De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

A TNO initiative De Nationale Veiligheidsstrategie Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS Voorzitter Denktank Nationale Veiligheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "A TNO initiative De Nationale Veiligheidsstrategie Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS Voorzitter Denktank Nationale Veiligheid."— Transcript van de presentatie:

1 a TNO initiative De Nationale Veiligheidsstrategie Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS Voorzitter Denktank Nationale Veiligheid

2 Project Nationale Veiligheid (1) 9/11 en moord op Fortuyn (2002) gaven aanzetten voor anders denken over nationale veiligheid. Aanslagen Madrid (2004) en Londen (2005) waren katalysatoren. Deelname aan militaire operaties gaf extra dimensie.

3 Project Nationale Veiligheid (2) Besef ontstond dat: Interne en externe veiligheid verweven raken De bescherming van individuen noodzakelijk is voor politieke en maatschappelijke stabiliteit Onveiligheid kan worden uitgelokt

4 Project Nationale Veiligheid (3) Daarnaast besef dat: Terrorisme een steeds reëlere bedreiging wordt De schaalgrootte van rampen en crises toeneemt De dreiging grensoverschrijdend is Een multidisciplinaire aanpak vereist is Er nauwelijks een ‘operationele mindset’ is De organisatie uiterst complex is.

5 Terroristische dreiging Tegen symbolische doelwitten en gericht op catastrofale effecten 9/11 had ook in Europa kunnen gebeuren CBRN dreiging is reëel Aanwezigheid moslimminderheid, buitenlandse politiek en houding publieke figuren verhogen de risico’s Alle grote, gelukte aanslagen in Europa tegen vervoerssystemen

6 Actiecentra Parate Diensten Overleg van Burgemeesters Managementteam Gemeentelijk Beleidsteam* Actiecentra Gemeentelijke Diensten ??x Gemeentelijk Operationeel team* Gemeente Secretaris GCC** Gemeentelijke organisatie Regionaal Beleidsteam* RCC** Coördinerend Burgemeester Commando Rampterrein Secties CTPI** Commissaris van de Koningin NCC PCC** MBT* LOCC DCC** 12x 1x 13x 1x IBT* 1x RvdVR Regionale Organisatie Regionaal Operationeel Team Operationeel Leider Ministers Secties Commandant Rampterrein Burgemeester Eenheden Provinciale Organisatie Landelijke Organisatie Voor ramp bottum up standaard regelingen voor handen Voor crisis top-down improviseren MinBzk is de coördinerend minster danwel een vakminister danwel de Minister president Criteria: Operationele inzetduur en betrokken disciplines Interdepartmentale keteneffecten Publiciteit Bedrijven en Burgers NCBB Zit niet formeel in de bevelslijn Toezichthouder Rijksheer** Minister President/Ministerraad RNV MinBZK

7 Wat is een crisis? Een serie gebeurtenissen of rampen die vaak een groot gebied treft en vraagt om een zware bestuurlijke coördinatie waarin maatregelen om de crisis te beheersen en de voorlichting te coördineren. Een crisis tast de openbare orde of de nationale veiligheid aan…. of volgens het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming leidt tot 'een ernstige verstoring van de basisstructuren, dan wel aantasting van de fundamentele waarden en normen van het maatschappelijk systeem'.

