De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatieavond van Brede School Plus Spoorzone

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatieavond van Brede School Plus Spoorzone"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatieavond van Brede School Plus Spoorzone

2 Welkom op de informatieavond van Brede School Plus Spoorzone
De organisaties van de brede school plus Brede school plus: meer dan de som der delen Het gebouw Tijdsplanning Vragen? Adviezen

3 De kinderen op onze school
De basis voor een zonnige toekomst Onze school Onze school is gebouwd rond kinderen. Hoe het kind opgroeit, leert, zich ontwikkelt, is waar het om draait. Optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind op ieder gebied. Ontwikkeling in een omgeving die duidelijk en herkenbaar is voor onze kinderen. Een omgeving waar respect, openheid en de kans om een individu te zijn centraal staan. Dit alles vanuit de Katholieke grondslag van de school. De kinderen op onze school Ieder wil het liefst dat het schoolleven van zijn of haar kind probleemloos verloopt. Om dat te bereiken bieden wij een evenwichtig programma aan. Met oog voor de ontwikkeling van ieder kind als leerling en als mens. Naast het evenwicht wat we in het programma brengen voldoet dit natuurlijk ook aan alle wettelijke eisen.

4 VISIE Kernwaarden Hoger doel Kernkwaliteiten Gewaagd doel
De basis voor een zonnige toekomst VISIE In de praktijk van alledag, in het klaslokaal en daarbuiten, maar ook in onze doelen voor de toekomst gaan we uit van onze visie: Waarvoor staan wij? Kernwaarden Waarom bestaan wij? Hoger doel Kernkwaliteiten Waarin blinken wij uit? Gewaagd doel Waarheen gaan wij?

5 Hoger doel: Waarom bestaan wij?
De basis voor een zonnige toekomst Hoger doel: Waarom bestaan wij? D’N OVERKANT biedt een stevig fundament voor hun verdere persoonlijke en sociale groei naar evenwichtige en verantwoordelijke jonge mensen voor elke leerling. D’N OVERKANT laat kinderen plezier beleven in het (samen) spelen, leren, werken…leven! Gewaagd doel: Waarheen gaan wij? We willen in ons werk graag bereiken dat kinderen zich weerbaar op kunnen stellen. Dat ze een positieve kijk ontwikkelen op de samenleving. Dat kinderen de weg kunnen vinden en een standpunt in kunnen nemen in de hoeveelheid informatie die op hen af komt. We willen de kinderen niet alleen respect bijbrengen op geloofsgebied, maar ook voor mensen die anders zijn dan zijzelf. Uiteraard binnen de geldende regels en afspraken op onze school. Belangrijk is dat we de kinderen de gelegenheid geven om onder alle omstandigheden zichzelf te zijn. Kinderen moeten de dingen op eigen wijze kunnen benaderen, hanteren en in zich opnemen. Zo kan uw kind aan zichzelf bouwen. Zo ontstaat een begin van persoonlijke vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Dit alles passend binnen de kaders en structuur van de school.

6 Optimale ontwikkeling
De basis voor een zonnige toekomst Kernwaarden: Waarvoor staan wij? Zelfstandigheid Optimale ontwikkeling Evenwicht Sociaal en kritisch

7 Positieve onderlinge omgang
De basis voor een zonnige toekomst Kernkwaliteiten: Waarin blinken wij uit? Open communicatie Duidelijke structuur Hoge betrokkenheid Positieve onderlinge omgang Uitgekiende inzet personele middelen Goede lesmethoden en lesmateriaal

8 Praktische gegevens 450 leerlingen 21 groepen
De basis voor een zonnige toekomst Eén van de 6 basisscholen van 2 gebouwen: Hoofdgebouw: groepen 1/2, 3 en 4 Dependance: groepen 5 t/m 8 Praktische gegevens 450 leerlingen 5 groepen 1/2 3 groepen 3 3 groepen 4 3 groepen 5 3 groepen 6 2 groepen 7 2 groepen 8 21 groepen 34 leerkrachten 1 leerkrachtondersteuner 1 administratieve kracht 2 conciërges 3 schoonmaaksters Management Team: Directeur Adjunct directeur Interne begeleider Ict-er (beheerder)

