De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Professionalisering van het vak geestelijke verzorging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Professionalisering van het vak geestelijke verzorging"— Transcript van de presentatie:

1 Professionalisering van het vak geestelijke verzorging
VGVZ jaarsymposium 2012 Carlo Leget

2 Veranderingen in de zorg (Grit/Dolfsma 2002)
Logica Goede zorg Kennis Domein Sturing Verbe-tering 1900s zorg welwillend- heid waarden gemeenschap morele autoriteiten betrokkenheid 1950s medisch professionele attitude professie artsen EBM innovatie 1970s politiek burgerschap maatschapp. betrekkingen staat politici participatie 1980s economisch consumentenkeuze management info markt managers geld competitie

3 Wat is professionalisering?
Verschillende theorieën: Kenmerkenbenadering: ideaaltypische omschrijvingen. Probleem: vaak eerder de ideologie van beroepsgroep dan feitelijke praktijk. Functionalistische benadering: verwevenheid met maatschappelijke waarden. Probleem: a-historisch, uitgaande van 1 en convergentie binnen professie Machtsbenadering… Van der Krocht, geciteerd in: Schilderman 1998

4 Wat is professionalisering?
“Professionalisering is een proces waarbij leden van een beroepsgroep op collectieve wijze, vooral gebruik makend van kennis-macht, trachten een collectieve machtspositie te verwerven en/of te verdedigen, met het doel de gebruikswaarde (de maatschappelijke behoefte aan de verleende diensten) en de ruilwaarde (de tegenprestatie voor de verleende diensten) te beheersen.”

5 Doelen van professionalisering
Deskundigheidsbevordering: standaarden van bekwaamheid Gebruikswaarde-oriëntatie: aansluiten op behoefte, trends, imago, controle arbeidsdomein Ruilwaarde-oriëntatie: materiële en immateriële tegenprestaties Belangenbehartiging: dienstverlening eigen beroepsgroep, beleidsdraagvlak, samenhang Collectieve machtsontwikkeling: strategische invloedsversterking t.o.v. andere beroepsorganisaties, overheid, opleidingen etc.

6 Politiek- bestuurlijk
Botsende logica’s Politiek- bestuurlijk Burger Medisch Maat-schappelijk Patiënt Zorg-specifiek Familiair Markt Econo-misch Familielid Cliënt

7 Politiek- bestuurlijk
Botsende logica’s Politiek- bestuurlijk Burger Medisch Maat-schappelijk Patient Zorg-specifiek Familiair Markt Econo-misch Familielid Client

8 Politiek- bestuurlijk
Botsende logica’s Politiek- bestuurlijk Keuzes maken en aansturen: informatie Medisch Patient Transparantie van prestaties Zorg-specifiek Keuzes maken: informatie Markt Econo-misch Client

9 Soorten kennis (Harry Kunneman)
Modus 1: academisch objectiverend Modus 2: praktisch toegepast (oplossend) Modus 3: trage vragen rond drie brandpunten Eindigheid en verlies Geweld, macht, onmacht, uitsluiting Onvervuld verlangen (niet te stillen door geld)

10 Evidence Based Medicine: hybride kennis
zorgdrager zorgvrager wetenschapper

11 Evidence-based medicine
"Evidence based medicine is the conscientious, explicit, and judicious use of current best evidence in making decisions about the care of individual patients. The practice of evidence based medicine means integrating individual clinical expertise with the best available external clinical evidence from systematic research. By individual clinical expertise we mean the proficiency and judgement that individual clinicians acquire through clinical experience and clinical practice. Increased expertise is reflected in many ways, but especially in more effective and efficient diagnosis and in the more thoughtful identification and compassionate use of individual patients' predicaments, rights, and preferences in making clinical decisions about their care.

