De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Indicatoren voor de Internationalisering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Indicatoren voor de Internationalisering"— Transcript van de presentatie:

1 Indicatoren voor de Internationalisering
Korte inleiding rond de totstandkoming van de indicatoren voor internationalisering in het Vlaamse hoger onderwijs Bologna-experten 2009

2 RATIONALE Macro-ontwikkelingen in het Hoger Onderwijs
Internationalisering als taak/medium is een feit in het HO IaH als metafoor voor verandering: curriculum, en organisatie –te weinig geïmplementeerd of niet zichtbaar gemaakt in de drie opdrachten van een instelling voor HO Onderwijs Onderzoek en Ontwikkeling Maatschappelijk Engagement Kwaliteitscultuur Vraag naar indicatoren voor strategisch beleid – op veel plaatsen worden indicatoren ontwikkeld Nood aan benchmarks en benchmarking Indicatoren Internationalisering

3 DOELSTELLING (NUFFIC: INKT/MINT)
Sturingsinstrument om de gewenste internationaliseringsdoelen te bereiken Mogelijkheid om de eigen instelling te typeren en te profileren Middel ter ondersteuning van visitaties Methode waarmee benchmarking met een andere instelling of een andere faculteit eenvoudig wordt INKT: Internationalisering in Kaart MINT: Mapping Internationalization Indicatoren Internationalisering

4 OPDRACHT Begeleidende teksten en literatuurlijst Paradigma ontwikkelen
Matrix Indicatoren Kenmerken Studiedag met Uwe Brandenburg Voorstelling van het “work in progress” Pilot Consultaties Instrument Indicatoren Internationalisering

5 CONTROVERSE Bedoeling? Ideaal Zelfevaluatie
Beoordeling : individueel, comparatief, groeperingen Benchmarking Kan/mag geen prescriptief “menu” worden of dienen voor ranking Ideaal Context van de instellingen en hun units afbakenen Vergelijkend onderzoek Bepalen van “good practice” Benchmarks bepalen op basis van goede voorbeelden Gevaar: enkel het bestaande wordt bevestigd Bij context: strenger kunnen zijn bij units die zogezegd altijd al internationaal werken, zoals onderzoek, hierbij kan worden bepaald wat de impact van het internationaliseringsproces concreet heeft en hoe het dan terug in het onderwijs zichtbaar gemaakt wordt Een hogeschool die een joint degree kan opzetten heeft het moeilijiker dan een onderzoeksgebaseerde universiteit Indicatoren Internationalisering

6 METHODE Team samenstellen: Literatuurstudie
Bolognaexperts: Jan Geens (Flamenco/VLHORA), Hélène Vanbrabant (KdG), Rosette S'Jeegers (VUB/VLIR), Michaël Joris, (KHLim) Aangevuld met: Isabelle De Ridder van VLOR, Nathalie Depoorter Associatie UGent, Erna Nauwelaerts UHasselt Literatuurstudie Gemeenschappelijke kenmerken bepalen Paradigma opstellen Inleidende tekst + Indicatorenlijst Ontwikkelen van traject van de opdracht Indicatoren Internationalisering

7 METHODE: GEZAMENLIJKE KENMERKEN BRENDA ELLINGBOE
Internationalisering in/van het Beleid Betrokkenheid van het personeel in internationale activiteiten Internationaal Curriculum Internationale studiemogelijkheden voor studenten Integratie van internationale studenten en docenten Internationale co-curriculaire units en activiteiten Indicatoren Internationalisering

8 KENMERKEN: ACE INTERNATIONALIZATION INDEX
ACE: American Council on Education Werkt met zes “Dimensions” Verschenen: Research U, Liberal Arts U, Comprehensive U, Community Colleges Articulated commitment Academic offerings Organizational infrastructure External funding Institutional investment in faculty International students and student programs Indicatoren Internationalisering

9 KENMERKEN: CENTRUM FÜR HOCHSCHULENTWICKLUNG
Overall Aspects Management Professors Young Researchers Administrative staff/non-Academic staff Resources International Networking Academic Research Input Output Teaching and Studies Indicatoren Internationalisering

