De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Improviserend werken Routinematig werken Projectmatig werken Zekerheid over het eindresultaat neemt toe in de tijd. Figuur 1.1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Improviserend werken Routinematig werken Projectmatig werken Zekerheid over het eindresultaat neemt toe in de tijd. Figuur 1.1."— Transcript van de presentatie:

1 Improviserend werken Routinematig werken Projectmatig werken Zekerheid over het eindresultaat neemt toe in de tijd. Figuur 1.1

2 Niet flexibel Geen mogelijkheid om in te spelen op veranderende vraag Efficiënt Kwaliteit neemt toe Gelijke prestaties over een langere periode Routinematig werken Kostbare aanloopfase Bureaucratisering doordat alles wordt vastgelegd Zware taak projectleider Spanningen binnen de organisatie door tegengestelde belangen Effectief Resultaatgericht Grote betrokkenheid van de medewerkers Goede beheersing Verbeterde samenwerking Werknemers kunnen zelfstandig functioneren Projectmatig werken Weinig beheersing Veel onzekerheid Weinig stabiliteit Geen richtlijnen Opnieuw het wiel uitvinden Flexibel Inspelen op veranderingen Snel inspelen op de vraag Geen voorschriften Improviserend werken NadelenVoordelenWerkvorm Figuur 1.2

3 Bedrijfs- leiding AC PM PL PM PL PM PL Afd. 1Afd. 2 Afd. 3 Afd. 4 Afd. 5 AC: Afdelingschef PM: Projectmedewerker PL: Projectleider Figuur 1.3

4 Programmagroep Stuur- groep Project- groep Werk- groep Stuur- groep Werk- groep Project- groep Werk- groep Figuur 1.4

5 Globaal Specifiek BeginEind Figuur 1.5

6 Project- resultaat geld informatie tijd kwaliteit organisatie risico Figuur 1.6

7  = %*$ Risico = Kans x Schade Figuur 1.7

8 $   tijd geld kwaliteit Eindresultaat Figuur 1.8

9 InitiatiefDefinitieOntwerpVoorbereidingRealisatieNazorg Idee Wat? Hoe? Hoe te maken? Doen In stand houden Projectverloop Begin Eind Figuur 1.9

10 InitiatiefDefinitieOntwerpVoorbereidingRealisatieNazorg Project- opdracht Project- programma Project- ontwerp Realisatie- programma Nazorg- programma Projectverloop Begin Eind Figuur 1.10

11 InitiatiefDefinitieOntwerpVoorbereidingRealisatieNazorg Projecten Eisen Oplossingen Gebruikswijzen Welke alternatieven vallen in de loop van de tijd af? Uitwerkingen Projectverloop Begin Eind Figuur 1.11

12 Beheersplannen: Tijd Geld Kwaliteit Informatie Organisatie Projectweg: Globaal voor de rest van de route Gedetailleerd voor de volgende fase Projectresultaat: Beschrijving Afbakening Projectverloop Begin Eind Figuur 1.12

13 Analyse van de projectomgeving Bepalen van de strategie Organisatie van de communicatie Realisatie van de communicatie 1 23 4 Projectverloop Begin Eind Figuur 1.13

14 UitvoerInvoer Proces: - Activiteiten - Subprocessen Meten en bewaken Doel Rapport Gegevens Figuur 2 1

15 Kwaliteits- borging Kwaliteitsverbetering Plan: plannen Do: doen Check: controleren Act: aanpassen Do 3 CheckAct KWALITEITSZORG 12 Plan 4 Draairichting van het wiel Figuur 2.2

16 Projectlevenscyclus Productlevenscyclus Figuur 2.3

17 Prince2Itil CRAMM Project Klant ISO CPM Leverancier Figuur 2.4

18 Business case Organisatie Plannen Beheersing Risicobeheer Kwaliteitsbeheer ConfiguratiebeheerWijzigingsbeheer Dirigeren van een project Plannen maken Opstarten van een project Initiëren van een project Beheersen van een fase Managen van productoplevering Managen van faseovergangen Afsluiten van een project Productgerichte planning Wijzigingsbeheer Andere techniekenKwaliteitscontrole Figuur 3.1

19 Dirigeren van een project Plannen maken Opstarten van een project Initiëren van een project Beheersen van een fase Managen van product- oplevering Managen van fase- overgangen Afsluiten van een project Informatiestroom Figuur 3.2

20 Business case Organisatie PlannenBeheersing Risicobeheer Kwaliteitsbeheer ConfiguratiebeheerWijzigingsbeheer Figuur 3.3

21 Figuur 3.4

22 Software deur Hardware deurSoftware lift Hardware lift Casco ruimte Schilderwerk Testen Hardware + Software Oplevering Figuur 3.5

