De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2004 - 2009 Visitaties: kwaliteitsinstrument van de Nederlandse Dalton Vereniging Visitaties: kwaliteitsinstrument van de Nederlandse Dalton Vereniging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2004 - 2009 Visitaties: kwaliteitsinstrument van de Nederlandse Dalton Vereniging Visitaties: kwaliteitsinstrument van de Nederlandse Dalton Vereniging."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 2004 - 2009 Visitaties: kwaliteitsinstrument van de Nederlandse Dalton Vereniging Visitaties: kwaliteitsinstrument van de Nederlandse Dalton Vereniging Blijft het daltongehalte van de school op een aanvaardbaar niveau en heeft de school zich duidelijk verder ontwikkeld? Blijft het daltongehalte van de school op een aanvaardbaar niveau en heeft de school zich duidelijk verder ontwikkeld?

4 Daltonschool worden is één … Daltonschool blijven is twee …

5 dalton is ‘gewoon’ geworden Op nieuwe scholen is het enthousiasme vaak groot Op nieuwe scholen is het enthousiasme vaak groot Na vijf jaar is dalton ‘gewoon’ geworden en gaat er ook weer meer tijd en energie zitten in andere ‘belangrijke zaken’. Na vijf jaar is dalton ‘gewoon’ geworden en gaat er ook weer meer tijd en energie zitten in andere ‘belangrijke zaken’. Hoe zit het eigenlijk met onze inspiratie? Hoe zit het eigenlijk met onze inspiratie?

6 inspiratie Het daltonvuurtje moet blijven branden! Waardoor blijven we enthousiast? Zijn we nog steeds enthousiast?

7 onze eigen leerlingen mijn collega’s studenten contacten met andere scholen reacties ouders ? drive / inspiratie / motivatie “We gaan ervoor …”

8 Pas op de plaats Pas op de plaats Info over de her-visitatie op 12 maart 2009 Info over de her-visitatie op 12 maart 2009

9

10 Voelen we onszelf er nog steeds prettig bij? Voelen we onszelf er nog steeds prettig bij? Zijn we écht nog steeds voldoende gemotiveerd voor dalton of is het goed dat de batterij weer eens wordt opgeladen? Zijn we écht nog steeds voldoende gemotiveerd voor dalton of is het goed dat de batterij weer eens wordt opgeladen? Heeft dalton ons opgeleverd wat we ons ervan hadden voorgesteld? Heeft dalton ons opgeleverd wat we ons ervan hadden voorgesteld? Welke thema’s gaan we opnieuw tegen het licht houden de komende maanden? Welke thema’s gaan we opnieuw tegen het licht houden de komende maanden?

11 vind mijn inspiratie zowel binnen als buiten de school! secretaris Dalton Groningen leuke contacten met andere scholen (inmiddels 31) in november voor de 2 e keer naar landelijk overleg website Dalton Groningen organiseren van regiobijeen- komsten Dalton Conferentie op 18 maart

12 … en op de eigen school? vnl. samenwerking met Ageeth (maatjes) vnl. samenwerking met Ageeth (maatjes) houden elkaar t.a.v. dalton ‘scherp’ – ‘hoe doen we dat?’ houden elkaar t.a.v. dalton ‘scherp’ – ‘hoe doen we dat?’ nieuwe groep nieuwe groep dalton en jonge kinderen dalton en jonge kinderen niveauverschillen adequaat opvangen niveauverschillen adequaat opvangen rollenkaartjes … de materiaalbaas.. rollenkaartjes … de materiaalbaas..

13 remmende factoren zoveel andere dingen die óók belangrijk zijn zoveel andere dingen die óók belangrijk zijn werk is erg complex geworden werk is erg complex geworden in sommige weken wel duizend dingen aan je hoofd in sommige weken wel duizend dingen aan je hoofd Daltoncontact met collega’s … vnl. ‘in de vergadering’. Daltoncontact met collega’s … vnl. ‘in de vergadering’. Nadenken over andere werkvormen dan uitsluitend ‘de teamvergadering’. Nadenken over andere werkvormen dan uitsluitend ‘de teamvergadering’.

