De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KORTE INLEIDING ROND DE TOTSTANDKOMING VAN DE INDICATOREN VOOR INTERNATIONALISERING IN HET VLAAMSE HOGER ONDERWIJS BOLOGNA-EXPERTEN 2009 Indicatoren voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KORTE INLEIDING ROND DE TOTSTANDKOMING VAN DE INDICATOREN VOOR INTERNATIONALISERING IN HET VLAAMSE HOGER ONDERWIJS BOLOGNA-EXPERTEN 2009 Indicatoren voor."— Transcript van de presentatie:

1 KORTE INLEIDING ROND DE TOTSTANDKOMING VAN DE INDICATOREN VOOR INTERNATIONALISERING IN HET VLAAMSE HOGER ONDERWIJS BOLOGNA-EXPERTEN 2009 Indicatoren voor de Internationalisering

2 RATIONALE Macro-ontwikkelingen in het Hoger Onderwijs Internationalisering als taak/medium is een feit in het HO IaH als metafoor voor verandering: curriculum, en organisatie –te weinig geïmplementeerd of niet zichtbaar gemaakt in de drie opdrachten van een instelling voor HO  Onderwijs  Onderzoek en Ontwikkeling  Maatschappelijk Engagement Kwaliteitscultuur  Vraag naar indicatoren voor strategisch beleid – op veel plaatsen worden indicatoren ontwikkeld  Nood aan benchmarks en benchmarking Indicatoren Internationalisering 2

3 DOELSTELLING (NUFFIC: INKT/MINT) Sturingsinstrument om de gewenste internationaliseringsdoelen te bereiken Mogelijkheid om de eigen instelling te typeren en te profileren Middel ter ondersteuning van visitaties Methode waarmee benchmarking met een andere instelling of een andere faculteit eenvoudig wordt INKT: Internationalisering in Kaart MINT: Mapping Internationalization Indicatoren Internationalisering 3

4 OPDRACHT Begeleidende teksten en literatuurlijst Paradigma ontwikkelen  Matrix  Indicatoren  Kenmerken Studiedag met Uwe Brandenburg Voorstelling van het “work in progress” Pilot Consultaties Instrument 4 Indicatoren Internationalisering

5 CONTROVERSE Bedoeling?  Zelfevaluatie  Beoordeling : individueel, comparatief, groeperingen  Benchmarking  Kan/mag geen prescriptief “menu” worden of dienen voor ranking Ideaal  Context van de instellingen en hun units afbakenen  Vergelijkend onderzoek  Bepalen van “good practice”  Benchmarks bepalen op basis van goede voorbeelden  Gevaar: enkel het bestaande wordt bevestigd Indicatoren Internationalisering 5

6 METHODE Team samenstellen:  Bolognaexperts: Jan Geens (Flamenco/VLHORA), Hélène Vanbrabant (KdG), Rosette S'Jeegers (VUB/VLIR), Michaël Joris, (KHLim)  Aangevuld met: Isabelle De Ridder van VLOR, Nathalie Depoorter Associatie UGent, Erna Nauwelaerts UHasselt Literatuurstudie Gemeenschappelijke kenmerken bepalen Paradigma opstellen Inleidende tekst + Indicatorenlijst Ontwikkelen van traject van de opdracht Indicatoren Internationalisering 6

7 METHODE: GEZAMENLIJKE KENMERKEN BRENDA ELLINGBOE 1. Internationalisering in/van het Beleid 2. Betrokkenheid van het personeel in internationale activiteiten 3. Internationaal Curriculum 4. Internationale studiemogelijkheden voor studenten 5. Integratie van internationale studenten en docenten 6. Internationale co-curriculaire units en activiteiten Indicatoren Internationalisering 7

8 KENMERKEN: ACE INTERNATIONALIZATION INDEX ACE: American Council on Education Werkt met zes “Dimensions” Verschenen: Research U, Liberal Arts U, Comprehensive U, Community Colleges 1. Articulated commitment 2. Academic offerings 3. Organizational infrastructure 4. External funding 5. Institutional investment in faculty 6. International students and student programs Indicatoren Internationalisering 8

9 KENMERKEN: CENTRUM FÜR HOCHSCHULENTWICKLUNG Overall Aspects  Management  Professors  Young Researchers  Administrative staff/non-Academic staff  Resources  International Networking Academic Research  Input  Output Teaching and Studies  Input  Output 9 Indicatoren Internationalisering

