De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FTO Psychofarmaca 9 juni 2005 Joost de Kanter Henk-Frans Kwint.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FTO Psychofarmaca 9 juni 2005 Joost de Kanter Henk-Frans Kwint."— Transcript van de presentatie:

1 FTO Psychofarmaca 9 juni 2005 Joost de Kanter Henk-Frans Kwint

2 Programma FTO Inleiding: Doelstellingen ( 5 min) Interacties met antidepressiva + Li (15 min) CB0-consensus NSAIDs (5 min) Methode: Prescriptiecijfers (20 min) Discussie: Presentatie FTTO- communicatieschema (10 min) Communicatie (10 min) Conclusie: Afspraken vaststellen (5 min) Wanneer afspraken toetsen (5 min)

3 Doelstellingen Afspraak maken over actie en communicatie bij: 1.IA SSRI- NSAID 2.IA SSRI – metoprolol Toetsen afspraak 1e/2e keus anti-depressivum van vorig FTO depressie

4 Programma FTO Inleiding: Doelstellingen ( 5 min) Interacties met antidepressiva + Li (15 min) CB0-consensus NSAIDs (5 min) Methode: Prescriptiecijfers (20 min) Discussie: Presentatie FTTO- communicatieschema (10 min) Communicatie (10 min) Conclusie: Afspraken vaststellen (5 min) Wanneer afspraken toetsen (5 min)

5 Top 20 interacties (1) 1.RAS-remmers – diuretica22,3%(1554) 2.NSAID – bèta-blokkers8,9 %(621) 3.NSAIDs – RAS-remmers7,1 %(492) 4.RAS-remmers – K-sparende diuretica5,3 %(371) 5.Anticonceptiva –antibiotica4,4 %(308) 6.Bisfosfonaten – complex verbindingen4,0 %(281) 7.Calciumant. - bèta-blokkers3,5 %(245) 8.Levothyroxine – complex verbindingen3,3 %(228) 9.SSRI’s – Coumarines2,5 %(171) 10.Antidiabetica - bèta-blokkers2,3 %(162)

6 Top 20 interakties (2) 11.MTX- NSAIDs/salicylaten2,2 %(155) 12.Digoxine –diuretica2,1 %(148) 13.Metoprolol –CYP2D6-remmers2,1 %(146) 14.NSAIDs –corticosteroiden2,1 %(145) 15.Anticonceptiva –azoolantimycotica2,0 % (140) 16.Coumarines – antibiotica1,9 %(133) 17.NSAIDs –SSRI’s1,8 %(126) 18.NSAIDs – lisdiuretica1,6 %(113) 19.Coumarines – thyreomimetica1,5 %(106) 20.Bèta-blokkers - bèta-mimetica1,4 %(95)

7 Interakties SSRI’s Coumarines2,5 %(171) Metoprolol2,1 %(146) NSAIDs1,8 %(126) Fenytoine, carbamazepine0,2 %(24) Carbamazepine0,0 %(0) Anti-aritmica0,0 %(0) Dextromethomorfan0,0 %(0) Thioridazine0,0 %(0)

8 Interakties met fluvoxamine Theofylline0,0 %(0) Clozapine0,0 %(0) Pimozide0,0 %(0) Fenytoïne0,0 %(0) Thioridazine0,0 %(0) Olanzapine0,0 %(0)

9 Interakties met TCA’s Enzyminductoren0,2 %(17) Cimetidine0,0 %(1) Terbinafine0,0 %(1) Bupropion0,0 %(0) Thioridazine0,0 %(0)

10 Interakties met lithium RAS-remmers0,7 %(65) Diuretica0,1 %(10) NSAIDs0,1 %(8) Metronidazol0,0 %(0) Theofylline0,0 %(0) Acetazolamide0,0 %(0) Almotriptan0,0 %(0)

11 Interacties antidepressiva onderling SSRI’s – TCA’s0,4 %(26) MA0-remmers – antidepressiva0,2 %(13) Mirtazapine –fluvoxamine0,0 %(4) Sint Jans Kruid – antidepressiva0,0 %(0)

12 [1] Hepatisch niveau: Cytochroom P450 CYP SUBSTRAAT METABOLIET METAB.  + REMMER + INDUCTOR CYP

13 CYP2D6

14 Voorbeeld 1: metoprolol + paroxetine Gevolg: verdubbeling C max metoprolol (meer kans op bradycardie) Afhandeling: verlaag sterkte metoprolol met 1/2 Relevantie mede afhankelijk van indicatie metoprolol: 1.Hartfalen(let op lage sterkte bijv. 25 mg) 2Hypertensie (angina pectoris, post- myocardinfarct)

15 [2] Interakties op nierniveau: lithium proximale tubulus lus van Henle distale tubulus verzamelbuisje glomerulus K/H Na Na/Li Na/(Li) 40% 25% 100%

16 Interactie thiazide - lithium proximale tubulus lus van Henle distale tubulus verzamelbuisje glomerulus K/H Na Na/Li Na/(Li) thiazides: remming distale Na-terugresorptie  meer Na + in urine, minder Na + in bloed  meer proximale heropname Na +  ook meer Li-heropname  hogere Li-spiegels!