23 Dirigeren van een project Plannen maken Opstarten van een project Initiëren van een project Beheren van een fase Managen product- oplevering Afsluiten van een project Product gerichte planning Plannen Risicobeheer Organisatie Business case Managen fase- overgangen Plannen Kwaliteitbeh. Risicobeheer Business case Beheersing Beheersing Wijzigingsbeh. Config. mgmt. Plannen Business case Risicobeheer Beheer Organisatie Beheer Config. mgmt. Plannen Wijzigings beheer Kwaliteit controle Beheersing Wijzigingsbeh. Plannen Beheersing Figuur 3.6

24 Management van product- oplevering Project- bestuur Project- management Bedrijfs- of programma- management Controle Informatie Figuur 4.1

25 Opdrachtgever (Business- manager) Opdrachtnemer (Projectmanager) Projectopdracht Figuur 4.2

26 Borging Ondersteuning Figuur 4.3

27 Toekomst- visie Evaluatie Huidige situatie Project Ondersteuning Strategie Programma Figuur 4.4

28 StuurgroepProjectmanagerTeamleiderProgrammamanager ProgrammaplanProjectplan Faseplan Teamplan Afwijkingsplan Figuur 4.5

29 DP PL OP IP BF MP MFAP Figuur 4.6

30 Organisatie Programma- manager Verander- manager Programmastuurgroep Programma- directeur Business- manager Senior leverancier Projectstuurgroep Senior gebruiker Project Programma Support Office Project Support Office Programma borging Project borging Figuur 4.7

31 DP PL OP IP BF MP MFAP Figuur 5.1

32 Figuur 5.2 Mandaat Opstarten van een project: Stel het projectmanagementteam samen Beschrijf het doel van het project Welke oplossing is mogelijk? Wat is de business case? Inventariseer de risico´s Vraag goedkeuring voor projectinitiatie DP1

33 Opstarten van een project OP - Business manager en projectmanager benoemen (SU/OP1) - Projectmanagementteam samenstellen (SU/OP2) - Projectmanagementteam benoemen (SU/OP3) - Projectvoorstel opstellen (SU/OP4) - Projectaanpak definiëren (SU/OP5) - Initiatiefaseplan opstellen (SU/OP6) Projectmandaat Initiatiefaseplan Directie/Programmamanagement PL OP DP Dirigeren van een project DP - Projectinitiatie autoriseren (DP1) Projectaanpak Projectvoorstel Initiatiefaseplan Risicologboek Organisatiestructuur IP Figuur 5.3

34 Voorfase Initiatiefase Uitvoeringsfase(n) Figuur 5.4

35 DP Dirigeren OP Opstarten PL Plannen maken Projectaanpak Projectvoorstel Initiatiefaseplan Risicologboek Organisatiestructuur Initiatiefaseplan Projectmandaat Figuur 5.5

36 DP PL OP IP BF MP MFAP Figuur 6.1

37 OP3 Dirigeren van een project: Bevestig de start van het project Geef toestemming een plan voor de eerste fase op te stellen Geeft toestemming voor het project Geef toestemming voor iedere volgende fase Neem beslissingen als zich problemen voor doen Hou directie en programmamanagement op de hoogte Bevestig de projectafsluiting decharge Figuur 6.2

38 Plannen maken PL Dirigeren van een project DP - Projectinitiatie autoriseren (DP1) - Project autoriseren (DP2) - Fase- of afwijkingsplan autoriseren (DP3) - Ad hoc sturing geven (DP4) - Projectafsluiting bevestigen (DP5) Directie/Programmamanagement Opstarten van een project Initiëren van een project Beheersen van een fase Managen van fase- overgangen Afsluiten van een project Figuur 6.3

39 DP PL OP IP BF MP MFAP Figuur 7.1

40 DP1 Initiëren van een project: Kwaliteit plannen Project plannen Business case opnieuw bekijken Risico’s opnieuw bekijken Projectbeheersing opzetten Projectinitiatiedocument opstellen Goedkeuring vragen voor het project DP2 Figuur 7.2

41 Initiëren van een project IP - Kwaliteitsplan opstellen (IP1) - Project plannen (IP2) - Business case en risico’s aanscherpen (IP3) - Projectbeheersing opzetten (IP4) - Projectdossier aanleggen (IP5) - Projectinitiatiedocument samenstellen (IP6) PL IP DP1 Projectplan Faseplan PID Faseplan Autorisatie voor initiatie DP2 Figuur 7.3

42 IP2 IP3 PL Risicologboek Projectplan Projectvoorstel Projectaanpak Projectkwaliteitsplan Risicologboek Figuur 7.4

43 IP6 DP2 BF Faseplan PID Faseplan Projectvoorstel Organisatiestructuur Projectaanpak Projectkwaliteitsplan Projectplan Business case Risicologboek Projectbeheersingsinstrumenten Communicatieplan Figuur 7.5

