De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright."— Transcript van de presentatie:

1 ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.
Training Labs © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

2 ©2009-2010 Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.
Budgetteringstraining De Oranje Masaï © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

3 Geborteland: Tanzania
De Oranje Masaï Geborteland: Tanzania Leeftijd: 25 jaar In Nederland: 6 maanden © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

4 Zijn geboorteland

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Geldzaken

17 Discussie: Omgaan met geld in het geboorteland versus Nederland.
Normen en waarden met betrekking tot geldzaken. © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

18 Nederland versus het geboorteland
Bron (soorten) van inkomen Werkloosheid en inkomen Geldtekort opvullen Lenen Rondkomen Soorten uitgaven Prioriteiten in uitgaven in het geboorteland versus Nederland Betalen van rekeningen: op tijd of uitstellen? Incassobureaus Problemen met schulden Verzekeren van risico’s(soorten verzekeringen) Soorten belastingen in het geboorteland versus Nederland Belasting betalen of niet, zwart geld Geldverdeling(begroting) in gezin, familie © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

19 PAUZE © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

20 Overzicht van geldzaken: Inkomen, toeslagen, uitkeringen en pensioen in Nederland
Ouder voor kind Student Werknemer Werkloos Ziek Na 65ste Kinderbijslag Studiefinanciering Loon Werkloosheidsuitkering Uitkering Ziektewet Pensioen AOW Kinderopvangtoeslag Loon (bijbaan) Huurtoeslag Bijstandsuitkering Pensioen Werkgever Kindgebonden budget (bij zelfstandig wonen) Zorgtoeslag Uitkering WIA/WAO Alleenstaande ouderkorting, Aanvullende alleenstaandeouder korting, Inkomensafhankelijke combinatiekorting Hypotheekrenteaftrek Loon uit arbeid Wet Sociale Werkvoorziening Zorgtoeslag, Huurtoeslag © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

21 Kinderbijslag Kinderen van 0 tot 18
Hangt af van de leeftijd van uw kind Niet inkomensafhankelijk © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

22 Alleenstaandeouderkorting
In 2009 meer dan 6 maanden geen fiscale partner. Een huishouding met kinderen jonger dan 27 jaar. U onderhoudt in deze periode minimaal 1 kind voor minimaal € 408 per kwartaal. Óf u kreeg kinderbijslag voor dit kind. Kind ingeschreven bij de gemeente op uw woonadres. Uw kind heeft geen eigen inkomen of vermogen. In 2009 is de alleenstaandeouderkorting € 902 voor mensen jonger dan 65 jaar © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

23 Aanvullende alleenstaandeouderkorting
U hebt recht op de alleenstaandeouderkorting. U hebt inkomsten uit uw werk. In 2009 behoort minimaal 1 kind langer dan 6 maanden tot uw huishouden. Jonger dan 16 jaar. Ingeschreven op uw woonadres. In 2009 is de aanvullende alleenstaandeouderkorting 4,3% van uw inkomsten uit werk maar maximaal € 1.484 voor mensen jonger dan 65 jaar. © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

24 Inkomensafhankelijke combinatiekorting
In 2009 woont er minstens 6 maanden een kind bij u dat geboren is na 31 december 1996. Dit kind is in die periode ingeschreven op uw woonadres. Uw inkomsten uit uw werk zijn hoger dan € 4.619 U hebt in 2009 geen fiscale partner of u hebt wel een fiscale partner en u hebt minder inkomsten uit uw werk dan uw fiscale partner. De korting is maximaal € 1.765 voor mensen jonger dan 65 jaar. © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

25 Kindgebonden budget 2010 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Hangt af van het (gezamenlijke) inkomen en het aantal kinderen jonger dan 18 jaar. Hoe meer kinderen u hebt, hoe hoger uw kindgebonden budget kan zijn. De leeftijd van uw kinderen is van belang. Als uw kinderen 12 of 16 jaar worden, krijgt u meer kindgebonden budget. © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

26 Kinderopvangtoeslag 2010 Gaan uw kinderen naar de kinderopvang?
Een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Een geregistreerde kinderopvanginstelling U en uw eventuele toeslagpartner moeten allebei werken. U kunt de toeslag ook krijgen als u niet werkt, maar een opleiding volgt of uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via UWV of de gemeente. © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

27 Studiefinanciering voorwaarden
U bent tussen de 18 en 30 jaar. Wordt u tijdens de studie 30 jaar, dan loopt de studiefinanciering door zolang u uw studie niet onderbreekt. U bent Nederlander. Ook kunnen in een aantal gevallen niet-Nederlanders die wel in Nederland wonen, in aanmerking komen voor studiefinanciering. U volgt een voltijd opleiding in het beroepsonderwijs (beroepsopleidende leerweg) of een voltijdse of duale opleiding aan een universiteit of hogeschool. © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

