De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1/20 Images of Organization een introductie Jan Hein de Waal Malefijt Jan. 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1/20 Images of Organization een introductie Jan Hein de Waal Malefijt Jan. 2010."— Transcript van de presentatie:

1 1/20 Images of Organization een introductie Jan Hein de Waal Malefijt Jan. 2010

2 2/21 Wie ben ik? Jan Hein de Waal Malefijt Passie voor ontwikkelen, verbeteren en coachen Interim Process Improvement professional @ YACHT: “Hoogopgeleide vakspecialisten die duurzame oplossingen bieden aan toonaangevende organisaties door heel Nederland.” Werkervaring bij Philips Lighting en Healthcare, Gemeente Cranendonck Process Improvement, Business Excellence, Quality Management

3 3/21 Doel van deze presentatie Introductie van de theorie van G. Morgan: “Images of Organization” (Beelden van Organisatie) Meer inzicht krijgen in verschillende belevingen van organisatie(s) Een “human dynamics” tool om problemen effectiever te benaderen en op te lossen

4 4/21 Hetzelfde plaatje?

5 5/21 Introductie Gareth Morgan: “All management theory and practice is based on images or metaphors that lead us to understand complex situations in powerful, yet partial ways” Wat we waarnemen en hoe we handelen wordt bepaald door de metaforen die we hanteren Ons probleem-oplossend-vermogen wordt vergroot als we organisaties kunnen zien in verschillende metaforen Dit verrijkt het beeld dat we hebben van organisaties en hun problemen en resulteert in effectievere en creatievere benaderingen

6 6/21 Niet één metafoor is de juiste Dus: om effectief invloed uit te oefenen moeten we denken in verschillende metaforen

7 7/21 8 Beelden van Organisatie We kunnen organisaties beschouwen als… MachinesOrganismenHersenenCulturen Politieke systemen Psychische gevangenissen Instrumenten van overheersing Flux en Transformatie

8 8/21 Organisaties als… Machines Het traditionele en overheersende beeld Een hierarchisch en efficiënt werkend geheel, opgebouwd uit feilloos en automatisch met elkaar samenwerkende onderdelen Denken–Beslissen–Doen (“scientific management”) Voorbeeld: McDonalds, assemblage-lijnen KrachtBeperking Waar machines ook goed werken Simpele, duidelijke doelen Voorspelbaar Controleerbaar Betrouwbaar Lastig om te veranderen Vragen worden niet meer gesteld, kant-en-klaar antwoorden Weinig aandacht voor de menselijke aspecten

9 9/21 Organisaties als… Organismen De organisatie als open systeem, dat overleeft door uit haar omgeving middelen te verwerven en door zich daarbij voortdurend aan te passen aan wisselende omgevingseisen Clusters van verbonden mensen, processen, bedrijven en (technische) behoeften Voorbeeld: “Human Resource management” KrachtBeperking Waakzaam oog op de omgeving Overleven en evolueren staan centraal Innovatie Ecologie/duurzaamheid krijgt nieuwe betekenis Afhankelijkheid van externe factoren Functionele eenheid is een illusie (Externe) omgeving is in werkelijkheid weinig concreet

10 10/21 Organisaties als… Hersenen Intelligente, lerende en virtuele organisaties Sterke informatieverwerking, “Brainstormen” Creatief, flexibel, gedecentraliseerd Omgaan met onzekerheid en paradox Redundantie in mensen en rollen Voorbeeld: “Dot Com” KrachtBeperking Geeft richtlijnen voor Lerende organisaties “Continous improvement” Zelf-organisatie Ondersteunt creativiteit en innovatie Zelf-regulering en leren in conflict met macht Gebrek aan openheid Leren om het leren

11 11/21 Organisaties als… Culturen Organisaties als mini-gemeenschappen Verbonden in kennis, waarden, rituelen, overtuigingen en wetten Visie en houding van de top geven betekenis en motivatie voor de hele organisatie Actief, levend, open KrachtBeperking Introductie van symbolen (naast ratio en objectiviteit), ruimte voor “de vorm” Verandering is meer dan strategie, structuur, techniek en vaardigheid De waarde van meetings Ideologische manipulatie en controle Cultuur is complex, dus begrijpen is beperkt Ontwikkelt met de tijd “Can it really be managed?”

