De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het regionaal co-makership laboratorium

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het regionaal co-makership laboratorium"— Transcript van de presentatie:

1 Het regionaal co-makership laboratorium
Zomerschouw 6 juni 2013 Het regionaal co-makership laboratorium Anna Veeneman, Projectleider Jan Nap, Breuer Institute Procesmonitoring

2 Lectoraatsopdracht ReCoMa-lab opdracht
Lectoraatsopdracht Onderzoek en verdiep de ontwikkelde samenwerkingsformule voor regionaal co-makership tussen ROC Alfa-college, Stenden hogeschool en het regionale bedrijfsleven in ZuidOost Drenthe ReCoMa-lab opdracht Ontwikkel een aan de praktijk getoetst innovatiegericht onderwijsmodel bij Alfa-college en Stenden Hogeschool i.s.m. de regio Zuid-Drenthe en verken dit model op de overdraagbaarheid naar andere regio’s

3 Na deze dia is er een hand-out die we even doornemen; dit laat zien hoe het ReCoMa-lab en het lectoraat zich tot elkaar verhouden en wat de opdracht van het ReCoMa-lab is. Aansluitend ga ik door op de kenmerken van het onderwijsmodel

4 Kenmerken van het onderwijsmodel
Kenmerken van het onderwijsmodel Co-makership is het uitgangspunt Projectteams zijn multidisciplinair en multilevel van samenstelling Studenten, docenten en werknemers leren en werken in de praktijk middels innovatieopdrachten, docentstages en gastlessen De samenwerking leidt tot het ontwikkelen, delen en overdragen van nieuwe (innovatieve) kennis voor onderwijs en bedrijfsleven De samenwerking draagt bij aan het verwerven van competenties voor samenwerking rond innovaties met het regionale bedrijfsleven Aansluitend op de laatste bullet ga ik dieper in op netwerkcompetenties en netwerkleren; ik doe dit aan de hand van 3 dia’s van Maarten de Laat; ik zal toelichten waarom deze dia’s qua opmaak afwijken….

5 netwerk competenties Overbruggen van structurele grenzen – bruggenbouwers-makelaars Kunnen veranderen en aanpassen, maar dit ook zelf initiëren Goede communicatieve vaardigheden (incl. luisteren) Probleem oplossend en flexibel zijn Relatiebeheer zowel hiërarchisch als horizontaal Kansen en mogelijkheden zien Kunnen geven en nemen 21st century skills: critical thinking, creativity, communication, collaboration

6 Wat maakt netwerkleren mogelijk? Succesfactoren Struikelblokken
Aan de slag met netwerkleren Wat maakt netwerkleren mogelijk? Succesfactoren Struikelblokken Tijd om deel te nemen Onregelmatig deelnemen Bereidheid om te willen leren Eigen mening voorop stellen Actieve deelname / brengen Alleen maar ‘halen’ Activiteiten plannen /leeragenda Denken dat je klaar bent Dialoog boven discussie Reageren ipv waarderen Informele sfeer Vergaderhouding Coenders, 2013

7 Hou het netwerk dynamisch
Aan de slag met netwerkleren Hou het netwerk dynamisch van binnenuit Kennis uitwisselen Iets maken, creëren Terug naar het model en de samenwerking Inbrengen casuïstiek Dialoog voeren gestructureerd spontaan Op excursie gaan Productief zoeken Sprekers en workshops Bronnen benutten van buitenaf Coenders, 2013

8 Het onderwijs model in de praktijk Opdrachtgever De Zorgzaak
Het onderwijs model in de praktijk Opdrachtgever De Zorgzaak ‘Welke behoefte hebben cliënten met een lichte zorgvraag aan Domotica, zodat men langer zelfstandig thuis kan blijven wonen’ MBO Zorg en Techniek Uniformberoepen Hospitality/koksopleiding HBO Afstudeerproject Eventmanagement Het oppakken van een innovatievraag begint met een overleg met de opdrachtgever, een kenniskring lid en een docent De eerste stap het bereiken van een heldere probleemstelling. De docent is ervoor verantwoordelijk dat de vraag wordt omgezet naar een uitvoerbare opdracht voor het onderwijs en dat de verwachtingen over en weer duidelijk zijn. Hier zie je de procesgang. Het eindresultaat in eerste instantie was het organiseren van een Zorgsymposium. Hier zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd , er waren 2 gastsprekers uit de Zorg, een Zorgmarkt ingericht door regionale bedrijven en instellingen, er was een Domotica modelwoning ingericht.

9 Resultaten Techniek/ICT opleiding
Resultaten Techniek/ICT opleiding ICT ontwerpt domotica toepassingen in een elektrotechnische installatie a.d.h.v. ontwerpgegevens uit de Zorg Zorgopleiding Verzorgenden beschikken over kennis van domotica toepassingen in de Zorg Techniek/ICT en Zorgopleidingen Gastlessen door Technische Unie, aanpassing organisatie van het onderwijs Minor Domotica in ontwikkeling HBO Afstudeerproject Eventmanagement Bedrijfsleven Installateurs ontdekken de meerwaarde van domotica als extra functionaliteit aan de woning De opdrachtgever Zorgverleners en vragers ervaren dat techniek ondersteunend kan zijn aan persoonlijke zorg Wat heeft het opgebracht aan leerervaringen in het lab: MBO-ers niveau 4 werken samen met HBO-ers ; wij leren dat we in de begeleiding nog werk te doen hebben; MBO-studenten geven aan dat de samenwerking hiërarchisch is, de onderlinge communicatie wordt als onvoldoende beoordeeld en de beoogde meerwaarde niet ervaren; HBO studenten doen ervaring op in het leidinggeven en aansturen van projecten; co-makership is meer dan opdrachten uitzetten…. de begeleiding door de docent is hier in beeld; verbeterslag door het aanstellen van een coach voor de projectgroepen Docenten vernieuwen hun kennis van het bedrijfsleven, o.a. door middel van stages; zijn nog niet gestart; verbeterslag door HRM Pilot…… Zo ontdekken we al werkende weg de condities voor de samenwerking onderwijs/ bedrijfsleven rond innovatie vraagstukken van de regio

