De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PERSCONFERENTIE Capaciteit in het onderwijs Jean-Luc Vanraes - Françoise Bertieaux Brussel, 29 augustus 2012 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PERSCONFERENTIE Capaciteit in het onderwijs Jean-Luc Vanraes - Françoise Bertieaux Brussel, 29 augustus 2012 1."— Transcript van de presentatie:

1 PERSCONFERENTIE Capaciteit in het onderwijs Jean-Luc Vanraes - Françoise Bertieaux Brussel, 29 augustus

2 Een gezamenlijke missie DIT IS EEN LANGETERMIJN VERHAAL! Uitdaging bevolkingsexplosie is probleem voor ‘alle’ gemeenschappen in Brussel: communicerende vaten Missie: beiden zijn voor de ganse Brusselse bevolking verantwoordelijk en moeten dus hun schouders zetten onder een gecoördineerde en gezamenlijke oplossing zodat alle Brusselse kinderen kunnen genieten van kwaliteitsvol onderwijs. De bevoegde overheden moeten samen zorgen voor een voldoende groot aanbod en blijvend inzetten op de verhoging van de kwaliteit ervan. Onderwijs is en blijft een materie van de gemeenschappen 2

3 Missie (vervolg) Constitutioneel verschil tussen F en N. N: bevoegde minister in VGC onder toezicht van Vlaamse Gemeenschap, dus voordeel om een beroep te doen op financiële middelen (bijv. Lambermontgelden 2001) De VGC en de ganse Vlaamse gemeenschap met haar, moeten de maatschappelijke ambitie blijven koesteren om verder werk te maken van een efficiënt, resultaatsgericht en doortastend onderwijsbeleid, waarbij openheid en kwaliteit hand in hand gaan. Ik meen dat de VGC zo – en alleen zo - met vertrouwen en met visie de toekomst tegemoet kan Actie: ik wil met mijn collega Françoise Bertieaux gezamenlijk een oproep doen naar alle verantwoordelijken om ieder kind in Brussel degelijk onderwijs te geven 3

4 Uitgangspunt Bevolkingsaangroei in Brussel: in meer scholen Twee onafhankelijke studies (Janssens, 2008 – BISA, 2010) besluiten: tot nieuwe plaatsen nodig BISA: voor het N-onderwijs: tegen 2015 (1/5 de ) BISA: voor het F-onderwijs: tegen 2015 (4/5 de ) BISA: 39 nieuwe basisscholen nodig BISA: : kinderen tussen 0 en 14 jaar Vooral in kleuteronderwijs en eerste jaar capaciteitstekort 4

5 Uitgangspunt (vervolg) Elk kind heeft recht op onderwijs (artikel 28 van het Kinderrechtenverdrag): beste garantie op een job Liberté du père de famille (1971): groei N-onderwijs Kwaliteit blijft voorop staan: voldoen aan vraag van goedgeschoolde arbeidskrachten (knelpuntberoepen) op langere termijn invullen; doorbreken van generationele armoede: LEERPLICHT OP 3 JAAR Voorrangsbeleid (broers/zussen, N-ouders, GOK, woonplaats…) Grote instroom van niet-Nederlandstaligen: bij kleuters x 10: vandaag is de verdeling in het basisonderwijs: 9,7% homogeen Nederlandstalig; 25,3% taalgemengd, 32% Franstalig en 32,9% anderstalig Tekort aan leerkrachten: stimulansen voor meer instroom, en beperking van uitstroom (Brusselpremie, verplichte stage voor leraars in grootsteden gezien specifieke problematiek): uitwisselingsproject N en F activeren 5

6 Uitgangspunt (vervolg) Ondersteunende organisaties rond taal, diversiteit en ouderbetrokkenheid: Onderwijscentrum Brussel (entiteit binnen VGC): algemene omkadering Voorrangsbeleid Brussel (vzw) Brusselse ondersteuningsstructuur secundair onderwijs (vzw) Huis van het Nederlands (vzw): taalversterking Brusselleer (vzw): onderwijs laaggeschoolden Concept van de Brede School: 22 erkende Brede scholen Spijbelproblematiek – time-outproject: samenwerking met parketten 6

