De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tussen consultatiebureau+ en miniBureau Jeugdzorg?! Over ideologische en technologisch valkuilen voor lokale CDA- bestuurders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tussen consultatiebureau+ en miniBureau Jeugdzorg?! Over ideologische en technologisch valkuilen voor lokale CDA- bestuurders."— Transcript van de presentatie:

1 Tussen consultatiebureau+ en miniBureau Jeugdzorg?! Over ideologische en technologisch valkuilen voor lokale CDA- bestuurders

2 Peter Cuyvers Staflid Nederlandse Gezinsraad (1988-2000) Boek: 10 Mythen over het Gezin Nationale Jeugdlezing: Vertrouw de Ouders (2002) Integratie Jeugdgezondheidszorg Evaluatie Jeugdzorg Operatie Jong: Verwijsindex en CJG Implementatie Elektronisch Kinddossier (2008/9) Landelijke ondersteuning CJG (2010/2011) De druk van de ketel (levensloop) Pas 65 (ouderenbeleid) De Gordiaanse Jeugdknoop Vertrouwen in Ouders Strategierapport: Vertrouwen in Mensen Focusgroep Gezin en Jeugd Technologie Ideologie

3 WERK, WERK, WERK GELD, GELD, GELD DRUK, DRUK, DRUK SNACK, SNACK, SNACK MERK, MERK, MERK ….. FALENDE OPVOEDING!

4 1991 DE MYTHE VAN DE INDIVIDUALISERING Meerderheid in (stabiel) gezin 85 % kinderen tot 21 bij eigen ouders Maar 5 % echte tweeverdieners Maar 5 % echte alleenstaanden Fundamenteel rapport Gezinsraad 2001

5 Wie verantwoordelijkheid aan burgers (ouders) toekent, moet er ook op vertrouwen dat ze dat waar (kunnen) maken Vertrouwen in Mensen……. CDA strategienota Vertrouwen in Ouders……… WI-rapport

6 Liberalen NEGEER HET GEZIN Sociaaldemocraten: VERVANG HET GEZIN Christendemocraten ONDERSTEUN HET GEZIN

7 Wie zorgt voor de volgende generatie?? Staat: van commune naar (inter)nationale regulering van het priveleven. Orwell: 1984 Markt: overname van gezinsfuncties via privatisering. Huxley: Brave New world

8 Wat dan wel? HET GEZIN ALS SOCIALE PARTNER

9 STAATINDIVIDU GEMEENSCHAP - Gezin - Familie - Vereniging - Kerk/Religieuze Organisatie

10 Van ideologie naar technologie: De middelen moeten naar het laagste niveau (verkiezingsprogramma) …dus de gemeente…. NEE, HET GEZIN

11 KERNVRAAG Hoe voorkom ik dat ‘mijn’ CJG heel veel geld kost en heel weinig oplevert… …zoals het Bureau Jeugdzorg, dat ook ooit is begonnen als het ‘ene loket’….. …als ik geen idee heb wat het kost, laat staan wat het oplevert..?!

12 GESCHIEDENIS Operatie JONG: Opnieuw versnippering/inefficiency, start integratieproces op lokaal niveau (CJG) en voorschot op decentralisering Jeugdzorg Keuze voor sleutelrol JGZ in CJG dat zowel informatie als coordinatietaken krijgt..maar daarmee dus van het begin af aan ‘hybride’ is

13 De REGIO-strategie Het Centrum voor Jeugd en Gezin als ‘clearing-house’ voor alle processen in het (lokale) jeugdbeleid, dus niet als ‘standalone’: -FRONT-OFFICE: ouder/jeugd contacten voor alle vragen en problemen, MEER INVESTEREN IN PREVENTIE -BACK-OFFICE: samenwerking instellingen bij aanbod, coordinatie en verwijzing, MEER RENDEMENT DOOR EFFICIENCY (o.a. nieuw digitaal instrumentarium) Succesvol vooral als wordt aangesloten bij ‘organische verbanden’ (en er een goede relatie is met de regionaal werkende instellingen)

14 Ondersteuningsstrategie 1. Bevorder en ondersteun regionale ‘onderhandelingstafels’ 2. Ontwikkel (handzame) instrumenten voor vaak voorkomende knelpunten …ofwel, het ‘gegeven paard’ CJG dient op enig moment in de BEK gekeken te worden

15 De BEK van het (gegeven) CJG BEREIK = relatief eenvoudig te meten, en ook perfecte aansluiting bij focus op gezin en jeugd zelf!!.. EFFECT =(nog) zeer moeilijk te meten, moet echter wel zsm ‘in planning’ opgenomen worden omdat het doelen expliciet maakt. KOSTEN = iets wat elke gemeente zou moeten doen….maar moeite mee heeft (tot en met verantwoording BDU)

16 Referentie-instrumenten 1. Begroting (geld en tijd!) 2. Effectmeting (kwantiteit/kwaliteit) 3. Functionaliteiten i-CJG 4. Participatie netwerk 5. Organisatiekeuzen In principe gaat het om (digitaal beschikbare) ‘invuloefeningen’ waarmee u in uw eigen gemeente a. Kunt nagaan of u met alle elementen om ‘jeugdzorgproof’ te worden rekening hebt gehouden. b. Kunt vergelijken met andere gemeenten op een aantal sleutelindicatoren

