De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het BTW-Compensatiefonds Erik van Klaveren November 2002.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het BTW-Compensatiefonds Erik van Klaveren November 2002."— Transcript van de presentatie:

1 Het BTW-Compensatiefonds Erik van Klaveren November 2002

2 © 2002 Cap Gemini Ernst & Young - All right reserved Intro  Wat?  Het BTW-Compensatiefonds (BCF) dat per 2003 wordt ingevoerd.  Waarom?  Het gaat om geld / veel geld  Het gaat om beleid  Als de voorbereiding niet goed is dan kost het geld / veel geld

3 © 2002 Cap Gemini Ernst & Young - All right reserved Agenda  BTW-Compensatiefonds (BCF)  Waarom de BTW vanaf 2003 gecompenseerd kan worden  Wat het BTW-Compensatiefonds is (een voorbeeld)  Wat het de gemeente Delft oplevert / kost (geld / inspanning)  Slot

4 © 2002 Cap Gemini Ernst & Young - All right reserved Doel BCF  De BTW heffing werkt marktverstorend in de relatie tussen overheidsinstellingen en de open markt.  Verschil in BTW-druk tussen zelf doen en uitbesteden  Speciale BTW-constructies ‘zijn nodig’  Het BTW Compensatie Fonds moet deze verstoring herstellen.

5 © 2002 Cap Gemini Ernst & Young - All right reserved Wat het BTW-Compensatiefonds is  Het BCF geldt vanaf 2003 voor de inkoop-BTW in verband met overheidsactiviteiten van een gemeente / (provincie) / (kaderwetgebied).  1 Ondernemers-activiteit Hiervoor geldt de Wet omzetbelasting (bijv. Gemeentemuseum)  2 Vrijgesteld ondernemer of uitsluiting in Wet op het BCF (bijv. BTW-onbelaste verhuur; Openbaar onderwijs)  3 Overheidsactiviteit Hiervoor geldt de wet BTW- compensatiefonds (bijv. Uitgifte paspoorten; ophalen huisvuil in de eigen gemeente

6 © 2002 Cap Gemini Ernst & Young - All right reserved Wat het BTW-Compensatiefonds is  Voorbeeld verstrekken van paspoorten Zelf doen Delft Eigen Personeel200 Materialen100 BTW 19 (Budget) Totaal319 Gemeente- fonds tot 2003 (geen BCF) Zelf doen Delft Eigen Personeel200 Materialen100 BTW(19) 0 (Budget) Totaal300 Gemeente- fonds BCF vanaf 2003 (wel BCF) 19 300281 19* *Exclusief effect vereveningsfactor Overige inkomsten 19 Overige inkomsten 19 budgetneutraal

7 © 2002 Cap Gemini Ernst & Young - All right reserved Wat het BTW-Compensatiefonds is  Voorbeeld verstrekken van paspoorten Zelf doen Delft Eigen Personeel200 Materialen100 BTW 19 (Budget) Totaal319 Gemeente- fonds tot 2003 (geen BCF) Zelf doen Delft Eigen Personeel200 Materialen100 BTW(19) 0 (Budget) Totaal300 Gemeente- fonds BCF vanaf 2003 (wel BCF) 30 300270 19* *Exclusief effect vereveningsfactor Overige inkomsten 19 Overige inkomsten 30 Nadeelgemeente

8 © 2002 Cap Gemini Ernst & Young - All right reserved Overige inkomsten Personeel200 Materialen100 Verrek. BTW (19) 0 Totaal300 Delft 300 57 BTW 357 Paspoorten357 (Budget) Totaal357 Wat het BTW-Compensatiefonds is  Voorbeeld verstrekken van paspoorten Uitbesteed Gemeente- fonds Gemeente- fonds BCF vanaf 2003 (wel BCF) 30 319 tot 2003 (geen BCF) Derde 300 57 Personeel200 Materialen100 Verrek. BTW (19) 0 Totaal300 Delft 300 57 BTW 357 Uitbesteed Derde 270 57 Paspoorten300 BTW (57) 0 (Budget) Totaal300 Delft Overige inkomsten 30 57 Voordeelgemeente

