De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ROVL P rogramma G roep G emeenten Evaluatie Onderzoek Presentatie PGG-ROVL 30 januari 2003.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ROVL P rogramma G roep G emeenten Evaluatie Onderzoek Presentatie PGG-ROVL 30 januari 2003."— Transcript van de presentatie:

1 ROVL P rogramma G roep G emeenten Evaluatie Onderzoek Presentatie PGG-ROVL 30 januari 2003

2 30-01-2003T297901001 Evaluatie ROVL-ProgrammaGroep Gemeenten2 Presentatie Inhoud 1. Evaluatie-onderzoek 2. Verantwoording 3. Sterkte-zwakte analyse 4. Aanbevelingen 5. Conclusies

3 30-01-2003T297901001 Evaluatie ROVL-ProgrammaGroep Gemeenten3 1.1 Evaluatie onderzoek Doel van evaluatie is nagaan: 1. hoe de PGG functioneert (dit is ons inziens de kernvraag); 2. in welke mate de doelstellingen van de PGG zoals vastgelegd in MUP zijn of worden bereikt; 3. hoe de relaties met het ROVL verlopen. Evaluatie Onderzoek Verantwoording Sterkte-Zwakte analyse Aanbevelingen Conclusies

4 30-01-2003T297901001 Evaluatie ROVL-ProgrammaGroep Gemeenten4 1.2 Evaluatie onderzoek Plan van aanpak  Stap 1Inventariseren  Desk-research  Interviews  Objectiveren (Dossier-onderzoek)  Stap 2Analyseren  Sterkte / Zwakte analyse  Organisatie en werkwijze  Stap 3Aanbevelingen  Korte en lange termijn Evaluatie Onderzoek Verantwoording Sterkte-Zwakte analyse Aanbevelingen Conclusies

5 30-01-2003T297901001 Evaluatie ROVL-ProgrammaGroep Gemeenten5 1.3 Evaluatie onderzoek Interviews met:  alle leden PGG  Voorzitter, secretaris en RMO- coördinatoren  Politie en RWS (excl. SWOV)  sleutelfiguren ROVL  Voorzitter en secretaris Evaluatie Onderzoek Verantwoording Sterkte-Zwakte analyse Aanbevelingen Conclusies

6 30-01-2003T297901001 Evaluatie ROVL-ProgrammaGroep Gemeenten6 1.4 Evaluatie onderzoek Inventariseren door desk-research - Vragenlijst  Visie en Doelen  Taken, Activiteiten en Resultaten  Actoren  Organisatie  Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden  Effectief en efficiënt  Besluitvorming  Aansturing en voortgangsbewaking  Communicatie Uitkomsten anoniem in presentatie Evaluatie Onderzoek Verantwoording Sterkte-Zwakte analyse Aanbevelingen Conclusies

7 30-01-2003T297901001 Evaluatie ROVL-ProgrammaGroep Gemeenten7 1.5 Evaluatie onderzoek Rapportage op hoofddlijnen :  Visie en doelen  Organisatie en werkwijze  Activiteiten zoals gepland  Resultaten zoals geboekstaafd  Sterktezwakteanalyse  Conclusies en aanbevelingen  korte en lange termijn Evaluatie Onderzoek Verantwoording Sterkte-Zwakte analyse Aanbevelingen Conclusies

8 30-01-2003T297901001 Evaluatie ROVL-ProgrammaGroep Gemeenten8 7 Tools (Sen) StructureKaders organisatiestructuur Taakverrijking / Interactie StrategyKlantrelatie, kostenbeheersing, stabilisatie SystemsOptimale communicatie op alle fronten StaffQuality management SkillsCommunicatief, probleemoplossend Teamwork en betrokkenheid StyleHeldere doelen, voorbeelden, gezamenlijke verantwoordelijkheid, gedeeld leiderschap Shared values Imago, identiteit, partnership Kwaliteitsbewustzijn, denk-doe-mentaliteit Verantwoording Sterkte-Zwakte analyse Aanbevelingen Conclusies

9 30-01-2003T297901001 Evaluatie ROVL-ProgrammaGroep Gemeenten9 Visie PGG Evaluatie Onderzoek Verantwoording Sterkte-Zwakte analyse Aanbevelingen Conclusies SterkZwak Slachtofferreductie door samenwerking Limb. Meerjaren-visie 1995 niet meer actueel. MUP 2 2000-2003 is sterk resultaatgericht MUP 2 bij PGG-leden onvoldoende bekend. AanbevelingenLange termijn Nieuwe visie op Verkeersveiligheid opstellen MUP 3 Analyse

10 30-01-2003T297901001 Evaluatie ROVL-ProgrammaGroep Gemeenten10 Doelen PGG SterkZwak Maatregelen en activiteiten in MUP 2 voldoende SMAR(T) In MUP feitelijk meer subdoelen Doelen worden niet algemeen onderschreven Uitwerking onvoldoende (T) Tijdgebonden AanbevelingenKorte termijn Doelen en taken herijken en (T) maken Analyse Evaluatie onderzoek Verantwoording Sterkte-Zwakte analyse Aanbevelingen Conclusies

