De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm92:1, 2 Psalm92:3, 4 Handelingen1:13- 26 Psalm52:4- 6 Handelingen1: 13- 26 LvdK63:1, 3, 4, 5 Gezang101:4, 5 Gezang 182D:Amen Collecte:Stichting het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm92:1, 2 Psalm92:3, 4 Handelingen1:13- 26 Psalm52:4- 6 Handelingen1: 13- 26 LvdK63:1, 3, 4, 5 Gezang101:4, 5 Gezang 182D:Amen Collecte:Stichting het."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm92:1, 2 Psalm92:3, 4 Handelingen1:13- 26 Psalm52:4- 6 Handelingen1: 13- 26 LvdK63:1, 3, 4, 5 Gezang101:4, 5 Gezang 182D:Amen Collecte:Stichting het Passion Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

2 Diensten 9:30voorganger: ds K. Harmannij uit Eindhoven- Best. 16:30 voorganger: ds Z. van Hijum te Zevenbergen De collecte is bestemd voor stichting Het Passion. In deze Time-out voorziening komen dak- en thuislozen vanuit de dagopvang van de grote steden en wordt hen een rust- en hulpperiode van 4-6 weken aangeboden. In die periode worden zij professioneel begeleid door de medewerkers van stichting Ontmoeting. Diensten 9:30voorganger: ds K. Harmannij uit Eindhoven- Best. 16:30 voorganger: ds Z. van Hijum te Zevenbergen De collecte is bestemd voor stichting Het Passion. In deze Time-out voorziening komen dak- en thuislozen vanuit de dagopvang van de grote steden en wordt hen een rust- en hulpperiode van 4-6 weken aangeboden. In die periode worden zij professioneel begeleid door de medewerkers van stichting Ontmoeting. Mededelingen kerkenraad

3 Dinsdagavond vindt de jaarlijkse kerkvisitatie plaats. Deze vergadering begint om 20.00 uur. Volgende week zullen wij in de middagdienst het Heilig Avondmaal vieren. Op zondag 8 juni zal een aantal mensen belijdenis doen van hun geloof. Dinsdagavond vindt de jaarlijkse kerkvisitatie plaats. Deze vergadering begint om 20.00 uur. Volgende week zullen wij in de middagdienst het Heilig Avondmaal vieren. Op zondag 8 juni zal een aantal mensen belijdenis doen van hun geloof. Mededelingen kerkenraad

4 Op die zondagavond is er van 20.30 uur tot 22.30 uur gelegenheid hen te feliciteren in de school. Iedereen is van harte welkom! Mededelingen kerkenraad Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

5 2 juni:Maureen van Kleef 3 juni:br Mattijn van Leur 4 juni:br Heile Semere br Gerrit Siesling 5 juni:Timo Bondt br Leendert Nelemans zr Jeanet Oosterhuis-Stoit 6 juni:zr Willy Kamps-Padding br Mark van Middelkoop zr Teunia van Middelkoop-Bakker 2 juni:Maureen van Kleef 3 juni:br Mattijn van Leur 4 juni:br Heile Semere br Gerrit Siesling 5 juni:Timo Bondt br Leendert Nelemans zr Jeanet Oosterhuis-Stoit 6 juni:zr Willy Kamps-Padding br Mark van Middelkoop zr Teunia van Middelkoop-Bakker Deze week zijn jarig:

6 Psalm92:1, 2 Psalm92:3, 4 Handelingen1:13- 26 Psalm52:4- 6 Handelingen1: 13- 26 LvdK63:1, 3, 4, 5 Gezang101:4, 5 Gezang 182D:Amen Collecte:Stichting het Passion Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

7 Psalm92:1, 2 Psalm92:3, 4 Handelingen1:13- 26 Psalm52:4- 6 Handelingen1: 13- 26 LvdK63:1, 3, 4, 5 Gezang101:4, 5 Gezang 182D:Amen Collecte:Stichting het Passion Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

8 175 C

9 ● Psalm92:1, 2 Psalm92:3, 4 Handelingen1:13- 26 Psalm52:4- 6 Handelingen1: 13- 26 LvdK63:1, 3, 4, 5 Gezang101:4, 5 Gezang 182D:Amen Collecte:Stichting het Passion Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

10 Psalm 92: 1, 2 1 't Is goed de HEER te loven, zijn dag zij Hem gewijd. O hoogste majesteit, mijn psalm stijgt op naar boven. Uw goedheid zij geprezen vroeg in de morgenstond, des nachts bezingt mijn mond uw trouw aan mij bewezen.

