De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een eerbetoon aan God, schepper van al wat leeft

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een eerbetoon aan God, schepper van al wat leeft"— Transcript van de presentatie:

1 Een eerbetoon aan God, schepper van al wat leeft
Het wonder van het leven Een eerbetoon aan God, schepper van al wat leeft

2 In het begin schiep God de hemel en de aarde.
Gen. 1:1

3 Koning David Psalm 19: 2 De hemel verhaalt van Gods majesteit,
het uitspansel roemt het werk van zijn handen.

4 Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
Koning David Psalm 139:13 en 14 U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

5 Apostel Paulus Rom 1:19,20 Want wat een mens over God kan weten
is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar.

6 Van eicel tot mens Kijken naar de ontwikkeling van het
menselijk lichaam op vier niveaus: - Bevruchting en eerste celdelingen - Ontstaan van vingers en tenen - Cellulair niveau - Moleculaire processen

7 De basis: Het lichaam bestaat uit cellen
In 1665 ontdekte Robert Hooke de celstructuur van kurk In 1674 zag Anthonie van Leeuwenhoek voor het eerst een levende cel (alg) De levende cel is de basiseenheid van levende organismen, incl de mens.

8 Een cel bevat een celkern en cytoplasma
Een menselijke cel bevat 46 chromosomen: 23 van de vader en 23 van de moeder. Elk chromosoom bevat een DNA molecuul, waarop een deel van de erfelijke informatie van de cel is vastgelegd. Eicellen en zaadcellen bevatten elk 23 chromosomen. Na de bevruchting zijn er dus 46 chromosomen in de bevruchte eicel cytoplasma

9 Van DNA naar eiwit cytoplasma kern Overschrijving Vertaling

10 Het allereerste begin

11 Belangrijke processen in de menselijke ontwikkeling
Bevruchting in detail Differentiatie/Specialisatie Celdeling en celdood Regulatie van de chemische processen

12 Eicel activering

13 De bevruchting van een eicel

14 Belangrijke processen in de menselijke ontwikkeling
Bevruchting Differentiatie/Specialisatie Celdeling en celdood Regulatie van de chemische processen

15 Waarom zien we er niet uit als een bal gehakt?
Celdeling leidt tot een meercellig bal Noodzaak dat verschillende celtypen zich ontwikkelen DIFFERENTIATIE/SPECIALISATIE!

16 Differentiatie en specialisatie
Principe: alle cellen bevatten hetzelfde DNA maar in de verschillende celtypen worden verschillende delen van het DNA gebruikt Polariteit in het ei / stamcellen Rode bloedkleurstof (hemoglobine)

17 Fruitvlieg: van ei tot lijf
Differentiatie door eiwitgradienten mRNA van moeder na de bevruchting Fruitvlieg: Drosophila

18 Mutanten met abnormale ontwikkeling
Normaal Dubbele set vleugels Poten op de plaats van antennes

19 Differentiatie en Stamcellen

20 Stamcellen

21 Differentiatie en specialisatie
Polariteit in het ei/ stamcellen Rode bloedkleurstof (hemoglobine)

22 Zuurstoftransport door hemoglobine
Zuurstoftransport door rode bloedcellen Hemoglobine

23 Hemoglobine (Hb) Foetaal Hb (HbF α2γ2) Volwassen Hb (HbA α2ß2)
Weefsel Long

24 Belangrijke processen in de menselijke ontwikkeling
Bevruchting Differentiatie/Specialisatie Celdeling en celdood Regulatie van de chemische processen

25 Vorming van tenen en vingers

26 Belangrijke processen in de menselijke ontwikkeling
Bevruchting Differentiatie/Specialisatie Celdeling en celdood Regulatie van de chemische processen

27 Insulineproductie en uitscheiding
Inactief Inactief Actief Het hormoon insuline is nodig voor de opname van glucose in weefsels De niveaus in het bloed moeten goed gecontroleerd worden (diabetes) Het wordt gemaakt in de alvleesklier of prancreas als pre-pro-insuline De synthese van preproinsuline wordt gestimuleerd door glucose Pro-insuline wordt opgeslagen in blaasjes in alvleesklier - Glucose stimuleert activering en uitscheiding

28 Hoe is dit alles ontstaan?
Gods werk of een toeval? - Darwinistische dubbelprincipe: evolutie door mutatie en selectie. - Hoe waarschijnlijk? Laten we kijken naar de zgn. moleculaire machines/motoren.

29 Veel moleculaire machines hebben een indrukwekkend complexe structuur
Voorbeeld: De bacteriële zweepstaart

30 De flagellamotor bestaat uit ~40 soorten eiwitten
8 motoren drijven de rotor aan roteert tot rpm haak zorgt voor spiraalbeweging 3 ring systemen in de rotor en 2 in de stator heeft een schakelaar voor de rotatierichting staart wordt door de motor heen opgebouwd Voor een functionele flagella zijn alle eiwitten nodig

31 Behe noemt dit niet-herleidbare complexe systemen.
Een systeem dat een set bevat van meerdere, goed in elkaar passende en met elkaar wisselwerkende onderdelen die elk onmisbaar zijn voor de originele basisfunctie van het systeem Verwijderen van één of meer van deze onderdelen uit deze set heeft tot gevolg dat het systeem niet meer werkt Michael Behe

32 Niet-herleidbare complexe systemen vormen een probleem voor het mutatie/selectie scenario.
Natuurlijke selectie kan niet optimaliseren op een “halve flagella” die het “een beetje” doet. Zo’n “halve flagella” werkt niet voor 50% maar voor 0%, omdat deze onherleidbaar complex is en dus per definitie geen onderdeel kan missen. Voor het functioneren zijn alle eiwitten gelijktijdig nodig!

33 Niet-herleidbare complexe systemen
De celcyclus Niet-herleidbare complexe systemen in het hart van de levende cel: M R S Een universele eigenschap van levende cellen: celdeling

34 Drie processen betrokken bij de celcyclus
M Groeifactoren S R DNA replicatie Transcriptie en eiwit synthese (cyclines)

35 Transcriptie De multifunctionele transcriptie machine:
DNA Transcriptie De multifunctionele transcriptie machine: een niet-herleidbaar complex systeem P

36 DNA polymerase III en begeleidende eiwitten: een niet-herleidbaar systeem

37 Een verklaring voor alle informatie in deze systemen!
Darwins dubbelprincipe is ontoereikend als verklaring voor het ontstaan van: - de motor eiwitten -de celcyclus regulatie -de transcriptie machinerie -de DNA replicatie etc. Wat mist er? Een verklaring voor alle informatie in deze systemen!

38 Hoe ontstaan niet-herleidbare complexe systemen?
In onze macroscopische wereld onstaan dit soort systemen niet door toeval maar ligt er een ontwerp aan ten grondslag. Dat ontwerp wordt gegenereerd door menselijke intelligentie. Behe’s gevolgtrekking: Uit wat we waarnemen in de celbiologie kunnen we concluderen dat ook aan de moleculaire machinerie een intelligentie, een intelligent ontwerp ten grondslag ligt

39 Toeval Ontstaan van de eerste levende cel
Ontstaan van het mechanisme van de celdeling Niet-herleidbare complexe systemen De grote hoeveelheid informatie verreist voor het leven

40 Ontwerp Omvang structurele informatie Regulatie van de informatie
Samenhang Mechanisme van de schepping onbekend

41 Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
Psalm 139:13 en 14 U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

42 Psalm 139:15-18 Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal,ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.


Download ppt "Een eerbetoon aan God, schepper van al wat leeft"

Verwante presentaties


Ads door Google