11 30-01-2003T297901001 Evaluatie ROVL-ProgrammaGroep Gemeenten11 Organisatiestructuur ROVL Verantwoording Sterkte-Zwakte analyse Aanbevelingen Conclusies

12 30-01-2003T297901001 Evaluatie ROVL-ProgrammaGroep Gemeenten12 Organisatiestructuur RMO Verantwoording Sterkte-Zwakte analyse Aanbevelingen Conclusies

13 30-01-2003T297901001 Evaluatie ROVL-ProgrammaGroep Gemeenten13 Organisatie ROVL SterkZwak Zware inzet op RMO- structuur Scheiding taken provincie ROVL Afstemming in DB, inbreng voorzitter Besluitvorming DB (inbreng, vervanging, stukken) NetwerkenRelatie naar ROVL-platform Evaluatie Onderzoek Verantwoording Sterkte-Zwakte analyse Aanbevelingen Conclusies Analyse

14 30-01-2003T297901001 Evaluatie ROVL-ProgrammaGroep Gemeenten14 Organisatie Korte termijnLange termijn Meer aandacht voor proces en netwerken Wegbeheerders erbij betrekken Overkoepeling RMO’s Evaluatie Onderzoek Verantwoording Sterkte-Zwakte analyse Aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen

15 30-01-2003T297901001 Evaluatie ROVL-ProgrammaGroep Gemeenten15 Rol PGG SterkZwak InhoudelijkVooroverleg / binding met achterban / regio Positie centrum- gemeenten Positie kleine gemeenten Verdi-coördinatoren onafhankelijk Slechts enkele Verdi- coórdinatoren Eén provinciale afd. DVV Overlap PGG met RMO Analyse Evaluatie Onderzoek Verantwoording Sterkte-Zwakte analyse Aanbevelingen Conclusies

16 30-01-2003T297901001 Evaluatie ROVL-ProgrammaGroep Gemeenten16 Rol PGG Korte termijnLange termijn Regionale aanhaking verbeteren Overal Verdi- coördinatoren Rol provincie vastleggen en communiceren PVVP Idem in RVVP Aanbevelingen Evaluatie Onderzoek Verantwoording Sterkte-Zwakte analyse Aanbevelingen Conclusies

17 30-01-2003T297901001 Evaluatie ROVL-ProgrammaGroep Gemeenten17 Leden PGG SterkZwak Secretaris, voorzitter Vervanging voorz. Dubbelrol secr. Inbreng leden Voorbereiding, inbreng en betrokkenheid Analyse Evaluatie Onderzoek Verantwoording Sterkte-Zwakte analyse Aanbevelingen Conclusies

18 30-01-2003T297901001 Evaluatie ROVL-ProgrammaGroep Gemeenten18 Leden PGG AanbevelingenKorte termijn Permanente voorzitter Degelijke vervanging Evaluatie Onderzoek Verantwoording Sterkte-Zwakte analyse Aanbevelingen Conclusies

19 30-01-2003T297901001 Evaluatie ROVL-ProgrammaGroep Gemeenten19 Planning en prioritering SterkZwak Jaar-programma Kwartaal-rapportage DB Aandacht voor proces Bewaking en opvolging afronden Korte termijnLange termijn Niet teveel willen, maar prioriteren Doelen: uitspreken Taken: afspreken Nakoming: aanspreken Analyse Evaluatie Onderzoek Verantwoording Sterkte-Zwakte analyse Aanbevelingen Conclusies

20 30-01-2003T297901001 Evaluatie ROVL-ProgrammaGroep Gemeenten20 Vergaderingen en communicatie SterkZwak Ambtelijke voorbereid. frequentie, inbreng, samenwerking, sfeer Tijdig bezit van vergaderstukken Structuur in discussie Korte termijnAanbevelingen Agenda en stukken tijdig voor regionaal vooroverleg Communicatieplan Analyse Evaluatie Onderzoek Verantwoording Sterkte-Zwakte analyse Aanbevelingen Conclusies

21 30-01-2003T297901001 Evaluatie ROVL-ProgrammaGroep Gemeenten21 Besluitvorming SterkZwak Consensus- politiek Afconcluderen, afspreken Terugkomen op zaken Korte termijnAanbevelingen Proces van besluitvorming vastleggen Analyse Evaluatie Onderzoek Verantwoording Sterkte-Zwakte analyse Aanbevelingen Conclusies

22 30-01-2003T297901001 Evaluatie ROVL-ProgrammaGroep Gemeenten22 Intensiveren relatie met gemeenten via RMO-structuur 1. Structureel overleg met de 7 RMO’s 2. Per RMO-gebied wordt een DVV-plan opgesteld 3. Jaarlijks 4 nieuwsbrieven 4. Actuele verkeersveiligheidsplannen 5. 1 themadag voor wethouders 6. 1 themadag voor Verkeerscoördinatoren 7. Afdoening adviesaanvragen Evaluatie Onderzoek Verantwoording Sterkte-Zwakte analyse Aanbevelingen Conclusies Mup 2000-2003

