De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

13 maart 20071 De relatie onderwijs arbeidsmarkt in de regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Van KIS-AV naar BOA Presentatie door: Frank Leget, kwartiermaker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "13 maart 20071 De relatie onderwijs arbeidsmarkt in de regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Van KIS-AV naar BOA Presentatie door: Frank Leget, kwartiermaker."— Transcript van de presentatie:

1 13 maart 20071 De relatie onderwijs arbeidsmarkt in de regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Van KIS-AV naar BOA Presentatie door: Frank Leget, kwartiermaker BOA en interim coördinator KIS-AV

2 13 maart 20072 Inhoud presentatie Introductie Geschiedenis KennisInfraStructuur Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (KIS- AV), 2004-2006 Herbezinning, eind 2006 Bureau Onderwijs Arbeidsmarkt (BOA), vanaf 2007

3 13 maart 20073 Introductie Voorstellen Speerpunten gemeente: –Stimulering bedrijven ervaringsplaatsen: stage- en werkervaringsplaatsen –Opzetten werkgelegenheidsproject met CWI en bedrijfsleven: op gang brengen onderlinge contacten, bezien eigen gemeentelijk project

4 13 maart 20074 Historie<2004 Regio ZHZ stopte met beleidsveld onderwijs-arbeidsmarkt Subregio AV: doorzetten  niet praten, maar doen + netwerken Ontdekking samenwerkende partijen AV: we zijn gezamenlijke eigenaars van problematiek Doel AV: afstemming onderwijs- bedrijfsleven verbeteren  convenant

5 13 maart 20075 2004 Convenant Onderwijs Bedrijfsleven Overheid AV, 1 oktober 2004 Partners: Da Vinci, De Hoven, Merewade, Heerenlanden, KvK Rivierenland, KvK Rotterdam, SOAV, BKL, Rivas, gemeente Gorinchem, bestuurscommissie AV, RSD, CWI, RMC, Regio ZHZ Naam: KennisInfraStructuur AV (KIS-AV)

6 13 maart 20076 KIS-AV 2004-2006 Overleg stuurgroep KIS-AV Projecten: –Partnerschappen onderwijs-bedrijfsleven (2004-2005, convenant) –Mentoring I en II (2004-2005, convenant) –Leerwerkplaats boerderij Gijbeland (2004-2005, convenant) –Elektronische stagebank (2004-2005, convenant) –Lessen op locatie (2004-2005, convenant) –Power in de Techniek (2004-2006, convenant + provincie) –Aanpak stageproblematiek (provincie): - Docentenstages (2005-2007) - Verbetering stagebegeleiding (2005-2006) –Versterking beroepskolom techniek (2005-2007, provincie) –Gezamenlijk Relatiebeheer (2005-2007, scholen + provincie) –VMBO Zorgcarrousel (2005/2006, kenniscentrum OVDB) –VMBO-TL Carrousel (2006-2007, provincie) –Professionalisering Zorgstages (2005-2007, provincie)

7 13 maart 20077 Eind 2006: herbezinning KIS-AV 1.Onduidelijkheden: –Hoe zit het in elkaar in de regio –Geen strategische koers –Ambtelijke ondersteuning door regio ZHZ stopt per 1 januari 2007 2.Initiatief Da Vinci voor ondernemersloket 3.Initiatief CWI, RSD en UWV voor werkgeversservicepunt Resultaat …

8 13 maart 20078 Bureau Onderwijs Arbeidsmarkt Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 1 januari 2007

9 13 maart 20079 Bureau Onderwijs Arbeidsmarkt Contractpartners: Da Vinci, De Hoven, Merewade, Heerenlanden, KvK Rivierenland, KvK Rotterdam (waarschijnlijk), gemeente Gorinchem, Gomarus, Logos, Wellant? Partners in projecten: Rivas, scholen in hele regio AV, Land van Heusden/Altena en westelijk Rivierenland, bedrijven in de regio AV, kenniscentra Samenwerkingspartners: SOAV, BKL, IKG, VNO-NCW West, RSD, CWI, RMC, UWV Rol van de AV ?

10 13 maart 200710 Bureau Onderwijs Arbeidsmarkt BOA: uitvoeringsorganisatie van onderwijsinstellingen, bedrijven en gemeenten Ambitie: Het informeren over organisaties, activiteiten, projecten en individuele mogelijkheden op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Het coördineren en (laten) uitvoeren van activiteiten en projecten op dit gebied.

11 13 maart 200711 Positie BOA BOA Raad van Toezicht Dagelijks bestuurder Coördinator KIS-AV Coördinator ondernemersloket KIS-AV KennisInfraStructuur Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (per 1 januari 2007) Ondernemersloket (per september 2007) BOA naast werkgeversservicepunt: afstemmen van raakvlakken en overlappingen samengaan = brug te ver (teveel onduidelijk, complex, tijdsdruk, vertrouwen opbouwen)

12 13 maart 200712 BOA in 2007 Structurele samenwerking onderwijs- arbeidsmarkt vormgeven: positioneren en borgen BOA KIS-AV voortzetten: projecten en bijeenkomsten Ondernemersloket starten (september) Plan van aanpak 2007 (maart) Meerjarenplan: strategie en samenhang

13 13 maart 200713 KIS-AV: Projecten Coördinator KIS-AV * coördinatie * regietaken Project Prof. Zorg- en Welzijnstages - Stuurgroep - Projectgroep Project Gezamenlijk Relatiebeheer - Stuurgroep - Projectgroep - Werkgroepen Project Carrousels voor sector- en beroepenoriëntatie: - Zorg - OVDB - VMBO-TL - Stuurgroep Project Versterking Beroepskolom Techniek - Stuurgroep - Projectgroep Project Power in de Techniek (gereed) - Heerenlanden College Elektronische Stage-bank (gereed) - KvK Rivierenland Project Ondernemersloket - Kwartiermaker Project Docentenstages - Da Vinci College Opmerking: Een project gericht op allochtone jongeren is voor 2007 niet gehonoreerd door de provincie; het vormt echter wel een prioriteit van BOA.

14 13 maart 200714 Ondernemersloket (september 2007) Doel: Aansluiting onderwijs-bedrijfsleven verbeteren en betrokkenheid over en weer vergroten Taken: Bemiddelen tussen vraag en aanbod (stages, leerwerkplaatsen, onderwijsleerprojecten, sectorwerkstukken, afstudeeropdrachten, gastdocenten, expertise, opleidingen, cursussen) Organiseren van activiteiten en bijeenkomsten (innovatie) Informeren en doorverwijzen Vraaggericht werken voor bedrijven en VMBO, HAVO/VWO, MBO, HBO

15 13 maart 200715 Wie is wie? Voorzitter Raad van Toezicht: Harmen Akkerman (gemeente Gorinchem) Dagelijks bestuurder: Evert van Dijk (Da Vinci College) Coördinator KIS-AV a.i., tevens kwartiermaker BOA: Frank Leget (externe) Coördinator Ondernemersloket: …(sep-07) (voorlopig): –Heemcamp 19, 3992 SH Houten –leget@xs4all.nlleget@xs4all.nl –06-12221198 (Frank Leget)

16 13 maart 200716 Bureau Onderwijs Arbeidsmarkt Alblasserwaard-Vijfheerenlanden VRAGEN?


Download ppt "13 maart 20071 De relatie onderwijs arbeidsmarkt in de regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Van KIS-AV naar BOA Presentatie door: Frank Leget, kwartiermaker."

Verwante presentaties


Ads door Google