12 Evidence-based medicine
By best available external clinical evidence we mean clinically relevant research, often from the basic sciences of medicine, but especially from patient centred clinical research into the accuracy and precision of diagnostic tests (including the clinical examination), the power of prognostic markers, and the efficacy and safety of therapeutic, rehabilitative, and preventive regimens. External clinical evidence both invalidates previously accepted diagnostic tests and treatments and replaces them with new ones that are more powerful, more accurate, more efficacious, and safer." Sackett, D.L. et al. (1996) Evidence based medicine: what it is and what it isn't. BMJ 312 (7023), 13 January, 71-72

13 Palliatieve zorg als casus
Multidisciplinair Terrein van contingentievragen Traditioneel religieus gekleurd Laatste decennia steeds meer vanuit medische wetenschap gedefinieerd Tegelijk representatief en eigen accenten

14 EAPC – Taskforce spiritual care

15 Wie bepaalt wat kennis is?
psycho- sociaal spiritueel lichamelijk

16 Het eigene van de GV-er Inhoud Werkwijze Positie
Betekenis (begrijpen versus verklaren) Transcendente (geloven/vertrouwen versus kennen) Werkwijze Taal (gelaagdheid versus eenduidigheid) Ritueel (beleven versus oplossen) Zijn (presentie versus interventie) Positie Vrijplaats (maar geen eiland) Vrij door hele organisatie (onderdeel én tegenover) Voor patiënt en zorgverlener (dubbele focus)

17 Positiebepaling De GV-er heeft een unieke positie in de gezondheidszorg. Maar de (onderscheidende) eigenheid die het bestaansrecht garandeert is tegelijkertijd een bron van spanningen. Er is in onze tijd geen comfortabele positie meer. Het is de kunst (en uitdaging) om de spanningen vruchtbaar te gebruiken zodat er een meerwaarde zichtbaar blijft.

18 Voorbeeld: past het format van de richtlijn bij spirituele zorg?
Nee: Laatste open ruimte in de zorg Onmogelijk i.v.m. belang kwaliteit persoon Ongepaste knieval voor medisch model Ja: Gebeurt al 3000 jaar (Tien Geboden) Om zichtbaar te zijn in het systeem (formeel) Om een basistekst te hebben (inhoudelijk)

19 Bruggenbouwers Daniel Sulmasy OFM MD, The Rebirth of the Clinic. An introduction to Spirituality in Health Care (Washington: Georgetown UP 2006) “One’s spirituality may be defined simply as the characteristics and qualities of one’s relationship with the transcendent” (p. 14)

20 George Fitchett: 3 niveaus
Research Literacy All health care chaplains should be research literate Research Collaboration Some health care chaplains will be qualified to collaborate in research conducted by health care colleagues (co-investigators) Research Leadership Some health care chaplains will be qualified to lead research projects (principal investigators) These 3 levels of involvement are described in APC Standard 12, as well as Speck UK Standards & Aussie competencies 20

21 George Fitchett Basic research literacy includes:
Attitudes about role of research in chaplaincy Recognize importance of research for chaplains Motivate to engage in research-related Contintuing Education activities, including journal clubs, workshops, grand rounds Behavior about research Reduce fear and avoidance of research-related activities such as workshops, grand rounds, research articles Knowledge Different approaches to the relationship between religion and science Basic concepts needed to read and understand simple qualitative and quantitative research articles, and appropriately integrate findings into professional practice

22 Doelen van professionalisering
Deskundigheidsbevordering: standaarden van bekwaamheid Gebruikswaarde-oriëntatie: aansluiten op behoefte, trends, imago, controle arbeidsdomein Ruilwaarde-oriëntatie: materiële en immateriële tegenprestaties Belangenbehartiging: dienstverlening eigen beroepsgroep, beleidsdraagvlak, samenhang Collectieve machtsontwikkeling: strategische invloedsversterking t.o.v. andere beroepsorganisaties, overheid, opleidingen etc.

23 Ten slotte: drie stellingen
Aandacht voor de/het kwetsbare is niet gediend bij een kwetsbare positie van de GV-er Het behoort tot de professionaliteit van de GV-er om de eigen positie te kunnen situeren en te versterken Zonder onderbouwing en vertrouwdheid met empirisch wetenschappelijk onderzoek heeft de professionalisering van de GV-er geen schijn van kans


Download ppt "Professionalisering van het vak geestelijke verzorging"

Verwante presentaties


Ads door Google