De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MaxX Maak werk van je talent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MaxX Maak werk van je talent."— Transcript van de presentatie:

1 MaxX Maak werk van je talent

2 Toelating tot MaxX Onder Instroom Indicatiecriteria
IQ binnen de bandbreedte 60 t/m 80 Relatieve leerachterstand van 0,5 (± 3 jr) of meer op twee van de vier domeinen (inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen waarbij minimaal één van de twee domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft). Verwijzende school, middels invullen okr RVC geeft beschikking af PCL Toelatingsbeleid MaxX op basis van hulpvraag van de leerling Algemene opmerkingen: Lay-out – mis foto’s (ik heb nog hele leuke!), filmpjes (aangekondigd) etc. / aantrekkelijk, doch rustig kleurgebruik in dia’s (wil ik wel bij helpen) / vormgeving teksten / animatie diavoorstelling RF In het samenwerkingsverband gebruiken we de term: ‘als leren moeilijk is’. RF Zorg klinkt zo zorgelijk! Misschien andere term? RF Foto mobieljes RF (CD-rom)

3 Zij instroom Aanmelding via de permanente commissie leerlingenzorg
Met beschikking Zonder beschikking 1. Plaatsing op basis van advies pcl 2. Zorgbehoefte 3. Duidelijke informatie van toeleverende school 4. Proefplaatsing van 2 maand Leerlinggebonden financiering

4 Onderwijsprogramma Theorie Praktijk Arbeidstraining Activiteiten Stage
Trainingen Rode draad: Zorg/begeleiding

5 Onderwijsprogramma Klassen 1: 60% Theorie en 40% Praktijk Klassen 2:
Klassen 4 (Bovenbouw): 2 dagen stage, 40% Theorie en 60% Praktijk Klassen 5 (Bovenbouw): 3 dagen stage, 20% Theorie en 80% Praktijk

6 1. Leerlijnen theorie Nederlands Rekenen/wiskunde
(begrijpend lezen/toegepast lezen – schriftelijke taal – mondelinge taal) Rekenen/wiskunde (cijferen – toepassingen: geld, tijd, meten, wegen, inhoud, temperatuur, grafieken, verhoudingen) Cultuur en maatschappij (actualiteit – de eigen woonomgeving – gezonde voeding – beheer van je geld – moderne media) ICT (algemene computervaardigheden – werken met officeprogramma’s – internet) Engels (nadruk op begrijpen van mondelinge en schriftelijke taal)

7 2.Praktijk

8 Kiezen van praktijk Klas 5 Klas 4 Klas 3 Klas 2 Klas 1 richtingen 2 3
10 (breed aanbod) 10 (breed aanbod)

9 Opbouw praktijk Klas 1,2 Basisvaardigheden Klas 3, 4, 5
Schoolprogramma/certificering

10 3. Arbeidstraining Aanleren van algemene werkvaardigheden
tempo/zelfstandigheid/ /werken met gereedschap en machines/netheid en afwerking/concentratie/omgang met anderen/praktisch inzicht/omgaan met kritiek//doorzettingsvermogen Voorbereiding op stage Leerlingen ontdekken en ontwikkelen eigen mogelijkheden Wennen aan arbeid Leerlingen ontdekken dat werken leuk is

11 4. Activiteiten Elektrotechniek Algemene technieken
Fotografie Natuureducatie Drama Aquarelleren Techniek Speksteen Mozaïek Spel Muziek CUMA (culturele en maatschappelijke activiteiten) Sportactiviteiten Kamp

12 5. Stage Voorlichting door leerlingen die al stage lopen
1 Voorlichting door leerlingen die al stage lopen 2 Voorlichting door leerlingen die al stage lopen 3 Bedrijfsexcursies 4 Oriënterende stage Beroepsvoorbereidende stage 5 Beroepsvoorbereidende stage Plaatsingsstage

13 Certificaten/diploma’s
Lassen Machinaal houtbewerken Schoonmaak in de groothuishouding Werken in de grootkeuken Zorg in instellingen Plantsoenonderhoud VCA (veiligheidscertificaat) Heftruckdiploma Trekkerrijbewijs

14 Vervolgopleidingen ROC - bbl
(1 dag school en een baan van tenminste 23 uur) ROC – bol (school en 2/3 dagen stage) Deeltijd leerlingen (detachering) (roc, vmbo) Bedrijfsopleidingen en -cursussen

15 Werk Mogelijkheden: Kenmerken: Maatwerk Regulier werk
Werk met subsidieregeling Begeleid werk (SWV) Kenmerken: Maatwerk Assisterend Overzichtelijk Niet complex Routine – seriematig

16 Uitstroom 2007/2008 (44) 1 Werk regulier 2 Werk met Wajong 5 3
Sociale werkvoorziening 4 Bol niveau 1 Bol niveau 2 6 Bbl niveau 1 7 Bbl niveau 2 8 Detachering (zorg, bouw, detail en horeca) 17 9 Dagbesteding 10 Verhuizing