14 Wat vinden jullie er van Wat vinden jullie er van

15 in de steigers

16 Op naar de visitatie in 2009 aanbeveling nr. 1 vanuit de vereniging: aanbeveling nr. 1 vanuit de vereniging: op iedere school een daltoncoördinator de directeur heeft zijn handen meer dan vol aan andere zaken

17 visitatierapport 2004 kennisnemen van de tekst van dit eerste visitatierapport kennisnemen van de tekst van dit eerste visitatierapport welke aanbevelingen stonden hier in? welke aanbevelingen stonden hier in?

18 Zorg voor een goed dalton-ontwikkelplan

19

20 Is dit zichtbaar in onze school?

21 zelfstandig werken Leerkracht onafhankelijk kunnen werken: alleen in de klas of ook buiten de klas? Leerkracht onafhankelijk kunnen werken: alleen in de klas of ook buiten de klas? Gebruikmaken van werkruimtes buiten de klaslokalen Gebruikmaken van werkruimtes buiten de klaslokalen Zichtbare differentiatie in begeleiding Zichtbare differentiatie in begeleiding

22 eigen verantwoordelijkheid Je hoeft echt niet met alle leerlingen alles te bereiken Scheer je kinderen echter ook niet over één kam – kunnen dat nog niet … Scheer je kinderen echter ook niet over één kam – ‘ze’ kunnen dat nog niet … Wie kunnen het al wel? Geef ze de ruimte. Wie kunnen het al wel? Geef ze de ruimte.

23 Zichtbare doorgaande lijn Afspraken ten aanzien van zelfstandig werken Afspraken ten aanzien van zelfstandig werken Dag- en weektaken laten zien / taakbord Dag- en weektaken laten zien / taakbord WC gebruik, materialen zelf pakken etc. WC gebruik, materialen zelf pakken etc. Hoe gaan wij om met uitgestelde aandacht? Hoe gaan wij om met uitgestelde aandacht?

24 Ben je zelf voortdurend als leerkracht nadrukkelijk aanwezig? Ben je zelf voortdurend als leerkracht nadrukkelijk aanwezig? Leg je de hele dag een stempel op de klas als regisseur van eigenlijk alles? Leg je de hele dag een stempel op de klas als regisseur van eigenlijk alles?

25 Omgaan met vrijheid Hoe ver ga je? Hoe ver ga je? Overwegend leerkracht-gestuurd of hebben kinderen duidelijk een eigen inbreng? Overwegend leerkracht-gestuurd of hebben kinderen duidelijk een eigen inbreng? Waar hebben ze wel een eigen inbreng? Waar hebben ze wel een eigen inbreng? Komen wij tegemoet aan interesses en belangstelling van de kinderen zelf? Komen wij tegemoet aan interesses en belangstelling van de kinderen zelf?

26 Coöperatief leren Rode lijn ligt duidelijk vast Rode lijn ligt duidelijk vast Handig, praktisch geel boekwerkje Handig, praktisch geel boekwerkje Wij vullen dit in, maar … Wij vullen dit in, maar … Is het ook zichtbaar in de klas? Kunnen kinderen er over vertellen?