11 Psalm 92: 1, 2 2 Zingt vrolijk bij de klanken van citer, harp en luit. Laat blij uw stemgeluid Hem voor zijn goedheid danken. Want door uw daden, HERE, hebt Gij mij zeer verheugd. Verwonderd en met vreugd zal ik uw werken eren.

12 Psalm92:1, 2 Psalm92:3, 4 Handelingen1:13- 26 Psalm52:4- 6 Handelingen1: 13- 26 LvdK63:1, 3, 4, 5 Gezang101:4, 5 Gezang 182D:Amen Collecte:Stichting het Passion Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

13 Psalm92:1, 2 ● Psalm92:3, 4 Handelingen1:13- 26 Psalm52:4- 6 Handelingen1: 13- 26 LvdK63:1, 3, 4, 5 Gezang101:4, 5 Gezang 182D:Amen Collecte:Stichting het Passion Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

14 Psalm 92: 3, 4 3 Hoe diep zijn uw gedachten! Een dwaas kan niet verstaan dat eens ten onder gaan wie uw gebod verachten Hoe weelderig zij leven, als onkruid op het land, verdelgen zal uw hand al wie uw wil weerstreven.

15 Psalm 92: 3, 4 4 Maar, HERE, hoog verheven, Gij troont in eeuwigheid. Voor uw gerechtigheid moet elke vijand beven. Want zie, al wie U haten, doet Gij te gronde gaan, uw gramschap zal hen slaan, verstrooid hen achterlaten.

16 Psalm92:1, 2 Psalm92:3, 4 Handelingen1:13- 26 Psalm52:4- 6 Handelingen1: 13- 26 LvdK63:1, 3, 4, 5 Gezang101:4, 5 Gezang 182D:Amen Collecte:Stichting het Passion Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

17 Psalm92:1, 2 Psalm92:3, 4 ● Handelingen1:13- 26 Psalm52:4- 6 Handelingen1: 13- 26 LvdK63:1, 3, 4, 5 Gezang101:4, 5 Gezang 182D:Amen Collecte:Stichting het Passion Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

18 Psalm92:1, 2 Psalm92:3, 4 Handelingen1:13- 26 ● Psalm52:4- 6 Handelingen1: 13- 26 LvdK63:1, 3, 4, 5 Gezang101:4, 5 Gezang 182D:Amen Collecte:Stichting het Passion Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

19 Psalm 52: 4 - 6 4 Rechtvaardigen zullen ’t aanschouwen met huivering en spot: ziedaar de man die zijn vertrouwen niet stellen wou op God. Hij bouwde op zijn geld en macht, wat hem dit onheil bracht.

20 Psalm 52: 4 - 6 5 Maar in Gods huis zal ik verkeren, een groene boom gelijk. Gods goedheid zal ik nooit ontberen, zijn gunst alleen maakt rijk. ik bouw op zijn barmhartigheid, vertrouw op Hem altijd.

21 Psalm 52: 4 - 6 6 Mijn God, ik zal U altijd prijzen, omdat U ’t hebt volbracht, uw naam, die goed is, eer bewijzen, uw naam die ik verwacht en in de tegenwoordigheid van heel uw volk belijd.

22 Psalm92:1, 2 Psalm92:3, 4 Handelingen1:13- 26 Psalm52:4- 6 Handelingen1: 13- 26 LvdK63:1, 3, 4, 5 Gezang101:4, 5 Gezang 182D:Amen Collecte:Stichting het Passion Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

23 Psalm92:1, 2 Psalm92:3, 4 Handelingen1:13- 26 Psalm52:4- 6 ● Handelingen1: 13- 26 LvdK63:1, 3, 4, 5 Gezang101:4, 5 Gezang 182D:Amen Collecte:Stichting het Passion Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

