De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright. Training Labs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright. Training Labs."— Transcript van de presentatie:

1 ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright. Training Labs

2 ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright. Budgetteringstraining De Oranje Masaï

3 Geborteland: Tanzania Leeftijd: 25 jaar In Nederland: 6 maanden ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

4 Zijn geboorteland

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Geldzaken

17 Discussie: Omgaan met geld in het geboorteland versus Nederland. Normen en waarden met betrekking tot geldzaken. ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

18 1. Bron (soorten) van inkomen 2. Werkloosheid en inkomen 3. Geldtekort opvullen 4. Lenen 5. Rondkomen 6. Soorten uitgaven 7. Prioriteiten in uitgaven in het geboorteland versus Nederland 8. Betalen van rekeningen: op tijd of uitstellen? Incassobureaus 9. Problemen met schulden 10.Verzekeren van risico’s(soorten verzekeringen) 11.Soorten belastingen in het geboorteland versus Nederland 12.Belasting betalen of niet, zwart geld 13.Geldverdeling(begroting) in gezin, familie Nederland versus het geboorteland ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

19 PAUZE ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

20 Overzicht van geldzaken: Inkomen, toeslagen, uitkeringen en pensioen in Nederland Ouder voor kindStudentWerknemerWerkloosZiekNa 65ste KinderbijslagStudiefinanciering LoonWerkloosheidsuitkeringUitkering Ziektewet Pensioen AOW KinderopvangtoeslagLoon (bijbaan)HuurtoeslagBijstandsuitkering Pensioen Werkgever Kindgebonden budgetHuurtoeslag (bij zelfstandig wonen) ZorgtoeslagHuurtoeslagUitkering WIA/WAO Huurtoeslag Alleenstaande ouderkorting, Aanvullende alleenstaandeouder korting, Inkomensafhankelijke combinatiekorting ZorgtoeslagHypotheekrenteaftrekZorgtoeslagLoon uit arbeid Wet Sociale Werkvoorziening Zorgtoeslag Zorgtoeslag, Huurtoeslag ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

21 1.Kinderen van 0 tot 18 2.Hangt af van de leeftijd van uw kind 3.Niet inkomensafhankelijk Kinderbijslag ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

22 In 2009 meer dan 6 maanden geen fiscale partner. Een huishouding met kinderen jonger dan 27 jaar. U onderhoudt in deze periode minimaal 1 kind voor minimaal € 408 per kwartaal. Óf u kreeg kinderbijslag voor dit kind. Kind ingeschreven bij de gemeente op uw woonadres. Uw kind heeft geen eigen inkomen of vermogen. In 2009 is de alleenstaandeouderkorting € 902 voor mensen jonger dan 65 jaar Alleenstaandeouderkorting ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

23 U hebt recht op de alleenstaandeouderkorting. U hebt inkomsten uit uw werk. In 2009 behoort minimaal 1 kind langer dan 6 maanden tot uw huishouden. Jonger dan 16 jaar. Ingeschreven op uw woonadres. In 2009 is de aanvullende alleenstaandeouderkorting 4,3% van uw inkomsten uit werk maar maximaal € 1.484 voor mensen jonger dan 65 jaar. Aanvullende alleenstaandeouderkorting ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

24 In 2009 woont er minstens 6 maanden een kind bij u dat geboren is na 31 december 1996. Dit kind is in die periode ingeschreven op uw woonadres. Uw inkomsten uit uw werk zijn hoger dan € 4.619 U hebt in 2009 geen fiscale partner of u hebt wel een fiscale partner en u hebt minder inkomsten uit uw werk dan uw fiscale partner. De korting is maximaal € 1.765 voor mensen jonger dan 65 jaar. Inkomensafhankelijke combinatiekorting ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

25 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Hangt af van het (gezamenlijke) inkomen en het aantal kinderen jonger dan 18 jaar. Hoe meer kinderen u hebt, hoe hoger uw kindgebonden budget kan zijn. De leeftijd van uw kinderen is van belang. Als uw kinderen 12 of 16 jaar worden, krijgt u meer kindgebonden budget. Kindgebonden budget 2010 ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

26 Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Een geregistreerde kinderopvanginstelling U en uw eventuele toeslagpartner moeten allebei werken. U kunt de toeslag ook krijgen als u niet werkt, maar een opleiding volgt of uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re- integratietraject te volgen via UWV of de gemeente. Kinderopvangtoeslag 2010 ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

