheen gaan wij?

5 De basis voor een zonnige toekomst D’N OVERKANT biedt een stevig fundament voor hun verdere persoonlijke en sociale groei naar evenwichtige en verantwoordelijke jonge mensen voor elke leerling. D’N OVERKANT laat kinderen plezier beleven in het (samen) spelen, leren, werken…leven! Hoger doel: Waarom bestaan wij? Gewaagd doel: Waarheen gaan wij? We willen in ons werk graag bereiken dat kinderen zich weerbaar op kunnen stellen. Dat ze een positieve kijk ontwikkelen op de samenleving. Dat kinderen de weg kunnen vinden en een standpunt in kunnen nemen in de hoeveelheid informatie die op hen af komt. We willen de kinderen niet alleen respect bijbrengen op geloofsgebied, maar ook voor mensen die anders zijn dan zijzelf. Uiteraard binnen de geldende regels en afspraken op onze school. Belangrijk is dat we de kinderen de gelegenheid geven om onder alle omstandigheden zichzelf te zijn. Kinderen moeten de dingen op eigen wijze kunnen benaderen, hanteren en in zich opnemen. Zo kan uw kind aan zichzelf bouwen. Zo ontstaat een begin van persoonlijke vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Dit alles passend binnen de kaders en structuur van de school.

6 De basis voor een zonnige toekomst Kernwaarden: Waarvoor staan wij?

7 De basis voor een zonnige toekomst Kernkwaliteiten: Waarin blinken wij uit? Hoge betrokkenheid Positieve onderlinge omgang Open communicatieDuidelijke structuur Uitgekiende inzet personele middelen Goede lesmethoden en lesmateriaal

8 De basis voor een zonnige toekomst Praktische gegevens 34 leerkrachten 1 leerkrachtondersteuner 1 administratieve kracht 2 conciërges 3 schoonmaaksters 2 gebouwen: Hoofdgebouw: groepen 1/2, 3 en 4 Dependance: groepen 5 t/m 8 450 leerlingen 21 groepen 5 groepen 1/2 3 groepen 3 3 groepen 4 3 groepen 5 3 groepen 6 2 groepen 7 2 groepen 8 Management Team: Directeur Adjunct directeur Interne begeleider Ict-er (beheerder) Eén van de 6 basisscholen van

9 Surplus Kinderopvang

10 Opvang bij Surplus Kinderopvang –5 Kinderdagverblijven in Etten-Leur en 7 in andere plaatsen in Brabant. Opvang voor kinderen van 0-4 jaar –7 Peuterspeelzalen in Etten-Leur en 5 in andere plaatsen in Brabant. Opvang kinderen van 2 ½ - 4 jaar –6 Buitenschoolse opvang vestigingen in Etten–Leur waarvan 1 specifiek Sport BSO en 7 vestigingen in andere plaatsen in Brabant. Opvang voor kinderen van 4-13 jaar –Gastouderopvang Opvang voor kinderen van 0-13 jaar –Tussenschoolse opvang op 7 scholen in Etten-Leur en 2 scholen in het andere plaatsen in Brabant. Tussen de middag overblijven op school Tussen de middag overblijven op school

11 WERKWIJZE Persoonlijk Actief Dichtbij

12 KINDERCENTRUM DIKKERTJE DAP GESCHIEDENIS:  Opgericht in 1989 door Lian Roovers.  Op 1 januari 2001 overgenomen door Stichting De Zuidwester. De Zuidwester.  Op 1 juli 2009 overgenomen door Surplus Kinderopvang

13 Dikkertje Dap weetjes Aantal medewerkers Dikkertje Dap 24 Pedagogisch medewerkers 1 Huishoudelijk medewerkster 1 administratief ondersteuner 1 assistent locatiehoofd 1 locatiehoofd Kwaliteit Surplus Kinderopvang en dus ook KC Dikkertje Dap zijn HKZ gecertificeerd. We werken enkel met gediplomeerde pedagogisch medewerkers met minimaal SPW 3. Alle medewerkers VOG