44 DP PL OP IP BF MP MFAP Figuur 8.1

45 Plannen maken:PL Methoden en hulpmiddelen kiezen Producten identificeren Activiteiten plannen Afhankelijkheden identificeren Schatting maken Planning maken Risico’s analyseren Plan voltooien OPIPMPMF InitiatiefaseplanProjectplanTeamplanFase- of afwijkingsplan Figuur 8.2

46 Plannen maken PL - Plan ontwerpen (PL1) - Producten definiëren en analyseren (PL2) - Activiteiten en afhankelijkheden identificeren (PL3) - Schatting maken (PL4) - Tijdschema opstellen (PL5) - Risico's analyseren (PL6) - Projectplan voltooien (PL7) PL MP1 MF 1, 2, 6 IP2 OP6 Figuur 8.3

47 Producten definiëren Producten beschrijven Volgorde bepalen Figuur 8.4

48 Figuur 8.5

49 Productbeschrijving koelkast Doel: een beschrijving van alle onderdelen van de nieuwe koelkast. Samenstelling De koelkast heeft de volgende onderdelen: - vriesvak van 20 liter - 3 vakken van ieder 25 liter - groentela van 30 liter - flessenrek in deur - opbergvak voor eieren - binnenverlichting Kleur - wit Kwaliteitscriteria - geleverd door erkend leverancier - 5 jaar garantie - laag energieverbruik Kwaliteitsmethode - test consumentenbond - testrapport energiebedrijf Figuur 8.6

50 Oude keuken Meet- resultaten Lijst van materialen Leidingen Ontwerp TegelsVerf Verbouwde keuken Nieuwe keuken Figuur 8.7

51 Figuur 8.8

52 Figuur 8.9

53 1 Identificatie 2 Analyse 3 Maatregelen 4 Selectie Risico- analyse Risico- management 5 Inplementatie 6 Bewaking Figuur 8.10

54 DP PL OP IP BF MP MFAP Figuur 9.1

55 Beheersen van een fase: Werk autoriseren Informatie verzamelen over de voortgang Aandachtspunten verzamelen Beoordelen van de gevolgen Rapporteren aan de stuurgroep Problemen escaleren naar stuurgroep Corrigerende maatregelen nemen MP DP AP MF Figuur 9.2

56 Beheersen van een fase BF - Werkpakket autoriseren (BF1) - Voortgang bewaken (BF2) - Projectaandachtspunten verzamelen (BF3) - Projectaandachtspunten beoordelen (BF4) - Status fase beoordelen (BF5) - Hoofdlijnen rapporteren (BF6) - Corrigerende maatregelen nemen (BF7) - Aandachtspunten aan de orde stellen (BF8) - Afgerond werkpakket ontvangen (BF9) BF MF AP MP DP Figuur 9.3

57 BF1 Werkpakket autoriseren BF2 Voortgang bewaken BF9 Afgerond werkpakket ontvangen BF: Beheersen van een fase. MP1 Werkpakket aannemen MP2 Werkpakket uitvoeren MP3 Werkpakket opleveren MP: Managen van productoplevering. Informatiestroom Figuur 9.4

58 BF5 BF1BF6 Binnen toleranties? Correctieve acties nodig? Nee Ja BF7 Nee BF8DP4 Figuur 9.5

59 BF9 Afgerond werkpakket ontvangen BF2 Voortgang bewaken MP3 Werkpakket opleveren Werkpakket Status Figuur 9.6

60 DP PL OP IP BF MP MFAP Figuur 10.1

61 BF1 Managen van productoplevering: Aannemen van het teamwerk van de projectleider Plannen van het teamwerk in overleg met het team Toezicht houden op het teamwerk Rapporteren over kwaliteit en voortgang Beoordelen van de kwaliteit van het werk Goedkeuring vragen voor de opgeleverde producten BF9 Figuur 10.2

62 Managen van productoplevering MP - Werkpakket aannemen (MP1) - Werkpakket uitvoeren (MP2) - Werkpakket opleveren (MP3) MP BF2 BF1 BF9 Figuur 10.3

63 DP PL OP IP BF MP MFAP Figuur 11.1

64 BF5 Managen van faseovergangen: Maak een overzicht van de voortgang van de huidige fase Maak een planning voor de volgende fase of maak een afwijkingsplan Werk het projectplan bij Controleer of de business case is gewijzigd Controleer of de risico’s zijn gewijzigd Maak een rapportage voor de stuurgroep DP3 BF8 Figuur 11.2

65 Managen van faseovergangen MF - Faseplan opstellen (MF1) - Projectplan actualiseren (MF2) - Business case actualiseren (MF3) - Risicologboek actualiseren (MF4) - Faseafsluiting rapporteren (MF5) - Afwijkingsplan opstellen (MF6) MFDP3BF8 BF5 PL Figuur 11.3

