De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm 92: 1, 2 Psalm 92: 3, 4 Handelingen 1: Psalm 52: 4 - 6

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm 92: 1, 2 Psalm 92: 3, 4 Handelingen 1: Psalm 52: 4 - 6"— Transcript van de presentatie:

1 Psalm 92: 1, 2 Psalm 92: 3, 4 Handelingen 1: 13 - 26 Psalm 52: 4 - 6
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Psalm 92: 1, 2 Psalm 92: 3, 4 Handelingen 1: Psalm 52: Handelingen 1: LvdK 63: 1, 3, 4, 5 Gezang 101: 4, 5 Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting het Passion

2 Mededelingen kerkenraad
Diensten 9:30 voorganger: ds K. Harmannij uit Eindhoven- Best. 16:30 voorganger: ds Z. van Hijum te Zevenbergen De collecte is bestemd voor stichting Het Passion. In deze Time-out voorziening komen dak- en thuislozen vanuit de dagopvang van de grote steden en wordt hen een rust- en hulpperiode van 4-6 weken aangeboden. In die periode worden zij professioneel begeleid door de medewerkers van stichting Ontmoeting.

3 Mededelingen kerkenraad
Dinsdagavond vindt de jaarlijkse kerkvisitatie plaats. Deze vergadering begint om uur. Volgende week zullen wij in de middagdienst het Heilig Avondmaal vieren. Op zondag 8 juni zal een aantal mensen belijdenis doen van hun geloof.

4 Mededelingen kerkenraad
 Op die zondagavond is er van uur tot uur gelegenheid hen te feliciteren in de school. Iedereen is van harte welkom! Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

5 Deze week zijn jarig: 2 juni: Maureen van Kleef
3 juni: br Mattijn van Leur 4 juni: br Heile Semere br Gerrit Siesling 5 juni: Timo Bondt br Leendert Nelemans zr Jeanet Oosterhuis-Stoit 6 juni: zr Willy Kamps-Padding br Mark van Middelkoop zr Teunia van Middelkoop-Bakker

6 Psalm 92: 1, 2 Psalm 92: 3, 4 Handelingen 1: 13 - 26 Psalm 52: 4 - 6
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Psalm 92: 1, 2 Psalm 92: 3, 4 Handelingen 1: Psalm 52: Handelingen 1: LvdK 63: 1, 3, 4, 5 Gezang 101: 4, 5 Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting het Passion

7 Psalm 92: 1, 2 Psalm 92: 3, 4 Handelingen 1: 13 - 26 Psalm 52: 4 - 6
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Psalm 92: 1, 2 Psalm 92: 3, 4 Handelingen 1: Psalm 52: Handelingen 1: LvdK 63: 1, 3, 4, 5 Gezang 101: 4, 5 Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting het Passion

8 175 C

9 Psalm 92: 3, 4 Handelingen 1: 13 - 26 Psalm 52: 4 - 6
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best ● Psalm 92: 1, 2 Psalm 92: 3, 4 Handelingen 1: Psalm 52: Handelingen 1: LvdK 63: 1, 3, 4, 5 Gezang 101: 4, 5 Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting het Passion

10 Psalm 92: 1, 2 1 't Is goed de HEER te loven, zijn dag zij Hem gewijd. O hoogste majesteit, mijn psalm stijgt op naar boven. Uw goedheid zij geprezen vroeg in de morgenstond, des nachts bezingt mijn mond uw trouw aan mij bewezen.

11 Psalm 92: 1, 2 2 Zingt vrolijk bij de klanken van citer, harp en luit. Laat blij uw stemgeluid Hem voor zijn goedheid danken. Want door uw daden, HERE, hebt Gij mij zeer verheugd. Verwonderd en met vreugd zal ik uw werken eren.

12 Psalm 92: 1, 2 Psalm 92: 3, 4 Handelingen 1: 13 - 26 Psalm 52: 4 - 6
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Psalm 92: 1, 2 Psalm 92: 3, 4 Handelingen 1: Psalm 52: Handelingen 1: LvdK 63: 1, 3, 4, 5 Gezang 101: 4, 5 Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting het Passion

13 Psalm 92: 1, 2 Handelingen 1: 13 - 26 Psalm 52: 4 - 6
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Psalm 92: 1, 2 ● Psalm 92: 3, 4 Handelingen 1: Psalm 52: Handelingen 1: LvdK 63: 1, 3, 4, 5 Gezang 101: 4, 5 Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting het Passion

14 Psalm 92: 3, 4 3 Hoe diep zijn uw gedachten! Een dwaas kan niet verstaan dat eens ten onder gaan wie uw gebod verachten Hoe weelderig zij leven, als onkruid op het land, verdelgen zal uw hand al wie uw wil weerstreven.