14 Kinderdagverblijf - Kinderen van 0 - 4 jaar -4 Verticale groepen met maximaal 16 kinderen. -Opvang capaciteit per dag 64 kinderen. -Open 7.00 – 18.00 uur -Vast dagritme -Thema gericht werken met VVE

15 Buitenschoolse opvang -Kinderen 4 – 12 jaar -4 Horizontale groepen maximale opvang capaciteit per dag 80 kinderen. -Voor en na schoolseopvang -69 kinderen van Den Overkant maken gebruik van de BSO van DAP. -Vakantie opvang met vastgesteld en gevarieerd programma -Workshops, vb koken, knutselen, buiten spelen etc.

16 Tussenschoolse opvang Het bieden van opvang aan kinderen van 4-12 jaar tijdens het overblijven op Basisschool D’n Overkant. -4 pedagogisch medewerkers -16 vrijwilligers -Kinderen hun lunch laten nuttigen. -Toezicht houden en stimuleren van (buiten) spel gedurende de pauze. -In totaal nemen 316 kinderen (65% van alle leerlingen) van D’n Overkant deel aan de tussenschoolse op één of meerdere dagen.

17 Peuterspeelzaal Het Beukennest  T.o.v. Basisschool D’n Overkant T.o.v. Basisschool D’n Overkant  Kinderen van 2 1/2 tot 4 jaar Open van 9.00- 12.00 en/of 13.00- 16.00 uurOpen van 9.00- 12.00 en/of 13.00- 16.00 uur Groep bestaat uit 16-18 kinderenGroep bestaat uit 16-18 kinderen Aantal groepen 4Aantal groepen 4 (1 groep is een ochtend en middagdeel) Capaciteit 32 kinderen per dag.Capaciteit 32 kinderen per dag.  Medewerkers 3 leidsters3 leidsters 2 begeleidster2 begeleidster 2 VVE leidsters2 VVE leidsters  Thema gericht werken met VVE

18 BEDANKT VOOR UW BELANGSTELLING

19 Opbouwwerk Het opbouwwerk ondersteunt bewoners en wijkverenigingen, om de leefbaarheid in buurten en wijken te verbeteren. Het opbouwwerk zet zich in om ‘ontmoeting’ binnen de brede school te stimuleren. Opbouwwerk biedt begeleiding bij: actief buurtbeheer wijkontwikkelingsplannen (WOP) bewonersparticipatie bevordering van de sociale cohesie Altijd samen met bewoners (jong en oud) en de wijkpartners

20 Sociaal cultureel werk Inzet op wijkgebouwen & brede scholen waar mensen met welzijnsvragen terecht kunnen. Het sociaal cultureel werk ondersteunt vrijwilligers bij het opzetten van activiteiten die de sociale cohesie in de leefomgeving bevorderen. De activiteiten dragen bij aan participatie en ontwikkeling, en bieden ontmoetingskansen.

21 De brede school plus: Meer dan de som der delen Samenwerkingsverband tussen organisaties met een aanbod voor kinderen van 0-12 jaar. Een netwerk van onderwijs, kinderopvang, zorg en welzijn. Samenwonen in een multifunctionele accommodatie Met als doel: verbeteren van ontwikkelingskansen voor kinderen op school, in het gezin en in hun vrije tijd.

22 Brede Ontwikkeling stimuleren: Pedagogische uitgangspunten Cognitief Motorisch Creatief Sociaal-emotioneel

23 Vroeger RK School 4-12 jaar Kinderopvang 0-4 jarigen Peuter- speelzaal 2,5-4 jaar Kunsteducatie Gymzaal Onderwijs & verenigingen BSO/ Kinderopvang 4-12 jarigen Sportactiviteiten Welzijn en wijkactiviteiten 0-99 jaar Jeugdzorg 4-12 jarigen Opvoedings- ondersteuning Jeugdgezond- heidszorg

