De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Planning en beheer van Flexibele Arbeid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Planning en beheer van Flexibele Arbeid"— Transcript van de presentatie:

1 Planning en beheer van Flexibele Arbeid
PoolManager Planning en beheer van Flexibele Arbeid Geen extra afbeeldingen

2 Verwiel & Wijngaard www.poolmanager.nl
1 afbeelding, weergeven na excuus Welkom heten Voordat ik begin wil ik eerst mijn excuses aanbieden voor de grote hoeveelheid afbeeldingen en informatie die ik in de komende tien minuten over u uit ga storten. Deze eerste twee sheets zijn niet representatief voor de sheets die hierna volgen. Mocht U er tijdens of na mijn verhaal geen touw aan vast kunnen knopen, dan hoop ik dat U mij hier tijdens de borrel op aanspreekt, zodat ik mijn verhaal nog eens kan doen zonder deze verwarrende sheets. Hoedanook… Mijn naam is Casper Verwiel een van de eigenaren van Verwiel & Wijngaard. Een van de producten van verwiel en wijngaard is PoolManager, de ontwikkeling van dit product is in 1997 gestart. En Ik houd me op het moment voornamelijk bezig met de ontwikkeling van PoolManager . PoolManager is het product waar we hier voor zijn (ik in ieder geval en ik hoop U ook). PoolManager is een applicatie voor het beheren en plannen van grote groepen flexibele medewerkers die worden ingezet bij het opvullen van de flexibele personeels behoefte bij bedrijven. Ik zal nu eerst aan de hand van een paar voorbeelden proberen duidelijk te maken in welke situaties het inzetten van PoolManager zinvol is.

3 PoolManager Voorbeelden
Productielijnen Bedrijfscatering Callcenter Facilitaire dienstverlening Uitzendbranche Zorgindustrie Etc., etc. In een logistieke onderneming is de hoeveelheid producten die dagelijks moet worden geproduceerd/verzonden aan allerlei invloeden onderhevig. Om toch snel te kunnen produceren/leveren is de hoeveelheid personeel om de orders samen te stellen iedere dag anders. Om hierin zo kosten efficient mee om te gaan zal er veelal gebruikt gemaakt worden van flexwerkers naast het vaste personeel. Flexibel Inzet van ervaren uitzendkrachten is dus noodzakelijk om de orders de deur uit te krijgen. Om zo vroeg mogelijk te constateren of het noodzakelijk is om gebruik te maken van flexwerkers is het noodzakelijk om het eigen personeelsbestand zo up-to-date mogelijk te hebben. Op deze manier kan het uitzendbureau ook meer tijd steken in de planning, waardoor zij de beste kwaliteit kunnen leveren. Wanneer een groot bedrijf of een financiële instelling een marketingcampagne opzet is het alle hands on deck op het callcenter. Na de eerste spotjes zullen de telefoons gaan rinkelen en moeten de klanten te woord gestaan worden door uitzendkrachten die de vragen van deze klanten zullen afhandelen, en ook KUNNEN afhandelen. Recent heeft U allemaal kunnen lezen over de perikelen bij het callcenter van de belastingdienst. Hier zijn zelfs kamer vragen over gesteld. U ziet maar hoe belangrijk ingewerkt personeel op het juiste tijdstip achter de juiste telefoon is. Hier het plaatje van de uitvraag In voetbalstadions zijn op enkele dagen zeer grote groepen medewerkers nodig, beveiligers, kassamedewerkers, verkooppersoneel. Ervaring is essentieel, voor snelheid en omzet. Iedereen hier zal uit zijn eigen praktijk voorbeelden dergelijke voorbeelden kennen. In zeer veel sectoren maakt men gebruik van de zeer flexibele inzet van uitzendkrachten

4 PoolManager Waneer inzetten
Met name kortcyclische arbeid Fluctuaties in personeelsbehoefte Vroege signalering bottlenecks Vervanging van vast personeel tijdens vakantie & ziekte 1 afbeelding grafisch maandoverzicht, na punten Een belangrijke waarde voor de inzet van PoolManager is dat er volledig inzicht is in de planning. Hoe staat het met overuren/minuren. Wanneer is het verstandig om een uitzendbureau een aantal diensten te laten vullen. Ook kan je vroegtijdig signaleren wanneer het noodzakelijk is om een uitzendbureau in te schakelen omdat vast personeel vakantie heeft of dat de personeelsbehoefte groter is dan het eigen personeelsbestand. Het gaat met name om de kortcyclische arbeid, dus morgen 10 man overmorgen niemand, de dag erna 100, de hele volgende week 20 etc,etc Het is lastig ver vooruit de behoefte te bepalen Veel wijzigingen, last minutes. De uitzendkrachten die dit soort werk komen doen wil je op een zo goed mogelijke manier inzetten, je kan ook van hen de gegevens bij houden, zodat ze op de goede functies/afdelingen ingepland kunnen worden, dit geldt natuurlijk voor het eigen personeel

5 PoolManager Sectoren Industrie Callcenters Zorg Beveiliging Landbouw
Bedrijfscatering Horeca / partijcatering Chauffeursdiensten etc,etc… Industrie Callcenters Zorg/thuiszorg piek en ziek Beveiliging, evenementen etc Oogsttijd Bouw, liever een iets duurdere uitzendkracht voor 100%, dan een vaste medewerker die niet 100% inzetbaar is (planningstechnisch) Horeca/catering, spreekt voor zich Chauffeurs, denk ook aan piek en ziek buschauffeurs voor openbaar vervoer

