De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De security agent Drs. Sander Van Loock IWT-Bursaal Instituut voor Verbintenissenrecht, KU Leuven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De security agent Drs. Sander Van Loock IWT-Bursaal Instituut voor Verbintenissenrecht, KU Leuven."— Transcript van de presentatie:

1 De security agent Drs. Sander Van Loock IWT-Bursaal Instituut voor Verbintenissenrecht, KU Leuven

2 Stadsbank van Lening (Amsterdam)

3

4 “Hebt gy noch geld, noch goed: gaa deze deur voorby. Hebt gy 't laatste, en mist gy 't eerste, kom by my. Geef pand, ik geef u geld. waarom zoude ik u borgen? Of is 't u niet genoeg dat gy van 't mynen teert? Maart eyst gey u pand terug, zo dient ge in tyds te zorgen, Dat my myn hoofdsom, met de rente wederkeert. Zo help ik u en my, en toon, aan de onderzoekers Van myn geheymen, 't graf des eervergeeten woekers.” - Balthazar Huydecoper (1760)

5 Probleemstelling Zekerheden vestigen, beheren en uitwinnen voor fluctuerende groep van schuldeisers (vb: gesyndiceerde kredieten) door 1 persoon Security agent / security trustee Schuldeisers fluctueren zonder invloed op zekerheden Geen insolventierisico

6 Plan 1. Inleiding 2. Verbintenisrechtelijke constructie: Parallel debt 3. De security agent in art. 5 WFZ: een zwaluw… 4. De security agent in art. 3 Pandwet: … die de lente maakt 5. Conclusie

7 2. Parallel debt Creatie van bijkomende en onafhankelijke schuld (parallel debt) gelijk aan het gehele krediet ten voordele van security agent. Vestiging zekerheidsrecht op die schuldvordering Geen risico op dubbele betaling 10 PD: 30 Security agent

8 2. Parallel debt: Belvédère Belvédère (Cass. com. fr. 13 september 2011) o Hoedanigheid schuldeiser/security trustee bepaald door lex contractus (NY recht) o Parallel debt naar NY recht is niet strijdig met internationale openbare orde

9 3. Art. 5 WFZ Zakelijke zekerheidsovereenkomsten gesloten in eigen naam door vertegenwoordiger, maar voor rekening van begunstigden o Beperkt toepassingsgebied: WFZ Geldig en tegenwerpelijk aan derden wanneer begunstigden identificeerbaar o Hoeven niet nominatim vermeld te worden o Kunnen fluctueren o Beschermd bij insolventie security agent

10 4. Art. 3 Pandwet Pandovereenkomsten gesloten door vertegenwoordiger voor rekening van begunstigden o Ratione materiae: pand op ieder roerend lichamelijk of onlichamelijk goed of een bepaald geheel van roerende goederen (art. 7) o Ratione personae: geen beperkingen aanstelling vertegenwoordiger Geldig en tegenwerpelijk aan derden wanneer begunstigden identificeerbaar o Hoeven niet nominatim vermeld te worden o Kunnen fluctueren o Beschermd bij insolventie security agent

11 4. Art. 3 Pandwet Kwalificatie: middellijke vertegenwoordiging? Alle rechten die normaal toekomen aan de pandhouder (vestiging, registratie, uitwinning) Hoofdelijk aansprakelijk met de begunstigden voor tekortkomingen in zijn opdracht, tenzij andersluidend beding Vragen

12 5. Conclusie Introductie van security agent in het BW is welkome modernisering Pandrechten kunnen gevestigd, geregistreerd, beheerd en uitgewonnen worden door security agent voor rekening van fluctuerende groep van begunstigden. Bescherming bij insolventie security agent


Download ppt "De security agent Drs. Sander Van Loock IWT-Bursaal Instituut voor Verbintenissenrecht, KU Leuven."

Verwante presentaties


Ads door Google