24 1 kindercentrum voor 0-12 jaar plus het centrum RK school 1 programma 1 dagarrangement 1 gebouw Diverse specialismen Samen werken aan de ontwikkeling van kinderen van 0-12 Welzijn en wijkactiviteiten Kinderopvang & peuterspeelzaal & BSO Gymzaal Naschoolse activiteiten sport, kunst Samenwerking: CJG De brede school plus: Meer dan de som der delen

25 VB Probleem: taal/ ontwikkelingsachterstanden - Vroege signalering consultatiebureau - Extra dagdelen Peuterspeelzaal - Extra begeleiding Kinderdagverblijf - Extra zorg voor peuters - Meer methodisch aanbod 0-6 jaar - Aansluiting met taalprogramma op school - Overdracht aan basisonderwijs - Bibliotheek levert expertise en materiaal De brede school plus: Meer dan de som der delen

26 Inhoudelijke richting: Inzetten op VVE/ doorgaande lijn Aanbieden prettig dagarrangement Invulling Plusfunctie Mogelijke andere thema’s: Samenwerking zorgcomplex Natuur en milieu Sport Cultuur Leesbevordering/ media-educatie Gezonde leefstijl

27 De brede school plus: Meer dan de som der delen Proces van samenwerking al gestart: Bouwgroep MT Gezamenlijke studiedagen Gluren bij de buren Afspraken bv met TSO Waar worden wij enthousiast van?

28 De brede school plus: Meer dan de som der delen Gezamenlijke infoberichten Infoavond ouders/ wijkbewoners MR/ OC geinformeerd via eigen organisatie www.bredeschooletten-leur.nlwww.bredeschooletten-leur.nl: digitale nieuwsbrief Ideeen?

29 De brede school plus in de spoorzone: kenmerken gebouw 2 bouwlagen Uitbreiding mogelijk op 3 e bouwlaag 25 klaslokalen Met mogelijkheid tot uitbreiding met 4 lokalen 1 groep kinderdagverblijf 1 groep peuterspeelzaal Met mogelijkheid tot uitbreiding 2 groepen 4 groepen BSO Wijkgebouw

30

31 De brede school plus in de spoorzone: kenmerken gebouw Theater Multifunctionele ruimte Gymnastieklokaal Aula Speellokaal Verwerkingsruimte in de gangen Kinderen komen direct hun groepsruimte binnen (bv per 2 groepen)

32 De brede school plus in de spoorzone: omvang van het gebouw Wijkgebouw82 Gymnastieklokaal416 School2.018 Kinderdagverblijf223 Gemeenschappelijke ruimtes458 Gangen en constructie924 TOTAAL4.121 m2

33 De brede school plus in de spoorzone: kwaliteit gebouw Energie besparing Zonnepanelen Beter geïsoleerd Binnen onderhoud Lambrisering Transparant geschilderde kozijnen Buiten onderhoud Baksteen Aluminium kozijnen

34 De brede school plus in de spoorzone: gebouw en beheer Gemeente bouwt Surplus Kinderopvang huurt Beheersovereenkomst wordt afgesloten tussen Stichting Brede Scholen met school + gemeente.

35 De brede school plus in de spoorzone: gebouw en omgeving Ongeveer 2000 m2 buitenruimte Waaronder stuk bos Aparte buitenspeelruimte jonge en oudere kinderen Gevel concordialaan gesloten, opening aan achterzijde Verkeer, voetpaden Parkeren aan achterzijde Nieuwbouw zorgcomplex en huizen

36

37 De brede school plus in de spoorzone: planning 10 Okt 2011Start aanbesteding procedure Feb 2012Aannemer en ontwerper bekend Mrt – Nov 2012Uitwerken ontwerp tot start bouw Dec 2012 – Dec 2013Bouwen school Jan 2014In gebruik name school

38 Vragen?

39 Adviezen?


Download ppt "Welkom op de informatieavond van Brede School Plus Spoorzone."

Verwante presentaties


Ads door Google