De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Energie Efficiëntie 2 mogelijke benaderingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Energie Efficiëntie 2 mogelijke benaderingen"— Transcript van de presentatie:

1 Energie Efficiëntie 2 mogelijke benaderingen
Agentschap voor Facilitair Management ir. Peter Bockstaele, Afdeling Technisch Beheer

2 Energie Efficiëntie : 2 mogelijke benaderingen
De EER legt overheden op om te investeren in energie efficiëntie. Energie omvat ? Elektriciteit, gas(olie) – water ? Zijn dit enkel nieuwe projecten of … kan “investeren” meer zijn ? Boekhoudkundig onderscheid (ook in VO) : CAPEX = CAPital Expenditure = eenmalig OPEX = OPerational EXpenditure = recurrent

3 Energie Efficiëntie : 2 mogelijke benaderingen
Wat kan een energie efficiënte CAPEX zijn ? Een relighting project Een vervanging van een versleten verwarmingsinstallatie incl. integratie van een WKK en leidingisolatie Een aanpassing van klokken Wat kan een energie efficiënte OPEX zijn ? De hogere huurprijs om een energie efficiënter gebouw te huren gedurende lange termijn (= quasi eigendom, bijv.18 jaar) ? De hogere kost voor een performant omnium onderhoudscontract voor dit gebouw, om de efficiëntie te behouden ? De onderhoudskosten voor een verwarmingsinstallatie met WKK ?

4 Energie Efficiëntie : 2 mogelijke benaderingen
Hoe vind je een efficiënte investering ? Door gezond verstand Onbeperkt stoken vs. stoken wanneer nodig (legionella & SanitairWarmWater) Feedback van eigen werknemers of OH-firma Energie monitoring & submetering Door een gerichte audit, zoals Lichtstudie (Ecolux) Energie-audit (Cenergie) Haalbaarheidsstudie groene energie (Ingenium) Submetering (THV Reus-Deservis-Cenergie) Ook : NEN2767 audit (Ingenium)

5 Energie Efficiëntie : 2 mogelijke benaderingen
Energie-audits – Raamcontract AFM Uitvoeren van audits : site bezoek & info (facturen, as-built, plannen, werking & gebruik ..) Rapport & presentatie Opsommen van maatregelen & geconsolideerde (= combi-) maatregelen Tabel met ROI (incl. onderhoud), dus TCO/LCC benadering Mogelijkheid tot opmaak technisch bestek & verdere ondersteuning : studiebureau toont “zijn gelijk” aan, met een service level voor accuratesse

6 Energie Efficiëntie : 2 mogelijke benaderingen
Voorbeeld van een CAPEX project : de relighting van Martelaren 19 – Brussel Concreet project : Bestek : 2012 – 2013 Uitvoering : 2013 – 2014 Via raamcontract relighting consultancy (2e versie) Studie incl. evaluatie scenario’s Begeleiding Controle incl. lichtmeting

7 Energie Efficiëntie : 2 mogelijke benaderingen
Dilemma : welke licht technologie ? Bewuste keuze voor “LED only” Duurder geraamd, + 10% - maar prijs evolueert snel ! Voorbeeld project op bekende plaats Evolutie van licht technologie naar LED, dus TCO/LCC zal niet 10% slechter blijven … werd bewezen bij de inschrijving LED verlichting biedt steeds meer mogelijkheden en haalt de quality gap t.a.v. TL-armaturen in Mogelijkheden voor uitbreiding & evolutie (licht sturing, vervanging, … ) Zie ook presentatie Duurzame Verlichting op 8 mei, Ghelamco Arena

8 Energie Efficiëntie : 2 mogelijke benaderingen
Aanpak van de studie – tabel

9 Energie Efficiëntie : 2 mogelijke benaderingen
Het bestek : Open offertevraag, geen aanbesteding ! Kwaliteitsonderzoek : de inschrijver dient zijn oplossing voor een aantal lokalen voor te stellen Controle aan de hand van de Dialux-SW Toegewezen aan : Vanderhoydoncks (Alken) Bedrag : +/- 335k + BTW Verificatie : meting zonder daglicht ! In december is er om 7h30 nog geen daglicht, men mag niet rekenen op daglicht compensatie !

