De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2006 12 12Marc Moons1 Glastuinbouwzones als onderdeel van een duurzame energiecluster Vlaamse Regering IFEST 21oktober Marc Moons.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2006 12 12Marc Moons1 Glastuinbouwzones als onderdeel van een duurzame energiecluster Vlaamse Regering IFEST 21oktober Marc Moons."— Transcript van de presentatie:

1 2006 12 12Marc Moons1 Glastuinbouwzones als onderdeel van een duurzame energiecluster Vlaamse Regering IFEST 21oktober Marc Moons

2 2006 12 12Marc Moons2 Innovatiesteunpunt | Energie Belangrijkste realisaties WKK-motoren glastuinbouw –Stilstand in vermogen 2000 -2004: 70 MWe –Uitbreiding: 2005 – 2008: > 110 MWe Biomassa-verbrandingsinstallaties: –Tot 2004: 1 –2005-2008: ongeveer 35 Groepsaankopen aardgas Fotovoltaïsche systemen Energiescan

3 2006 12 12Marc Moons3 Project duurzame glastuinbouwzones Achtergrond Actieplan glastuinbouw –100 ha nieuwbouw/jaar –Kritische massa van 2.000 ha behouden –2012  75% op aardgas of duurzamer Rechtszekerheid bouwen van serres Economische slagkracht –Aantrekkelijke warmteprijs –Schaalvoordeel Maatschappelijke meerwaarde –Op een duurzame manier voedseltelen –Bijdragen aan Kyoto-doelstellingen

4 2006 12 12Marc Moons4 Project duurzame glastuinbouwzones Vaststellingen Kyotodoelstelling voor Vlaanderen –20% CO2-reductie –15% Energiebesparing –13% Hernieuwbare energiebronnen Energie wordt schaars en duur Elektriciteitsverbruik stijgt Elektriciteitsproductie rendement 40%  60% warmtevernietiging restwarmte bij industriële processen en afvalverking

5 2006 12 12Marc Moons5 Gasprijs /m³

6 2006 12 12Marc Moons6 Duurzame Glastuinbouwzones 4 pijlers Ruimte Energie CO2 Water Energie en CO2 zijn de belangrijkste en zijn steeds gekoppeld –Glastuinbouw met hoge warmtebehoefte –Energiecluster = maatschappelijke en economische doelstelling verwezenlijken

7 2006 12 12Marc Moons7 Project duurzame glastuinbouwzones Organisatiestructuur Parkmanagement Warmteverdeling Waterbeheer Logistiek Groenbeheer Secretariaat …. Tuinder V Tuinder W Tuinder X Tuinder Y Tuinder Z Industrie CO2 Energieleverancier distributie Terrein

8 2006 12 12Marc Moons8 Case Plassendale Warmte en CO2 belevering door Electrawinds

9 2006 12 12Marc Moons9 Case Plassendale Gegeven Warmte: –Electrawinds 24 MWth –Proviron 20 MWth –Aanvoer °t: 70°C –Binnen aanvaardbare afstand –Leidingtraject niet complex –Warmte-afkoppeling éénvoudig –Vergunning: moet restwarmte benutten

10 2006 12 12Marc Moons10 Case Plassendale Gegeven Ruimte: –3 locaties afgetoetst –Aansluitend op havengebied –Regelmatig van vorm –Vrij horizontaal –90 ha gebied, mogelijkheid 40 à 45 ha glasopstand –Aandachtspunten: Doorsneden met treinspoor Doorsneden met hoofdleiding voor drinkwater Aanwezigheid natuurreservaat Toeristische route langs kanaal

11 2006 12 12Marc Moons11 Case Plassendale Inrichtingsschets 1

12 2006 12 12Marc Moons12 Case Plassendale Gegeven Bereikbaarheid en ontsluiting: –Nieuw op- en afrittencomplex Oudenburg/A10 aansluitend aan gebied –Nieuwe weg tot bij gebiedstoegang –Ongebruikte spoorwegbrug om noordelijk deel te bereiken –50 km van Reo-veiling (Roeselare)