8 Rampen na W.O. II op NL Grondgebied DatumIncidentDoden Vliegtuigcrash in HBS school, Apeldoorn Vliegtuigcrash KLM PH-TBW, Schiphol Explosie kruitfabriek, Muiden Mijnramp Staatsmijn Hendrik, Brunssum Scheepsramp Noordzee, Den Helder Watersnoodramp, Zeeland, Zuid Holland Vliegtuigcrash, Noordzee, west van Bergen Autobus ongeluk, Valkenburg Treinramp, Harmelen Scheepsbrand Ronastar, Botlek Tornado, Chaam / Tricht Explosie olietank Shell, Pernis Explosie olietanker Diana, Amsterdam Brand in psychiatrische inrichting, Wagenborgen Brand in verpleeghuis, Rolde Hotelbrand 't Silveren Seepaerd, Eindhoven11 DatumIncidentDoden Ketting botsing A16, Prinsenbeek Explosie DSM, Geleen Treinramp, Schiedam Brand hotel Polen, Amsterdam Woningbrand, Rotterdam Vliegtuigcrash NLM PH-CHI, Moerdijk Brand Casa Rosso, Amsterdam Ketting botsing A16, Breda Explosie Cindu, Uithoorn Brand in sociaal pension de Vogel, Den Haag Bijlmerramp, Amsterdam Hercules ramp, Eindhoven Dakota ramp PH-DDA, Waddenzee, Den Helder Legionella besmetting Westfriese flora, Bovenkarspel Explosie vuurwerkfabriek, Enschede Cafébrand, Volendam Explosie DSM, Geleen Elektriciteitscentrale, Geertruidenberg Brand cellencomplex Schiphol-Oost11

9 Voyager: besluitvorming en sturing -Onvoldoende oog voor operationele effecten -Besluitvorming regionaal, beter dan op landelijk niveau. -Besluiten zijn niet altijd helder, processen tussen relevante organisaties niet altijd duidelijk. +Besluiten worden genomen op basis van benodigde informatie. +Informatie is toegankelijk +Regelmatige vergaderstructuur, prioriteiten worden gesteld

10 Strategie nationale veiligheid (2007) Werkwijze om d.m.v. analyse, via strategische planning naar opvolging en beleid te komen

11 Nationale Risico- beoordeling Toekomst-verkenningen Taken Capaciteiten Dreigingsanalyses Wat moeten we kunnen? Wat hebben we daarvoor nodig? Wat bedreigt Nederland en hoe erg is dat? Opvolging beleid AnalyseStrategische planning Agenda

12 Nationale veiligheid is in het geding bij bedreiging van: Territoriale veiligheid Economische veiligheid Ecologische veiligheid Fysieke veiligheid Sociale en politieke stabiliteit

13

14

15 Bedreigingen voor de nationale veiligheid Matige impact, waarschijnlijk: Dierenrechtextremisme Rechts / links politiek extremisme Droogte, hitte Gemiddelde impact, grote waarschijnlijkheid: Politiek salafisme Jihadisme Landelijke black-out Hoge impact, geringe waarschijnlijkheid: Ergst denkbare overstromingen / Dijkring 14 Moedwillige verstoring ICT en elektriciteitsvoorziening Hoge impact, grote waarschijnlijkheid: Financiële crisis Grieppandemie Verstoring energie voorziening

16 Conclusie voor 2007 Fitna was enige ‘crisis’ in 2007/8 met mogelijke repercussies voor de nationale veiligheid en waarbij sprake was van een sterke verwevenheid tussen interne en externe veiligheid.

17 Maatregelen Overheid: versterken landelijke regie bij nationale crises Bedrijfsleven: versterken van de continuïteit van vitale producten en diensten Burger: versterken van zelfredzaamheid en burgerparticipatie

18 Hoe verder? Betere structuur voor rampenbestrijding en crisisbeheersing met duidelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor gemeente, veiligheidsregio en rijk (GRIP 5) Betere operationele ‘mindset’ bij bestuurders en heldere scheiding tussen beleid en uitvoering in responsefase Capaciteiten georiënteerde planning op landelijk niveau Civiel – militaire samenwerking Invoering van operationele aansturing op basis van netwerkcentrische principes Kortom, grotere operationele effectiviteit op basis van beginselen als ‘unity in effort’ door ‘unity in command ’


Download ppt "A TNO initiative De Nationale Veiligheidsstrategie Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS Voorzitter Denktank Nationale Veiligheid."

Verwante presentaties


Ads door Google