17 6. Trainingen Taal/leestraining Sociale vaardigheidstraining
Weerbaarheidstraining Buiten de klas geven we een aantal trainingen aan de leerlingen die het nodig hebben. Voor de kinderen met een laag leesniveau hebben we Ralfi-lezen. Kinderen lezen een week lang dezelfde tekst in een groepje van 3 a 4 leerlingen. Dat gaat als volgt. Een van de leerlingen kiest een korte tekst uit (maximaal 100 woorden). Dit mag alles zijn: over trekkers, een stuk uit een leesboek, maakt niet uit. Dat wordt eerst besproken aan de hand van de titel en/of plaatjes die erbij staan. Vervolgens wordt de tekst door de taaltrainer/logopedist of de mentor voorgelezen. De leerlingen lezen mee. Vervolgens wordt de tekst met zijn allen hardop gelezen. Tot slot wordt de tekst in twee-tallen gelezen. IN totaal lezen de leerlingen per dag de tekst 3 keer. Leerlingen ervaren dat ze de tekst steeds sneller, makkelijker en vloeiender kunnen lezen, moeilijke woorden gaan steeds vlotter. Ook wordt er gewerkt aan het tekstbegrip/woordenschat: moeilijke woorden uitgelegd.

18 Taal/leestraining Ralfi- lezen Logopedie Dyslexie (Lexima, Kurzweil)
Voor de leerlingen met een laag niveau, hebben we het Ralf-lezen. In groepjes van 4 a 5 leerlingen wordt een tekst gelezen. Dat gaat als volgt. Een van de leerlingen kiest een korte tekst uit (maximaal 100 woorden). Dit mag alles zijn: over trekkers, een stuk uit een leesboek, maakt niet uit. Dat wordt eerst besproken aan de hand van de titel en/of plaatjes die erbij staan. Vervolgens wordt de tekst door de taaltrainer/logopedist of de mentor voorgelezen. De leerlingen lezen mee. Vervolgens wordt de tekst met zijn allen hardop gelezen. Tot slot wordt de tekst in twee-tallen gelezen. In totaal lezen de leerlingen per dag de tekst 3 keer. Leerlingen ervaren dat ze de tekst steeds sneller, makkelijker en vloeiender kunnen lezen, moeilijke woorden gaan steeds vlotter. Ook wordt er gewerkt aan het tekstbegrip/woordenschat: moeilijke woorden uitgelegd. De bedoeling is dat de tekst elke dag een week lang op deze manier wordt gelezen. NT2 training: is voor leerlingen die nederlands als tweede taal leren. Het gaat om de uitbreiding van de woordenschat Verder wordt er ook nog logopedie gegeven

19 Sociale Vaardigheden Klas 1: Mag ik meedoen?
Nee zeggen Wat aan een ander vragen Complimenten geven Klas 3: Baanvaardig op stage Gesprekje in de kantine Dag vrij vragen aan je baas Melden dat je te laat bent In alle groepen wordt aandacht besteed aan sociale vaardigheden in de klas. Soms echter vinden we het goed dat de leerling extra sociale vaardigheden krijgt. Dat kan dan in klas 1. Klas 1: leerlingen worden geselecteerd aan de hand van een vragenlijst en de mentor geeft aan welke leerlingen wel een extra steuntje kunnen gebruiken op het gebied van de sociale vaardigheden. In klas 3 wordt er weer expliciet butien de klas aandacht besteed aan de sociale vaardigheden. Dit keer gaat het om de leerlingen sociaal vaardiger te maken als ze op stage gaan. We bereiden ze voor op de stage: voorstellen, vragen of je mag storen enz. Om een indruk te krijgen wat leerlingen doen, een kort fragment.

20 Weerbaarheidstraining
De Rots en Water training Klas 1 en 2 Niet praten maar doen Houding: stevig staan Werken aan zelfvertrouwen Grenzen aangeven: nee zeggen Doel van de weerbaarheidstraining: leerlingen weerbaarder te maken door te letten op houding en gedrag. Het is training met vooral de nadruk op doen. Praten is ook belangrijk, maar we doen vooral. Doel van de cursus is dat de jongeren leren voor zichzelf op te komen en dat ze leren om bij zichzelf te blijven, niet over hun eigen grenzen gaaan. Als ze iets niet willen, dat ze het dan ook niet doen. Dus niet door te vechten en bij je standpunt te blijven, maar door overleg en door proberen zich in te leven in de andere. De bedoeling is dat de leerlingen uit klas 1 allen een cursus weerbaarheid krijgen, een basiscursus. IN klas 2 zijn er nog een aantal leerlingen die een vervolgcursus krijgen. En stageleerlingen? RF