27

28

29 Het visitatietraject Alle teamleden vullen de indicatorenlijst in (bijlage 5a) Alle teamleden vullen de indicatorenlijst in (bijlage 5a) Een geselecteerde groep ouders vult eigen indicatorenlijst in (bijlage 5b) Een geselecteerde groep ouders vult eigen indicatorenlijst in (bijlage 5b) De school zorgt voor een, zodat een en ander duidelijk is voor de visiteurs (directeur of daltoncoördinator) De school zorgt voor een samenvatting, zodat een en ander duidelijk is voor de visiteurs (directeur of daltoncoördinator)

30 Indicatorenlijsten bewaren Bewaar alle ingevulde indicatorenlijsten in een map: van het team en van de ouders Bewaar alle ingevulde indicatorenlijsten in een map: van het team en van de ouders De visitatiecommissie kan deze willen inzien op de dag van de visitatie De visitatiecommissie kan deze willen inzien op de dag van de visitatie

31 Vantevoren opsturen Samenvatting van de indicatorenlijsten Samenvatting van de indicatorenlijsten Het verslag van de eerste visitatie (2004) Het verslag van de eerste visitatie (2004) Het Dalton Ontwikkel Plan Het Dalton Ontwikkel Plan De schoolgids De schoolgids De Daltonbijlage bij de schoolgids De Daltonbijlage bij de schoolgids Het schoolplan (schooljaarplan) Het schoolplan (schooljaarplan) De taakbrieven die in gebruik zijn De taakbrieven die in gebruik zijn Andere relevante informatie over dalton Andere relevante informatie over dalton

32 Bezoekrooster In overleg met de visitatievoorzitter rooster opstellen In overleg met de visitatievoorzitter rooster opstellen Directeur is minimaal een halve dag voor de visitatiecommissie beschikbaar Directeur is minimaal een halve dag voor de visitatiecommissie beschikbaar Drie weken voor de visitatie alles opgestuurd Drie weken voor de visitatie alles opgestuurd

33 Tijdens de visitatie Alle indicatorenlijsten liggen ter inzage Alle indicatorenlijsten liggen ter inzage Bezoekrooster Bezoekrooster Gesprekken met ouders en iemand van het bovenschools management Gesprekken met ouders en iemand van het bovenschools management Eindadvies na schooltijd plenair Eindadvies na schooltijd plenair

34 Na de visitatie Visitatieverslag Visitatieverslag Schoolverslag (bijlage 6) Schoolverslag (bijlage 6) Visitatieverslag + schoolverslag naar de NDV Visitatieverslag + schoolverslag naar de NDV Licentieverlenging voor vijf jaar Licentieverlenging voor vijf jaar

35 Boekwerkje visitaties Ieder teamlid krijgt een boekwerkje met alle documenten over de visitatie Ieder teamlid krijgt een boekwerkje met alle documenten over de visitatie Bekijk ruim vantevoren de indicatorenlijsten voor onszelf en voor de ouders Bekijk ruim vantevoren de indicatorenlijsten voor onszelf en voor de ouders T.z.t. nieuwe studiemiddag plannen over de visitatie en de indicatorenlijsten dan invullen naar de actuele situatie T.z.t. nieuwe studiemiddag plannen over de visitatie en de indicatorenlijsten dan invullen naar de actuele situatie

36 Wat spreken we af Checklist maken aan de hand van de indicatorenlijst Checklist maken aan de hand van de indicatorenlijst Ieder neemt hier eerst rustig kennis van Ieder neemt hier eerst rustig kennis van Samen bekijken we dit Samen bekijken we dit Overleg hierover in een planning Overleg hierover in een planning

37 Verder aan werken … Coöperatief leren aan de hand van het gele boekje Coöperatief leren aan de hand van het gele boekje Gebruik van de rollenkaartjes Gebruik van de rollenkaartjes Zelfstandig werken in en buiten de klas Zelfstandig werken in en buiten de klas Méér gebruikmaken van onze extra ruimtes! Méér gebruikmaken van onze extra ruimtes!

38 Wat verder ter tafel komt Wat verder ter tafel komt De 10 spreuken van de maand …. De 10 spreuken van de maand ….

39 vrijheidzelfstandigheidsamenwerken

40

41


Download ppt "2004 - 2009 Visitaties: kwaliteitsinstrument van de Nederlandse Dalton Vereniging Visitaties: kwaliteitsinstrument van de Nederlandse Dalton Vereniging."

Verwante presentaties


Ads door Google