27 U bent tussen de 18 en 30 jaar. Wordt u tijdens de studie 30 jaar, dan loopt de studiefinanciering door zolang u uw studie niet onderbreekt. U bent Nederlander. Ook kunnen in een aantal gevallen niet- Nederlanders die wel in Nederland wonen, in aanmerking komen voor studiefinanciering. U volgt een voltijd opleiding in het beroepsonderwijs (beroepsopleidende leerweg) of een voltijdse of duale opleiding aan een universiteit of hogeschool. Studiefinanciering voorwaarden ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

28 Er zijn verschillende vormen van studiefinanciering: Basisbeurs: iedere student heeft hier recht op. Het maandelijks te ontvangen bedrag hangt af van je woonsituatie; je ontvangt meer als je op jezelf woont dan wanneer je bij je ouders/verzorgers woont. Aanvullende beurs: als het inkomen van je ouders lager is dan een bepaald drempelbedrag, kun je in aanmerking komen voor een aanvullende beurs. Lening: als je niet rond kan komen van je beurzen en je inkomen dan kun je tegen een relatief lage rente een lening afsluiten. Studiefinanciering vormen ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

29 Studiefinanciering MBO Studiefinanciering HBO of Universiteit ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

30 Huurt u een woning? En bent u in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt aan huur? Dan kunt u een tegemoetkoming in de huurkosten krijgen: de huurtoeslag. Kan ik huurtoeslag krijgen? Voor de huurtoeslag moet uw huur lager zijn dan € 647,53 per maand. Bovendien mag uw inkomen niet te hoog. www.toeslagen.nl Huurtoeslag 2010 ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

31 Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van uw zorgverzekering. Kan ik zorgtoeslag krijgen? Bent u 18 jaar of ouder, hebt u een Nederlandse zorgverzekering en is uw inkomen niet te hoog? Dan kunt u zorgtoeslag krijgen. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan € 33.743 per jaar, of € 50.000 als u samenwoont. www.toeslagen.nl Zorgtoeslag 2010 ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

32 Loon uit arbeid ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

33 Loon uit arbeid Startsalaris per opleidingsniveau (bruto) Minimumloon: 1400 euro MBO: 1600-1700 euro HBO: 1900-2000 euro Universiteit: 2200-2300 euro ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

34 Minimumloon per uur ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

35 Bron: De Loonwijzer-enquête van www.loonwijzer.nlwww.loonwijzer.nl ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

36 Bron: De Loonwijzer-enquête van www.loonwijzer.nlwww.loonwijzer.nl ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

37 Hypotheekrenteaftrek is een belastingmaatregel waarmee de kosten van de financiering van de eigen woning fiscaal aftrekbaar worden gemaakt. Hypotheekrenteaftrek is in Nederland een voordeel in de belasting voor bezitters van een eigen woning. In de Wet op de inkomstenbelasting 2001 wordt geregeld dat betaalde rente over de hypotheek van de eigen woning kan worden afgetrokken van het belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting in box 1. Hypotheekrenteaftrek ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

38 In de 36 weken vóór ontslag, 26 weken in loondienst zijn geweest Buiten eigen schuld werkloos zijn geworden Beschikbaar zijn voor betaald werk Duur: Hoe langer iemand in loondienst heeft gewerkt, hoe langer zijn uitkering duurt: minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden. De eerste 2 maanden is een volledige WW-uitkering ongeveer 75% van uw bruto loon, daarna wordt dat 70%. Maar er geldt altijd een maximum van ongeveer 2750 euro- bruto per maand. Werkloosheidsuitkering ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

39 De (algemene) bijstand is in Nederland de inkomensondersteuning en ondersteuning bij het vinden van werk voor 'wie niet zelf in zijn bestaan kan voorzien' en voor wie geen aanspraak kan maken op voorliggende voorzieningen zoals de AOW, de WW en de WAO. De bijstandsuitkering is een uitkering op minimumniveau, gebonden aan verschillende voorwaarden: Eerst eigen vermogen boven een bepaalde grens opmaken ("opeten") Elke baan geaccepteerd moet worden Actief moet solliciteren De hulp van de Sociale Dienst, het UWV of een extern reïntegratiebureau accepteren Tijdens de periode waarin bijstand wordt ontvangen, worden de ontvangen inkomsten op de uitkering in mindering gebracht. Bijstand ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

40 Mensen met een arbeidscontract dat tijdens hun ziekte afloopt. Na afloop van het contract betaalt het UWV het ziekengeld Oproepkrachten die bij ziekte geen recht hebben op loondoorbetaling Uitzendkrachten die nog geen tijdelijk of vast contract met het uitzendbureau hebben Mensen met een WW-uitkering. Zij krijgen meestal pas na 13 weken ziekte een Ziektewetuitkering Ziektewet-uitkering ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