24 Handelingen 1: 13 - 26 HOE ZAL IK U ONTVANGEN? het twaalftal compleet maak uw innerlijk openbaar (en daardoor dat van anderen)

25 Psalm92:1, 2 Psalm92:3, 4 Handelingen1:13- 26 Psalm52:4- 6 Handelingen1: 13- 26 ● LvdK63:1, 3, 4, 5 Gezang101:4, 5 Gezang 182D:Amen Collecte:Stichting het Passion Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

26 LvdK 63: 1, 3, 4, 5 1 De Heer verschijnt te middernacht! Nu is nog alles stil, maar zalig hij die toch reeds wacht en Hem begroeten wil 3 Wie waakt er als een trouwe knecht, zijn Meester toegedaan, dat als de Heer komt om zijn recht hij voor Hem kan bestaan?

27 LvdK 63: 1, 3, 4, 5 4 Zijn onze lampen wel gereed en branden ze wel goed, zodat, als Christus binnentreedt, Hij waardig wordt begroet? 5 De Heer verschijnt te middernacht! Nu is nog alles stil Zalig, die toch geduldig wacht en Hem begroeten wil.

28 Psalm92:1, 2 Psalm92:3, 4 Handelingen1:13- 26 Psalm52:4- 6 Handelingen1: 13- 26 LvdK63:1, 3, 4, 5 Gezang101:4, 5 Gezang 182D:Amen Collecte:Stichting het Passion Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

29 Psalm92:1, 2 Psalm92:3, 4 Handelingen1:13- 26 Psalm52:4- 6 Handelingen1: 13- 26 LvdK63:1, 3, 4, 5 Gezang101:4, 5 Gezang 182D:Amen Collecte:Stichting het Passion Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

30 Psalm92:1, 2 Psalm92:3, 4 Handelingen1:13- 26 Psalm52:4- 6 Handelingen1: 13- 26 LvdK63:1, 3, 4, 5 ● Gezang101:4, 5 Gezang 182D:Amen Collecte:Stichting het Passion Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

31 Gezang 101, Gz24: 4, 5 4 Wie kan zijn hoog en heilig recht ter wereld ooit verbreken! Wie zal Hem tegenspreken, die voor zijn kerk het pleit beslecht en haar na strijd en kruis voert in het vaderhuis.

32 Gezang 101, Gz24: 4, 5 5 O Heer, die onze Koning zijt, laat niets uw rijk verhindren, en open voor uw kindren de poorten van uw woning wijd. Laat, met uw feestkleed aan, ons tot uw bruiloft gaan.

33 Psalm92:1, 2 Psalm92:3, 4 Handelingen1:13- 26 Psalm52:4- 6 Handelingen1: 13- 26 LvdK63:1, 3, 4, 5 Gezang101:4, 5 ● Gezang 182D:Amen Collecte:Stichting het Passion Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

34 182 D

35 Psalm92:1, 2 Psalm92:3, 4 Handelingen1:13- 26 Psalm52:4- 6 Handelingen1: 13- 26 LvdK63:1, 3, 4, 5 Gezang101:4, 5 Gezang 182D:Amen Collecte:Stichting het Passion Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

36 Waar: GBS “Immanuël” van Lumeystraat 1 Best Tijd: Van 22.00 uur tot de volgende morgen 06.00 uur. Of een gedeelte daarvan. Bid mee voor onze vervolgde broers en zussen! Voor meer informatie kun je terecht bij Karine Braakman of www.nachtvangebed.nl best.nachtvangebed@gmail.com Bid mee en geef je op:

37 Voor meer informatie kun je terecht bij Karine Braakman of www.nachtvangebed.nl best.nachtvangebed@gmail.com Start tijd Gebedsblok 122.00 uur Gebedsblok 200.25 uur Gebedsblok 302.20 uur Gebedsblok 404.15 uur Je kunt starten op de volgende momenten: Het is fijn als je laat weten welk blok je mee wilt doen


Download ppt "Psalm92:1, 2 Psalm92:3, 4 Handelingen1:13- 26 Psalm52:4- 6 Handelingen1: 13- 26 LvdK63:1, 3, 4, 5 Gezang101:4, 5 Gezang 182D:Amen Collecte:Stichting het."

Verwante presentaties


Ads door Google