De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IFEST 21oktober Marc Moons

Verwante presentaties


Presentatie over: "IFEST 21oktober Marc Moons"— Transcript van de presentatie:

1 IFEST 21oktober Marc Moons
Glastuinbouwzones als onderdeel van een duurzame energiecluster Vlaamse Regering IFEST 21oktober Marc Moons Marc Moons

2 Innovatiesteunpunt | Energie Belangrijkste realisaties
WKK-motoren glastuinbouw Stilstand in vermogen : 70 MWe Uitbreiding: 2005 – 2008: > 110 MWe Biomassa-verbrandingsinstallaties: Tot 2004: 1 : ongeveer 35 Groepsaankopen aardgas Fotovoltaïsche systemen Energiescan Marc Moons

3 Project duurzame glastuinbouwzones Achtergrond
Actieplan glastuinbouw 100 ha nieuwbouw/jaar Kritische massa van ha behouden 2012  75% op aardgas of duurzamer Rechtszekerheid bouwen van serres Economische slagkracht Aantrekkelijke warmteprijs Schaalvoordeel Maatschappelijke meerwaarde Op een duurzame manier voedseltelen Bijdragen aan Kyoto-doelstellingen Marc Moons

4 Project duurzame glastuinbouwzones Vaststellingen
Kyotodoelstelling voor Vlaanderen 20% CO2-reductie 15% Energiebesparing 13% Hernieuwbare energiebronnen Energie wordt schaars en duur Elektriciteitsverbruik stijgt Elektriciteitsproductie rendement 40%  60% warmtevernietiging restwarmte bij industriële processen en afvalverking Marc Moons

5 Gasprijs /m³ Marc Moons

6 Duurzame Glastuinbouwzones
4 pijlers Ruimte Energie CO Water Energie en CO2 zijn de belangrijkste en zijn steeds gekoppeld Glastuinbouw met hoge warmtebehoefte Energiecluster = maatschappelijke en economische doelstelling verwezenlijken Marc Moons

7 Project duurzame glastuinbouwzones Organisatiestructuur
Terrein Parkmanagement Warmteverdeling Waterbeheer Logistiek Groenbeheer Secretariaat …. Tuinder V Industrie Tuinder W CO2 Tuinder X distributie Tuinder Y Energieleverancier Tuinder Z Marc Moons

8 Case Plassendale 2006 12 12 Marc Moons
Warmte en CO2 belevering door Electrawinds Marc Moons

9 Case Plassendale Gegeven
Warmte: Electrawinds 24 MWth Proviron 20 MWth Aanvoer °t: 70°C Binnen aanvaardbare afstand Leidingtraject niet complex Warmte-afkoppeling éénvoudig Vergunning: moet restwarmte benutten Marc Moons

10 Case Plassendale Gegeven
Ruimte: 3 locaties afgetoetst Aansluitend op havengebied Regelmatig van vorm Vrij horizontaal 90 ha gebied, mogelijkheid 40 à 45 ha glasopstand Aandachtspunten: Doorsneden met treinspoor Doorsneden met hoofdleiding voor drinkwater Aanwezigheid natuurreservaat Toeristische route langs kanaal Marc Moons

11 Case Plassendale Inrichtingsschets 1
Marc Moons

12 Case Plassendale Gegeven
Bereikbaarheid en ontsluiting: Nieuw op- en afrittencomplex Oudenburg/A10 aansluitend aan gebied Nieuwe weg tot bij gebiedstoegang Ongebruikte spoorwegbrug om noordelijk deel te bereiken 50 km van Reo-veiling (Roeselare) Marc Moons

13 Case Plassendale Rendabiliteit
Energie en CO2: Warmtevraag en aanbod in optimale verhouding Korte leidingafstand Investering verantwoord door WKK-steun Warmteprijs concurrentieel voor tuinbouw Mogelijkheid voor CO2- uitwisseling Marc Moons

14 Case Plassendale Jaarlijkse milieu-impact op energie
Vermeden verbruik fossiele brandstof: m³gas of l olie CO2-reductie: ref. Gas EZO Verwarming: t t CO2-bemesting: t Totaal: t t CO2 emmissie op energie door gemiddeld gezin: 9 ton Marc Moons

15 Case Plassendale Vergunningstraject
Plan – MER: Voorbereiding afbakening Sted. Geb. Gegund op 1 december 2007 Klaar: 15 maart Plenair overleg Brussel: 16 juni Afbakening Stedelijk Gebied Oostende VL. Reg. 18 juli 2008 voorlopige goedkeuring 1 jaar onderzoek en advies Project – MER Vergunningen Infrastructuur Tuinbouwprojecten 2010 vergunningen aanvragen Gekoppeld aan inrichtingsplan Marc Moons

16 Case Plassendale Tussentijdse evaluatie
Belangrijke emissiereductie Rendabel uit te voeren Aantrekkelijke warmteprijs Ontsluiting gemakkelijk Draagvlak Overheid Industrie Land- en tuinbouw Interesse tuinbouw groot Werkgelegenheid > 200 VAK Klimaat / Licht Marc Moons

17 Case 2: Vergelijking Restw./ Centrale prod. Gegeven
Gebied met 50 ha glas Keuze tussen restwarmte of centrale productie Alleen leidinginfrastructuur Restwarmte = bvb bestaande installatie Centrale productie = bvb elektriciteitscentrale die ook rendabel kan draaien zonder warmteafname Marc Moons

18 Case 2: Vergelijking Gegeven warmtebronnen
Restwarmte Bestaande grote installatie Afstand 7-10 km Laagwaardige basiswarmte met bijstook Centrale productie Afgestemd op warmtevraag In of aangrenzend aan glastuinbouw Regelbaar warmte-aanbod zonder bijstook Marc Moons

19 Case 2: Vergelijking Rendabiliteit
W-afkoppeling Leidingtraject Investering Onderhoud Bijstook Steun Ref: WKK CO2-reductie (ref:aardgas) Restwarmte Complex 2X 20% Zeer beperkt Duurder Ton/J Centrale productie Vooraf ingepland Enkel distributie X Regelbaar tot 100% Kans op WKK-cert. OK Ton/J Marc Moons

20 Project Duurzame Glastuinbouwzones Algemene conclusies
Glastuinbouw als onderdeel van duurzame energiecluster Grote warmteafnemer CO2 als grondstof Efficiënt inzetten van laagwaardige warmte Warmtevraagprofiel: goed Marc Moons

21 Bron: KHK-glasreg Marc Moons

22 Project Duurzame Glastuinbouwzones Algemene conclusies
Restwarmteprojecten Passen in Kyoto-doelstellingen Antwoord op dure energie Kunnen hoog verbruik fossiele brandstof vermijden Bepalend voor rendabiliteit Warmtevraagprofiel Afstand in functie van warmtevraag Inkomsten van warmte zijn verwaarloosbaar in totale investering Marc Moons

23 Project Duurzame Glastuinbouwzones Beleidsaanbevelingen
Restwarmteprojecten Ruimtelijke ordening / Energie- efficiëntie Steunmaatregelen ook voor restwarmteprojecten Decentrale elektriciteitsproductie Net aanpassingen noodzakelijk Kontaktgegevens: Marc Moons Marc Moons


Download ppt "IFEST 21oktober Marc Moons"

Verwante presentaties


Ads door Google