9 Surplus Kinderopvang

10 Opvang bij Surplus Kinderopvang
5 Kinderdagverblijven in Etten-Leur en 7 in andere plaatsen in Brabant. Opvang voor kinderen van 0-4 jaar 7 Peuterspeelzalen in Etten-Leur en 5 in andere plaatsen in Brabant. Opvang kinderen van 2 ½ - 4 jaar 6 Buitenschoolse opvang vestigingen in Etten–Leur waarvan 1 specifiek Sport BSO en 7 vestigingen in andere plaatsen in Brabant. Opvang voor kinderen van 4-13 jaar Gastouderopvang Opvang voor kinderen van 0-13 jaar Tussenschoolse opvang op 7 scholen in Etten-Leur en 2 scholen in het andere plaatsen in Brabant. Tussen de middag overblijven op school

11 WERKWIJZE Persoonlijk Actief Dichtbij

12 KIN DERCENTRUM DIKKERTJE DAP
GESCHIEDENIS: Opgericht in 1989 door Lian Roovers. Op 1 januari 2001 overgenomen door Stichting De Zuidwester. Op 1 juli 2009 overgenomen door Surplus Kinderopvang

13 Dikkertje Dap weetjes Aantal medewerkers Dikkertje Dap
24 Pedagogisch medewerkers 1 Huishoudelijk medewerkster 1 administratief ondersteuner 1 assistent locatiehoofd 1 locatiehoofd Kwaliteit Surplus Kinderopvang en dus ook KC Dikkertje Dap zijn HKZ gecertificeerd. We werken enkel met gediplomeerde pedagogisch medewerkers met minimaal SPW 3. Alle medewerkers VOG

14 Kinderdagverblijf - Kinderen van 0 - 4 jaar
4 Verticale groepen met maximaal 16 kinderen. Opvang capaciteit per dag 64 kinderen. Open 7.00 – uur Vast dagritme Thema gericht werken met VVE

15 Buitenschoolse opvang
Kinderen 4 – 12 jaar 4 Horizontale groepen maximale opvang capaciteit per dag 80 kinderen. Voor en na schoolseopvang 69 kinderen van Den Overkant maken gebruik van de BSO van DAP. Vakantie opvang met vastgesteld en gevarieerd programma Workshops, vb koken, knutselen, buiten spelen etc. Uitleg van de plaats van de kinderopvang in de grote organisatie Surplus

16 Tussenschoolse opvang
Het bieden van opvang aan kinderen van 4-12 jaar tijdens het overblijven op Basisschool D’n Overkant. 4 pedagogisch medewerkers 16 vrijwilligers Kinderen hun lunch laten nuttigen. Toezicht houden en stimuleren van (buiten) spel gedurende de pauze. In totaal nemen 316 kinderen (65% van alle leerlingen) van D’n Overkant deel aan de tussenschoolse op één of meerdere dagen.

17 Peuterspeelzaal Het Beukennest
T.o.v. Basisschool D’n Overkant Kinderen van 2 1/2 tot 4 jaar Open van en/of uur Groep bestaat uit kinderen Aantal groepen 4 (1 groep is een ochtend en middagdeel) Capaciteit 32 kinderen per dag. Medewerkers 3 leidsters 2 begeleidster 2 VVE leidsters Thema gericht werken met VVE

18 BEDANKT VOOR UW BELANGSTELLING

19 Opbouwwerk Het opbouwwerk ondersteunt bewoners en wijkverenigingen, om de leefbaarheid in buurten en wijken te verbeteren. Het opbouwwerk zet zich in om ‘ontmoeting’ binnen de brede school te stimuleren. Opbouwwerk biedt begeleiding bij: actief buurtbeheer wijkontwikkelingsplannen (WOP) bewonersparticipatie bevordering van de sociale cohesie Altijd samen met bewoners (jong en oud) en de wijkpartners

20 Sociaal cultureel werk
Inzet op wijkgebouwen & brede scholen waar mensen met welzijnsvragen terecht kunnen. Het sociaal cultureel werk ondersteunt vrijwilligers bij het opzetten van activiteiten die de sociale cohesie in de leefomgeving bevorderen. De activiteiten dragen bij aan participatie en ontwikkeling, en bieden ontmoetingskansen.

21 De brede school plus: Meer dan de som der delen
Samenwerkingsverband tussen organisaties met een aanbod voor kinderen van 0-12 jaar. Een netwerk van onderwijs, kinderopvang, zorg en welzijn. Samenwonen in een multifunctionele accommodatie Met als doel: verbeteren van ontwikkelingskansen voor kinderen op school, in het gezin en in hun vrije tijd.

