De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling: VCM-campagne “Goed beheer van mestverwerkingsinstallaties” Resultaten VCM-enquête 2010 Persconferentie 13 juli 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling: VCM-campagne “Goed beheer van mestverwerkingsinstallaties” Resultaten VCM-enquête 2010 Persconferentie 13 juli 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Voorstelling: VCM-campagne “Goed beheer van mestverwerkingsinstallaties” Resultaten VCM-enquête 2010
Persconferentie 13 juli 2011

2 VCM-campagne “Goed beheer van mestverwerkingsinstallaties”

3 Aanleiding Druk op biologieën stijgt

4 Aanleiding Biologieën kampen met aanvoerpiek in december

5 VCM-brochure “Code van Goede Praktijk – Verwerking van vloeibare mest”

6 Verwerking van vloeibare mest: stap voor stap
3. Reactors en bezinkingsbekken 4. Opslag effluent 2. Opslag ruwe mest en dunne fractie 1. Aanvoer mest

7 Verwerking van vloeibare mest: stap voor stap
Aanvoer van mest Wettelijke vereisten Tips goede praktijk Opslag ruwe mest, digestaat en dunne fractie Reactors en bezinkingsbekken Opslag van effluent Wettelijke vereisten Tips goede praktijk Gebruik van effluenten Vergunningen

8 Tips goede praktijken Aanvoer van mest
VOORZIE INSTRUCTIES BIJ LADEN EN LOSSEN Opslag ruwe mest, digestaat en dunne fractie PLAATS EEN OVERVULBEVEILIGING Reactors en bezinkingsbekken VERMIJD SCHUIMVORMING

9 Tips goede praktijken Opslag van effluent
VERHINDER SCHADE AAN DE FOLIE Gebruik van effluenten VERMIJD GEBRUIK VAN HASPELS Vergunningen VERGUNNING TIJDIG AANVRAGEN

10 Checklist

11 Andere acties Begeleiding sector Sensibilisering veehouders
VCM geeft individuele begeleiding op verzoek Sensibilisering veehouders Oproep via vakpers

12 RESULTATEN VCM- ENQUÊTE: 1 JANUARI 2010 - 31 DECEMBER 2010

13 Operationele verwerkingscapaciteit
Mestsoort ton ruwe mest kg N Varkensmest Totale verwerking Verwerking dunne fractie Verwerking dikke fractie Export ruwe mest 46.420 Pluimveemest Verwerking Rundveemest 70.678 Kalvergier 21.971 65.913 Paardenmest 97.184 Andere mest 70.453 TOTAAL

14 Operationele verwerkingscapaciteit
Mestsoort ton ruwe mest kg N Varkensmest Totale verwerking Verwerking dunne fractie Verwerking dikke fractie Export ruwe mest 46.420 Pluimveemest Verwerking Rundveemest 70.678 Kalvergier 21.971 65.913 Paardenmest 97.184 Andere mest 70.453 TOTAAL

15 Operationele verwerkingscapaciteit
Mestsoort ton ruwe mest kg N Varkensmest Totale verwerking Verwerking dunne fractie Verwerking dikke fractie Export ruwe mest 46.420 Pluimveemest Verwerking Rundveemest 70.678 Kalvergier 21.971 65.913 Paardenmest 97.184 Andere mest 70.453 TOTAAL 10,6 miljoen kg N 11,1 miljoen kg N

16 Operationele verwerkingscapaciteit
Mestsoort ton ruwe mest kg N kg P2O5 Varkensmest Totale verwerking Verwerking dunne fractie 2.186 Verwerking dikke fractie Export ruwe mest 46.420 Pluimveemest Verwerking Rundveemest 70.678 44.144 Kalvergier 21.971 65.913 1.170 Paardenmest 97.184 Andere mest 70.453 TOTAAL

17 Geografische situering
24 66 12 7 3

18 Provinciale spreiding
In kg N 112 operationele mestverwerkingsbedrijven: 101 vaste installaties in agrarisch gebied 10 vaste installaties op een bedrijventerrein 1 mobiele toepassingen op het landbouwbedrijf

19 Evolutie operationele capaciteit

20 Evolutie operationele capaciteit
Mestsoort Kg N 2010 Evolutie Varkensmest Totale verwerking Verwerking dunne fractie Verwerking dikke fractie Export ruwe mest Pluimveemest Verwerking Rundveemest Kalvergier 65.913 Paardenmest Andere mest TOTAAL +1,5 milj kg N +6%

21 Evolutie operationele capaciteit
Mestsoort Kg N 2010 Evolutie Varkensmest Totale verwerking -0,14 milj kg N -10% Verwerking dunne fractie +1,2 milj kg N +23% Verwerking dikke fractie Export ruwe mest +0,38 milj kg N +100% Pluimveemest Verwerking Rundveemest Kalvergier 65.913 Paardenmest Andere mest TOTAAL

22 Evolutie operationele capaciteit
Mestsoort Kg N 2010 Evolutie Varkensmest Totale verwerking Verwerking dunne fractie Verwerking dikke fractie Export ruwe mest Pluimveemest Verwerking -1,2 milj kg N -15% +1,4 milj kg N +36% Rundveemest Kalvergier 65.913 Paardenmest Andere mest TOTAAL

23 Vergelijking operationele en beschikbare capaciteit
Nog 16% onmiddellijk beschikbaar

24 Vrije capaciteit per provincie

25 Bedankt voor uw aandacht
Vragen? 4/04/2017


Download ppt "Voorstelling: VCM-campagne “Goed beheer van mestverwerkingsinstallaties” Resultaten VCM-enquête 2010 Persconferentie 13 juli 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google