De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MaxX Maak werk van je talent. Toelating tot MaxX Onder Instroom Indicatiecriteria Indicatiecriteria 1. IQ binnen de bandbreedte 60 t/m 80 2. Relatieve.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MaxX Maak werk van je talent. Toelating tot MaxX Onder Instroom Indicatiecriteria Indicatiecriteria 1. IQ binnen de bandbreedte 60 t/m 80 2. Relatieve."— Transcript van de presentatie:

1 MaxX Maak werk van je talent

2 Toelating tot MaxX Onder Instroom Indicatiecriteria Indicatiecriteria 1. IQ binnen de bandbreedte 60 t/m 80 2. Relatieve leerachterstand van 0,5 (± 3 jr) of meer op twee van de vier domeinen (inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen waarbij minimaal één van de twee domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft). Verwijzende school, middels invullen okr Verwijzende school, middels invullen okr RVC geeft beschikking af RVC geeft beschikking af PCL PCL Toelatingsbeleid MaxX op basis van hulpvraag van de leerling Toelatingsbeleid MaxX op basis van hulpvraag van de leerling

3 Zij instroom Aanmelding via de permanente commissie leerlingenzorg Met beschikking Met beschikking Zonder beschikking Zonder beschikking 1. Plaatsing op basis van advies pcl 2. Zorgbehoefte 3. Duidelijke informatie van toeleverende school 4. Proefplaatsing van 2 maand Leerlinggebonden financiering

4 Onderwijsprogramma 1. Theorie 2. Praktijk 3. Arbeidstraining 4. Activiteiten 5. Stage 6. Trainingen Rode draad: Zorg/begeleiding

5 Onderwijsprogramma Klassen 1: Klassen 1: 60% Theorie en 40% Praktijk Klassen 2: Klassen 2: 60% Theorie en 40% Praktijk Klassen 3: Klassen 3: 40 % Theorie en 60% Praktijk Klassen 4 (Bovenbouw): Klassen 4 (Bovenbouw): 2 dagen stage, 40% Theorie en 60% Praktijk Klassen 5 (Bovenbouw): Klassen 5 (Bovenbouw): 3 dagen stage, 20% Theorie en 80% Praktijk

6 1.Leerlijnen theorie Nederlands Nederlands (begrijpend lezen/toegepast lezen – schriftelijke taal – mondelinge taal) Rekenen/wiskunde Rekenen/wiskunde (cijferen – toepassingen: geld, tijd, meten, wegen, inhoud, temperatuur, grafieken, verhoudingen) Cultuur en maatschappij Cultuur en maatschappij (actualiteit – de eigen woonomgeving – gezonde voeding – beheer van je geld – moderne media) ICT ICT (algemene computervaardigheden – werken met officeprogramma’s – internet) Engels Engels (nadruk op begrijpen van mondelinge en schriftelijke taal)

7 Praktijkrichingen Techniek Metaaltechniek (1) houttechniek (2) Voertuigentechniek (3) Schilderen (4) Economie Handel (5) Consumptief (6) Administratie (7) Zorg en Welzijn Verzorging (8) Textiel (9) Groen (10) 2.Praktijk

8 Kiezen van praktijk Klas 5 Klas 5 Klas 4 Klas 4 Klas 3 Klas 3 Klas 2 Klas 2 Klas 1 Klas 1 richtingen 10 (breed aanbod) 4 2 3

9 Opbouw praktijk Klas 1,2 Basisvaardigheden Klas 3, 4, 5 Schoolprogramma/certificering

10 3.Arbeidstraining Aanleren van algemene werkvaardigheden Aanleren van algemene werkvaardigheden tempo/zelfstandigheid/ /werken met gereedschap en machines/netheid en afwerking/concentratie/omgang met anderen/praktisch inzicht/omgaan met kritiek//doorzettingsvermogentempo/zelfstandigheid/ /werken met gereedschap en machines/netheid en afwerking/concentratie/omgang met anderen/praktisch inzicht/omgaan met kritiek//doorzettingsvermogen Voorbereiding op stage Voorbereiding op stage Leerlingen ontdekken en ontwikkelen eigen mogelijkhedenLeerlingen ontdekken en ontwikkelen eigen mogelijkheden Wennen aan arbeid Wennen aan arbeid Leerlingen ontdekken dat werken leuk isLeerlingen ontdekken dat werken leuk is

11 4.Activiteiten Elektrotechniek Elektrotechniek Algemene technieken Algemene technieken FotografieFotografie NatuureducatieNatuureducatie DramaDrama AquarellerenAquarelleren TechniekTechniek SpeksteenSpeksteen MozaïekMozaïek SpelSpel MuziekMuziek CUMA (culturele en maatschappelijke activiteiten) CUMA (culturele en maatschappelijke activiteiten) Sportactiviteiten Sportactiviteiten Kamp Kamp

12 5. Stage 1  Voorlichting door leerlingen die al stage lopen 2 3  Bedrijfsexcursies 4  Oriënterende stage  Beroepsvoorbereidende stage 5  Plaatsingsstage

13 Certificaten/diploma’s Lassen Lassen Machinaal houtbewerken Machinaal houtbewerken Schoonmaak in de groothuishouding Schoonmaak in de groothuishouding Werken in de grootkeuken Werken in de grootkeuken Zorg in instellingen Zorg in instellingen Plantsoenonderhoud Plantsoenonderhoud VCA (veiligheidscertificaat) VCA (veiligheidscertificaat) Heftruckdiploma Heftruckdiploma Trekkerrijbewijs Trekkerrijbewijs

