De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen Suïcidepreventie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen Suïcidepreventie."— Transcript van de presentatie:

1 Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen Suïcidepreventie

2 David Kelly Michael Hutchence Soer Sourire Jotie t’hooft Bernard LoiseauHerman Brood Benji – Good Charlotte Halle Berry Hilde Rens Frank Vdb David Van Gysel ? Kurt Cobain Marco Pantani Marilyn Monroe John Massis

3 Het Profiel van een suïcidale persoon Suïcide, een uniek complex

4 Definities Zelfmoord/zelfdoding/suïcide Daad met dodelijke afloop Gesteld door de betrokken persoon zelf Met de wetenschap van de (potentieel) dodelijke afloop. Met als doel gewenste veranderingen bewerkstellingen World Health Organization/ De Leo et al. (2004). Definitions of suicidal behaviour.

5 Definities Suïcidepoging Niet-habitueel gedrag zonder dodelijke afloop Gesteld door de betrokken persoon zelf Zichzelf verwonden of het innemen van een zodanige hoeveelheid van een bepaalde stof dat de therapeutische norm is overschreden Opzettelijk en weloverwogen uitgevoerd Met als doel gewenste veranderingen bewerkstellingen Suïcidale ideatie Het actief denken aan of overwegen van suïcide of suïcidepoging als gedrag om ervaren problemen te verminderen of op te lossen.

6 Cijfers Wereld Elke 40 seconden een suïcide Elke 3 seconden een suïcidepoging België Elke dag 6 à 7 zelfdodingen Elk jaar ± 2500 zelfdodingen Vlaanderen Elke 7 uur een zelfdoding Elke 35 minuten een suïcidepoging Twee op drie zelfdodingen door een man (In 2009: 1102 suïcides (792 mannen, 310 vrouwen) (In 2010: 3% minder suïcides 1066 (772 mannen, 294 vrouwen)

7 Feiten Suïcide is voor vrouwen tussen 20-40 jaar de belangrijkste doodsoorzaak. Tussen 15-19 jaar een gedeelde plaats met vervoersongevallen Suïcide is voor mannen tussen 35-50 jaar de belangrijkste doodsoorzaak. Suïcidepoging is belangrijkste klinische risicofactor!! Verhouding zelfdoding/poging Gemiddeld1 : 10/20 Jongeren1 : 200 Volwassenen1 : 15 Bejaarden1 : 4 50% heeft contact met de huisarts in de 2 maanden vooraf aan de suïcidepoging

8 Achtergrond van suïcidaal gedrag Feit Bij ieder individu wordt het suïcidaal gedrag veroorzaakt door een uniek complex van biologische, psychologische en sociale factoren

9 Suïcide, een uniek complex

10 Risicogroep in onze samenleving Mannen > vrouwen Alleenstaanden Werklozen Ouderen > jongeren Holebi’s Bepaalde beroepsgroepen (politie, apothekers,…) Migrantenmeisjes 4de wereld (armoede) Nabestaanden (Suïcide runs in families) Suïcidepogers 150 X meer kans op nieuwe poging 1/30 sterfte door nieuwe poging < 1j. Achtergrond van suïcidaal gedag (Stress)

11 Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen www.werkgroepverder.be Nabestaande een kwetsbare doelgroep

12 Concept voor hulpverlening en preventie Wat kan je doen?

13 Kan je iets doen aan zelfdoding? AkkoordGeen meningNiet akkoord

14 Suïcidaal proces concept voor hulpverlening en preventie Vernauwing, tunnelzicht, hopeloosheid,…

15 Belangrijk Aan suïcide gaat een proces vooraf Van gedachte naar plan naar daad Deels observeerbaar (verbale en non- verbale signalen), deels niet Tijdspanne verschilt van persoon tot persoon Over het algemeen sneller bij mannen Poging als belangrijkste signaal Catharsiseffect van een poging is tijdelijk Geen eenvormig proces Ambivalentie: dood – ander leven “Wie suïcidaal is, kiest niet voor de dood, wel voor een ander leven”

16 Preventie van zelfdoding Drie belangrijke pijlers! 1. Het suïcidaal proces is in veel situaties omkeerbaar 1. Ambivalentie tussen leven en dood, willen sterven gaat vaak samen met een kreet met hoop op redding 1. Er blijft een behoefte aan communicatie, praten met anderen Uit onderzoek blijkt dat suïcidale patiënten blij zijn te kunnen spreken met een onpartijdig persoon die kan luisteren Huisman & Kerkhof (2010)

17 Wat kan je doen? Stap 0: Alert zijn voor signalen

18 Signalen Herkennen - verbaal Directe« Ik wou dat ik dood was » « Ik wil er een eind aanmaken » Indirecte« Ik zie het niet meer zitten » « Deze dingen heb ik straks niet meer nodig » « Ik ben mijn kinderen alleen maar tot last » « Ik zou willen slapen en nooit meer wakker worden» « Ik heb er genoeg van » « Over mij hoef je je binnenkort geen zorgen meer te maken » (In)direct verbale boodschappen die wijzen op hopeloosheids en/of een negatieve kijk op zichzelf/omgeving/toekomst ± 70 à 80 % van de mensen die suïcidaal zijn hebben vooraf signalen uitgezonden Misvatting: Wie erover praat doet het niet.

