De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stag Rijnstreek 20-6-20071 Maatschappelijke trends en de gevolgen voor het werken in de zorg Lezing voor het Arbeidsmarktsymposium Stag Rijnstreek Ben.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stag Rijnstreek 20-6-20071 Maatschappelijke trends en de gevolgen voor het werken in de zorg Lezing voor het Arbeidsmarktsymposium Stag Rijnstreek Ben."— Transcript van de presentatie:

1 Stag Rijnstreek 20-6-20071 Maatschappelijke trends en de gevolgen voor het werken in de zorg Lezing voor het Arbeidsmarktsymposium Stag Rijnstreek Ben Fruytier Radboud Universiteit Hogeschool Utrecht

2 Stag Rijnstreek 20-6-20072 Opzet van de lezing Maatschappelijke trends Filmpje Arbeidsmarktproblemen in de gezondheidszorg Filmpje Oplossingen voor de arbeidsmarktproblemen Een klein onderzoek Slotbeschouwing

3 Stag Rijnstreek 20-6-20073 Maatschappelijke trends en de gevolgen voor het werken in de zorg Vraagzijde:  Toename zorg-”productie”  Vergrijzing en vitalisering van de Nederlanders  Wijzigingen in de personeelsvraag. Bijvoorbeeld: afname aandeel leerling-verpleegkundigen toename aantal paramedici in de instellingen meer vraag naar kennis  Productiviteit gedaald a.g.v autonome ontwikkeling die de veranderende opvattingen over zorg en kwaliteit weerspiegelt  Nederlander is e-burger geworden: informatie, ‘ongezonder?’  Nieuwe technologie: nieuwe vraag naar zorg  Nieuwe technologie: andere vraag naar zorg

4 Stag Rijnstreek 20-6-20074 Maatschappelijke trends en de gevolgen voor het werken in de zorg Aanbodzijde:  De Nederlandse werknemer is een e-burger geworden: individualistischer, materieel veeleisender, onafhankelijker;  De Nederlandse werknemer heeft behoefte aan sociale cohesie, zinvol werk, veiligheid;  De Nederlandse werknemer is wereldburger geworden;  De ‘wereld-werknemer’ komt naar Nederland;  De Nederlandse werknemer ‘vergrijst, ‘ontgroent’, ‘verkleurt’;  De Nederlandse werknemer wordt ondernemender; pluriformer

5 Stag Rijnstreek 20-6-20075 Fragment 1 Nova 5 – 6 - 2007

6 Stag Rijnstreek 20-6-20076 Recapitulerend  Disbalans tussen vraag naar arbeid en aanbod van arbeid in de gezondheidszorg;  Zorgsector Zuid Holland: vooral tekort aan verzorgenden niveau 3 in T.Z. en V.V.T. (landelijke trend)  Gevolg: dreigend kwaliteitsverlies van de zorg: nu en in de toekomst  Beleid blijft in gebreke om probleem op te lossen

7 Stag Rijnstreek 20-6-20077 Fragment 2 Nova 5 – 6 - 2007

8 Stag Rijnstreek 20-6-20078 Kunnen we de voedingsstraat voorkomen? Opheffen van de disbalans van arbeidsvraag en –aanbod in de zorg Vier soorten oplossingen: 1.Directe werkaanbod bevorderende maatregelen 2.Indirecte werkaanbod bevorderende maatregelen (flankerend beleid) 3.Productiviteitsverhogende maatregelen (beter gebruik van arbeid) 4.Zorgvraag dempende maatregelen

9 Stag Rijnstreek 20-6-20079 Ad 1 Directe werkaanbod bevorderende maatregelen  Opplussen deeltijd  Herintreding in de zorg bevorderen  Ouderen inzetten in de zorg (Yeepie)  Migratie van zorgarbeid naar Nederland  Migratie van zorgvraag naar het buitenland  Aanboren van ‘nieuwe’ arbeidscategorieën (allochtonen, langdurig werklozen) (zebra teams, ‘bosbanen’)  Verloop verminderen  Ziekteverzuim verlagen  Betere roostering arbeidstijden (betere inzetbaarheid)  Nog meer vrijwilligers in de zorg

10 Stag Rijnstreek 20-6-200710 Ad 2 Indirecte werkaanbod bevorderende maatregelen (flankerend beleid)  Meer geld voor arbeidsplaatsen in de zorg (6000)  Betere aansluiting onderwijs – arbeid (stageproblematiek)  In service opleidingen  Betere kinderopvangmogelijkheden  Betere arbeidsvoorwaarden  Aantrekkelijker arbeidsplaatsen  Versoepeling ontslagrecht??  Fiscale belemmeringen wegnemen