14 Vervolgopleidingen ROC - bbl ROC - bbl (1 dag school en een baan van tenminste 23 uur) (1 dag school en een baan van tenminste 23 uur) ROC – bol ROC – bol (school en 2/3 dagen stage) (school en 2/3 dagen stage) Deeltijd leerlingen (detachering) Deeltijd leerlingen (detachering) (roc, vmbo) (roc, vmbo) Bedrijfsopleidingen en -cursussen Bedrijfsopleidingen en -cursussen

15 Werk Mogelijkheden: Regulier werk Regulier werk Werk met subsidieregeling Werk met subsidieregeling Begeleid werk (SWV) Begeleid werk (SWV) Kenmerken: Maatwerk Assisterend Assisterend Overzichtelijk Overzichtelijk Niet complex Niet complex Routine – seriematig Routine – seriematig

16 Uitstroom 2007/2008 (44) 1 Werk regulier 2 2 Werk met Wajong 5 3 Sociale werkvoorziening 4 4 Bol niveau 1 4 5 Bol niveau 2 1 6 Bbl niveau 1 4 7 Bbl niveau 2 3 8 Detachering (zorg, bouw, detail en horeca) 17 9Dagbesteding1 10Verhuizing2

17 6. Trainingen Taal/leestraining Taal/leestraining Sociale vaardigheidstraining Sociale vaardigheidstraining Weerbaarheidstraining Weerbaarheidstraining

18 Taal/leestraining Ralfi- lezen Ralfi- lezen Logopedie Logopedie Dyslexie (Lexima, Kurzweil) Dyslexie (Lexima, Kurzweil)

19 Sociale Vaardigheden Klas 1: Mag ik meedoen? Klas 1: Mag ik meedoen? Nee zeggenNee zeggen Wat aan een ander vragenWat aan een ander vragen Complimenten gevenComplimenten geven Klas 3: Baanvaardig op stage Klas 3: Baanvaardig op stage Gesprekje in de kantineGesprekje in de kantine Dag vrij vragen aan je baasDag vrij vragen aan je baas Melden dat je te laat bentMelden dat je te laat bent Nee zeggenNee zeggen

20 Weerbaarheidstraining De Rots en Water training Klas 1 en 2 Niet praten maar doen Niet praten maar doen Houding: stevig staan Houding: stevig staan Werken aan zelfvertrouwen Werken aan zelfvertrouwen Grenzen aangeven: nee zeggen Grenzen aangeven: nee zeggen

21 Leerlingenzorg op school Binnen de klas: Binnen de klas: - Mentorgesprek - Handelingsplan - Groepsbesprekingen Buiten de klas: Buiten de klas: - Leerlingbespreking - Trainingen

22 Handelingsplan Aanzet tot handelingsplan in klas 1 Aanzet tot handelingsplan in klas 1 Concrete adviezen op gedrag Concrete adviezen op gedrag Adviezen op theoriegebied Adviezen op theoriegebied Evalueren tijdens de leerlingbespreking en eventueel aanpassen Evalueren tijdens de leerlingbespreking en eventueel aanpassen

23 Leerlingbespreking Hoe gaat het met elke leerling Hoe gaat het met elke leerling - Uitwisseling van informatie -Plan van aanpak -Evaluatie 4 keer per jaar 4 keer per jaar Aanwezig zijn: Aanwezig zijn: - alle docenten en praktijkdocenten - gedragsdeskundige - intern begeleider - dyslexiecoach - maatschappelijk werker

24 Zorgspreekuur Inhoud gericht op actie, tussentijds snel actie met een leerling, tips voor leerkrachten!! Inhoud gericht op actie, tussentijds snel actie met een leerling, tips voor leerkrachten!! Op verzoek van mentoren Op verzoek van mentoren Aanwezig: Aanwezig: intern begeleider maatschappelijk werker gedragsdeskundige betreffende mentor.

25 Zorg- spreekuur Leerling- bespreking 1 Mentorgesprekken Handelingsplannen Leerling SOVA in de klas Weerbaarheid (1) Zorg- spreekuur Zorg- spreekuur Leerling- bespreking 2 Zorg- spreekuur Zorg- spreekuur Leerling- bespreking 3 Zorg- spreekuur Zorg- spreekuur Leerling- bespreking 4 Zorg- spreekuur Extra in klas 1:Extra in klas 2: - SOVA in kleine groep (Mag ik meedoen)- Weerbaarheid (Rots en Watertraining)- Taaltraining- Individuele gesprekken- Onderzoeken Klas 1/2:

26 Zorg- spreekuur Leerling- bespreking 1 Mentorgesprekken Handelingsplannen Leerling SOVA in de klas (Baanvaardig op stage) Zorg- spreekuur Zorg- spreekuur Leerling- bespreking 2 Zorg- spreekuur Zorg- spreekuur Leerling- bespreking 3 Zorg- spreekuur Zorg- spreekuur Leerling- bespreking 4 Zorg- spreekuur Extra in klas 3: - Taaltraining - Individuele gesprekken - Onderzoeken Klas 3:

27 Klas 4/5: Zorg- spreekuur Leerling- bespreking 1 (mentor is stagebegeleider) Stagegesprekken Handelingsplannen Leerling SOVA in de klas Zorg- spreekuur Zorg- spreekuur Leerling- bespreking 2 Zorg- spreekuur Zorg- spreekuur Leerling- bespreking 3 Zorg- spreekuur Zorg- spreekuur Leerling- bespreking 4 Zorg- spreekuur Extra in klas 4/5: - SOVA individueel - Taaltraining - Individuele gesprekken - Onderzoeken


Download ppt "MaxX Maak werk van je talent. Toelating tot MaxX Onder Instroom Indicatiecriteria Indicatiecriteria 1. IQ binnen de bandbreedte 60 t/m 80 2. Relatieve."

Verwante presentaties


Ads door Google