12 12/21 Als… Politieke systemen De organisatie als een verzameling van individuen en/of groepen, die hun macht gebruiken om hun eigen belang veilig te stellen Soms feodaal, soms democratisch Begrip voor “conflicts of interest” en de macht nodig voor oplossingen (formeel en informeel) KrachtBeperking Geheimen en taboe’s worden duidelijk Accepteert realiteit Verduidelijkt menselijk gedrag Macht staat centraal Ontmaskert de mythe van ratio Zelf-versterkende metafoor Politiek is overal Cynische houding

13 13/21 Als… Psychische gevangenissen De organisatie als een verzameling mensen, die gevangen zijn binnen met elkaar gedeelde overtuigingen Blind voor zaken die daar buiten geen plaats hebben Weerstand tegen verandering en innovatie Groepsdenken en onbewuste processen Voorbeelden: Stichting Skepsis, Steorn KrachtBeperking Onbewuste krachten bestaan in het echt, dus ook in organisaties Maakt (irrationele) motieven duidelijker Persoonlijke identificatie met de organisatie Bewust gedrag en processen raken uit zicht Speculatief Weerstand van gevestigde belangen wordt onderschat Inzicht verwerven is gevaarlijk

14 14/21 Als… Flux en Transformatie Voorbij het oppervlak en de eerste indruk De organisatie als een voortdurend veranderende entiteit Geen stabiliteit, maar weerstand en tegendruk (Yin en Yang) Chaos, complexiteit, paradox Ego-centrisme als bedreiging Problemen ontstaan uit de logica van het systeem Voorbeeld: Nokia KrachtBeperking Verandering start met zelf- reflectie en herpositionering Verandering als uitbrekend fenomeen Logica herdefinieren Idealistisch “Dat was eenvoudig… achteraf gezien!” Weinig controle door managers

15 15/21 Als… Instrument van overheersing De organisatie als instrument van de top om de overige leden en (delen van) de omgeving uit te buiten Overheersing, vervuiling, slavernij, klassen Zelfs democratische leiders zijn een elite “Workaholics”, “organisatie consumeert employees” “Multinationals zijn de echte machthebbers” Voorbeeld: Sweatshops KrachtBeperking Toont risico van uitbuiting en sociale omwentelingen Radicale houdingen worden duidelijk Niet 1 oplossing Revolutie wordt geroepen, niets wordt bereikt “Organisaties domineren” wil niet zeggen dat ze dat ook altijd en overal doen

16 16/21 Na de Pauze: Beelden van Organisatie, wat kan ik ermee?

17 17/21 Wat kan ik ermee?  Klant “Onze processen zijn niet onder controle!” Jij “We gaan de medewerkers trainen, zodat ze zelf hun processen kunnen verbeteren”

18 18/21 Wat kan ik ermee? “Jullie processen zijn niet onder controle!”  Jij “We moeten ons herbezinnen op de noodzaak van een proces- organisatie!” Klant

19 19/21 Wat kan ik ermee? “Onze processen moeten verbeteren!” JijKlant  Het doel is niet om te oordelen, maar om een open blik te houden

20 20/21 Discussie Doel: complexiteit van je functie/project/organisatie onderzoeken Waarom zijn elk van de metaforen van toepassing op …?

21 21/21 Bedankt voor jullie aandacht! Mail me voor deze presentatie of meer info Jan.Hein.de.Waal.Malefijt@Yacht.nl

22 22/20 Morgan: 8 Beelden van Organisatie We kunnen organisaties beschouwen als … MachinesOrganismenHersenenCulturen Politieke systemen Psychische gevangenissen Flux en Transformatie Instrumenten van overheersing Introductie “Images of Organization”, G. Morgan / Jan Hein de Waal Malefijt (YACHT), jan. 2010 @ KZOB


Download ppt "1/20 Images of Organization een introductie Jan Hein de Waal Malefijt Jan. 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google