10 Samenwerkende partners
Samenwerkende partners HBO Stenden hogeschool Tourism, Leisure, Commerce, Business, Hotel/Hospitality, ICT, Techniek MBO ROC Alfa-college Toerisme, Facilitaire Dienstverlening, Economie, Zorg, Welzijn, Techniek: Bouw & Engineering, ICT & Domotica Bedrijven: Van Boeijen Coresta Noord Domus Projectontwikkeling GGZ Beilen De Zorgzaak Hunebedcentrum Center Parcs De Huttenheugte Center Parcs Parc Sandur Recreatieschap Drenthe HANNN/Vita Link Tot slot: overzicht van samenwerkende partners en externen partners voor onderzoek en monitoring; dank voor uw aandacht en ik geef graag de presentatie door aan co-presentator Jan Nap…. Onderzoek door: Breuer Institute Loek Nieuwenhuis Maarten de Laat

11 Zelfevaluatie ReCoMa-Lab Vragenlijst Schijf van Vijf HPBO Interviews
Onderzoek Zelfevaluatie ReCoMa-Lab Vragenlijst Schijf van Vijf HPBO Interviews Groepsbesprekingen Jan Nap Breuer Institute Tot slot: overzicht van samenwerkende partners en externen partners voor onderzoek en monitoring; dank voor uw aandacht en ik geef graag de presentatie door aan co-presentator Jan Nap….

12 Vijf sleutels leren van innoveren
Vijf sleutels leren van innoveren Helder eigenaarschap Een inspirerend concept Professionele aanpak Duidelijke resultaten Expliciet leren + Organisatie, facilitering, samenwerking en wettelijke ruimte Tot slot: overzicht van samenwerkende partners en externen partners voor onderzoek en monitoring; dank voor uw aandacht en ik geef graag de presentatie door aan co-presentator Jan Nap….

13 Respons vragenlijsten
Respons vragenlijsten Verstuurd 58 Respons 32 Interviews 17 Tot slot: overzicht van samenwerkende partners en externen partners voor onderzoek en monitoring; dank voor uw aandacht en ik geef graag de presentatie door aan co-presentator Jan Nap….

14 Gemiddelde scores alle groepen

15 Totalen onderwijs

16 Totalen bedrijvenpartners

17 Interview uitkomsten samengevat
Enthousiasme over het ReCoMa-Lab neemt toe Inspirerend om aan deel te nemen ReCoMa-Lab gewaardeerd als toekomstig onderwijsconcept De wil is er om ReCoMa-Lab tot een succes te maken Experimenteren brengt onzekerheden mee; loslaten = kern van het Lab Moet nog wel op gang komen Aandacht voor: Drie werelden Samenwerking met bedrijven Management van verwachtingen Vraagstuk van flexibiliteit in het onderwijs

18 Interviews: uitkomsten samengevat II
Kenniscirculatie. Benutten expertise,collegiaal leren, houding collega’s, (zelf)reflectie; gastdocentschappen, kennisdeling) Valorisatievraagstuk. Hoe komen de opbrengsten ten goede aan het onderwijs en omgeving/bedrijvenpartners? Breed intern draagvlak. Kloof Lab-betrokkenen - collegae en leidinggevenden Docentenstages. Komen onvoldoende tot stand (bedrijven en onderwijs) Inbedding. Project ReCoMa-Lab nog een ‘eiland’; te los van primaire proces, missiewerk richting collegae (docenten, leidinggevenden, deans e.a.) Eerst de basis primaire proces. Project één van de vele (leidinggevenden) Projectmatig werken. ‘Welk gesprek voer je aan welke tafel?’; hoe co-creëren? …. zelf vormgeven R-lab …. ‘R-Lab dat ben jij’? Onvoldoende helder ‘wanneer zijn we tevreden’. Prestatieafspraken R-lab; eigen leerdoelen PR&Communicatie: zichtbaar worden (intern/extern); successen vieren Praktisch: fysieke afstanden en budget voor reizen cursisten/studenten

19 Stelling 1 Innovaties à la ReCoMa-Lab zijn zinvol om het beroepsonderwijs doorlopend af te kunnen stemmen op duurzame ontwikkelingen in de arbeidsmarkt Stelling 2 Innovaties á la ReCoMa-lab bieden docenten een relevante en kansrijke werkomgeving voor persoonlijke en professionele ontwikkeling Stelling 3 Innovaties á la ReCoMa-lab zijn interessant maar te complex om in de dagelijkse onderwijspraktijk toe te passen Jan,


Download ppt "Het regionaal co-makership laboratorium"

Verwante presentaties


Ads door Google