10 Internationaliseringsdoelen Internationaliseringsactiviteiten
INKT/MINT NUFFIC Internationaliseringsdoelen Internationaliseringsactiviteiten Voorzieningen Inbedding in de organisatie Indicatoren Internationalisering

11 WAT IN KAART BRENGEN? Uwe Brandenburger:
Internationalität Internationalisierung Internationalität: stand van zaken en verleden, maar meet niet alles, meer gericht op output Internationalisierung: toekomstgericht, strategisch beleid, meer gericht op de processen Omdat Internationalisering een “work in progress” is, moeten de twee elementen aan bod komen Kwantitatieve analyses Kwalitatieve analyses Indicatoren Internationalisering

12 ONS VOORSTEL Kadert in beleid en management
Ontwikkelen van de beleidsvoering Ontwikkelen van de systemen Ontwikkelen van het menselijk potentieel Ontwikkelen van een cultuur Vier grote groeperingen van kenmerken en indicatoren: STRATEGISCH BELEID EN GOVERNANCE CURRICULUM MENSEN WAARDERING EN IMPACT Indicatoren Internationalisering

13 STRATEGISCH DENKEN EN HANDELEN
Jane Knight: Internationalisation of higher education is the process of integrating an international, intercultural and/or global dimension into the goals, functions (teaching/learning, research, services) and delivery of higher education OESO: it is the complex of processes whose combined effect, whether planned or not, is to enhance the international dimension of the experience of higher education in universities and similar educational institutions Indicatoren Internationalisering

14 BEMERKINGEN INDICATOREN
Problemen bij het zichtbaar maken van activiteiten in (complexe) organisaties Centraal-Gezamenlijk/Collectief Werkvloer-Individueel Problemen van het waarderen van de gekende activiteiten Kwantitatieve indicatoren Kwalitatieve indicatoren Indicatoren Internationalisering

15 KWANTITATIEVE INDICATOREN
Geven het verleden weer, niet de strategie en visie Worden beïnvloed door de lokale context (structuur, studenten, personeel) Zijn vaak vervanginstrumenten en dienen om quota’s te behalen ipv resultaten boeken Meet output eerder in absolute waarden, en maakt de gecreëerde waarde niet zichtbaar Tijdskaders worden niet gerespecteerd Meet niet de inspanning of risico Toch nuttig om performatie-indicatoren te hebben om te evalueren van output en processen Indicatoren Internationalisering

16 KWALITATIEVE INDICATOREN
Moeilijk te definiëren en uit te drukken in meetbare waarden Een goede praktijk gebeurt meestal in het kader van een bepaalde context – het succes van een aanpak is moeilijk te beoordelen omwille van de context Indien contexten niet vergelijkbaar zijn, zijn de kwalitatieve resultaten ook niet vergelijkbaar Vaak gaat het om (specifieke) beschrijvingen, en die zijn moeilijk te generaliseren Indicatoren Internationalisering

17 BENCHMARKING ALS KWALITEITSMETHODE
Benchmarking is the search for industry best practices that lead to superior performance (Robert C. Camp) Benchmarking: a systematic, continuous process of measuring and comparing an organisation’s business processes against leaders in any industry to gain insights that will help the organisation take action to improve its performance (International Benchmarking Clearinghouse) Indicatoren Internationalisering

18 BENCHMARKING EN BENCHMARKS
Benchmarking is an ongoing outreach activity; goal: identification of best operating practices that when implemented produce superior performance Benchmarks: measurements to gauge performance Indicatoren Internationalisering

19 TOEKOMST: GOEDE VOORBEELDEN
Goede voorbeelden uit benchmarking en het vaststellen van benchmarks Principes: De successen/resultaten kunnen aangetoond en bewezen worden De resultaten zijn duurzaam De concepten die spelen kunnen vertaald worden naar een andere instelling Kosten-baten is efficiënt en levert resultaten op Ze helpen ons bij het volbrengen van de missie van de instelling Ze passen in een welomschreven context Indicatoren Internationalisering

20 Bedankt voor uw aandacht Michaël Joris
Indicatoren Internationalisering


Download ppt "Indicatoren voor de Internationalisering"

Verwante presentaties


Ads door Google