28 Studiefinanciering vormen
Er zijn verschillende vormen van studiefinanciering: Basisbeurs: iedere student heeft hier recht op. Het maandelijks te ontvangen bedrag hangt af van je woonsituatie; je ontvangt meer als je op jezelf woont dan wanneer je bij je ouders/verzorgers woont. Aanvullende beurs: als het inkomen van je ouders lager is dan een bepaald drempelbedrag, kun je in aanmerking komen voor een aanvullende beurs. Lening: als je niet rond kan komen van je beurzen en je inkomen dan kun je tegen een relatief lage rente een lening afsluiten. © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

29 Studiefinanciering MBO
Studiefinanciering HBO of Universiteit © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

30 Huurtoeslag 2010 Huurt u een woning?
En bent u in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt aan huur? Dan kunt u een tegemoetkoming in de huurkosten krijgen: de huurtoeslag. Kan ik huurtoeslag krijgen? Voor de huurtoeslag moet uw huur lager zijn dan € 647,53 per maand. Bovendien mag uw inkomen niet te hoog. © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

31 Zorgtoeslag 2010 Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van uw zorgverzekering. Kan ik zorgtoeslag krijgen? Bent u 18 jaar of ouder, hebt u een Nederlandse zorgverzekering en is uw inkomen niet te hoog? Dan kunt u zorgtoeslag krijgen. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan €  per jaar, of €  als u samenwoont. © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

32 Loon uit arbeid © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

33 Startsalaris per opleidingsniveau (bruto) Minimumloon: 1400 euro
Loon uit arbeid Startsalaris per opleidingsniveau (bruto) Minimumloon: euro MBO: euro HBO: euro Universiteit: euro © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

34 Minimumloon per uur © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

35 Bron: De Loonwijzer-enquête van www.loonwijzer.nl
© Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

36 Bron: De Loonwijzer-enquête van www.loonwijzer.nl
© Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

37 Hypotheekrenteaftrek
Hypotheekrenteaftrek is een belastingmaatregel waarmee de kosten van de financiering van de eigen woning fiscaal aftrekbaar worden gemaakt. Hypotheekrenteaftrek is in Nederland een voordeel in de belasting voor bezitters van een eigen woning. In de Wet op de inkomstenbelasting 2001 wordt geregeld dat betaalde rente over de hypotheek van de eigen woning kan worden afgetrokken van het belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting in box 1. © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

38 Werkloosheidsuitkering
In de 36 weken vóór ontslag, 26 weken in loondienst zijn geweest Buiten eigen schuld werkloos zijn geworden Beschikbaar zijn voor betaald werk Duur: Hoe langer iemand in loondienst heeft gewerkt, hoe langer zijn uitkering duurt: minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden. De eerste 2 maanden is een volledige WW-uitkering ongeveer 75% van uw bruto loon, daarna wordt dat 70%. Maar er geldt altijd een maximum van ongeveer 2750 euro- bruto per maand. © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

39 Bijstand De (algemene) bijstand is in Nederland de inkomensondersteuning en ondersteuning bij het vinden van werk voor 'wie niet zelf in zijn bestaan kan voorzien' en voor wie geen aanspraak kan maken op voorliggende voorzieningen zoals de AOW, de WW en de WAO. De bijstandsuitkering is een uitkering op minimumniveau, gebonden aan verschillende voorwaarden: Eerst eigen vermogen boven een bepaalde grens opmaken ("opeten") Elke baan geaccepteerd moet worden Actief moet solliciteren De hulp van de Sociale Dienst, het UWV of een extern reïntegratiebureau accepteren Tijdens de periode waarin bijstand wordt ontvangen, worden de ontvangen inkomsten op de uitkering in mindering gebracht. © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

40 Ziektewet-uitkering Mensen met een arbeidscontract dat tijdens hun ziekte afloopt. Na afloop van het contract betaalt het UWV het ziekengeld Oproepkrachten die bij ziekte geen recht hebben op loondoorbetaling Uitzendkrachten die nog geen tijdelijk of vast contract met het uitzendbureau hebben Mensen met een WW-uitkering. Zij krijgen meestal pas na 13 weken ziekte een Ziektewetuitkering © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

41 WIA/WAO De WIA kent drie soorten arbeids(on)geschiktheid:
Minder dan 35% arbeidsongeschikt (geen uitkering) Minstens 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt (WGA) Minstens 80% èn duurzaam arbeidsongeschikt (IVA) (WGA) Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (IVA) Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