9 © 2002 Cap Gemini Ernst & Young - All right reserved Wat het BTW-Compensatiefonds is  Voorbeeld verstrekken van paspoorten Gemeente- fonds BCF vanaf 2003 (wel BCF) 30 319 Personeel200 Materialen100 Verrek. BTW (19) 0 Totaal300 Delft 300 57 BTW 357 Uitbesteed Derde 270 57 Paspoorten300 BTW (57) 0 (Budget) Totaal300 Delft Overige inkomsten 30 57 Zelf doen Delft Eigen Personeel200 Materialen100 BTW(19) 0 (Budget) Totaal300 Gemeente- fonds BCF vanaf 2003 (wel BCF) 30 270 19* Overige inkomsten 30 Geen verschil

10 © 2002 Cap Gemini Ernst & Young - All right reserved 1-1-’03 1-6-2004 1-1-2004 Na 2004 wordt in de daaropvolgende jaren met een vertraging van een jaar uit het BCF uitbetaald. 1-1-2005 Uitbetaling aan gemeenten uit BCF Introductie BCF Bijdrage uit gemeentefonds Bijdrage uit gemeentefonds minus BTW- deel uitbetaling 1 e Claim op BCF Registratie compensabele BTW De BCF-tijdlijn 1 e Claim op BCF Transitie periode 1-4-’03 Delft € 86 miljoen Delft - € 8,1 miljoen Delft - € ????? Verschil Delft max. € 450.000 negatief

11 © 2002 Cap Gemini Ernst & Young - All right reserved Positieve punten BCF n.a.v. parlementaire behandeling  Inkoop wordt lager door BTW compensatie  Meer concurrentie met private ondernemingen  Efficiency verbetering door fiscale prikkel  Uitbesteden wordt aantrekkelijker

12 © 2002 Cap Gemini Ernst & Young - All right reserved Negatieve punten BCF  Aantasting liquiditeit door verlaging budget en vertraagde BTW compensatie door BCF  Structureel extra inspanning (Compensatie van € 154.000 structureel)  Risico van weglekken budget door slechte administratie  Ben je voor- dan wel nadeelgemeente?

13 © 2002 Cap Gemini Ernst & Young - All right reserved Wat moet daar allemaal voor gebeuren? (niet limitatief)  Planning en Control gerelateerde activiteiten:  Begroting ontdoen van de inkoop-BTW in verband met overheidsactiviteiten. (Geldt ook (deels) indirecte kosten)!  Maken van afspraken met fiscus over inkoop-BTW  Extra afschrijving (=BTW-deel) Activa bepalen  Voorkomen van voor- dan wel nadeelbudgetten -> monitoring  Administratie gerelateerde activiteiten:  Aanpassing EAGLE (=financieel systeem)  Aanpassen procedures -> audit trail  (tijdelijk) verscherpen controles crediteur-facturen  Bijzondere activiteiten:  De samenwerkingsverbanden en BTW  De grondexploitaties en BTW (gemeenschapsvoorzieningsdeel)  Enz.

14 © 2002 Cap Gemini Ernst & Young - All right reserved Planvorming, draagvlak en commitment BTW-objecten, externe partijen, ketens en consequenties Vastellen prioriteiten, interne en externe afhankelijkheden Strategische keuzen Afspraken met fiscus Detailplannen Aanpassen processen/systemen Implementatie Inzicht in afhandeling Optimalisatie van resultaat en proces Algemeen PvA Informatiepunt BCF Inventarisatielijst van BTW afhankelijke objecten en processen Communicatieplan Inzicht in gevolgen en kosten Inventarisatielijst van BTW afhankelijke objecten en processen Communicatieplan Inzicht in gevolgen en kosten Gedetailleerd PvA (mensen, middelen) Gedetailleerd PvA (mensen, middelen) Lijst met verbeteringspunten en adviezen BCF-invoeringstraject evaluatie fiscale afstemming fiscale afstemming impact-analyse aanpassing inventarisatie bewustwording/ planvorming Zomer 2002

15 © 2002 Cap Gemini Ernst & Young - All right reserved

16 Slot  Onder het motto - ‘Eerst opruimen voordat je gaat verhuizen’ / ‘zonder goed fundament kun je niet bouwen’- is eerst een BRUTO begroting gemaakt en vastgesteld (=inclusief BTW).  Hier hebben we veel profijt van (o.a. bij het voorkomen van voor- en nadeelbudgetten per 2003)  Maakt dat vroeg in 2003 komen:  De begrotingswijzigingen i.v.m. het BCF  Een toelichting (hoe en waarom, van één en ander)  De meer beleidsmatige aspecten  ……..VRAGEN?….


Download ppt "Het BTW-Compensatiefonds Erik van Klaveren November 2002."

Verwante presentaties


Ads door Google