De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Management van hybride organisaties door Prof. Dr. R. J. in ‘t Veld Zesde inleidende college Leergang Governance 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Management van hybride organisaties door Prof. Dr. R. J. in ‘t Veld Zesde inleidende college Leergang Governance 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Management van hybride organisaties door Prof. Dr. R. J. in ‘t Veld Zesde inleidende college Leergang Governance 2007

2 Hybride Organisaties: Wat zijn hybride organisaties?  Organisaties die producten in vorm van goederen of diensten voortbrengen zowel vanuit publiekrechtelijke als vanuit privaatrechtelijke relaties.  Staan in de “twilight zone” tussen publiek en privaat.  Geen zuivere vormen.

3 Hybriditeit legitiem indien synergie  Synergie betekent dat er door combinatie van activiteiten meerwaarde ontstaat  Voorbeeld de operatie in een academisch ziekenhuis: 6 productieve processen tegelijk  Essentie is kluwenvorming

4 Verwijten tegen hybriden  Valse concurrentie  Corruptie  Te weinig transparantie  Schijnsynergie  Geen zuivere vorm

5 Hybride Organisaties: Cultuur als zingevingspatroon  Zingeving heeft betrekking op eigen existentie en de existentie van de naaste  Cultuur bestaat uit waarden Waarden – Oordelen goed – slecht mooi – lelijk nuttig – nutteloos  Cultuur kent uitdrukkingen in: Gebouwen, voorwerpen, handelingen, organisaties

6 Hybride Organisaties: Waarden  Deel hiërarchisch geordend  Deels overlappend  Deels onderling strijdig  Geen deductief “logisch” schema  Dilemma’s ontstaan als er geen handeling is te bedenken, die in overeenstemming is met alle relevante waarden  Dilemma’s zijn normaal  Waarden hebben algemene werking, maar confrontatie van waarden heeft specifieke werking in concrete situatie.

7 Hybride Organisaties: Schema’s van waarden  Paradigma’s / Frames of Reference  Basic Belief Systems  Ontologische Waarden tot alle kwaad geneigd  De mens is :of een goedertieren wezen mits bevrijd uit kluisters van vervreemding van God gegeven gezag  De overheid is:of het kleinste kwaad

8 Hybride Organisaties: Cultuur van publiek domein  Geen winstbejag, salaris is genoeg.  Eer is belangrijk.  Het dienen van het algemeen belang staat centraal.  Deceive for the sake of the task.  Zorg dat je niet op onwaarheid bent te betrappen.  Pessimisme is normaal.  Zorg voor fatalistische blik.

9 Hybride Organisaties: Cultuur van de markt  Winststreven is driving force.  Rentabiliteit is belangrijk.  Gaan voor je eigen belang is legitiem.  Contract = Contract  Wees betrouwbaar tegenover duurzame relaties.  Calculeer risico’s.  Optimisme is “must”.  Maakbaarheid is verondersteld.

10 Hybride Organisaties: Combinatie van waarden en culturen?  Bijvoorbeeld Martin Simon en Jane Jacobs  Culturen van publiek en privaat domein zijn tegenstrijdig  Dus: De hybride organisatie is cultureel labiel.  Rapport Commissie Cohen: Verbied de hybride organisatie  Geen wetenschappelijke onderbouwing. Een politieke en ideologische discussie.

11 Hybride Organisaties: Ethical Systems or Moral Syndromes Jane Jacobs Taking“Guardian”  “Shun trading”  Discipline, loyaliteit  “Deceive for the sake of task”  Fatalisme “MonstrousMoralHybrides”MaffiaRuslandTrading“Commerce”  “Shun force”  Wees eerlijk  Vrijwillige ovk  Wees competitief  Optimisme

12 Kritiek op kritiek  Jacobs en Simon bedrijven symboolpolitiek,geen bewijsvoering  Als je zegt dat de creool of de mesties inferieur is, wat ben je dan zelf?