15 Psalm 92: 3, 4 4 Maar, HERE, hoog verheven, Gij troont in eeuwigheid. Voor uw gerechtigheid moet elke vijand beven. Want zie, al wie U haten, doet Gij te gronde gaan, uw gramschap zal hen slaan, verstrooid hen achterlaten.

16 Psalm 92: 1, 2 Psalm 92: 3, 4 Handelingen 1: 13 - 26 Psalm 52: 4 - 6
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Psalm 92: 1, 2 Psalm 92: 3, 4 Handelingen 1: Psalm 52: Handelingen 1: LvdK 63: 1, 3, 4, 5 Gezang 101: 4, 5 Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting het Passion

17 Psalm 92: 1, 2 Psalm 92: 3, 4 Psalm 52: 4 - 6 Handelingen 1: 13 - 26
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Psalm 92: 1, 2 Psalm 92: 3, 4 ● Handelingen 1: Psalm 52: Handelingen 1: LvdK 63: 1, 3, 4, 5 Gezang 101: 4, 5 Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting het Passion

18 Psalm 92: 1, 2 Psalm 92: 3, 4 Handelingen 1: 13 - 26
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Psalm 92: 1, 2 Psalm 92: 3, 4 Handelingen 1: ● Psalm 52: Handelingen 1: LvdK 63: 1, 3, 4, 5 Gezang 101: 4, 5 Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting het Passion

19 Psalm 52: 4 - 6 4 Rechtvaardigen zullen ’t aanschouwen met huivering en spot: ziedaar de man die zijn vertrouwen niet stellen wou op God. Hij bouwde op zijn geld en macht, wat hem dit onheil bracht.

20 Psalm 52: 4 - 6 5 Maar in Gods huis zal ik verkeren, een groene boom gelijk. Gods goedheid zal ik nooit ontberen, zijn gunst alleen maakt rijk. ik bouw op zijn barmhartigheid, vertrouw op Hem altijd.

21 Psalm 52: 4 - 6 6 Mijn God, ik zal U altijd prijzen, omdat U ’t hebt volbracht, uw naam, die goed is, eer bewijzen, uw naam die ik verwacht en in de tegenwoordigheid van heel uw volk belijd.

22 Psalm 92: 1, 2 Psalm 92: 3, 4 Handelingen 1: 13 - 26 Psalm 52: 4 - 6
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Psalm 92: 1, 2 Psalm 92: 3, 4 Handelingen 1: Psalm 52: Handelingen 1: LvdK 63: 1, 3, 4, 5 Gezang 101: 4, 5 Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting het Passion

23 Psalm 92: 1, 2 Psalm 92: 3, 4 Handelingen 1: 13 - 26 Psalm 52: 4 - 6
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Psalm 92: 1, 2 Psalm 92: 3, 4 Handelingen 1: Psalm 52: ● Handelingen 1: LvdK 63: 1, 3, 4, 5 Gezang 101: 4, 5 Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting het Passion