6 PoolManager Branche specifieke problemen
Zo efficiënt mogelijk inzetten eigen personeel Grote fluctuaties in personeelsbehoefte Ziekte/vakantie personeel Controle op arbeidstijdenwet etc, etc.. 1 afbeelding Direct weergeven Binnen het bedrijf zijn veelal verschillende locaties waar het personeel ingezet dient te worden. Vaak hebben de werknemers bepaalde kwaliteiten en deze wil je zo efficient mogelijk inzetten. Welke persoon is het meest geschikt voor een bepaalde job? Ook wil je de uren van het vaste personeel zo goed mogelijk controleren om te zorgen dat er geen overuren/minuren worden gerealiseerd bij mensen. Door de grote fluctuaties in de personeelsbehoefte zal het ook regelmatig noodzakelijk zijn om hulp van uitzendbureaus in te schakelen, deze uitzendkrachten moeten op de juiste locaties worden ingezet om een zo hoog mogelijke productie te realiseren. Via poolmanager kunnen er specifieke uitvragen worden gedaan, zodat er door het uitzendbureau de juiste personen geleverd kunnen worden.(oa hoe vaak gewerkt etc) De vakanties van de werknemers zijn duidelijk vast te stellen, tijdig kan er worden gesignaleerd of een volledige bezettingsgraad gerealiseerd kan worden met het eigen personeel of dat er de hulp van derden ingeschakeld moet worden. Tijdens het maken van de planning zal de arbeidstijdenwet in de gaten gehouden moeten, door veel verschillende ploegendiensten is dit vaak erg onoverzichtelijk. Binnen poolmanager wordt er tijdig gesignaleerd mocht de arbeidstijdenwet overschreden gaan worden.

7 PoolManager Voordelen voor de planning
Duidelijk overzicht openstaande functies Optimale benutting medewerkers Tijdbesparing Omzetverhoging Levering van personeel door externe patijen Intercedent ziet precies wat er allemaal nog moet gebeuren A Afbeelding Van de medewerkers is bekend wie voldoet en wie beschikbaar is. Je kunt dus heel snel de juiste medewerker benaderen. Hij blij, jij blij. B Afbeelding Medewerker die beschikbaar en nog te weinig uren heeft gewerkt wordt ook ingezet, een duidelijke en overzichtelijke planning Doordat je snel inzicht hebt, kun je snel handelen, met meerdere mensen aan dezelfde planning werken. Klanten geven aan 30% minder planningsinzet te leveren C Geen afbeelding Door beter te plannen ben je beter in staat om exact te plannen wat er op de verschillende afdelingen nodig is.

8 PoolManager voordelen voor de planning
Inspelen op wensen werknemer Hogere kwaliteit Bewaking arbeidstijden- wet Alle info onder handbereik Rekening houden met roostervoorkeuren Rekening houden met andere voorkeuren A afbeelding beschikbaarheid Als je alles goed doet, dan ben je in staat mensen lang te binden. Wanneer wil iemand in welke ploegendienst werken B. Afbeelding aantal x gewerkt Juiste personen die meest hebben gewerkt terug op de voor hun bekende locaties B . Afbeelding arbeidstijdenwet Door zorgvuldig te plannen en tijdig een signalering te krijgen plan je de werknemers in binnen de bestaande arbeidstijdenwet, krijgt hier dus geen fouten in C. Afbeelding plan met Tijdens het doornemen van de planning van een werknemer is alle relevante informatie zichtbaar in het scherm, en hoeft er niets vergeten te worden.

9 PoolManager voordelen voor de administratie
Urenadministratie op basis van de planning Inzicht in kosten Koppeling naar de back-office De urenadministratie volgt uit de planning, er kunnen dus nooit uren vergeten worden en er is altijd up-to-date inzicht welke urenbriefjes nog niet zijn ingevoerd. Hierop kan direct actie worden genomen. Afbeelding ureninvoer Inzicht en kosten en opbrengsten. In PoolManager zijn de kosten van een gewerkt uur bekend. Het is dus mogelijk om al op voorhand inzicht te krijgen in de te verwachten kosten per productie B. Afbeelding selectievakjes PoolManager is geen verloningspakket, maar kan goed samenwerken met diverse verloningspaketten. De ingevoerde informatie kan worden geexporteerd, of eventueel direct in een ander pakket ingebracht worden. c. Afbeelding Koppeling

10 PoolManager Communicatie voordelen
Mail Sms Web Mobile PoolManager- PoolManager Mail, alleen afbeelding van verzenden SmS afbeelding verzenden SMS afbeelding Ontvangst Web agenda Web uren Web loonstrook Web collega’s Mobile inklok Mobile onno met foto Mobile onno eigenschappeb Mobile onno werkafspraken Mobile inklokken groep

11 PoolManager www.poolmanager.nl A. Afbeelding van Prijs
Enige tijd geleden heeft PoolManager de Personeelsinformatie Innovatieprijs gewonnen. De jury was met name onder de indruk van de communicatiemogelijkheden, de return on investment en de unaniem positieve reacties van de klanten.

12 PoolManager Klanten Albron Consolid Jaarbeurs Utrecht Nieuwe Luxor
Randstad Recruit A Student Sodexho Susa Theater Carre Thuiszorg Groningen Vedior en vele anderen…..


Download ppt "Planning en beheer van Flexibele Arbeid"

Verwante presentaties


Ads door Google