17 De begroting…. 1. 5 gemeenten ‘doorgelicht’…met soms behoorlijk confronterende conclusies 2. Model ontworpen en in het veld getoetst via o.a. Masterclass 3. 50 gemeenten uitgenodigd om het referentiemodel in te vullen en (vertrouwelijk) aan VNG te sturen…en als ze dat niet lukt is er een financieel team om ze te helpen

18 geldbronnen Subsidie versnipperaarproducentenresultaten externengemeenteggdamvthuiszorgoutput (producten en diensten) structureel € € € ( p x q) € € € € € ontwkkeling € € €

19 INVESTERING Referentie Begroting 2010 Begroting 2011 Begroting 2012 Deel A: Ontwikkelingskosten 1. Projectleiding, incl. externe advisering en ondersteuning 2. Deskundigheidsbevordering, scholing en training 3. Communicatie/marketing: communicatieplan, drukwerk, publiciteit 4. Huisvesting, incl. aankleding en inrichting CJG-loket/inlooppunt 5. Automatisering, incl ontwikkeling ondersteunende ict, dd jgz en verwijsindex 6. Website 7. Zorgprojecten, incl ontwikkeling werkprocessen, voorlichting en andere CJG-producten 8. Interdisciplinair overleg 9. Nieuwe (pedagogische) programma’s 10. Onvoorzien en overige kosten Totaal 100,00%

20 EXPLOITATIE Referentie Begroting 2010 Begroting 2011 Begroting 2012 Deel B: Exploitatiekosten B1: ´Kop´ 1. Leiding CJG (algemene coördinator) 2. Deskundigheidsbevordering, scholing en training 3. Communicatie/marketing: communicatieplan, drukwerk, contentbeheer website 4. Huisvesting inloop(punten) 5. Automatisering, incl ondersteunende ict, dd jgz en verwijsindex 6. Website 7. Zorggerelateerde activiteiten, incl zorgcoordinator, casemanager en zorgprojecten 8. Nieuwe publieksfuncties (bezetting inlooppunt, voorlichting etc) 9. Interdisciplinair overleg (vergoedingen voor) 10. Extra (pedagogische) programma 11. Overige kosten onvoorzien Totaal xx%

21 Informatie over: Doublures in het aanbod Verborgen kosten (vele vergaderingen…) = transparantie voor alle partijen

22 REGULIERE MIDDELEN Referentie Begroting 2010 Begroting 2011 Begroting 2012 B2: Reguliere voorzieningen 1. JGZ 0-19 jaar *regulier budget *maatwerkdeel *nieuwe activiteiten *veranderde werkwijzen Eventueel nader te verfijnen n.a.v. de workshop 2. Pedagogische hulpverlening (incl schoolmw) *regulier budget *nieuwe activiteiten *veranderde werkwijzen 3. Overige voorzieningen (eventueel) *regulier budget *nieuwe activiteiten *veranderde werkwijzen Totaal yy%

23 TOTAAL Referentie Begroting 2010Begroting 2011Begroting 2012 Totaal ontwikkelingskosten Totaal exploitatie kop Totaal exploitatie kop plus regulier Kengetallen (per gemeente per jaar): O NTWIKKELINGSKOSTEN PER INWONER O NTWIKKELINGSKOSTEN PER 0-19 JARIGE K OSTEN K OP CJG PER INWONER K OSTEN K OP CJG PER 0-19 JARIGE K OSTEN CJG ( MINUS REGULIER BUDGET EN MAATWERKDEEL ) PER INWONER K OSTEN CJG ( MINUS REGULIER BUDGET EN MAATWERKDEEL ) PER 0-19 JARIGE

24 Sociale omgeving (familie/buurt) Politie & Justitie Straf X= Overname gezag CJG= Centrum Jeugd en Gezin BJZ= Bureau Jeugdzorg AMK = Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Jeugd GGZ= Geestelijke Gezondheidszorg Straf=Detentie Pleegzorg CJG Jeugd Gezondheids Zorg Voortgezet -onderwijs Basis -onderwijs Zorg Adviesteams zorg Wonen & wijkbeheer Werk & Inkomen C J G Preventie BJZ/ AMK Jeugdzorg Residentieel Zorg- coordinatie X Maatschappelijk werk Kinder- Huisartsen opvang Jeugd GGZ Ambulante zorg © JeugdlinQ © Integraal model voor CJG als ruggengraat lokaal jeugdbeleid

25 TERUG NAAR DE BESTUURLIJKE EN POLITIEKE TAAK!! De instrumenten zijn in essentie hulpmiddelen die managementinformatie opleveren. Voor sturing moeten we terug naar het echte doel, hoe helpen we ouders, kinderen en jongeren vanuit de vraag ipv het aanbod..

26 Think big, act small… Stel een ‘businesscase’ op voor een beperkt aantal gezinnen, waarvan eerst – via oa Verwijsindex – een totaalbeeld gemaakt wordt, zowel kwalitatief als kwantitatief …en laat de ondersteuning van deze gezinnen goed procesmatig volgen. Binnen enkele maanden weet u precies hoe de hazen lopen en waar de schoenen wringen….

27 MOTTO VAN PROCES NAAR PERSOON NIET ‘HOE’, MAAR ‘WIE’


Download ppt "Tussen consultatiebureau+ en miniBureau Jeugdzorg?! Over ideologische en technologisch valkuilen voor lokale CDA- bestuurders."

Verwante presentaties


Ads door Google