10 Enkele foto’s geven beeld van de situatie vóór en ná de realisatie
Centrale inkomhal op het Gelijksvloer Gyproc plafond : - Aantal nieuwe inbouwspotten werd verminderd (1 op 2) - Aanpassingen aan de inbouwopeningen brengt plafondkosten met zich mee - De wand uplight-armaturen werden vervangen door zuinige LED-armaturen - Nieuwe pendelverlichting boven de onthaalbalie = extra voedingskabel voorzien

11 Enkele foto’s geven beeld van de situatie vóór en ná de realisatie
Centrale inkomhal op het Gelijksvloer

12 Enkele foto’s die beeld geven van de situatie voor en na de realisatie
Grote Vergaderzaal op gelijksvloer Decoratief zichtbaar-T profielen plafond : - LED armaturen werden gemonteerd in de bestaande stroken - Tussenafstand van de armaturen in de lengterichting werden aangepast (korter), dit om voldoende verlichting te bekomen op vergadertafel

13 Enkele foto’s die beeld geven van de situatie voor en na de realisatie
Ondergrondse parking

14 Verschil in het TOTALE energieverbruik vanaf 2011 tot Q1 van 2014
Een aantal reeds eerder doorgevoerde energiebesparende maatregelen zoals : Vervanging ketels, vervanging halogeenspots bij uitval door retrofit LED-lampen, optimalisering HVAC-sturing

15 Verloop van het TOTALE energieverbruik in 2012 , 2013 en in Q1 van 2014
Overzicht maandelijks elektriciteitsverbruik : Invloed van LED-verlichting tijdens uitvoering der werken Verbruik in 1ste kwartaal 2014 ligt beduidend lager dan vorige kwartalen Gemiddeld jaarlijks verbruik zal opnieuw dalen o.i.v. LED-relighting

16 Realiseerbare energiebesparing met vernieuwde LED-verlichting

17 Energie Efficiëntie : 2 mogelijke benaderingen
Voorbeeld van een OPEX project : de NEN2767 doorlichting van de technische installaties van Alden Biesen NEN2767 is een Nl norm voor evaluatie van technische uitrustingen Visuele interpretatie, gekoppeld aan inschattingen & matrices Kan zelf uitgebreid worden met een 4e matrix : risico inschatting

18 Energie Efficiëntie : 2 mogelijke benaderingen
Alden Biesen Onderhoudscontract met de firma Dalkia Verplichte zelf-auditering  NEN2767 norm als werkinstructie; versie 2011 In NL bekend, in BE nauwelijks bekend Interessante conclusies … zowel voor Dalkia als voor AFM Het volledige artikel op websites AFM en IMZ

19 Energie Efficiëntie : 2 mogelijke benaderingen
Wat brengt een NEN2767 audit aan het licht ? Deze audit toont aan welke elementen visueel beschadigd of aan vervanging toe zijn 3 criteria : ernst, omvang en intensiteit (= waarneembaarheid) Cijfermatige indicatie 1 (best)  6 (slechtst) via matrix benadering Is dus geen complete functionele studie van de installaties ! Leidt tot de opmaak van een MJOP, Meer Jaren Onderhoud Planning Inclusief raming van vervangingskosten Frequentie van onderzoek : per 3 – 4 jaar

20 Energie Efficiëntie : 2 mogelijke benaderingen
Andere mogelijke toepassingen van de norm : Bouwtechniek : een NEN onderzoek vóór de Definitieve Aanvaarding moet op alle onderzochte punten een score ‘1’ hebben Onderhoud : Bij het begin van een nieuw onderhoudscontract, o.a. VAC Brugge, VAC Gent Op het einde van een bestaand onderhoudscontract, o.a. Phoenix Toepassing binnen AFM : onderdeel van raamcontract ‘onderhoud consultancy’ (2013)

21 Energie Efficiëntie : 2 mogelijke benaderingen
Resultaten in Alden Biesen – snapshot, met diverse conditiescores Intussen reeds diverse opmerkingen verholpen

22 Energie Efficiëntie : 2 mogelijke benaderingen

23 Energie Efficiëntie : 2 mogelijke benaderingen

24 Energie Efficiëntie : 2 mogelijke benaderingen
Eindresultaat : NEN tabel (links) - Risico management (rechts)

25 Energie Efficiëntie : 2 mogelijke benaderingen
Onderhoudscontract – aandachtspunten : Met of zonder totale waarborg ? Open boekhouding ! Issue : verbeteringsinvestering bij vervanging Verplichte verbeteringsvoorstellen Rapportering & analyse van energieverbruiken Maatregelen Werkingsregimes (ook : ander gebruik van gebouw) Opvolging van de firma ! Geschikt personeel Nazicht van verplichtingen, opvolgingsvergaderingen

26 Energie Efficiëntie : 2 mogelijke benaderingen
Conclusies : Energie Efficiëntie toepassen is een gemotiveerd financieel engagement in de tijd Voorbereiding is belangrijk : investering & recurrente kosten in kaart brengen TCO benadering : investering – onderhoud - verbruik EER toepassen is een variante op het begrip BBB : Beloven Bewijzen Behouden


Download ppt "Energie Efficiëntie 2 mogelijke benaderingen"

Verwante presentaties


Ads door Google