19 Signalen herkennen - gedrag Zich isoleren, terugtrekken, stiller zijn Lusteloosheid, futloosheid, sombere stemming Slaapstoornissen Concentratiestoornissen – vergeetachtigheid Plotse huilbuien Woede-uitbarstingen, agressieve buien Stoornissen in het activiteitenniveau (sterke inactiviteit of juist hyperactiviteit) De neiging om vroeger interessante activiteiten te verwaarlozen Weglopen Fysieke klachten

20 Signalen herkennen - gedrag Opduikende problemen, met belangrijke personen (vrienden, collega’s) Opvallende verandering en/of verwaarlozing van uiterlijk (vermeerderd) alcohol- en druggebruik Stelen of ander delinquent gedrag Interesse on bepaalde boeken/muziek/internetsites Neiging om onverantwoorde risico’s te nemen, kleine ongelukjes Weggeven van persoonlijke spullen Suïcidepoging – suïcidaal gedrag

21 Signalen Ouderen Ijsberen Handenwrijven Plukken aan haren en kleding Verminderde eetlust, voedsel weigeren Moeilijk kunnen accepteren van hulp bij alledaagse activiteiten (wassen, aankleden, eten) Zichzelf tot last vinden van anderen Opmaken van een testament Overmaken van geld naar kinderen, liefdadigheidsinstellingen,… Teleurstellende behandelervaringen Medicatie opsparen

22 Signalen herkennen - Aandachtspunten Elke plotse gedragsverandering kan betekenisvol zijn, zeker tegen een achtergrond van eerder genoemde risicofactoren, somberheid, hopeloosheid en depressie Vooral zelfmoordgedachten, plannen, voorbereidingen en eerdere poging(en) zijn uitermate belangrijke signalen. Bespreekbaar maken van signalen als preventieve stap! Steeds bevragen! Ernstige Flutpogingen Men kan op elk moment uit het suïcidaal proces stappen → Preventie is mogelijk!

23 Wat kan je doen? Stap 1: Zelf bespreekbaar maken van mogelijke suïcidegedachten

24 Klik om de opmaak van de overzichtstekst te bewerken  Tweede overzichtsniveau Derde overzichtsniveau  Vierde overzichtsnive au Vijfde overzichtsni veau Zesde overzichtsni veau Zevende overzichtsni veau Achtste overzichtsni veau Negende overzichtsniveauKlik om de modelstijlen te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau Klik om de opmaak van de overzichtstekst te bewerken  Tweede overzichtsniveau Derde overzichtsniveau  Vierde overzichtsnivea u Vijfde overzichtsni veau Zesde overzichtsni veau Zevende overzichtsni veau Achtste overzichtsni veau Negende overzichtsniveauKlik om de modelstijlen te bewerken Klik om de opmaak van de overzichtstekst te bewerken  Tweede overzichtsniveau Derde overzichtsniveau  Vierde overzichtsnive au Vijfde overzichtsni veau Zesde overzichtsni veau Zevende overzichtsni veau Achtste overzichtsni veau Negende overzichtsniveauKlik om de modelstijlen te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau Praten werkt preventief ‘Denk je aan zelfmoord?’ Patiënt Hoge drempel Taboe Wil niet tot last zijn Bang Onwennigheid, schaamte Wil niet ‘gered’ worden HV Breng ik hen niet op ideeën Geef ik de patiënt door het bespreekbaar te maken niet de boodschap dat het ok is en dat hij het mag doen? Wat als ze ja zeggen? Tijdsgebrek

25 Praten werkt preventief ‘Denk je aan zelfmoord?’ Het kan de patiënt uit zijn isolement halen. Je vraagt naar iets dat heel sterk leeft bij de persoon. Je maakt contact, erkennen en benoemen van het lijden. Je creëert de mogelijkheid tot het inschatten van het risico. Je krijgt vat op het suïcidaal proces. Verbreden van de tunnelvisie.

26 Wat kan je doen? Zorgen voor jezelf!!!

27 Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen Werken met suïcidale mensen confronteert ‘Erbij blijven’

28 Zorgen voor jezelf Als het woord zelfmoord valt, stijgt het spanningsniveau. Kwaadheid, angst, onbegrip en machteloosheid bij de hulpverlener zijn normale gevoelens. Het is belangrijk te weten hoe deze het gesprek met een cliënt kunnen beïnvloeden.

29 Zorgen voor jezelf Hoe dan ook… je komt het tegen. Aandachtspunten: Kennis op doen En vertalen naar de praktijk Zorg voor een ‘veilige omgeving’ om er in te werken Omring je met collega’s Neem je ruimte in het team Kruip niet in een hoekje

30 Meer informatie www.suïcidepreventievlaanderen.be www.vlasp.be


Download ppt "Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen Suïcidepreventie."

Verwante presentaties


Ads door Google