11 Stag Rijnstreek 20-6-200711 Ad 3 Productiviteitsverhogende maatregelen (beter gebruik van arbeid) Lezing Gerard Evers

12 Stag Rijnstreek 20-6-200712 Ad 4 Zorgvraag dempende maatregelen  Preventie  Kroegsignalering  Andere vorm van financiële aansturing:  betaling per ziektebeeld  bevorderen systeem van rugzakjes  Zorg er voor dat mensen voor zichzelf kunnen zorgen  Bevorder informele zorg

13 Stag Rijnstreek 20-6-200713 Hebben we de oplossing in huis?: Let wel:  Het gaat om hele grote aantallen  De werkeloosheid daalt opmerkelijk snel  Werken in de zorg is niet sexy (care)  Endogene krachten achter zorgvraag zeer sterk

14 Stag Rijnstreek 20-6-200714 Hebben we de oplossing in huis?: De mening van vier deskundigen Mathijs Almekinders Jacqueline Le Grand Pim van Loon Han Noten Oud- bestuursvoorzitter bij Sensire / Thuiszorg Groningen Oud-lid Raad van Bestuur CWZ Nijmegen. Oud lid Raad van de gezondheidssector Voorzitter LEVV. Lid landelijk bestuur ABVO/Kabo. 1e onderhandelaar in de gezondheidszorg Voorzitter bestuur ActiZ

15 15 Jacqueline Le Grand: verbeter de kwaliteit van de zorg en van de zorgarbeid  Kwaliteit is het sleutelwoord  Geef zorg de uitstraling van kwaliteit technologie goed middel goede secundaire arbeidsvoorwaarden  Maak het werk interessanter (niet meer handen maar meer hersens aan het bed)  Maak de organisaties professioneler (zorgbreed)  Houdt hoogopgeleide verpleegkundige binnen primaire proces  Artsen: geef nurse practitioners autonomie en status  Hypotheekzusters blijven belangrijk  Allochtonen moeilijk inzetbaar in de zorg  Arbeidsmigratie zal plaatsvinden  Niets op tegen om zorg naar buitenland te verplaatsen

16 Stag Rijnstreek 20-6-200716 Pim van Loon: zorg voor professioneel werk en een goede boterham  Migratie zorg gaat niet gebeuren  Biedt carrière-perspectief aan jongeren, allochtonen en herintreders  Zorg voor goede arbeidsvoorwaarden en goed werk  Wees aardig voor de vele vrijwilligers  Verhoog de professionele attitude van vrouwen in de zorg  Efficiëntie kan niet veel beter  Effectiviteit zorg zou veel beter kunnen (ketenbenadering)  Betere roosters is onzin  Sturing via cliëntvraag kent grote risico’s

17 Stag Rijnstreek 20-6-200717 Matthijs Almekinders: demp de zorgvraag  Marktwerking bevorderen is contraproductief  Terug naar de professiegestuurde zorg van vroeger kan niet  Productiviteitsverhoging leidt tot verschraling zorg en onaantrekkelijke banen  Oplossing: ga niet aan alle knoppen tegelijk draaien maar concentreer je op demping van de vraag naar zorg

18 Stag Rijnstreek 20-6-200718 Han Noten: maak de zorg niet langer geld- gestuurd. Stuur op behoefte van de cliënt.  Sturen in de gez.zorg op 3 doelstellingen:-Kwaliteit -Kostenbeheersing -Toegankelijkheid  Vroeger moreel gezag arts nu geld bepalend voor de sturing  Sturen op basis van geld is fnuikend Alternatief:  Vele draaiknoppen: KvdA, beloning, opleiding  Maar: draaien pas mogelijk als werkprocessen anders ingericht kunnen worden;  Anders inrichten pas mogelijk als vraagsturing verandert  Behoefte van de cliënt moet sturingscriterium worden

19 Stag Rijnstreek 20-6-200719 Slotbeschouwing Ga door met het formuleren en uitvoeren van directe en indirecte aanbodverhogende maatregelen; Demp waar mogelijk de zorgvraag (effectiviteitvraag) Begin daarvoor met een kritische analyse van de bestaande sturingsmechanismen Koppel kwaliteitsverbetering van zorg en zorgarbeid aan de verbetering van de efficiëntie door een andere inrichting van de zorgprocessen Begin daarvoor met een kritische analyse van bestaande sturingsmechanismen en praktijkervaringen met andere mechanismen Houd de solidariteit in de zorg overeind!! In deVS zijn ze jaloers op ons.


Download ppt "Stag Rijnstreek 20-6-20071 Maatschappelijke trends en de gevolgen voor het werken in de zorg Lezing voor het Arbeidsmarktsymposium Stag Rijnstreek Ben."

Verwante presentaties


Ads door Google