7 Stand van zaken Sinds begin 2010: nieuwe plaatsen Op termijn: plaatsen gerealiseerd Plaatsen voor voorrangsgroepen verzekerd Op termijn tekort wegens instroom

8 Stand van zaken (2) Aanbod stijgt: VG voor grote uitdaging op budgettair vlak VGC doet haar werk: 1/5 de invullen en financiering verzekeren; Vlaams regeerakkoord spreekt echter over ten minste 30% van de Brusselse bevolking voor ondersteuning door het Vlaams beleid ( norm) en de aanwending van ten minste 5% van de totale Vlaamse gemeenschapsuitgaven in en voor de hoofdstad bestemmen. Het rapport van de Taskforce Brussel van de VG-VGC: “De Brusselnorm moet in de diverse beleidsdomeinen als het uitgangspunt worden genomen…” (p.197), en ‘actualisering’ van de norm: ‘voor onderwijs haalt men slechts 3,97%’ 8

9 Terugblik 1 januari 2010: masterplan VG : regierol VGC: inventariseert langs Vlaamse kant; contact met alle netten en concrete projecten. Criteria: dringende lokale noden, geografische spreiding, realiseerbaarheid en evenwicht netten 1 januari 2010: elektronische inschrijvingsmethode N-onderwijs: gedetailleerd overzicht vraag en aanbod; analyse mogelijk om beleid te voeren 1 december 2010: initiatief Vanraes in Brusselse regering en uitvoering ervan: Taskforce onderwijs komt samen: gemeenschappen en gewesten zoeken naar een oplossing voor het capaciteitsprobleem: OPVOLGING ! Verschillende fasen: 9

10 Fase 1 Oprichting VGC Urgentiefonds (UF) 35,4 miljoen euro van VGC om achterstand in infrastructuur weg te werken 10

11 Fase 2 Inbreiding plaatsen Onmiddellijke creatie van extra plaatsen, verspreid over verschillende klassen 11

12 Fase 3 (kaart) Uitbreiding VG & VGC – gerealiseerd – Totaal GO Anderlecht Nellie Melba VGO Brussel Sint-Joris (Nieuwland) GO Brussel Kleurdoos VGO Etterbeek Lutgardis GO Evere Papageno

13 Fase 3 (vervolg) GO Koekelberg Unesco VGO Laken St.-Pieterscollege – Spes GO Laken Plantzoentje GO Schaarbeek Muziekladder OGO Schaarbeek Kattepoel/De Kriek Totaal: Extra middelen VGC: euro Extra middelen VG: euro 13

14 Fase 4 One-shot 2011 uitbreiding BHG & VGC – gerealiseerd – Totaal GO Jette De Kleine Geuzen52168 VGO Jette Heilig Hart81240 VGO NOH KKA (Donderberg)22132 VGO W-B Sint Jozefschool22 22 VGO Schaarbeek Sint-Lukas VGO Anderlecht Sint-Niklaasinstituut25 25 OGO Brussel ‘t Klavertjevier Totaal (1/09/12): Extra middelen VGC: euro Extra middelen BHG: euro 14

15 Fase 5 Toekomstige uitbreiding 2012 e.v. VGC – gerealiseerd Totaal GO Sint-Gillis De Bron100 VGO Schaarbeek Heilige Familie180 Investering VGC euro Goedgekeurd voorjaar 2012 Eerste klasjes volgend schooljaar open Andere dossiers wellicht in Anderlecht, Brussel-Stad, Molenbeek en Neder-Over-Heembeek. 15

16 16

17 Totaal reeds gerealiseerd : 1366 Eindtotaal: Fase 2: 367 -Fase 3: Fase 4: 951 -Fase 5: De Bron en Heilige Familie


Download ppt "PERSCONFERENTIE Capaciteit in het onderwijs Jean-Luc Vanraes - Françoise Bertieaux Brussel, 29 augustus 2012 1."

Verwante presentaties


Ads door Google