10 INKT/MINT NUFFIC 1. Internationaliseringsdoelen 2. Internationaliseringsactiviteiten 3. Voorzieningen 4. Inbedding in de organisatie Indicatoren Internationalisering 10

11 WAT IN KAART BRENGEN? Uwe Brandenburger:  Internationalität  Internationalisierung Internationalität: stand van zaken en verleden, maar meet niet alles, meer gericht op output Internationalisierung: toekomstgericht, strategisch beleid, meer gericht op de processen Omdat Internationalisering een “work in progress” is, moeten de twee elementen aan bod komen  Kwantitatieve analyses  Kwalitatieve analyses 11 Indicatoren Internationalisering

12 ONS VOORSTEL Kadert in beleid en management  Ontwikkelen van de beleidsvoering  Ontwikkelen van de systemen  Ontwikkelen van het menselijk potentieel  Ontwikkelen van een cultuur Vier grote groeperingen van kenmerken en indicatoren: 1. STRATEGISCH BELEID EN GOVERNANCE 2. CURRICULUM 3. MENSEN 4. WAARDERING EN IMPACT Indicatoren Internationalisering 12

13 STRATEGISCH DENKEN EN HANDELEN Jane Knight: Internationalisation of higher education is the process of integrating an international, intercultural and/or global dimension into the goals, functions (teaching/learning, research, services) and delivery of higher education OESO: it is the complex of processes whose combined effect, whether planned or not, is to enhance the international dimension of the experience of higher education in universities and similar educational institutions 13 Indicatoren Internationalisering

14 BEMERKINGEN INDICATOREN Problemen bij het zichtbaar maken van activiteiten in (complexe) organisaties  Centraal-Gezamenlijk/Collectief  Werkvloer-Individueel Problemen van het waarderen van de gekende activiteiten  Kwantitatieve indicatoren  Kwalitatieve indicatoren 14 Indicatoren Internationalisering

15 KWANTITATIEVE INDICATOREN Geven het verleden weer, niet de strategie en visie Worden beïnvloed door de lokale context (structuur, studenten, personeel) Zijn vaak vervanginstrumenten en dienen om quota’s te behalen ipv resultaten boeken Meet output eerder in absolute waarden, en maakt de gecreëerde waarde niet zichtbaar Tijdskaders worden niet gerespecteerd Meet niet de inspanning of risico Toch nuttig om performatie-indicatoren te hebben om te evalueren van output en processen Indicatoren Internationalisering 15

16 KWALITATIEVE INDICATOREN Moeilijk te definiëren en uit te drukken in meetbare waarden Een goede praktijk gebeurt meestal in het kader van een bepaalde context – het succes van een aanpak is moeilijk te beoordelen omwille van de context Indien contexten niet vergelijkbaar zijn, zijn de kwalitatieve resultaten ook niet vergelijkbaar Vaak gaat het om (specifieke) beschrijvingen, en die zijn moeilijk te generaliseren Indicatoren Internationalisering 16

17 BENCHMARKING ALS KWALITEITSMETHODE Benchmarking is the search for industry best practices that lead to superior performance (Robert C. Camp) Benchmarking: a systematic, continuous process of measuring and comparing an organisation’s business processes against leaders in any industry to gain insights that will help the organisation take action to improve its performance (International Benchmarking Clearinghouse) 17 Indicatoren Internationalisering

18 BENCHMARKING EN BENCHMARKS Benchmarking is an ongoing outreach activity; goal: identification of best operating practices that when implemented produce superior performance Benchmarks: measurements to gauge performance 18 Indicatoren Internationalisering

19 TOEKOMST: GOEDE VOORBEELDEN Goede voorbeelden uit benchmarking en het vaststellen van benchmarks Principes:  De successen/resultaten kunnen aangetoond en bewezen worden  De resultaten zijn duurzaam  De concepten die spelen kunnen vertaald worden naar een andere instelling  Kosten-baten is efficiënt en levert resultaten op  Ze helpen ons bij het volbrengen van de missie van de instelling  Ze passen in een welomschreven context 19 Indicatoren Internationalisering

20 Bedankt voor uw aandacht Michaël Joris Indicatoren Internationalisering 20


Download ppt "KORTE INLEIDING ROND DE TOTSTANDKOMING VAN DE INDICATOREN VOOR INTERNATIONALISERING IN HET VLAAMSE HOGER ONDERWIJS BOLOGNA-EXPERTEN 2009 Indicatoren voor."

Verwante presentaties


Ads door Google