22 Pedagogische uitgangspunten
Brede Ontwikkeling stimuleren: Cognitief Motorisch Creatief Sociaal-emotioneel

23 Vroeger Jeugdgezond-heidszorg RK School Peuter- speelzaal 2,5-4 jaar
Kinderopvang 0-4 jarigen Kunsteducatie BSO/ Kinderopvang 4-12 jarigen Gymzaal Onderwijs & verenigingen Sportactiviteiten Welzijn en wijkactiviteiten 0-99 jaar Opvoedings-ondersteuning Jeugdzorg 4-12 jarigen

24 1 kindercentrum voor 0-12 jaar plus het centrum
De brede school plus: Meer dan de som der delen 1 kindercentrum voor 0-12 jaar plus het centrum RK school 1 programma 1 dagarrangement 1 gebouw Diverse specialismen Samen werken aan de ontwikkeling van kinderen van 0-12 Welzijn en wijkactiviteiten Kinderopvang & peuterspeelzaal & BSO Gymzaal Naschoolse activiteiten sport, kunst Samenwerking: CJG

25 De brede school plus: Meer dan de som der delen
VB Probleem: taal/ ontwikkelingsachterstanden Vroege signalering consultatiebureau Extra dagdelen Peuterspeelzaal Extra begeleiding Kinderdagverblijf Extra zorg voor peuters Meer methodisch aanbod 0-6 jaar Aansluiting met taalprogramma op school Overdracht aan basisonderwijs Bibliotheek levert expertise en materiaal

26 De brede school plus: Meer dan de som der delen
Inhoudelijke richting: Inzetten op VVE/ doorgaande lijn Aanbieden prettig dagarrangement Invulling Plusfunctie Mogelijke andere thema’s: Samenwerking zorgcomplex Natuur en milieu Sport Cultuur Leesbevordering/ media-educatie Gezonde leefstijl

27 De brede school plus: Meer dan de som der delen
Proces van samenwerking al gestart: Bouwgroep MT Gezamenlijke studiedagen Gluren bij de buren Afspraken bv met TSO Waar worden wij enthousiast van?

28 De brede school plus: Meer dan de som der delen
Gezamenlijke infoberichten Infoavond ouders/ wijkbewoners MR/ OC geinformeerd via eigen organisatie digitale nieuwsbrief Ideeen?

29 De brede school plus in de spoorzone: kenmerken gebouw
2 bouwlagen Uitbreiding mogelijk op 3e bouwlaag 25 klaslokalen Met mogelijkheid tot uitbreiding met 4 lokalen 1 groep kinderdagverblijf 1 groep peuterspeelzaal Met mogelijkheid tot uitbreiding 2 groepen 4 groepen BSO Wijkgebouw

30

31 De brede school plus in de spoorzone: kenmerken gebouw
Theater Multifunctionele ruimte Gymnastieklokaal Aula Speellokaal Verwerkingsruimte in de gangen Kinderen komen direct hun groepsruimte binnen (bv per 2 groepen)

32 De brede school plus in de spoorzone: omvang van het gebouw
Wijkgebouw 82 Gymnastieklokaal 416 School Kinderdagverblijf 223 Gemeenschappelijke ruimtes 458 Gangen en constructie 924 TOTAAL m2

33 De brede school plus in de spoorzone: kwaliteit gebouw
Energie besparing Zonnepanelen Beter geïsoleerd Binnen onderhoud Lambrisering Transparant geschilderde kozijnen Buiten onderhoud Baksteen Aluminium kozijnen

34 De brede school plus in de spoorzone: gebouw en beheer
Gemeente bouwt Surplus Kinderopvang huurt Beheersovereenkomst wordt afgesloten tussen Stichting Brede Scholen met school + gemeente.

35 De brede school plus in de spoorzone: gebouw en omgeving
Ongeveer 2000 m2 buitenruimte Waaronder stuk bos Aparte buitenspeelruimte jonge en oudere kinderen Gevel concordialaan gesloten, opening aan achterzijde Verkeer, voetpaden Parkeren aan achterzijde Nieuwbouw zorgcomplex en huizen

36

37 De brede school plus in de spoorzone: planning
10 Okt Start aanbesteding procedure Feb Aannemer en ontwerper bekend Mrt – Nov Uitwerken ontwerp tot start bouw Dec 2012 – Dec 2013 Bouwen school Jan In gebruik name school

38 Vragen?

39 Adviezen?


Download ppt "Welkom op de informatieavond van Brede School Plus Spoorzone"

Verwante presentaties


Ads door Google