17 Voorbeeld 2: Lithium – RAS-remmers Gevolg:stijging lithiumspiegels (soms 4-5 x zo hoog) Afhandeling: Kies alternatief RAS-remmer Controleer Li-spiegel binnen 5 dagen

18 [3] Farmacodynamische interacties: plaatjesaggregatie SSRI’s + NSAID’s: plaatjesaggregatie  via twee mechanismen (COX- remming en serotoninedepletie in het bloedplaatje) SSRI’s + coumarines: plaatjesaggregatie  door remming serotonine- opname door trombocyten (fluvoxamine tevens CYP2C9-remmer)

19 Voorbeeld 3: NSAID - SSRI Gevolg:verhoogde kans maagbloeding Afhandeling: Overweeg maagprotectie: protonpompremmer of misoprostol in adequate dosering Relevantie: Indien 1x extra risicofactor aanwezig: Maagprotectie aanbevolen

20 Samenvattend SSRI’s zijn enzymremmers: kunnen spiegels verhogen, zoals van metoprolol TCA’s zijn substraten van enzymen en bij IA’s met enzymremmers moet dosis worden aangepast Bij switchen antidepressiva opletten let op eventueel in en uitsluipen en termijn (switch- schema) Interakties met Li altijd relevant: altijd aktie SSRI + NSAIDs: maagprotectie aanbevolen indien minstens 1 risicofactor extra

21 Programma FTO Inleiding: Doelstellingen ( 5 min) Interacties met antidepressiva + Li (15 min) CB0-consensus NSAIDs (5 min) Methode: Prescriptiecijfers (20 min) Discussie: Presentatie FTTO- communicatieschema (10 min) Communicatie (10 min) Conclusie: Afspraken vaststellen (5 min) Wanneer afspraken toetsen (5 min)

22 CBO richtlijn Maagprotectie bij NSAID’s (1) I) Maatregelen ter preventie van maagschade worden in de CBO consensus aanbevolen indien er sprake is van: - leeftijd boven 70 jaar; - voorgeschiedenis met een ulcus of complicaties daarvan; - onbehandelde H. pylori-infectie in het kader van ulcuslijden.

23 CBO richtlijn Maagprotectie bij NSAID’s (2) II) Maatregelen ter preventie van maagschade worden in de CBO consensus overwogen indien er sprake is van: - leeftijd 60-70 jaar; - ernstige invaliderende reumatoïde artritis; - hartfalen; diabetes; - hoge dosering NSAID (criterium: minimaal 1,25 DDD); - gebruik van anticoagulantia of acetylsalicylzuur; - gebruik van corticosteroïden (systemisch); - gebruik van Selective Serotonine Re-uptake Inhibitors (SSRI’s). * DDD = Internationaal afgesproken voorgeschreven dagelijkse dosis

24 Schatting absoluut risico

25 26 mei 2005 - Nascholing SIR Instituut voor Farmaceutisch Praktijkonderzoek 25 Number Needed to Treat

26 Programma FTO Inleiding: Doelstellingen ( 5 min) Interacties met antidepressiva + Li (15 min) CB0-consensus NSAIDs (5 min) Methode: Prescriptiecijfers (20 min) Discussie: Presentatie FTTO- communicatieschema (10 min) Communicatie (10 min) Conclusie: Afspraken vaststellen (5 min) Wanneer afspraken toetsen (5 min)

27 Juni 2003- Juni 2004 Welk antidepressivum werd het meest voorgeschreven op recept in onze regio? Wie schreef de meeste recepten voor? Huisartsen of psychiaters of overige specialisten?

28 Antidepressiva

29 SSRI’s apotheek Stevenshof SSRI (mei 2004) Percentage (%) (n=198) Paroxetine66 Citalopram11 Fluoxetine8 Sertraline8 Fluvoxamine7

30 Co-medicatie Wat gebruiken antidepressivagebruikers nog meer ? (< 65 jaar)

31 Nulmeting (5 apotheken) Stap 1: Selectie patiënten met minimaal 1 recept antidepressivum in mei 2004 + medicatiehistorie van 1 jaar ervoor; Stap 2: Bepalen patiënten gelijktijdig gebruik van een SSRI en een NSAID; Stap 3: Bepalen patiënten (SSRI + NSAID) met extra risicofactoren uit de CBO richtlijn Stap 4: Bepalen of er een vorm van maagprotectie bestaat

32 Stap 1: SSRI-gebruikers TotaalVrouwTCASSRIOverigLi Totaal1175822 (70%) 240717 (61%) 19751 <65918635 (70%) 16260113742 65+257187 (73%) 78116609

33 Stap 2: SSRI-gebruikers met NSAID Gebruikers SSRI’s: NSAID:Stevenshof:Totaal: Geen183 (=92%)648 (=90%) Wel15 (= 8 %)69 (=10%)