41 De WIA kent drie soorten arbeids(on)geschiktheid: Minder dan 35% arbeidsongeschikt (geen uitkering) Minstens 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt (WGA) Minstens 80% èn duurzaam arbeidsongeschikt (IVA) (WGA) Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (IVA) Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten WIA/WAO ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

42 U bent jonger dan 65 jaar. U hebt een lichamelijke, psychisch of verstandelijke beperking waardoor u niet in een gewone baan kunt werken. Als uw werkomgeving wordt aangepast kunt u wel werken. U wilt graag een baan. U kunt regelmatig werken. U staat ingeschreven bij de Gemeentelijke Basisadministratie en UWV WERKbedrijf. WSW ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

43 De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de overheid. Iedereen die 65 jaar of ouder is en in Nederland woont of heeft gewoond, heeft hier recht op. U ontvangt het AOW-pensioen van de SVB vanaf de maand waarin u 65 wordt. De meeste mensen zijn automatisch verzekerd voor de AOW. Het maakt dan niet uit wat uw nationaliteit is. Ieder jaar dat u verzekerd bent, bouwt u 2% AOW-pensioen op. U krijgt een volledig AOW- pensioen als u van uw 15e tot uw 65e altijd verzekerd bent geweest AOW pensioen ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

44 Het tweede onderdeel van je pensioen bouw je op via je werkgever: het werknemerspensioen. Dat is een aanvulling op het eerste onderdeel, het basispensioen (AOW), dat je via de overheid krijgt. Bijna alle werknemers hebben pensioen uit hun werk. Je werkgever betaalt meestal het grootste deel van deze regeling. Meestal moet je zelf ook een deel betalen. Je eigen bijdrage wordt door je werkgever op je bruto salaris ingehouden. Pensioen van werkgever ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

45 Nederlands belastingstelsel ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

46 Wat zijn belastingen? De geschiedenis van de belastingen Rijksbelastingen Gemeentelijke belastingen Belastingen ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

47 Inkomstenbelasting Loonheffing Volksverzekeringen Kansspelbelasting Motorrijtuigenbelasting Andere rijksbelastingen Rijksbelastingen ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

48 Inkomstenbelasting: het boxenstelsel Box 1: Inkomen uit werk en woning Box 2: Inkomen uit aanmerkelijk belang Box 3: Inkomen uit sparen en beleggen Rijksbelastingen ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

49 Inkomstenbelasting: het boxenstelsel Rijksbelastingen ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

50 Inkomstenbelasting: het boxenstelsel Rijksbelastingen ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

51 Volksverzekeringen: ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright. De Algemene Ouderdomswet (AOW) Algemene nabestaandenwet (ANW) De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

52 Loonheffing en volksverzekeringen Rijksbelastingen ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

53 Loonheffing en volksverzekeringenRijksbelastingen: ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

54 Kansspelbelasting Prijs ter waarde van meer dan € 454 Niet alleen een geldsom, alle goederen Belastingtarief over de prijs 25 % Rijksbelastingen: ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

55 Motorrijtuigenbelasting Het soort motorrijtuig (personenauto, bestelauto, motor enz) De eigen massa van het rijtuig De soort brandstof bij personenauto’s (diesel, LPG of benzine) De provincie waar je woont Of je een aanhanger achter de auto gebruikt met een gewicht > 750 kg Rijksbelastingen: ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

56 Andere rijksbelastingen Erfbelasting Schenkbelasting Accijnzen (Alcoholaccijns, Wijnaccijns, Bieraccijns, Suikeraccijns, Tabaksaccijns, etc) Brandstoffenbelasting Energiebelasting Meer belastingen zie pagina 31 Rijksbelastingen: ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

57 Afvalstoffenheffing Rioolheffing Hondenbelasting Parkeerbelasting Leges Andere gemeentelijke belastingen Gemeentelijke belastingen ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

58 PAUZE ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

59 Schadeverzekeringen Autoverzekering Inboedelverzekering Opstalverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aansprakelijkheidsverzekering Rechtsbijstandverzekering Zorgverzekering Reisverzekering & Annuleringsverzekering Caravanverzekering Uitvaartverzekering Verzekeringen (aanbeloven & verplichte) in Nederland ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

60 Sommenverzekering Levensverzekering Overlijdensrisicoverzekering Pensioenverzekering Verzekeringen (aanbeloven & verplichte) in Nederland ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

61 www.simpelhuishoudboekje.nl ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.


Download ppt "©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright. Training Labs."

Verwante presentaties


Ads door Google