66 MF2 Projectplan Huidige fase Volgende fase Afwijkingsplan Figuur 11.4

67 MF5 Fase- eindrapport Huidige fase Volgende fase Afwijkingsplan Projectplan Risicologboek Leerpuntenlijst Kwaliteits- logboek Aandachts- puntenlijst Werkpakket Figuur 11.5

68 MF6 BF8 Goedgekeurd Afwijkingsrapport DP3 Afwijkingsplan AP1 BF1 Stoppen Verder gaan DP4 AfwijkingsrapportAfwijking Figuur 11.6

69 DP PL OP IP BF MP MFAP Figuur 12.1

70 DP3 Afsluiten van een project: Archiveer alle managementproducten Controleer of alle producten zijn opgeleverd en goedgekeurd door de gebruiker Documenteer alle acties die op een later tijdstip moeten worden ondernomen door de onderhoud en beheer afdelingen Maak een plan wanneer en hoe de resultaten worden beoordeeld Hef de projectorganisatie op DP5 DP4 BF5 Figuur 12.2

71 Afsluiten van een project AP - Project afbouwen (AP1) - Vervolgacties identificeren (AP2) - Project evalueren (AP3) APDP5DP4 DP3 BF5  Archief Figuur 12.3

72 weinig veel klein groot belang invloed Informeren MeedenkenMeewerken Meebeslissen Figuur 13.1

73 weinig veel klein groot overeenstemming vertrouwen Partner Tegenstander Vriend Vijand OpportunistTwijfelaar Figuur 13.2

74 Visie Beleid Tactiek Activiteit Team Figuur 14.1

75 Project DenkerInspiratorOndersteunerDoenerConservatorOndernemer Figuur 14.2

76 Afstemming Beheersing Acceptatie Informatie Figuur 14.3

77 Figuur 15.1

78 AB T 1 =2 dagen CD T 2 =3 dagenT 3 =1 dag T 4 =2 dagen E T 5 =3 dagen dummy Figuur 15.2

79 A t A =0 B t b =0 1 t 1 =3 dagen Figuur 15.3

80 Start t Start =0 Einde t Einde =0 Act. C t C =2 Act. D t D =1 Act. E t E =3 Act.A t A =4 Act. B t B =1 Act.=Activiteit t=tijdsduur in dagen Figuur 15.4

81 Figuur 15.5

82 VS Act. VE LS t LE Act.=Activiteit t=tijdsduur VS=Vroegste Start VE=Vroegste Einde LS=Laatste Start LE=Laatste Einde Figuur 15.6

83 Figuur 15.9

84 0 Start 0 t Start =0 7 Eind 7 t Einde =0 0 C 2 t C =2 2 D 3 t D =1 4 E 7 t E =3 0 A 4 t A =4 4 B 5 t B =1 VS Act. VE LS t LE Figuur 15.10

85 0 A 4 0 4 4 Figuur 15.11

86 Figuur 15.12

87 Figuur 15.13

88 Figuur 15.14

89 Gebruik en beheer Evaluatie en bijsturing Informatie- planning Systeem- ontwikkeling Figuur 16.1

90 Figuur 16.2

91 Functioneel model iteratie Ontwerp & bouw iteratie Implementatie Toepasbaar- heidsonderzoek en bedrijfsanalyse Figuur 16.3

92 Figuur 17.1

93 ISO 8402 ISO 9000 ISO 9004 externintern ISO 9001 algemeen aanvullingen Figuur 17.2

94 1 Initieel 2 Herhaalbaar 3 Gedefinieerd 4 Bestuurd 5 Geoptimaliseerd Projecten gaan over het budget, te laat, hebben een lage kwaliteit zijn onvoorspelbaar en niet beheerst. Gedisciplineerd projectmanagement, eerdere successen kunnen worden herhaald. Beheersing van project en product door standaardiseren, integreren en leren. Processen en producten zijn voorspelbaar en daardoor pro-actief stuurbaar. Er wordt gestructureerd gewerkt, processen worden verbeterd en nieuwe processen en technieken worden ingevoerd. Project- management Proces- definitie Proces- meting Proces- beheersing Figuur 17.3

95 Leiderschap (10%) Partnerships & Middelen (9%) Beleid & Strategie (8%) Mensen (9%) Waardering Personeel (9%) Waardering Klanten (20%) Waardering maatschappij (6%) Managen van processen (14%) Ondernemings- resultaten (15%) Organisatie (50%) Resultaat (50%) Leren en verbeteren Figuur 17.4


Download ppt "Improviserend werken Routinematig werken Projectmatig werken Zekerheid over het eindresultaat neemt toe in de tijd. Figuur 1.1."

Verwante presentaties


Ads door Google