De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM BIJ NORMEN EN PAARDEN EEN FPG SYPOSIUM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM BIJ NORMEN EN PAARDEN EEN FPG SYPOSIUM."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM BIJ NORMEN EN PAARDEN EEN FPG SYPOSIUM

2 09:30 Opening   09:40 Inleidingen over kwaliteitsverbetering 10:05 Inleiding over de Perenboom Verbeterprojecten 10:20 Presentatie projectgroep intervisie 10:50 Koffiepauze 11:15 Workshops, eerste ronde 12:15 Lunch met demonstratie Aangepast Voltige   13:45 Workshops, tweede ronde  14:45 Theepauze 15:15 Plenaire discussie ‘Kwaliteitsbeleid in de eigen manege en regio’ 16:15 Conclusies en afsluiting 16:30 Demonstatie door Jarko Dun, fysiotherapeut en trainer

3 De Workshops Begrippen en definities
Bijscholingsmodule voor begeleidend fysiotherapeuten Vrijwilligerscursus Basiskennis Paardrijden Gehandicapten Vrijwilligersbeleid Project Aangepast Voltigeren Kwaliteitsbeleid, ook leuk voor de bestuurder? Arbo en Veiligheid

4

5 Inleiding door voorzitter van de FPG:
Guido Wiersma

6

7 Kwaliteit verbeteren is leuk
Steven Berdenis van Berlekom Manager Kenniscentrum in het revalidatiecentrum De Hoogstraat. Begeleider van 3 Perenboom weekenden.

8 Kwaliteit verbeteren is leuk
Omdat het gaat over Professionaliteit Gedrevenheid Betrokkenheid En het benutten van talenten Maar bovenal: Omdat het gaat over de klant.

9 Definitie Kwaliteit is voldoen aan de verwachtingen van de klant of die overtreffen.

10 Betrokkenheid (bejegening)
Veiligheid IMPLICIET Professionaliteit Betrokkenheid (bejegening) EXPLICIET Effectiviteit

11 En op deze vier terreinen:
Kwaliteit die moet Kwaliteit die hoort Kwaliteit die kan

12 Kwaliteit op alle niveaus.

13 1e Niveau: De individuele medewerker.
voortdurende ontwikkeling eigen kennis en vaardigheden (literatuur bijhouden, bij- en nascholing, vragen naar feed-back van klanten, wetgeving, etc.)

14 2e niveau: collega’s onder elkaar.
gezamenlijke initiatieven om het werk te verbeteren. (collegiaal advies, tips en trucs, “even meekijken”)

15 3e niveau: collega’s met dezelfde professie.
activiteiten vergelijken, beschrijven/standaardiseren, onderbouwen (casuïstiek bespreken, “journal” clubs, protocollen, intervisie, intercollegiale toetsing)

16 normeren expliciteren registreren toetsen analyseren bijstellen Kwaliteitskringloop

17 4e niveau: iedereen in het bedrijf.
Dienstverlening stroomlijnen en aanpassen aan: Wensen van de klant Professionele normen Maatschappelijke eisen Ook hier: beschrijven/standaardiseren, en evalueren. (werkplanning, werkbeschrijvingen, indicatoren, functioneringsgesprekken, intervisie, klankbordgroepen)

18 5e niveau: tussen bedrijven. om te leren en te verbeteren
uitwisselen instrumenten, kennis en ervaringen om te leren en te verbeteren (benchmarken/vergelijken, visiteren)

19 6e niveau: in de federatie.
Alle leden van de federatie committeren zich aan een bepaald niveau van kwaliteitsbeleid. (onderlinge toetsing, indicatoren en normen, erkenning)

20 Invoering resultaten verbeterprojecten = DE NORM
Bijvoorbeeld: Na ‘Normen en Paarden’ Invoering resultaten verbeterprojecten = DE NORM

21 Hoogste niveau: getoetst door buitenstaanders
Doe je, wat je zegt dat je doet? (accreditatie)

22 Verbeteren kan op alle niveaus. En je kan altijd beginnen.
Iedereen kan beginnen! De voorbeelden zijn er. En je kan altijd beginnen.

23 Vandaag bijvoorbeeld! VEEL SUCCES

24

25 Zes Perenboom Verbeterprojecten
Dieuwke Papma en Michael Brouwers Kwaliteitscommissie van de FPG.

26 FPG NORMEN EN PAARDEN Historie

27 September 2001: Symposium te Westerbork
Conclusie: De FPG kan verbeteren. Opdracht aan de FPG Kwaliteitscommissie 6 Verbeterprojecten

28 Verbeterproject: Begrippen en Definities
Einde aan de spraakverwarring. Duidelijkheid voor klant en publiek. Product: Folder met definities Brochure

29 Verbeterproject: Scholing fysiotherapeuten
Behoefte aan deskundige fysiotherapeuten. Instructeur/instructrice en FT als team. Product: Ontwerp Bijscholingscursus FT Hippische vaardigheden en kennis Medische aspecten paardrijden

30 Verbeterproject: Scholing vrijwilligers
Behoefte aan cursusmateriaal en hulp. Product: Vrijwilligerscursus Basiskennis PG Paardenkennis Mensenkennis Veiligheid

31 Verbeterproject: Vrijwilligersbeleid Product: Informatiemap
Zonder vrijwilligers geen FPG! Vrijwilligers vinden, behouden, beschermen. Product: Informatiemap Hoe bevalt hij? Kan hij beter?

32 Verbeterproject: Aangepast Voltigeren
Waardevolle aanvulling. Al vele jaren een wens. Product: Ontwerp cursus Aangepast Voltigeren

33 Verbeterproject: Intervisie
Voor alle instructeurs en instructrices. Hierover straks meer.

34 Project: Veilig paardrijden in FPG-maneges
Arbo en RI&E. Moet dat nou? Kan het een beetje minder?

35 Hoera! Besturen! Geld, geld, geld! Hoezo kwaliteitsbeleid?
Regionaal samenwerken Geld, geld, geld!

36 FPG NORMEN EN PAARDEN Oktober 2005

37

38 Presentatie door Marijke Galema.
Project intervisie Presentatie door Marijke Galema.

39

40 Is jullie onderwerp geschikt om regionaal samen te werken?
Welke regionale faciliteiten en/of landelijke ondersteuning is nodig om dit mogelijk te maken?

41 De kwaliteit van het paardrijden voor gehandicapten is gebaat bij verdergaande regionale samenwerking. Voor het ontwikkelen van regionale samenwerking is, naast betrokkenheid en motivatie van de regionale spelers, inhoudelijke en facilitaire ondersteuning vanuit het landelijk bureau noodzakelijk.

42

43 Dank voor uw aanwezigheid bij
NORMEN EN PAARDEN EEN FPG SYPOSIUM


Download ppt "WELKOM BIJ NORMEN EN PAARDEN EEN FPG SYPOSIUM."

Verwante presentaties


Ads door Google