23 30-01-2003T297901001 Evaluatie ROVL-ProgrammaGroep Gemeenten23 Intensiveren relatie SterkZwak RMO-convenant via werkgroep Top-down benadering Structurele afstemming PGG’n in DB Regionale afstemming onvoldoende 2 themadagen VC’sThemadagen bestuurders in 2002 te weinig aandacht AanbevelingenKorte termijn Meer themadagen en nieuwbrieven Analyse Evaluatie Onderzoek Verantwoording Sterkte-Zwakte analyse Aanbevelingen Conclusies

24 30-01-2003T297901001 Evaluatie ROVL-ProgrammaGroep Gemeenten24 Afronden Vvh-scan en wegcategorisering SterkZwak Vvh-scan operationeel met risicoatlas en – beheersing Verkeersveiligheid plannen per RMO nog niet beschikbaar Korte termijnLange termijn Wegcategorisering per RMO-gebied Werken aan RVP Analyse Evaluatie Onderzoek Verantwoording Sterkte-Zwakte analyse Aanbevelingen Conclusies

25 30-01-2003T297901001 Evaluatie ROVL-ProgrammaGroep Gemeenten25 RO-toetsingsinstrument SterkZwak Provinciale handleiding BP Ter kennis PGG Korte termijnTrekker Gebruik handleiding communiceren Landelijke modellen RO meewegen Analyse Aanbevelingen Evaluatie Onderzoek Verantwoording Sterkte-Zwakte analyse Aanbevelingen Conclusies

26 30-01-2003T297901001 Evaluatie ROVL-ProgrammaGroep Gemeenten26 Monitoren SterkZwak SMART, trekker en tijd Uitwerking krijgt geen prioriteit (objectiveren) AanbevelingenKorte termijn Jaarrapportage 2002 en evaluatieonderzoek Evaluatie Onderzoek Verantwoording Sterkte-Zwakte analyse Aanbevelingen Conclusies

27 30-01-2003T297901001 Evaluatie ROVL-ProgrammaGroep Gemeenten27 Conclusies PGG-leden 1. De enkele jaren geleden ingezette ROVL-structuur is goed 2. Ondanks deze structuur en regionale aanhaking onvoldoende gelegenheid voor afstemming 3. Dubbele behandeling van zaken leidt tot verwarring over de taakstelling 4. Taken vanuit de PGG, RMO en provincie komen bovenop de gemeentelijke taken, zonder heldere prioriteitstelling Evaluatie Onderzoek Verantwoording Sterkte-Zwakte analyse Aanbevelingen Conclusies

28 30-01-2003T297901001 Evaluatie ROVL-ProgrammaGroep Gemeenten28 Aanbevelingen PGG-leden 1. De huidige afstemming is niet optimaal en vraagt om meer aandacht en ruimte 2. Duidelijke afstemming van zaken en communicatie daarover blijft gewenst 3. Invoering van VERDI-coördinatoren kan ook hierin soelaas bieden Evaluatie Onderzoek Verantwoording Sterkte-Zwakte analyse Aanbevelingen Conclusies

29 30-01-2003T297901001 Evaluatie ROVL-ProgrammaGroep Gemeenten29 Aanbevelingen Provincie Korte termijnLange termijn Provinciale rol en verantwoordelijkheid vastleggen. Idem rol in RVVP duidelijk maken. Gebruik handleiding RO communiceren Overkoepeling RMO’s onder provinciale regie. Evaluatie Onderzoek Verantwoording Sterkte-Zwakte analyse Aanbevelingen Conclusies

30 30-01-2003T297901001 Evaluatie ROVL-ProgrammaGroep Gemeenten30 Aanbevelingen RMO Korte termijnLange termijn Regionale aanhaking verbeteren Werken aan RVVP Samenwerken in regio en met bestuurders Overal Verdi- coördinatoren Evaluatie Onderzoek Verantwoording Sterkte-Zwakte analyse Aanbevelingen Conclusies

31 30-01-2003T297901001 Evaluatie ROVL-ProgrammaGroep Gemeenten31 Aanbevelingen ROVL Korte termijnLange termijn Meer aandacht voor proces en netwerken Wegbeheerders beter betrekken Vergaderstukken breder verspreiden en uitzetten Website ROVL actualiseren Meer themadagen en nieuwsbrieven Evaluatie Onderzoek Verantwoording Sterkte-Zwakte analyse Aanbevelingen Conclusies

32 30-01-2003T297901001 Evaluatie ROVL-ProgrammaGroep Gemeenten32 Vragen en discus sie


Download ppt "ROVL P rogramma G roep G emeenten Evaluatie Onderzoek Presentatie PGG-ROVL 30 januari 2003."

Verwante presentaties


Ads door Google