De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPEN THERAPEUTICUM LEUVEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPEN THERAPEUTICUM LEUVEN"— Transcript van de presentatie:

1 OPEN THERAPEUTICUM LEUVEN

2 INHOUD INSPIRATIE MAANDENLANGE VOORBEREIDINGEN MISSIE VISIE
DE 3 PEILERS VAN HET ‘OTL’ OTL-jeugd: therapie en onderwijs OTL-directe omgeving: ondersteuning en advies FASEN IN HET BEHANDELINGSPROCES GRONDVISIE DOELSTELLINGEN INTERDISCIPLINAIRE GROEPSPRAKTIJK INFORMATIE EN VORMING HET OTL-TEAM SPONSORING GEZOCHT PRAKTISCHE INLICHTINGEN

3 1. INSPIRATIE Het initiatief voor dit project is gegroeid uit eigen ervaring en bewogenheid van Annemie Schueremans. Twee jaar geleden kreeg Annemies zoon een zwaar verkeersongeval. Haar zoektocht naar aangepaste therapie en onderwijs toonde aan dat de nood van jonge verkeersslachtoffers hoog was. Van daaruit kwam de gedrevenheid om voor die doelgroep een therapeuticum op te starten waar alle therapievormen op één plek gecombineerd worden en onderwijs op maat geboden wordt vanuit het kind / de jongere. Naarmate het project groeide en er van verschillende kanten respons kwam op dit project constateerden we dat er evenzeer nood was aan een therapeuticum waar ook de directe omgeving (ouders, gezin, vriendenkring van verkeersslachtoffers) terecht kan voor diverse therapievormen.

4 2. MAANDENLANGE VOORBEREIDINGEN
zoektocht naar sponsoring en fondsen bekendmaking bij alle betrokken instanties en leggen van heel wat belangrijke contacten verbouwen van een pand (breek- en bouwwerken, schilderen, kuisen, zoeken naar goedkoop meubilair,…) aantrekken van therapeuten en leerkrachten hulp zoeken voor secretariaatswerk, het vastleggen van de intakeprocedure, het ontwikkelen van een website, logo, reklamepaneel,...

5 3. MISSIE Reïntegratie van jonge verkeersslachtoffers, personen met een NAH en hun directe omgeving door middel van aangepaste therapie en onderwijs op maat. Het OTL wil de jonge verkeersslachtoffers: * Helpen in de bewustwording van hun mogelijkheden en beperkingen * Begeleiden in hun verdere herstelproces OTL streeft naar maximale kansen voor elk verkeersslachtoffer: * Oog voor de individuele noden * Therapie en onderwijs op maat * Helpen verantwoorde keuzes te maken ivm studierichting of arbeidstraject * Directe omgeving ondersteunen in dit proces (psychologisch, sociaal, juridisch,...) OTL wil zich ontwikkelen tot een expertisecentrum voor verkeerslachtoffers/personen met NAH en hun directe omgeving.

6 4. VISIE Het emancipatorisch model Het bio-psycho-sociale model:
“Mensen zijn een complex van lichaam en geest dat interacteert met de sociale en fysieke omgeving waarin het zich begeeft.”

7 5. DE 3 PEILERS VAN HET ‘OTL’
OTL-jeugd: therapeutisch begeleidingscentrum voor jonge verkeersslachtoffers en directe omgeving. Open therapeuticum: interdisciplinaire groepspraktijk Informatie en vorming

8 6. OTL-jeugd: therapie en onderwijs
Therapeutisch centrum voor jonge verkeersslachtoffers: DOEL: je weer goed voelen thuis, bij je vrienden, in je omgeving en op school. VOOR WIE: als je na een ongeval problemen hebt om terug aan te sluiten bij je vorige school en/of nog therapie nodig hebt. Het is de bedoeling om de periode tussen het ontslag uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum en de terugkeer naar school te overbruggen. WAT: therapie voor kinderen en jongeren onderwijs voor jongeren (+12j) in modules, alles onder 1 dak Naast klassieke therapieën vind je in het OTL ook ondersteunende therapieën en onderwijs op maat. HOE: Via een verkennend gesprek met arts / pedagoog gaan we samen op zoek naar maximaal herstel. Zij stellen samen met jou en je ouders een plan op waar onderwijs en therapie op elkaar afgestemd zijn. Het onderwijs houdt rekening met jouw sterke kanten. We zoeken naar de manier waarop jij het best leert met aandacht voor leer- en geheugenproblemen.

