De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De relatie onderwijs arbeidsmarkt in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Van KIS-AV naar BOA Presentatie door: Frank Leget, kwartiermaker BOA en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De relatie onderwijs arbeidsmarkt in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Van KIS-AV naar BOA Presentatie door: Frank Leget, kwartiermaker BOA en."— Transcript van de presentatie:

1 De relatie onderwijs arbeidsmarkt in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Van KIS-AV naar BOA Presentatie door: Frank Leget, kwartiermaker BOA en interim coördinator KIS-AV 13 maart 2007

2 Inhoud presentatie Introductie
Geschiedenis KennisInfraStructuur Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (KIS-AV), Herbezinning, eind 2006 Bureau Onderwijs Arbeidsmarkt (BOA), vanaf 2007 13 maart 2007

3 Introductie Voorstellen Speerpunten gemeente:
Stimulering bedrijven ervaringsplaatsen: stage- en werkervaringsplaatsen Opzetten werkgelegenheidsproject met CWI en bedrijfsleven: op gang brengen onderlinge contacten, bezien eigen gemeentelijk project 13 maart 2007

4 Historie<2004 Regio ZHZ stopte met beleidsveld onderwijs-arbeidsmarkt Subregio AV: doorzetten  niet praten, maar doen + netwerken Ontdekking samenwerkende partijen AV: we zijn gezamenlijke eigenaars van problematiek Doel AV: afstemming onderwijs-bedrijfsleven verbeteren  convenant 13 maart 2007

5 2004 Convenant Onderwijs Bedrijfsleven Overheid AV, 1 oktober 2004
Partners: Da Vinci, De Hoven, Merewade, Heerenlanden, KvK Rivierenland, KvK Rotterdam, SOAV, BKL, Rivas, gemeente Gorinchem, bestuurscommissie AV, RSD, CWI, RMC, Regio ZHZ Naam: KennisInfraStructuur AV (KIS-AV) 13 maart 2007

6 KIS-AV 2004-2006 Overleg stuurgroep KIS-AV Projecten:
Partnerschappen onderwijs-bedrijfsleven ( , convenant) Mentoring I en II ( , convenant) Leerwerkplaats boerderij Gijbeland ( , convenant) Elektronische stagebank ( , convenant) Lessen op locatie ( , convenant) Power in de Techniek ( , convenant + provincie) Aanpak stageproblematiek (provincie): - Docentenstages ( ) - Verbetering stagebegeleiding ( ) Versterking beroepskolom techniek ( , provincie) Gezamenlijk Relatiebeheer ( , scholen + provincie) VMBO Zorgcarrousel (2005/2006, kenniscentrum OVDB) VMBO-TL Carrousel ( , provincie) Professionalisering Zorgstages ( , provincie) 13 maart 2007

7 Eind 2006: herbezinning KIS-AV
Onduidelijkheden: Hoe zit het in elkaar in de regio Geen strategische koers Ambtelijke ondersteuning door regio ZHZ stopt per 1 januari 2007 Initiatief Da Vinci voor ondernemersloket Initiatief CWI, RSD en UWV voor werkgeversservicepunt Resultaat … 13 maart 2007

8 Bureau Onderwijs Arbeidsmarkt Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
1 januari 2007 13 maart 2007

9 Bureau Onderwijs Arbeidsmarkt
Contractpartners: Da Vinci, De Hoven, Merewade, Heerenlanden, KvK Rivierenland, KvK Rotterdam (waarschijnlijk), gemeente Gorinchem, Gomarus, Logos, Wellant? Partners in projecten: Rivas, scholen in hele regio AV, Land van Heusden/Altena en westelijk Rivierenland, bedrijven in de regio AV, kenniscentra Samenwerkingspartners: SOAV, BKL, IKG, VNO-NCW West, RSD, CWI, RMC, UWV Rol van de AV ? 13 maart 2007

10 Bureau Onderwijs Arbeidsmarkt
BOA: uitvoeringsorganisatie van onderwijsinstellingen, bedrijven en gemeenten Ambitie: Het informeren over organisaties, activiteiten, projecten en individuele mogelijkheden op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Het coördineren en (laten) uitvoeren van activiteiten en projecten op dit gebied. 13 maart 2007

11 Positie BOA BOA naast werkgeversservicepunt:
afstemmen van raakvlakken en overlappingen samengaan = brug te ver (teveel onduidelijk, complex, tijdsdruk, vertrouwen opbouwen) 13 maart 2007

12 BOA in 2007 Structurele samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt vormgeven: positioneren en borgen BOA KIS-AV voortzetten: projecten en bijeenkomsten Ondernemersloket starten (september) Plan van aanpak 2007 (maart) Meerjarenplan: strategie en samenhang 13 maart 2007

13 KIS-AV: Projecten 13 maart 2007 Project Power in de Techniek (gereed)
- Heerenlanden College Project Ondernemersloket Kwartiermaker Project Docentenstages - Da Vinci College Project Versterking Beroepskolom Techniek - Stuurgroep - Projectgroep Elektronische Stage-bank (gereed) - KvK Rivierenland Coördinator KIS-AV * coördinatie * regietaken Project Carrousels voor sector- en beroepenoriëntatie: - Zorg - OVDB - VMBO-TL - Stuurgroep Project Gezamenlijk Relatiebeheer - Stuurgroep - Projectgroep - Werkgroepen Project Prof. Zorg- en Welzijnstages - Stuurgroep - Projectgroep Opmerking: Een project gericht op allochtone jongeren is voor 2007 niet gehonoreerd door de provincie; het vormt echter wel een prioriteit van BOA. 13 maart 2007

14 Ondernemersloket (september 2007)
Doel: Aansluiting onderwijs-bedrijfsleven verbeteren en betrokkenheid over en weer vergroten Taken: Bemiddelen tussen vraag en aanbod (stages, leerwerkplaatsen, onderwijsleerprojecten, sectorwerkstukken, afstudeeropdrachten, gastdocenten, expertise, opleidingen, cursussen) Organiseren van activiteiten en bijeenkomsten (innovatie) Informeren en doorverwijzen Vraaggericht werken voor bedrijven en VMBO, HAVO/VWO, MBO, HBO 13 maart 2007

15 Wie is wie? Voorzitter Raad van Toezicht: Harmen Akkerman (gemeente Gorinchem) Dagelijks bestuurder: Evert van Dijk (Da Vinci College) Coördinator KIS-AV a.i., tevens kwartiermaker BOA: Frank Leget (externe) Coördinator Ondernemersloket: …(sep-07) (voorlopig): Heemcamp 19, 3992 SH Houten (Frank Leget) 13 maart 2007

16 Bureau Onderwijs Arbeidsmarkt Alblasserwaard-Vijfheerenlanden VRAGEN?
13 maart 2007


Download ppt "De relatie onderwijs arbeidsmarkt in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Van KIS-AV naar BOA Presentatie door: Frank Leget, kwartiermaker BOA en."

Verwante presentaties


Ads door Google