13 Hybride Organisaties: Taak- en Marktorganisaties Bedrijfseconomische status Aard van de output TaakorganisatieMarktorganisatie Productfunctie12 Capaciteitfunctie34

14 taakorganisatie  Voert taak uit ten behoeve van principaal  Centrale waarde: gehoorzaamheid, dienstbaarheid, plichtsbetrachting  Principaal behoort zorgzaam te zijn, want taakorganisatie is weerloos  Er zijn misschien wel actoren aan wie de t.o. diensten levert, maar die zijn gedefinieerd door de principaal (clienten)

15 Capaciteit- vs productorganisatie  C.o. levert capaciteit, geen door de c.o. zelf gespecifceerde producten  Voorbeeld, incompany opleidingen verzorgen  P.o. specificeert zelf de karakteristieken van zijn productie  Voorbeeld: open opledingen

16 Inrichting capaciteit- vs productorganisatie  Grote verschillen in inrichting van de volgende functies:  Marketing  Financiering  Control Niet zo grote verschillen in productie zelf

17 TM T M P P O CO C marktorganisatie/capaciteitfunctie marktorganisatie/productfunctie TM T M PO P C C O taakorganisaties/productfunctie taakorganisatie/capaciteitfunctie

18 Hybride Organisaties: Transformatie van taak- naar marktorganisatie: hybridisering  Oorzaak vaak of bezuiniging of emancipatie.  Ontstaan van culturele spanningen.  Ontstaan van managementspanningen.  Ontstaan van taakverdrijving door de markt.

19 Kanteling van TO naar MO uitg100RBD100 uitg100RBD 90 I(vD) 10 100100 uitg105RBD 90 I 15 105105 uitg125RBD 85 I 40 125125 uitg150RBD 85 I 65 150150 BO TO BO TO K BO TO K BO TO K BO MO K

20 Hybride Organisaties: Voorbeeld van een hybride organisatie

21 Hybride Organisaties: Strategie binnen hybriden  Scheidingsstrategie - Zuivere vorm - Zuivere vorm - Aparte rechtspersonen - Chinese walls - Twee culturen - Lege holding verbindt - Immuun naar buiten  Synergiestrategie - Gemengde vorm - 1 enkele rechtspersoon - Integratie incentives - Creoolse cultuur - Echte leiding - Leervermogen optimaliseren

22 Hybride Organisaties: Kritiek op hybriden  Simon beschouwt functietransformatie als “zondenval” en hybriditeit als onwenselijk.  Cohen stelt dat het onmogelijk is om voldoende waarborgen te scheppen om valse concurrentie te verhinderen en dat hybriditeit daarom onwenselijk is.

23 Hybride Organisaties: Gevaren van hybriden?  Centrifugale tendenties als gevolg van ambivalenties in organisatiecultuur: 'eilandvorming' door langs elkaar schurende subculturen;  Loyaliteitsconflicten als gevolg van 'double binds': meerdere opdrachtgevers die concurrerende of strijdige belangen vertegenwoordigen;  Taakverwaarlozing door de werking van de organisatorische 'Wet van Gresham': 'bad (market) activities drive out good (task) activities';  Perverse beïnvloeding indien men toezicht houdt op organisaties die in een marktrelatie tevens klant of leverancier zijn;  Concurrentievervalsing: kostprijsvervalsing, prijsdumping, kruissubsidies, gedwongen winkelnering, afzetgaranties en monopolievorming.  Wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt!

24 Hybride Organisaties: opvatting auteur  Aangezien er vele duizenden hybride organisaties bestaan, zou een verbod grote schaden veroorzaken.  Beter is het na te gaan, of een stabiele cultuur van hybride organisaties is te ontwikkelen.  Condities voor stabiele cultuur: - Nobelste waarden uit beide domeinen verenigen - Meervoudige verantwoording - Homogene juridische relaties - Superieur leervermogen

25 Hybride Organisaties: contingente bewering  In de wereld van statica, ordening, inrichting domineert wellicht het scheidingsbeginsel.  In de wereld van dynamica, innovatie is klontering of samenballing vaak noodzakelijk.


Download ppt "Management van hybride organisaties door Prof. Dr. R. J. in ‘t Veld Zesde inleidende college Leergang Governance 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google