24 het twaalftal compleet maak uw innerlijk openbaar
Handelingen 1: HOE ZAL IK U ONTVANGEN? het twaalftal compleet maak uw innerlijk openbaar (en daardoor dat van anderen) 1) het gaat vandaag over onze voorbereiding op de dingen die komen gaan Jezus Christus die komen zal hoe we ons als kerk daarvoor klaar maken LEZEN: Handelingen 1 : 13-26 dit verhaal roept vaak vragen op of zelfs wrevel een nutteloze actie van Petrus en niet zo sympathiek wat moeten we ermee Jezus had gezegd: blijft rustig afwachten op de Heilige Geest die zal je vertellen wat je verder doen moet maar Petrus kan blijkbaar niet wachten hij gaat alvast dingen regelen maar wat heeft het voor zin? een onbekende Mattias wordt apostel je hoort nooit meer iets van die man is dit wel wat God wil? een opvolger in de vacature van Judas ja, de HERE wordt geraadpleegd door middel van het lot maar ze vragen niet of er wel een nieuwe apostel moet komen God heeft alleen keus tussen Justus of Mattias misschien had de HERE de plaats liever gereserveerd voor een ander met name voor Paulus die later als apostel wordt toegevoegd de manier waarop Petrus over Judas spreekt klinkt ook niet sympathiek bloederige details over hoe hij aan zijn einde kwam is Petrus vergeten dat hij zelf Jezus ook verloochend heeft? maar ja, het staat nu wel zo in de Bijbel Lucas beschrijft het optreden van Petrus zonder vorm van kritiek sterker nog: hij vertelt hoe Petrus telkens verwijst naar andere bijbelteksten hier gebeurt wat al door de profeten was voorzegd is het dan toch voor ons van belang? nu hoeven we het niet groter te maken dan het is het is maar een ‘tussen-verhaal’ tussen hemelvaart en pinksteren maar daarmee misschien wel interessant voor ons als ‘tussen-mensen’ levend tussen de grote dingen van toen en de verwachting van straks hoe gedraag je je in die tussentijd? Jezus had gezegd dat ze rustig moesten afwachten wachten op de Heilige Geest zoals wij in onze tijd ook moeten afwachten wachten tot Jezus terugkomt de kleine christelijke gemeente van toen heeft dat gedaan ze trokken zich terug in een bovenvertrek denk daarbij niet aan een zolderkamertje het heeft te maken met de compacte bouw van een binnenstad beneden de magazijnen en werkhokken, boven de grote leefruimte ze zitten daar ondertussen niet te niksen: vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed dat is mooi Jezus heeft beloofd dat er grote dingen gaan gebeuren de gemeente bidt vurig dat het zover zal komen in die sfeer mogen we ook de actie van Petrus zien niet de onrust van een man die niet wachten kan maar het geloof van iemand die grote dingen verwacht Petrus wil graag dat ze klaar zijn om te ontvangen wat Jezus beloofd heeft daar hoort bij dat de apostelen compleet zullen zijn om straks een helder getuigenis af te kunnen leggen voor de wereld Judas is weggevallen het twaalftal vertoont een gat maar dat mag geen afbreuk doen aan hun getuigenis straks terecht zegt Petrus dat er meer zijn die dit getuigenis kunnen ondersteunen meer mensen die alles van Jezus hebben meegemaakt in werkelijkheid zal dat niet helemaal alles zijn geweest Jezus was regelmatig alleen met de twaalf maar het gaat Petrus om ten minste de hoogtepunten zoals de doop van Jezus met Gods stem uit de hemel en uiteindelijk zijn opstanding uit de dood er waren er inderdaad genoeg die daarvan konden meepraten de doop van Jezus gebeurde in het openbaar en Paulus schrijft dat Jezus na zijn opstanding aan wel 500 mensen is verschenen het zit dus niet vast op de twaalf alleen van wie er nu nog maar elf over zijn die vacature kan zo worden opgevuld er staan al ten minste twee kandidaten klaar het resultaat is te zien in Handelingen 2 als op de pinksterdag de Heilige Geest wordt uitgestort dat wekt door alle bijkomende verschijnselen nogal wat beroering mensen vragen zich af wat hier gebeurt op dat moment lezen we in 2 : 14 over het grote moment: daarop trad Petrus naar voren samen met de elf andere apostelen 2) daar staan ze als twaalftal het complete getal om te verkondigen dat Jezus de Christus is wat moet dat voor onze Here Jezus een mooi moment zijn geweest waar hij vanuit de hemel met ontroering naar heeft gekeken daar staan ze om recht te doen aan de waarheid rondom zijn persoon daar staan ze met z’n twaalven niemand die aarzelt niemand die ontbreekt daarin mag dit verhaal motiverend zijn voor ons mensen die leven in afwachting van Jezus’ komst de Bijbel waarschuwt ons om daar niet op vooruit te grijpen bijvoorbeeld: laat het oordeel over aan de HERE ga niet zelf al koste wat kost alles rechtzetten maar het is zeker niet de bedoeling dat we alles maar op z’n beloop laten onverschillig voor wat er om ons heen gebeurt eerder is het juist Jezus die