De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Je sleutel naar de samenleving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Je sleutel naar de samenleving"— Transcript van de presentatie:

1 Je sleutel naar de samenleving
Samen voor Nazorg Congres RSJ Almere 11 juni 2009

2

3 Cijfers 2008 734 aanmeldingen 357 bewoners 85% mannen en 15% vrouwen
Gemiddelde leeftijd is 36 56% autochtoon en 44% allochtoon 82,6% justitieel, 17,4 vrijwillig 170 kamers verdeeld over 10 Exodushuizen

4 De Exodus-organisatie
10 Exodushuizen: opvang en begeleiding Zelfstandige organisaties met elk een eigen lokaal bestuur, die werken volgens dezelfde methodiek 4 Exodushuizen in oprichting Sector Vrijwilligers en Kerkzaken ruim 50 inzorggroepen, 18 nazorggroepen en OKD op 11 locaties Exodus Nederland: facilitair bureau Gesprekspartner voor ministerie van Justitie Beleidsontwikkeling Administratie en PR

5 Doelgroep (algemeen) Gedetineerde en ex-gedetineerde mannen en vrouwen
vanaf 18 jaar met de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning die de Nederlandse taal redelijk beheersen die niet (meer) afhankelijk zijn van alcohol of drugs die geen overheersende psychische problematiek hebben die in maximaal 12 maanden begeleid kunnen worden naar zelfstandig wonen die enige mate van zelfreflectie hebben en die gemotiveerd zijn om begeleiding te ontvangen.

6 Exodushuizen 10 huizen 170 plaatsen (incl. tussenfasehuizen)
11 – 25 plaatsen per huis Mannen en vrouwen (m.u.v. Venlo) Duur programma 8 – 12 maanden (m.u.v. Drenthe) Professionele, kleine begeleidingsteams 24 uur per dag begeleiding aanwezig

7 Programma opbouw vier ‘sleutels’
Wonen: huishoudelijke vaardigheden, financiën en administratie op orde en goede (zelfstandige) woonruimte vinden Werken: baan of opleiding met vooruitzichten Relaties: vrienden en familie hebben die motiverend en niet crimineel zijn Zingeving: innerlijke motivatie Je sleutel naar de samenleving

8 Sector Vrijwilligers & Kerkzaken
Ruim 50 inzorggroepen Kerk- en bezoekvrijwilligers vanwege het justitiepastoraat 18 nazorggroepen Vrijwilligers ter ondersteuning van (ex-)gedetineerden en hun familieleden Ouders, kinderen en detentieproject locaties (OKD) Arnhem (De Berg), Nieuwegein, Tilburg, Veenhuizen (Norgerhaven), Rotterdam (De Schie en De Noordsingel), Krimpen a/d IJssel (De IJssel), Roermond en Sittard (De Geerhorst). Je sleutel naar de samenleving

9 Utrecht, 15 plaatsen Venlo Utrecht
15 kamers in drie met elkaar verbonden huizen in een woonwijk in Utrecht en in twee doorstroomhuizen Utrecht, 15 plaatsen Venlo Je sleutel naar de samenleving

10 Justitiële verblijfstitels
Penitentiair Programma (PP) Artikel 43.3 PBW voorafgaand aan PP Bijzondere Voorwaarde bij vonnis Bijzondere Voorwaarde bij schorsing ISD-Maatregel Proefverlof / transmurale plaatsing TBS TBS met voorwaarden Scholings- en trainingsprogramma (jeugd) Proefverlof bij PIJ-Maatregel (jeugd) Exodus dient expliciet geadviseerd en opgelegd te worden in respectievelijk adviesrapport reclassering en vonnis of selectiebesluit

11 Bespreking situatie 1 en 2:
Tijdens de workshop bespreken we aan de hand van concrete gegevens de situatie van twee justitiabelen aan de hand van de volgende vragen: Hoe wordt reïntegratie bij deze persoon het beste gegarandeerd? Welke stappen zou u zetten om daartoe te komen? Wat moet er veranderen (bij Exodus, bij DJI, in de rechtsgang, elders) om het bovenstaande meer mogelijk te maken?

12 Justitiële verblijfstitels
Penitentiair Programma (PP) Plaatsing aan het eind van het straftraject Selectiefunctionaris DJI is beslissingsbevoegd De duur is gerelateerd aan de straftijd Maximale duur: 1 jaar Bijzondere Voorwaarde bij vonnis (BV) Meestal plaatsing aan het begin van het straftraject Rechter is beslissingsbevoegd Maximale duur: 2 jaar Bijzondere Voorwaarde bij Schorsing (Schorsing) Plaatsing aan het begin van het straftraject Verplicht reclasseringscontact (VRC) Plaatsing na detentie Rechter legt VRC op en reclassering bepaalt invulling Je sleutel naar de samenleving

13 Justitiële verblijfstitels
Scholings- en trainingsprogramma (STP) Plaatsing aan het eind van het straftraject Selectiefunctionaris JJI is beslissingsbevoegd Maximale duur: 3 of 6 maanden Proefverlof bij PIJ-Maatregel Plaatsing aan het eind van het behandeltraject Maximale duur: in principe 1 jaar TBS met voorwaarden Meestal plaatsing aan het begin van het behandeltraject Rechter is beslissingsbevoegd Maximale duur: geen maximum, rechter bepaalt ISD Plaatsing tweede helft van de maatregel Maximale duur: één jaar, rechter bepaalt Je sleutel naar de samenleving

14 Huiswerk voor u, ons en de RSJ!
Vormt Exodus wat u betreft onderdeel van de strafrechtketen of is het een vorm van maatschappelijke opvang? verplicht vrijblijvend? Moet Exodus wat u betreft voor iedere ex gedetineerde toegankelijk zijn of moet het vooral om de zware en complexe ‘gevallen’ gaan? breed en laagdrempelig exclusief en complex

15 Bezoek onze website: www.exodus.nl
Je sleutel naar de samenleving


Download ppt "Je sleutel naar de samenleving"

Verwante presentaties


Ads door Google