De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AMIS Query ADF Faces & JHeadstart

Verwante presentaties


Presentatie over: "AMIS Query ADF Faces & JHeadstart"— Transcript van de presentatie:

1 AMIS Query ADF Faces & JHeadstart 10.1.3
Jan Riksen Aino Andriessen Steven Davelaar 14 september 2006

2

3 JHeadstart has been around since 2002
Applications developed with JHeadstart in 2002 On BC4J, Oracle 9iAS MVC Framework for J2EE and UIX Have been migrated Via BC4J, Struts and JSP and support for Oracle Toplink Now to ADF BC and ADF Faces And beyond….

4 15.45 ADF JHeadstart 10.1.3 in de praktijk: Het AMIS PAGONI project
Agenda 15.30 Welkom en Introductie 15.45 ADF JHeadstart in de praktijk: Het AMIS PAGONI project 16.30 JHeadstart Ondersteuning van JSF/ADF Faces Demo van belangrijkste nieuwe generatie-features Architectuur, Generator Structuur en templates

5 19.00 vervolg Presentatie/Demonstratie JHeadstart 10.1.3
Agenda 18.00 DINER 19.00 vervolg Presentatie/Demonstratie JHeadstart 19.30 Workshop – Aan de slag met JHeadstart (Na een korte ombouw van de zaal)

6 Productiviteit in Java/J2EE Web Applicatie Ontwikkeling
Eén van de grote thema’s van dit moment is productiviteit Mede via terugdringing complexiteit en versoepeling van de leercurve JSF is daarin een belangrijke component Declaratief ontwikkelen kan daar een verdere bijdrage aan leveren

7 Pagoni en JHeadstart

8 Functioneel ontwerp versus ADF Faces In de praktijk
Agenda “Pagoni” Technologiekeuze Plan van aanpak Richting de klant Architectuur Functioneel ontwerp versus ADF Faces In de praktijk

9 “Pagoni 3.0. Het standaardpakket voor grondexploitatie.”

10 Wat doet Pagoni. Een project de mogelijkheid bieden om alle mogelijke kosten en opbrengsten te koppelen aan een locatie in het bijbehorende gebied. Vervolgens deze kosten op een georganiseerde manier te faseren in de tijd. Op basis van de bedragen en bijbehorende faseringen financiële berekeningen te kunnen doen om een goed inzicht te krijgen in de status van het project. Door middel van budgetbewaking, een ultieme controle te hebben om de geldstromen te bewaken.

11 Plangrens

12 Verwerving 1 Uitgifte 3 2 Transformatie 1 2

13 Wiki, Jira, Maven2, Subversion, Continuum, Unittesten
Technologiekeuze AMIS Crossroads 2 J2EE stacks Oracle ADF Open source (Spring, Hibernate, Eclipse, ...) Wel of geen JHeadstart ruime ervaring met vorige versies en ADF complexe schermen generatie resultaat als uitgangspunt eenvoudige schermen geen postgeneratie Wiki, Jira, Maven2, Subversion, Continuum, Unittesten

14 Plan van aanpak Agile Workshops

15 Architectuur

16 Minder fancy, minder complex, beter onderhoudbaar
FO vs Praktijk Fancy, complex vs. Minder fancy, minder complex, beter onderhoudbaar

17 Ontwerp Catalogus Bouwstenen

18 Ontwerp

19 Ontwerp Demo Catalogus

20 Ontwerp Plannen Begroting Begrotingsposten Fasering

21 Ontwerp

22 Tree met nodes van verschillende types op hetzelfde nivo
Plannen Tree Tree met nodes van verschillende types op hetzelfde nivo Beperking van ADF binding Generiek treemodel Handmatig, postgeneratief, koppelen van tree en detail Trees gesplitst Volledige generatie

23 Praktijk Demo Plannen

24 Toegevoegde waarde Jheadstart
Aandacht op functionaliteit Met templates, ook de complexe schermen volledig genereerbaar Instap / leercurve DB update

25 Combinatie met CDM Ruleframe i18n
Best features Templating Complex pages tree-form with master-detail and stacked with a summary, in table format all on the same page en gegenereerd Combinatie met CDM Ruleframe i18n

26 'standaard' User Interface Postgeneratie van ADF pagedefinitions
Aandachtspunten 'standaard' User Interface Postgeneratie van ADF pagedefinitions beperkt van toepassing Implementatie van 'cancel' Errorafhandeling Ontbreken van een verplicht db attribuut Let altijd op '... Transaction successful' Hernoemen van groepen/pagina's Teamdevelopment LOV

27 Aanbevelingen JSF, ADF kennis Use utilities Playground EL JHeadstart
SRDemo (ADFUtils & JSFUtils) bijvoorbeeld : OperationBinding op = binding.getOperationBinding("Rollback"); op.execute(); Bean myBean = (Bean)JSFUtils.getManagedBeanValue("myBean"); Bean myBean = (Bean)FacesContext.getCurrentInstance().getApplication().createValueBinding(#{"myBean"}).getValue(FacesContext.getCurrentInstance()); Playground

28 Referenties AMIS Technology blog - http://technology.amis.nl/blog
JHeadstart developers guide ADF developers guide Weblogs Duncan Mills Frank Nimphius JHeadstart Brian Duff Steve Muench Grant Ronald JHeadstart forum JDeveloper forum

29


Download ppt "AMIS Query ADF Faces & JHeadstart"

Verwante presentaties


Ads door Google