13 2006 12 12Marc Moons13 Case Plassendale Rendabiliteit Energie en CO2: –Warmtevraag en aanbod in optimale verhouding –Korte leidingafstand –Investering verantwoord door WKK-steun –Warmteprijs concurrentieel voor tuinbouw –Mogelijkheid voor CO2- uitwisseling

14 2006 12 12Marc Moons14 Case Plassendale Jaarlijkse milieu-impact op energie –Vermeden verbruik fossiele brandstof: 15.000.000 m³gas of 13.500.000 l olie –CO2-reductie: ref.GasEZO Verwarming:27.000 t50.000 t CO2-bemesting: 013.000 t Totaal:27.000 t63.000 t CO2 emmissie op energie door gemiddeld gezin: 9 ton

15 2006 12 12Marc Moons15 Case Plassendale Vergunningstraject Plan – MER: –Voorbereiding afbakening Sted. Geb. –Gegund op 1 december 2007 –Klaar: 15 maart –Plenair overleg Brussel: 16 juni Afbakening Stedelijk Gebied Oostende –VL. Reg. 18 juli 2008 voorlopige goedkeuring –1 jaar onderzoek en advies Project – MER Vergunningen Infrastructuur Tuinbouwprojecten –2010 vergunningen aanvragen –Gekoppeld aan inrichtingsplan

16 2006 12 12Marc Moons16 Case Plassendale Tussentijdse evaluatie Belangrijke emissiereductie Rendabel uit te voeren Aantrekkelijke warmteprijs Ontsluiting gemakkelijk Draagvlak –Overheid –Industrie –Land- en tuinbouw Interesse tuinbouw groot Werkgelegenheid > 200 VAK Klimaat / Licht

17 2006 12 12Marc Moons17 Case 2: Vergelijking Restw./ Centrale prod. Gegeven Gebied met 50 ha glas Keuze tussen restwarmte of centrale productie Alleen leidinginfrastructuur –Restwarmte = bvb bestaande installatie –Centrale productie = bvb elektriciteitscentrale die ook rendabel kan draaien zonder warmteafname

18 2006 12 12Marc Moons18 Case 2: Vergelijking Gegeven warmtebronnen Restwarmte Bestaande grote installatie Afstand 7-10 km Laagwaardige basiswarmte met bijstook Centrale productie Afgestemd op warmtevraag In of aangrenzend aan glastuinbouw Regelbaar warmte- aanbod zonder bijstook

19 2006 12 12Marc Moons19 Case 2: Vergelijking Rendabiliteit Restwarmte Complex 2X 20% Zeer beperkt Duurder 31.328 Ton/J Centrale productie Vooraf ingepland Enkel distributie X Regelbaar tot 100% Kans op WKK-cert. OK 39.160 Ton/J W-afkoppeling Leidingtraject Investering Onderhoud Bijstook Steun Ref: WKK CO2-reductie (ref:aardgas)

20 2006 12 12Marc Moons20 Project Duurzame Glastuinbouwzones Algemene conclusies Glastuinbouw als onderdeel van duurzame energiecluster –Grote warmteafnemer –CO2 als grondstof –Efficiënt inzetten van laagwaardige warmte –Warmtevraagprofiel: goed

21 2006 12 12Marc Moons21 Bron: KHK-glasreg

22 2006 12 12Marc Moons22 Project Duurzame Glastuinbouwzones Algemene conclusies Restwarmteprojecten –Passen in Kyoto-doelstellingen –Antwoord op dure energie –Kunnen hoog verbruik fossiele brandstof vermijden –Bepalend voor rendabiliteit Warmtevraagprofiel Afstand in functie van warmtevraag Inkomsten van warmte zijn verwaarloosbaar in totale investering

23 2006 12 12Marc Moons23 Project Duurzame Glastuinbouwzones Beleidsaanbevelingen Restwarmteprojecten –Ruimtelijke ordening / Energie- efficiëntie –Steunmaatregelen ook voor restwarmteprojecten –Decentrale elektriciteitsproductie Net aanpassingen noodzakelijk Kontaktgegevens: Marc Moons www.innovatiesteunpunt.be


Download ppt "2006 12 12Marc Moons1 Glastuinbouwzones als onderdeel van een duurzame energiecluster Vlaamse Regering IFEST 21oktober Marc Moons."

Verwante presentaties


Ads door Google