9 7. OTL-directe omgeving ONDERSTEUNING VAN DE DIRECTE OMGEVING
Het OTL- team biedt begeleiding bij het omgaan met de mogelijke gedrags- en persoonlijkheidsveranderingen. Ook is er de mogelijkheid om extra psychologische ondersteuning te krijgen in het aanvaardingsproces, bij trauma- of rouwverwerking. Als er een kloof is tussen de verwachtingen van de ouders en de mogelijkheden van het kind bieden wij ondersteuning en inzicht. Als wij zelf niets meer kunnen bieden voor het kind, zoeken wij samen naar een vervolg-zorgtraject en willen wij blijven ondersteunen in het aanvaardingsproces. ADVIES Onafhankelijk verzekeringsconsulent Onafhankelijk juriste voor al uw juridische vragen

10 8. FASEN IN HET BEHANDELINGSPROCES
Intake bij arts/orthopedagoog Therapie: Analyse van de hulpvraag, probleemanalyse (miv diagnostiek of verzamelen van diagnostische gegevens) en indicatiestelling. Op basis van deze gegevens wordt in overleg met het multidisciplinaire team een individueel handelingsplan uitgewerkt. Start zorgtraject op maat Onderwijs: Contact opnemen met thuisschool, CLB, ziekenhuisschool,... Er wordt een onderwijstraject voorgesteld dat rekening houdt met de wensen, mogelijkheden en beperkingen van het kind. Evaluatie op regelmatige basis

11 9. GRONDVISIE Grondvisie: het 4P-model
Eerste periode: voor het ongeval Tweede periode: het ongeval en de gevolgen Derde periode: nazorg, omgevingszorg en reïntegratie Grondvisie: het 4P-model Perceptie Passie Perspectieven Project

12 10. DOELSTELLINGEN Cliënt (en eventueel zijn of haar omgeving) heeft op cognitief niveau zicht op de aard en het ontstaan van de klachten. De cliënt heeft zicht op wat hij met zijn verder leven wil en kan verantwoorde keuzes maken op studie- en werkgebied. Fysisch en psychisch welbevinden van de cliënt verbeteren. De traumatische ervaringen hebben een plaats gekregen. De cliënt heeft opnieuw zijn sociale netwerk opgebouwd /uitgebouwd. De client wordt zich meer bewust van zijn mogelijkheden en beperkingen.   Het gezin heeft opnieuw perspectief en kan verder.

13 11. INTERDISCIPLINAIRE GROEPSPRAKTIJK
Huisarts Acupunctuur CranioSacral therapy Kinesitherapie Kunstzinnige therapie Microkiné Osteopathie Pedagogische begeleiding Psychomotorische therapie en aangepaste bewegingsrecreatie Psychotherapie Rouwbegeleiding Voedingsadvies

14 12. INFORMATIE & VORMING Het Open Therapeuticum heeft een integrale visie op gezondheidszorg en werkt op meer fronten dan alleen het lichamelijke. Wij streven naar een volwaardige reïntegratie in de maatschappij. Onze visie en werking dragen we uit via informatieve lezingen, workshops en opleidingen.

15 13. HET OTL-TEAM Annemie Schueremans: algemeen coördinator
Frank Delvaux: huisarts Liesbet Bynens: acupunctuur Gert De Smet: kunstzinnige therapie Ingrid Melsen: microkiné Bruno Druppel: osteopaat Sven Pans: orthopedagoog Cécile Deneus: psychomotorisch therapeute & aangepaste bewegingsrecreatie Jos Parton: psychotherapeut vele vrijwilligers voor secretariaatswerk e.d.

16 14. SPONSORING GEZOCHT

17

18 15. PRAKTISCHE INFORMATIE
Open Therapeuticum Leuven Brusselsesteenweg Herent Tel/Fax : 016/ Telefoonpermanentie elke werkdag van 10 tot 12u en op woensdag van 13 tot 18u. Een team van vrijwilligers staat u te woord voor informatie en afspraken. Buiten die uren wordt de telefoon doorgeschakeld. Een gesprek met de coördinator kan aangevraagd worden.

19 Wij danken u voor uw aandacht!


Download ppt "OPEN THERAPEUTICUM LEUVEN"

Verwante presentaties


Ads door Google