21 Leerlingenzorg op school
Binnen de klas: Mentorgesprek Handelingsplan Groepsbesprekingen Buiten de klas: - Leerlingbespreking - Trainingen Zorg voor leerlingen kunnen verdeeld worden in twee categorieën: zorg in de klas en zorg buiten de klas. De zorg buiten de klas bestaat uit een aantal trainingen voor de leerlingen. Daar ga ik straks kort op in. Verder hebben we vier keer epr jaar een leerlingbespreking. Tijdens deze bespreking lopen we alle leerlingen na en kijken we hoe het met ze gaat. Tijdens deze bespreking kijken we of er extra zorg nodig is voor de leerling. Dat kan bijvoorbeeld bestaan uit een ps Tip: Hierna licht ik elk punt m.b.v. een aparte dia toe. RF + Puntsgewijze toelichting onder elke dia RF

22 Handelingsplan Aanzet tot handelingsplan in klas 1
Concrete adviezen op gedrag Adviezen op theoriegebied Evalueren tijdens de leerlingbespreking en eventueel aanpassen Als de leerling op school komt, wordt er een eerste aanzet tot een handelingsplan gemaakt. Tijdens de leerlingbespreking wordt bekeken of het hp aangepast moet worden. Er worden dan afspraken gemaakt die tijdens de volgende bespreking besproken worden. Heeft het geholpen of moeten er andere afspraken gemaakt worden over de leerling. Ook proberen we in de klas aan te sluiten bij het niveau van het kind. Bijvoorbeeld dictee. IN de klas zijn drie niveaugroepen. Elke leerling wordt ingedeeld in een bepaald niveau en de leert de bijbehorende woordjes. Als leerling spellingsproblemen heeft zal hij makkelijker woordjes moeten oefenen, zodat hij succeservaringen opdoet.

23 Leerlingbespreking Hoe gaat het met elke leerling 4 keer per jaar
- Uitwisseling van informatie - Plan van aanpak Evaluatie 4 keer per jaar Aanwezig zijn: alle docenten en praktijkdocenten gedragsdeskundige intern begeleider dyslexiecoach maatschappelijk werker 4 keer per jaar Doel: kijken hoe het met de leerling gaat. Afgesproken wordt hoe verder te gaan met de leerling. IS er extra zorg nodig? Is er een psychologisch onderzoek nodig? Heeft de leerling extra huiswerk nodig? Al dit soort zaken worden besproken. We bespreken hoe het met de leerling gaat. Uitwisseling van informatie. Alle docenten en praktijkdocenten, gedragsdeskundige, intern begeleidster, logopedist/taaltrainer, maatschappelijk werkster zijn aanwezig. Zorg buiten de klas weglaten RF

24 Zorgspreekuur Inhoud gericht op actie, tussentijds snel actie met een leerling, tips voor leerkrachten!! Op verzoek van mentoren Aanwezig: intern begeleider maatschappelijk werker gedragsdeskundige betreffende mentor. Soms komt het voor dat er zaken rondom een leerling gebeuren waarbij de mentor aangeeft dat er actie/overleg nodig is. Dan is er het zorgspreekuur dat om de drie weken plaatsvindt. Tijdens het zorgspreekuur proberen we duidelijke afspraken te maken hoe verder te gaan met een leerling. Dit kan varieren van inzetten van maatschappelijk werk, afspreken van een psychologisch onderzoek. Aanwezig: intern begeleidster, maatschappelijk werkster, gedragsdeskundige en betreffende mentor. Ik mis de inhoud: wat heeft een leerling eraan? (Doel?) RF

25 SOVA in de klas Weerbaarheid (1) 2
Zorg- spreekuur Leerling- bespreking 1 Mentorgesprekken Handelingsplannen Leerling SOVA in de klas Weerbaarheid (1) 2 3 4 Extra in klas 1: Extra in klas 2: - SOVA in kleine groep (Mag ik meedoen) - Weerbaarheid (Rots en Watertraining) - Taaltraining - Taaltraining - Individuele gesprekken - Individuele gesprekken - Onderzoeken - Onderzoeken Klas 1/2: IN sschema

26 (Baanvaardig op stage)
Zorg- spreekuur Leerling- bespreking 1 Mentorgesprekken Handelingsplannen Leerling SOVA in de klas (Baanvaardig op stage) 2 3 4 Extra in klas 3: - Taaltraining - Individuele gesprekken - Onderzoeken Klas 3:

27 Leerling- bespreking 1 2 3 4 Stagegesprekken Handelingsplannen
Zorg- spreekuur Leerling- bespreking 1  (mentor is stagebegeleider) Stagegesprekken Handelingsplannen Leerling SOVA in de klas 2 3 4 Extra in klas 4/5: - SOVA individueel - Taaltraining - Individuele gesprekken - Onderzoeken Klas 4/5:


Download ppt "MaxX Maak werk van je talent."

Verwante presentaties


Ads door Google