ons aanspoort om te blijven bidden om de komst van zijn koninkrijk zo mogen we ook onszelf voorbereiden om sterk te staan in het geloof dat is de mooiste ontvangst die we Jezus straks kunnen bereiden dat hij wordt opgewacht door een kerk die eensgezind is in haar verwachting laat het geen kerk zijn die verdeeld is over van alles en nog wat omdat we niet meer goed weten waarom we eigenlijk kerk zijn laat het geen club zijn van twijfelaars die dan niet verder komen dan ‘o, het is dus toch waar’ laat het de volheid zijn van de kerk die door Christus is gekocht die hem ontvangt met volle overtuiging daarbij nog aandacht voor een detail uit dit verhaal de manier waarop Petrus spreekt over Judas dat lijkt nogal gevoelloos maar let dan op hoe Petrus zijn toespraak begint het schriftwoord waarin de Heilige Geest bij monde van David heeft gesproken over Judas moest in vervulling gaan dat heeft Petrus niet van zichzelf Jezus had daar al eerder op gewezen op dat moment was het juist Petrus die daar fel tegen had geprotesteerd ‘ondenkbaar dat iemand van ons u verraden zou ik in ieder geval nooit!’ nu is het diezelfde Petrus die erkent dat Jezus gelijk heeft gehad zelf had hij in die vreselijke nacht afstand genomen van Jezus en ook was duidelijk geworden dat Judas verraad had gepleegd hoe was dat duidelijk geworden? want Judas had het zelf geheim willen houden tot op het laatste moment hadden de andere apostelen geen argwaan gehad toen Judas wegging uit de kring dachten ze nog dat hij boodschappen ging doen toen hij later in de nacht weer opdook gaf hij een hartelijke kus aan Jezus niets aan de hand, zo op het oog maar Petrus noemt twee dingen die het verraad van Judas aan het licht brachten in de eerste plaats dat Judas zichzelf van het leven heeft beroofd Petrus beschrijft dat nogal beeldend niet omdat hij verzot is op gruwelijke details maar wel omdat hier de essentie tot uiting komt zijn ingewanden kwamen naar buiten de binnenkant van Judas werd zichtbaar wat er in hem leefde werd duidelijk na zijn zelfmoord kon niemand nog geloven in zijn onschuld en koppel dat aan dat andere dat in die dagen gebeurde: er werd een stuk land verhandeld dat ‘bloedgrond’ ging heten het bleek te gaan om het verradersloon van Judas dat hieraan werd besteed opnieuw een aanwijzing dat er inderdaad verraad was gepleegd daarom wil Petrus nu anders doen dan hij eerst had gedaan hij had er eerst niet van willen weten hij had weggekeken toen Jezus sprak over mogelijk verraad maar nu wil hij eerlijk onder ogen zien wat onmiskenbaar is geworden het gaat er nu niet meer om dat ze zogenaamd solidair willen zijn met Judas het gaat er nu om dat we aanvaarden wat Jezus ons heeft aangewezen dus blijven we nu niet langer Judas steunen we laten niet uit zogenaamd respect een lege plaats voor hem open we vullen de plek weer op uit respect voor Jezus die ons de ogen heeft geopend en opnieuw is dat van belang voor ons wanneer we ons als kerk voorbereiden op de terugkomst van Jezus Christus zojuist ging het over het belang van een eensgezinde kerk die met overtuiging uitkijkt naar de komst van haar Heer dat lijkt soms een onmogelijkheid zoveel mensen die onzeker zijn in het geloof zoveel mensen die afhaken of dreigen af te haken 3) onder zulke omstandigheden moeten we niet de fout maken die Petrus eerst maakte tegen beter weten in blijven denken dat het allemaal wel goedwillende mensen zijn het kerkelijk leven zo plooien dat het voor de afhakers aantrekkelijk blijft laten we de les willen leren die Petrus geleerd heeft het schriftwoord moest in vervulling gaan reken op verraad en ontrouw in eigen kring net als Petrus denken we daarbij ook aan onszelf: ik laat het er ook zo gemakkelijk bij zitten hoe vaak heb ik voor het gemak Jezus niet in de steek gelaten? dus weten we wat ons te doen staat: maak zelf steeds weer die duidelijke keuze voor Jezus Christus wees helder over je geloof in hem juist dan stimuleren we anderen om ook duidelijkheid te geven: hetzij dat ze zich laten meenemen in het koor van belijders hetzij dat ze het niet kunnen meemaken en dus weggaan het is in onze tijd een risico dat we het kerkelijk klimaat laten bepalen door onzekerheid want we willen zo graag iedereen vasthouden maar soms is het nog zo weinig wat je aan elkaar bindt als je dan blijft hangen op dat weinige, gaan we allemaal armoe lijden in de kerk zoeken we niet naar de grootste gemene deler want die is soms bitter klein in de kerk zoeken we onze Heer in de hemel de rijkdom die hij ons biedt laten we met heel ons hart gaan voor hem wie niet meewil blijft achter maar wij volgen Jezus Christus met overtuiging! zo geven we een helder getuigenis in de wereld totdat Christus het zelf voltooien zal