34 Stap 3: SSRI + NSAID-gebruikers + risico-factor(en) Gebruikers SSRI + NSAIDs: Risicofactor(en)StevenshofTotaal Geen3 (20%)69 (19%) 1 of meer12 (80%)56 (81%)

35 Stap 4: Risicofactoren + maagprotectie Apotheek Stevenshof Leeftijd boven 70 jaar Leeftijd boven 60 jaar Reumatoide artritis Hartfalen Diabetes Hoge dosering NSAID* Anticoagulantia Corticosteroide Acetylsalicylzuur Maagprotectie GEEN 0 2 0 4 0 WEL 1 5 1 0 2 TOTAAL 1 3 1 9 1 0 2 * ≥ 1,25 DDD

36 Stap 4 : Samenvatting Gebruikers van NSAIDs + SSRI + risicofactor(en): MaagprotectieStevenshofTotaal Geen6 (50%)31 (55%) Wel6 (50%)25 (45%)

37 Programma FTO Inleiding: Doelstellingen ( 5 min) Interacties met antidepressiva + Li (15 min) CB0-consensus NSAIDs (5 min) Methode: Prescriptiecijfers (20 min) Discussie: Communicatie (10 min) Presentatie FTTO- communicatieschema (10 min) Conclusie: Afspraken vaststellen (5 min) Wanneer afspraken toetsen (5 min)

38 Communiceren over geneesmiddel interacties It needs three! to tango! Joost de Kanter, huisarts Gezondheidscentrum Stevenshof GGZ adviseur REOS Zorg

39 Inhoud Wiens probleem is het? Samenwerking?: Communicatie! Hoe kunnen we communiceren?

40 Casus Dhr A (geb. 11-02-45) start met PAROXETINE 20 mg van psychiater. In de apotheekcomputer verschijnt een IA met METOPROLOL. Hr heeft CI hartfalen en angina pectoris. Medicatiehistorie (alles van huisarts): Monocedocard retard 100 mg 1 dd 1 Metoprolol retard 100 mg 1dd 1 Acetylsalicylzuur 80 mg 1 dd 1 Tildiem XR 300 mg 1 dd 1 Nitroglycerinezo nodig Lipitor 40 mg 1 dd 1 Metformine 500 mg 2 –2-1 Mixtard 30 NVgb U bent apotheker:wat is uw aktie?

41 Wiens probleem is het? Van de patiënt! Van de apotheker! Van de huisarts, de tweede voorschrijver! Van de psychiater, eerste voorschrijver!

42 Casus: antwoord Dhr A (geb. 11-02-45) start met PAROXETINE 20 mg van psychiater. In de apotheekcomputer verschijnt een IA met METOPROLOL. Aktie 1: Psychiater gebeld en evt alternatief paroxetine voorstellen: Niet bereikbaar: ingesproken op voice-mail. Aktie 2: Huisarts gebeld over relevantie van hartfalen. Niet bekend bij huisarts: volgens arts valt hr onder verantwoordelijkheid cardioloog. Aktie 3: Cardioloog gebeld: hr heeft ‘ischemisch hartfalen’: een verdubbeling van metoprolol-spiegel is geen probleem. Antwoord nav aktie 1: Psychiater wil graag vasthouden aan PAROXETINE en sterkte: is dus geen probleem (meer)

43 Samenwerking?: Communicatie! Stelling: alle behandelaars zijn professioneel gehouden aan samenwerking, anders ontstaat on- gezondheidszorg! De belangrijkste voorwaarde voor samenwerking en tegelijk inhoud is communicatie

44 Hoe kunnen we communiceren?

45

46

47

48

49 Communicatie: Middelen Telefoon Fax E-mail Beveiligd Internet (Vis-à-vis)

50 Communicatie: Voorwaarden Bereikbaarheid –Welke tijden –Welk telefoonnummer Bekendmaken –Op recept –Sociale kaart: www.Zorgwelrijnland.nl Berichten –Bekijken &….Beantwoorden

51 Tango Once tried = Never stopped

52 Communicatieformulier: zie hand-out

53 Programma FTO Inleiding: Doelstellingen ( 5 min) Interacties met antidepressiva + Li (15 min) CB0-consensus NSAIDs (5 min) Methode: Prescriptiecijfers (20 min) Discussie: Communicatie (10 min) Presentatie FTTO- communicatieschema (10 min) Conclusie: Afspraken vaststellen (5 min) Wanneer afspraken toetsen (5 min)

54 Afspraken + toetsing Keuze Antidepressiva:1……………………… 2……………………… IA NSAID – SSRI: bij 1 extra risicofactor: geef maagprotectie voorkeursmaagprotectie: ………………………………….. maagprotectie-graad verhogen van 50% naar………. toetsing op FTO…………….. IA SSRI – metoprolol: bij EU metoprolol: verlaag sterkte met 1/2


Download ppt "FTO Psychofarmaca 9 juni 2005 Joost de Kanter Henk-Frans Kwint."

Verwante presentaties


Ads door Google