42 WSW U bent jonger dan 65 jaar.
U hebt een lichamelijke, psychisch of verstandelijke beperking waardoor u niet in een gewone baan kunt werken. Als uw werkomgeving wordt aangepast kunt u wel werken. U wilt graag een baan. U kunt regelmatig werken. U staat ingeschreven bij de Gemeentelijke Basisadministratie en UWV WERKbedrijf. © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

43 AOW pensioen De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de overheid. Iedereen die 65 jaar of ouder is en in Nederland woont of heeft gewoond, heeft hier recht op.  U ontvangt het AOW-pensioen van de SVB vanaf de maand waarin u 65 wordt. De meeste mensen zijn automatisch verzekerd voor de AOW. Het maakt dan niet uit wat uw nationaliteit is. Ieder jaar dat u verzekerd bent, bouwt u 2% AOW-pensioen op. U krijgt een volledig AOW- pensioen als u van uw 15e tot uw 65e altijd verzekerd bent geweest © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

44 Pensioen van werkgever
Het tweede onderdeel van je pensioen bouw je op via je werkgever: het werknemerspensioen. Dat is een aanvulling op het eerste onderdeel, het basispensioen (AOW), dat je via de overheid krijgt. Bijna alle werknemers hebben pensioen uit hun werk. Je werkgever betaalt meestal het grootste deel van deze regeling. Meestal moet je zelf ook een deel betalen. Je eigen bijdrage wordt door je werkgever op je bruto salaris ingehouden.  © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

45 Nederlands belastingstelsel
© Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

46 De geschiedenis van de belastingen Rijksbelastingen
Wat zijn belastingen? De geschiedenis van de belastingen Rijksbelastingen Gemeentelijke belastingen  © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

47 Motorrijtuigenbelasting Andere rijksbelastingen
Inkomstenbelasting Loonheffing Volksverzekeringen Kansspelbelasting Motorrijtuigenbelasting Andere rijksbelastingen © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

48 Inkomstenbelasting: het boxenstelsel
Rijksbelastingen Inkomstenbelasting: het boxenstelsel • Box 1: Inkomen uit werk en woning • Box 2: Inkomen uit aanmerkelijk belang • Box 3: Inkomen uit sparen en beleggen © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

49 Inkomstenbelasting: het boxenstelsel
Rijksbelastingen Inkomstenbelasting: het boxenstelsel © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

50 Inkomstenbelasting: het boxenstelsel
Rijksbelastingen Inkomstenbelasting: het boxenstelsel © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

51 De Algemene Ouderdomswet (AOW) Algemene nabestaandenwet (ANW)
Volksverzekeringen: De Algemene Ouderdomswet (AOW) Algemene nabestaandenwet (ANW) De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)  © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

52 Loonheffing en volksverzekeringen
Rijksbelastingen Loonheffing en volksverzekeringen © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

53 Loonheffing en volksverzekeringen
Rijksbelastingen: Loonheffing en volksverzekeringen © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

54 Prijs ter waarde van meer dan € 454
Rijksbelastingen: Kansspelbelasting Prijs ter waarde van meer dan € 454 Niet alleen een geldsom, alle goederen Belastingtarief over de prijs 25 % © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

55 Motorrijtuigenbelasting
Rijksbelastingen: Motorrijtuigenbelasting • Het soort motorrijtuig (personenauto, bestelauto, motor enz) • De eigen massa van het rijtuig • De soort brandstof bij personenauto’s (diesel, LPG of benzine) • De provincie waar je woont • Of je een aanhanger achter de auto gebruikt met een gewicht > 750 kg © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

56 Andere rijksbelastingen Erfbelasting Schenkbelasting
Accijnzen (Alcoholaccijns, Wijnaccijns, Bieraccijns, Suikeraccijns, Tabaksaccijns, etc) Brandstoffenbelasting Energiebelasting Meer belastingen zie pagina 31 © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

57 Gemeentelijke belastingen
Afvalstoffenheffing Rioolheffing Hondenbelasting Parkeerbelasting Leges Andere gemeentelijke belastingen © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

58 PAUZE © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

59 Verzekeringen (aanbeloven & verplichte) in Nederland
Schadeverzekeringen • Autoverzekering • Inboedelverzekering • Opstalverzekering • Arbeidsongeschiktheidsverzekering • Aansprakelijkheidsverzekering • Rechtsbijstandverzekering • Zorgverzekering • Reisverzekering & Annuleringsverzekering • Caravanverzekering • Uitvaartverzekering © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

60 Verzekeringen (aanbeloven & verplichte) in Nederland
Sommenverzekering • Levensverzekering • Overlijdensrisicoverzekering • Pensioenverzekering © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.

61 © Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright.


Download ppt "© Stichting Simpel Huishoudboekje. Copyright."

Verwante presentaties


Ads door Google