25 Psalm 92: 1, 2 Psalm 92: 3, 4 Handelingen 1: 13 - 26 Psalm 52: 4 - 6
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Psalm 92: 1, 2 Psalm 92: 3, 4 Handelingen 1: Psalm 52: Handelingen 1: ● LvdK 63: 1, 3, 4, 5 Gezang 101: 4, 5 Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting het Passion

26 LvdK 63: 1, 3, 4, 5 1 De Heer verschijnt te middernacht! Nu is nog alles stil, maar zalig hij die toch reeds wacht en Hem begroeten wil 3 Wie waakt er als een trouwe knecht, zijn Meester toegedaan, dat als de Heer komt om zijn recht hij voor Hem kan bestaan?

27 LvdK 63: 1, 3, 4, 5 4 Zijn onze lampen wel gereed en branden ze wel goed, zodat, als Christus binnentreedt, Hij waardig wordt begroet? 5 De Heer verschijnt te middernacht! Nu is nog alles stil Zalig, die toch geduldig wacht en Hem begroeten wil.

28 Psalm 92: 1, 2 Psalm 92: 3, 4 Handelingen 1: 13 - 26 Psalm 52: 4 - 6
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Psalm 92: 1, 2 Psalm 92: 3, 4 Handelingen 1: Psalm 52: Handelingen 1: LvdK 63: 1, 3, 4, 5 Gezang 101: 4, 5 Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting het Passion

29 Psalm 92: 1, 2 Psalm 92: 3, 4 Handelingen 1: 13 - 26 Psalm 52: 4 - 6
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Psalm 92: 1, 2 Psalm 92: 3, 4 Handelingen 1: Psalm 52: Handelingen 1: LvdK 63: 1, 3, 4, 5 Gezang 101: 4, 5 Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting het Passion

30 Psalm 92: 1, 2 Psalm 92: 3, 4 Handelingen 1: 13 - 26 Psalm 52: 4 - 6
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Psalm 92: 1, 2 Psalm 92: 3, 4 Handelingen 1: Psalm 52: Handelingen 1: LvdK 63: 1, 3, 4, 5 ● Gezang 101: 4, 5 Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting het Passion

31 Gezang 101, Gz24: 4, 5 4 Wie kan zijn hoog en heilig recht ter wereld ooit verbreken! Wie zal Hem tegenspreken, die voor zijn kerk het pleit beslecht en haar na strijd en kruis voert in het vaderhuis.

32 Gezang 101, Gz24: 4, 5 5 O Heer, die onze Koning zijt, laat niets uw rijk verhindren, en open voor uw kindren de poorten van uw woning wijd. Laat, met uw feestkleed aan, ons tot uw bruiloft gaan.

33 Psalm 92: 1, 2 Psalm 92: 3, 4 Handelingen 1: 13 - 26 Psalm 52: 4 - 6
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Psalm 92: 1, 2 Psalm 92: 3, 4 Handelingen 1: Psalm 52: Handelingen 1: LvdK 63: 1, 3, 4, 5 Gezang 101: 4, 5 ● Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting het Passion

34 182 D

35 Psalm 92: 1, 2 Psalm 92: 3, 4 Handelingen 1: 13 - 26 Psalm 52: 4 - 6
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Psalm 92: 1, 2 Psalm 92: 3, 4 Handelingen 1: Psalm 52: Handelingen 1: LvdK 63: 1, 3, 4, 5 Gezang 101: 4, 5 Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting het Passion

36 Van vrijdag 13 op zaterdag 14 juni
Bid mee voor onze vervolgde broers en zussen! Van vrijdag 13 op zaterdag 14 juni Waar: GBS “Immanuël” van Lumeystraat 1 Best Tijd: Van uur tot de volgende morgen uur. Of een gedeelte daarvan. Bid mee en geef je op: Voor meer informatie kun je terecht bij Karine Braakman of

37 Van vrijdag 13 op zaterdag 14 juni
Je kunt starten op de volgende momenten: Start tijd Gebedsblok 1 22.00 uur Gebedsblok 2 00.25 uur Gebedsblok 3 02.20 uur Gebedsblok 4 04.15 uur Het is fijn als je laat weten welk blok je mee wilt doen Voor meer informatie kun je terecht bij Karine Braakman of


Download ppt "Psalm 92: 1, 2 Psalm 92: 3, 4 Handelingen 1: Psalm 52: 4 - 6"

Verwante presentaties


Ads door Google