De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5 jaar. 5 jaar Visitaties: kwaliteitsinstrument van de Nederlandse Dalton Vereniging Blijft het daltongehalte van de school op een aanvaardbaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "5 jaar. 5 jaar Visitaties: kwaliteitsinstrument van de Nederlandse Dalton Vereniging Blijft het daltongehalte van de school op een aanvaardbaar."— Transcript van de presentatie:

1

2 5 jaar

3 Visitaties: kwaliteitsinstrument van de Nederlandse Dalton Vereniging Blijft het daltongehalte van de school op een aanvaardbaar niveau en heeft de school zich duidelijk verder ontwikkeld?

4 Daltonschool worden is één …
Daltonschool blijven is twee …

5 dalton is ‘gewoon’ geworden
Op nieuwe scholen is het enthousiasme vaak groot Na vijf jaar is dalton ‘gewoon’ geworden en gaat er ook weer meer tijd en energie zitten in andere ‘belangrijke zaken’. Hoe zit het eigenlijk met onze inspiratie?

6 inspiratie Het daltonvuurtje moet blijven branden!
Zijn we nog steeds enthousiast? Waardoor blijven we enthousiast?

7 onze eigen leerlingen contacten met andere scholen reacties ouders ? drive / inspiratie / motivatie “We gaan ervoor …” studenten mijn collega’s

8 Pas op de plaats Info over de her-visitatie op 12 maart 2009

9

10 Voelen we onszelf er nog steeds prettig bij?
Zijn we écht nog steeds voldoende gemotiveerd voor dalton of is het goed dat de batterij weer eens wordt opgeladen? Heeft dalton ons opgeleverd wat we ons ervan hadden voorgesteld? Welke thema’s gaan we opnieuw tegen het licht houden de komende maanden?

11 secretaris Dalton Groningen
vind mijn inspiratie zowel binnen als buiten de school! secretaris Dalton Groningen leuke contacten met andere scholen (inmiddels 31) in november voor de 2e keer naar landelijk overleg website Dalton Groningen organiseren van regiobijeen- komsten Dalton Conferentie op 18 maart

12 … en op de eigen school? vnl. samenwerking met Ageeth (maatjes)
houden elkaar t.a.v. dalton ‘scherp’ – ‘hoe doen we dat?’ nieuwe groep dalton en jonge kinderen niveauverschillen adequaat opvangen rollenkaartjes … de materiaalbaas ..

13 remmende factoren zoveel andere dingen die óók belangrijk zijn
werk is erg complex geworden in sommige weken wel duizend dingen aan je hoofd Daltoncontact met collega’s … vnl. ‘in de vergadering’. Nadenken over andere werkvormen dan uitsluitend ‘de teamvergadering’.

14 Wat vinden jullie er van

15 in de steigers

16 Op naar de visitatie in 2009 aanbeveling nr. 1 vanuit de vereniging:
op iedere school een daltoncoördinator de directeur heeft zijn handen meer dan vol aan andere zaken

17 visitatierapport 2004 kennisnemen van de tekst van dit eerste visitatierapport welke aanbevelingen stonden hier in?

18 Zorg voor een goed dalton-ontwikkelplan

19

20 Is dit zichtbaar in onze school?

21 zelfstandig werken Leerkracht onafhankelijk kunnen werken: alleen in de klas of ook buiten de klas? Gebruikmaken van werkruimtes buiten de klaslokalen Zichtbare differentiatie in begeleiding

22 eigen verantwoordelijkheid
Je hoeft echt niet met alle leerlingen alles te bereiken Scheer je kinderen echter ook niet over één kam – ‘ze’ kunnen dat nog niet … Wie kunnen het al wel? Geef ze de ruimte.

23 Zichtbare doorgaande lijn
Afspraken ten aanzien van zelfstandig werken Dag- en weektaken laten zien / taakbord WC gebruik, materialen zelf pakken etc. Hoe gaan wij om met uitgestelde aandacht?

24 Ben je zelf voortdurend als leerkracht nadrukkelijk aanwezig?
Leg je de hele dag een stempel op de klas als regisseur van eigenlijk alles?

25 Omgaan met vrijheid Hoe ver ga je?
Overwegend leerkracht-gestuurd of hebben kinderen duidelijk een eigen inbreng? Waar hebben ze wel een eigen inbreng? Komen wij tegemoet aan interesses en belangstelling van de kinderen zelf?

26 Coöperatief leren Rode lijn ligt duidelijk vast
Handig, praktisch geel boekwerkje Wij vullen dit in, maar … Is het ook zichtbaar in de klas? Kunnen kinderen er over vertellen?

27

28

29 Het visitatietraject Alle teamleden vullen de indicatorenlijst in (bijlage 5a) Een geselecteerde groep ouders vult eigen indicatorenlijst in (bijlage 5b) De school zorgt voor een samenvatting, zodat een en ander duidelijk is voor de visiteurs (directeur of daltoncoördinator)

30 Indicatorenlijsten bewaren
Bewaar alle ingevulde indicatorenlijsten in een map: van het team en van de ouders De visitatiecommissie kan deze willen inzien op de dag van de visitatie

31 Vantevoren opsturen Samenvatting van de indicatorenlijsten
Het verslag van de eerste visitatie (2004) Het Dalton Ontwikkel Plan De schoolgids De Daltonbijlage bij de schoolgids Het schoolplan (schooljaarplan) De taakbrieven die in gebruik zijn Andere relevante informatie over dalton

32 Bezoekrooster In overleg met de visitatievoorzitter rooster opstellen
Directeur is minimaal een halve dag voor de visitatiecommissie beschikbaar Drie weken voor de visitatie alles opgestuurd

33 Tijdens de visitatie Alle indicatorenlijsten liggen ter inzage
Bezoekrooster Gesprekken met ouders en iemand van het bovenschools management Eindadvies na schooltijd plenair

34 Na de visitatie Visitatieverslag Schoolverslag (bijlage 6)
Visitatieverslag + schoolverslag naar de NDV Licentieverlenging voor vijf jaar

35 Boekwerkje visitaties
Ieder teamlid krijgt een boekwerkje met alle documenten over de visitatie Bekijk ruim vantevoren de indicatorenlijsten voor onszelf en voor de ouders T.z.t. nieuwe studiemiddag plannen over de visitatie en de indicatorenlijsten dan invullen naar de actuele situatie

36 Wat spreken we af Checklist maken aan de hand van de indicatorenlijst
Ieder neemt hier eerst rustig kennis van Samen bekijken we dit Overleg hierover in een planning

37 Verder aan werken … Coöperatief leren aan de hand van het gele boekje
Gebruik van de rollenkaartjes Zelfstandig werken in en buiten de klas Méér gebruikmaken van onze extra ruimtes!

38 Wat verder ter tafel komt
De 10 spreuken van de maand ….

39 vrijheid zelfstandigheid samenwerken

40

41


Download ppt "5 jaar. 5 jaar Visitaties: kwaliteitsinstrument van de Nederlandse Dalton Vereniging Blijft het daltongehalte van de school op een aanvaardbaar."

Verwante presentaties


Ads door Google